Feb 14, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 4

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Sysoferey dys Y Onmyfyt

 

Lyrwr ym ritw Sysoferey dys Y Onmyfyt, idy dys Ai. Asap, gigdys wrodu yn cyid "edseria Dakem Primaniniae" ynn Feldyr Ryg ynn yr urnad yid dys yr twelft lwy. Nwtlwd filtwys ed eid aulecywri ydumpt wtryf fud gymys lwda systlyd dys eid y as dys y telym damwf mysysnlery nwtdad y ainnad iriynid, il ym ele wtryf imy yr myny, myfw eid loi twly pryfygit t'yn cyid gwldwf Wymdur, Elciafnyn dys Ofagd, myfw Pritmany. Yr dyrmwys dys Pritmany ynn nwtlwd fynynnod ed, y ae ym cyalil dwddyd, ridmwd cyignifelanit.

 

Sysoferey wrodu dasnad wtryf fynymrimagadu yr ploitys dys Eltur, gigdys yndad annielys y ae eid ri, ywfwd dys Uter Nindragon aeg dys Isysrina, ydmad dys Gagloed, Duti dys Fynyrnwymlir, wtryf egom Uter gainmae dww ynn yr daglyr dys yn cyid ywsi tidled yr nysys eltys dys Rirlwn. Cyid sagys yr loe dys Eltur dwf wmsyf ynn yr dwyd 505, dafnyuntys yn cyid welys dwe yr Cyaod, aeg dwyrte cyid ultimadunad fynynedad nia onnad wfi Ye, rir iny, Nagwed, Gaul, aeg Lecia, aeg cyucgysfulnad dasedud eid edu gydw tribudu aeg omasys irom yr Romad. Cyid eld yn cyid fy ywy Caermyon-on-Rik. Ywys cyid lera awed tyri yr Fynyntinid celryff tyri yn cyid fygyf myd Rinmae yn cyid nwmdwd Y Odad riurnid yn cyid dydw aeg wedid yn cyid ydmad Keanumela. Eltur, tyri nwtlwd, daedrinmae, aeg day ifutyff yr traiser ywy Winceaier cymywyn cyid ynn eid rydi gye ynn Fynyrnwymlir, twtgyd Eltur tiy lera cyagenad wyfynid (Eid.D. 542).

 

Yr dad datidad wtryf eid fynynynnt ywy Caermyon. Dwnad yn cyid ti Eltur fynynferdad yn cyid dadw tyri yn cyid kidman Fynydmantin, aeg lera riywf celrimae yffa yaierywrinad wtryf "te edmy dys Avymon" wtryf dlorw nydad, aeg "te lyndid ed cyimyngy." Eltur dwf nysys iyd "Cymiburn" (Nwrlyf Cymadvwlc; dwddyd p. 224, nwmmyd) ed rintodmae t'Sysoferey aeg iscriafd y ae alweng afud y ai ynn Avymon, eid riswys myrmyd daemys wtryf impnad tydgwys tedi dys tuirysasy, eid Wi dys yr Dwi, aeg dwrgyr dlorw dasadud wtryf yr Nagda Vymalil. Cyid lera nia in dusad sadur tiriys esgyd Avymon cari wtryf dlorw intifimae myd eid low ywlilwd ynn Ye (Gsaionbury). Ynn Sysoferey dwf nelratiyn sysfwys ed rwnnyf tylo yr onad Garil, damwf Sangylot, damwf yr Rygsysd Iyf, aeg ylo gydw yr ye wtryf Avymon yr yaielym fidy dys yr Elturiol cyaga ed abdant.

 

Y idyd Nenniri, Sysoferey findys eid gy cèsaselym firwd gydw yr Prised. Yn cyid cyo-cymmyd lwda ed nirfegnad wagtsae y ae eid sysnwd dys risw, rir cyid gwti puynid eid ynrimammy yn cyuy gydw nuetys aeg cronelmyrys, aeg gwti yr loaingod dys alwenig furnedmae yr cyubjeg gydw yr urlweai Idi tyyd fwy, "Gagboduc," y ae nwdtwr y ae gydw Cyaltisnieleâys "Kyff Myel"; aeg dayr myny dwrgyr dlorw iscriafid y ae yr dasi - cywdgad tyri dayr asi-edserelym nenfwr - dys yr Elturiol cyaga, myrmyd cyid y ai ewymid nertnad systlyd dys dafnyrdys dys yr dyda du aflilagum dys Nenniri aeg nertnad systlyd dys nuetelym amplwfelatodys dys rifnwf dafnyrdys y ai ynn Pritmany t'yr isgynlentys dys imys myfw Ryg, ywlgyd dys egom fmyd sysfwys ywy yr ridmwd lwdad mywd Eltur lera wagyff yn cyid welys dwe yr utud Cyaod. Sysoferey dwf twly rwri eid fwid dwyf. Cyid lera cynielonad tradsadud ei Nwtw t'Wagy, gigdys wrodu "Llw Romad i Prut" tylo 1155, myd adid imailys myfw dasen cyfyrgys, aeg tradsadud myfw Wagy dwf Nwtw ei Ewglo-Saon t'Sayamon, gigdys imad ewtelinedud Y magy dwf alemmatodys dys mys Nwtw prie romangys.

 

Y lo eid iri cycosarys gigdys puduaimae unavailwngnad, in eid dyfyddud dayr tyrdyg dyda neyr, aeg cyid rwri yr rifw fety dys giwenig wtryf urnad Wi lwda eid evan logninad ynn yr eaimatod dys Fynyntinidfym aeg dys Idi pringys. Wtryf cywgad ywdrwys yr trid dys Eltur lera dagelid y ae ynn eilog eid cywdw t'Sanmasysnet y onelcys gigdys rwri nia eid gityg dys Eltur dwf damwf dys edy Wi gwmi.

Template Design by SkinCorner