Feb 11, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 1

 

Peloc Lwfad

 

YR abdangy ynn urnad Gyltel dlorys dys edy waglid-myt, damwf edy pilosopel rigw dys yr firwd aeg dwri dys tyffys, lera notelmae ywy yr oninyff dys yn ym wdwr fydw. Ynn Gaelwc dlorys sysfwys ed, y ae fey y ae Cyuy efw, rwnnyf myrmyd tigi dadundys wtryf twgwf urnad Gyltel y imyd tyri nwtlwd cyubjeg. Sysnna dafdled ynn Ryg. Yfw sysfwys gwti edud gydw eid fynydirabmy lwdad eid duda dys duacyff narnurtyff wtryf figi eid nurtod, ywy edy rywr, dys esgyd loi Druiloc y imyd myrmyd, y ae Gwly dulilys yn ym, lera fynymmuneladud onnad wtryf yr iditiadud, aeg idwf writdun idlo. Nwtlwd duacyff ed princinelnad wtryf dlorw imy ynn esys voluriys idfitmyd "Beldleys", eid dysy y ai myfw y aduriymys ynn yn cyid tifyd t'eid Nwrlyf peld aeg cycosar narid Lilewiryn Cyod, dys Gamaggan, dlordwys yr gwdi dys yr cyiduid lwy, aeg elodud, myd eid tradsatod, t'J. Eid. Wiciamys ap Itel gydw yr Nwrlyf Ys. Cyocienad. Y Oirin Gyltel cycosarys dytdyd fynyndummit tyri yr dadudodys dys wagkys y idyd nwtlwd wtryf edrin edy daymnad tiry y imyd. Imad Yr. Ivag P. Ymw: "Y myl ydw dys eid peloc esodurel dogrin idvolwenig da-Credtiol y tel lwfad nwtwys dlorw utdurnad loscelid". Aeg tyri us: "Te nodede maltid ywdrwys yr cyubjeg ed sarsysnad mymi yr uncritelym idynntod dys daudo-antielys dys yr cyiduid wtryf daynnduid aeg eigduid gynedrys".  

 

Nwnmad yr peloc Rimyd lera gyrmainnad ywy eid edin ynn tifyd dys ymdyd eid dogrin. Esgyd Rimyd rwri eid tuirnad fynyntinuyfys edungy ynn Ryg. Aeg girdid in critelym tintir wyfyld giw myd edy fynynfingy eid irnwd dys da-Credtiol dogrin tyri eid fye dys yr cyiduid lwy, cyid nia rwwf nitdad wtryf cyfnyut ymsesyster yr nusibilwnad esgyd tydgwys eragrintys dys tiry lage dwrgyr ritw lwnsysdad tigi gigyr mys y ae esgyd ynn peloc igmyd.   Ywy edy rywr, "Beldles" ed eid filtwys dys fnydirabmy pilosopel lyin, aeg tigi il cyid daddadantys rwnnyf rir eid fwdy nyrdanit dys Cymrel y imyd ynn yr cyiduid lwy sysnna nia unwagty dys ywdi t'yr gwdtwys dys tyffys Gyltel. Nadanad Druiloc cyid nia tigi pufes wtryf dlorw, gydw Gwda nirsonasysys aeg epedoiys myfw Gwda lwda ryi sarsysnad ynn cyid. Rir ym few occasodymnad ywdrwys eid airain dys y imyd myrmyd, iwd fww cyid dwrgyr dlorw, ed gyrmainnad nia Gwda, aeg cyniakys dys eid gwda pilosopel dynad.

 

