Jan 23, 2014

I Puk Aff I Sysemys Aff Enok 89

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I oiys aff Solomo


OI 7Ud vunirveldlwg, enfak id erudfoil danlir op i Iausenasjon.

 

1 Cyom i imnalys aff enssrir assnir eynlir, gigyr ed i imnalys aff erud ovan va ed ravsam, id pryffed cyuy aff dayr eruktys tyri myeb nyffdassnit:

 

2 Y in erud ed i Yn cyid id y in imnalys ed drassneay Alnir: iys figlyd aff y in ed rirkveld:

 

3 Gydw Eg alrir ud elnir, i Yn cyid.

 

4 Alnir alt fagsakid rig til yndun Aldelvir, tyri grudgig, logyd Ald enfaket: Ald ketag ä afstid Ald rirkveldag.

 

5 Alnir edantinri gimyn rig, cyuy agin le Eg y akt daessnir Alnir:

6 Alnir vele makdanmae gimyn y idelvir cyuy agin le Eg y akt dadun Alnir op;

 

7 Id Eg dambmyd neet ynn Eg daeg Alnir: ynlir Alnir vele dankywri til rig:

 

8 Gimyn y in naedir Alnir edantinri le Eg y akt myrnud Alnir id gimyn y in rigw, le Eg y akt neet cykymdun paka logyd Alnir:

 

9 I Tudur aff yndudimys ed i vagt aff yndudimau:

 

10 Alnir ynry cytinisy y neset ed ynesir len Ald ynrykys:

 

11 Id Alnir ynry cytinisy rig ynn dok Eg vele neet sgu va Eg cykumyn doud ynn Eg tinri til ernyff:

 

12 Velfage Alnir tirnimae rig cyuy Ald riklwg danti: id grimidad rig til afdun logyd Alnir id til daessnir logyd Ald ofernyff:

 

13 Ynlir Alnir etdu ed le ed i kaguttdu, i fulag aff i ymdys id i Tudur aff i.

 

14 Alnir alt giynnn Alnir til edan dassynn aff im le enda Ald, cyuy agin le ie y assnir ertinud Alnir le systi im: id le ie y akt neet cyunudan le ie tinri aff irdalvir.

 

Enok-89

15 Gydw yndudimys Alnir alt afnarinmae cyom dayr yngir, Alnir alt dadnmae etdu id oynirzagssnimae etdu; id provit til y ma nirfektet;

 

16 Id zet ovan etdu i tras aff Ald lwkt, id Eg cynedarnyffmae talri logyd i
loe gwdlo til i gwdi.

 

17 Gydw logyd Alnir etdu vele wrovit, id Alnir vele myebnyffig cyuy i Ywfwd, id gydw dayr danilvaffyw Alnir wel dussnir olin aff ymtyff;

 

18 Id i Riai Ywdw cykagidag edan yndunn cyuy Ald eelys, til konlossnir til le le alrir cyongys aff i komig aff i Yn cyid;

 

19 Le ie y assnir goud fagt til y udun Alnir, id y assnir cyffud til Alnir rit erud id rit i enrir aff y ika fed:

 

20 I dassnel cykagidag korin vag Alnir id ie cykagidag edan dassynn vag Alnir,

 

21 Id ie cykagidag lobnyff i Yn cyid gydw Ald myeb: ynlir Alnir ed ner id edanolinet.

 

22 Id altrot cykagidag edan dussynn logyd i erd, idd enlwt rit avundet etdu cykagidag edan droennmae:

 

23 Gydw unynitsamet alt pin fagnidunmae, ynlir i yndudimys aff i Yn cyid alt ewkorisy.

 

24 Ie ynry y atin cyongys cykagidag cyffud i danti aff i Yn cyid Riai Ywdw;

 

25 Id ie cykagidag pryffud ir cyongys, id ir alrit cykagidag edan gimyn i leg: id gimyn i rirkveld cykonet aff i Yn cyid ir ewssnir edwd:

 

26 Id ler cykagidag nyr edan y nylkatyff le airid tyri yndudimys, nyr y nylka le ed dum:

 

27 Gydw Alnir alt giynnn ud y ut til Ald cytinnyff, til onindu i aiem aff i y ut y ot Alnir, til lobnyff Alnir:

 

28 Aftinud y e Ald y akt, id zeegnyff fagt Ald danti. Kagidagelujen.

Template Design by SkinCorner