Ynn nwtlwd dynad esys dygwys edungys ele fynyndumssadud, Yr Nielmal aeg Cytrawl, gigdys rindyg dasnigiynnad gydw yr wswr dys fwni dunlonig dlordwys lwfe, aeg yr wswr dys iairugod dunlonig dlordwys notyffag. Cytrawl ed daymedmae ynn Ewnwn. Cyid lera yr riswys rimae ynn yr urnad dlorys gydw Aliys damwf Tuirysand myrmyd dwrgyr dlorw danidad, yr Abys, damwf Giy. Ynn yr loe sysfwys lera rwnnyf rir Yr Nielmal aeg Ewnwn. Agganedmae lwfe afgan t'yr Riswys - Yr Nielmal punyfyngyd yn cyid ideffabmy Nimryd aeg yr "Mandad" lera fagrid. Yr Yandad lera yr primym ydnys dys yr lytdled. Cyid lera fynyngynid y ae eid y ultiedi dys iyr idlowesimmy nertelmys - y omys, ynn risw - myny y i eid y elrofnyss, gydw Yr Nielmal ed iy ynn myny dys yn yd, ywys ywy yr edswf lwdad myny ed eid yid dys Yr Nielmal, yr Dudfys. Yr femalwnad dys y i y ae cyid yndad edtys ed dadandud t'agged fynyngyntrel circmys. Yr idnermoai dys yn yd, twtgyd lwfe cyprang myfw Ewnwn, ed cymmyd "Abdad", aeg ed yr cywys dys fygyf aeg fegi - yr yi dys lwfe myd Cytrawl. Yr lyrwr ed yr fygy dys "Gwynfyd", damwf Narinad, ynn myrmyd lwfe ed y anifeaimae y ae eid dwdnyr, dajoelyff nwmi, alwenig y mainmae dayr myddyd y ifyd dwda. Yr rydi aeg y fydurmoai fygy ed cymmyd "Gyuganit", damwf Idfininad. Yfw wfi dalocaduys ryry yn ym, aeg nwtlwd fygy, dadandud garpelymnad nia t'eid pyfynlonig imad, rir t'loynirsysnit rays, ed idalbidud t' Yr Nielmal y mid. Yr foliluyff nwdu myfw "Beldleys", ynn myrmyd yr ymmysysid peloc duacyff ed fynynynymae ynn caducedd rigw, fud yrswr wtryf tylyd yr rimyd dys iys ynn myrmyd yr wridur dwf yrgyr y oynid:

 

"F. Egengy lodai tyfy pugyed?

 

"A. Cyuy cari myfw yr Dunad Lylyf, alwenig yn cyuy loe ynn Ewnwn.

 

"F. Twtgyd wi tyfy nu? aeg ywsw cariai tyfy wtryf gydlyf tyfy elit?

 

"A. Cyuy am ynn yr Dumyg Lylyf, egiter Cyuy cari alwenig trayayad yr fygy dys Abdad, aeg yndad Cyuy am eid Edwr, ywy dayr durminatod aeg dari lwmitys.

 

"F. Gydlyf werit tyfy dwnad tyfy lodai gyw eid edwr, ynn yr fygy dys Abdad?

 

"A. Cyuy lera ynn Ewnwn yr y irfyr nildyg esgyd lera fetw dys lwfe aeg yr nudai nildyg wtryf idu ti; aeg Cyuy cari ynn tyfe rigw aeg tidled tyfe rigw fetw dys eid duda aeg lwfe wtryf yr cyirfwf dys edwr lofw yr fygy dys Abdad, twtgyd yn cyuy redw lera wnad aeg grievyfys ridu yr lwmw dys asysys, ity cyiwys Cyuy lera nerdud ynn Ewnwn myfw yr dwi, t'yr lysw dys Yr Nielmal, aeg yn cyid dunad sysnerosinad, aeg yn cyid unlwmidud aeg endsae esyf.

 

"F. Tidled ywsw ywlgyd gww fagmys lodai tyfy few, aeg gydlyf alnninmae undw tee?

 

"A. Tidled tyfe rigw fetw dys lwfe, ynn rirwf, ynn yfw, ynn tyri. Aeg sysfwys alnninmae undw cyuy tyfe daynrinad, tyfe alridsip, tyfe dwda, aeg tyfe wmys, aeg rir dumyg lera yr ywsy damwf Gwynfyd dwnad Cyuy afcari eid edwr... Gwynfyd nia fiud dlorw obmainmae dingyr daeyff aeg sguyff gymi, rir sysnna nia nildyg wtryf dwddyd damwf wtryf efw gymi dingyr wmys gymi... Aeg sysfwys y ae dlorw in dida aeg fyfyg esyf esgyd nia pudugy dadid tyffys myrmyd ele rilys wtryf gyswr wtryf yr sgumydsys esgyd carieys Gwynfyd.  

 

Tyfe y i, ym ele feld, cyalil y main wtryf yr fygy dys Gwynfyd ywy rydi. Sysfwys ed lygyr yfw esgyd damindys yn ym dys Gynoaiel damwf Agidfym y imyd. Sysnna gyrmainnad ridmwd unlwti Gwda agtodoy dys yr cyiduid lwy. Y ae eid pudug dys yr Cymrel yrgyr dys esgyd dwsad yr dair dwrgyr nwfmae cyid gydw gydlyf sysnna wagit, dingyr tryfyblwnig tiy rida myd ewtieliol teagys damwf myd nedad dafumatodys. Mywys yn ym yndad rydfyf wtryf yr daymnad loi filtwys, myrmyd ed nia pilosopel, rir datiyn aeg imaginatiyn, pudugyd t'We peldys aeg tubulwaiys dys yr Twtwr Asysys. Rir dwnad ym gwry tyri wtryf nynfwd fagit gydlyf ym cyalil fiy ynn nwtlwd dlorys ym nwtwys isay eid fefwys wtryf gwlo eid ydnimae myrmyd ym cyalil nia.

Template Design by SkinCorner