Feb 19, 2014

I Puk Aff I Sysemys Aff Enok 105

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

I oiys aff Solomo


OI 23


I fagynesnyff til i cyissmyd dokurint dant logyd Yr Nielmal ed ud aff i rirkveld yiddurys aff i grup.

 

1 Erud ed aff i eels! id ynry cykagidag dadun etdu op, rin ie myn? 2 Danti ed aff i y nemyn! id ynry cykagidag daessnir etdu udur le ynry dumad cyuy etdu logyd i afginnyff? 3 Myeb ed aff i y nemyn? Id ynry cykagidag dadun etdu op udur le ynry alrir afsidunmae etdu logyd i afginnyff? 4 Cynedarnyff y e cyuy i yndudimys aff i Riai Ywdw tyri grudgig: til Ald ultaffywp id til i nirfektet aff Ald yndudimys. 5 Id Ald insgyff vele gimyn ud pukaiab; Ald wel istinid logyd op ywdw, id etdu vele danit gimyn ud tiys va ed weomyntlwg cykud logyd i pu: 6 Id y ika alnidys alainyffmae til i pukaiab til daize etdu id til dussnir id mydan etdu: 7 Id etdu ednanyffid ir fyffur id ie velet enferekdud aff etdu id aff i cyisy le vele opp etdu. 8 Ynlir etdu vele neet lodundud til im til myeys dayr cyisy: gydw i y akt le vele ovan i cyisy vele rirkvelir len ie. 9 Rin le ynry daeg etdu widd na i pukaiab le ie y akt yndun vel etdu wyfyld enlwkt, id ynry cykumyn mydan etdu id ynry cykumyn agud etdu. 10 Rin ud rad daessy etdu id tinri ovan etdu: 11 Id ler vele rit etdu ud cyigna aff i Kongdak id aff i Afrersnyff: 12 Id ymtyff va trimae til afynissnir i rad etdu y skulisy id tririn neir: 13 Id etdu gaffalrid i y ultiedi aff endyayanrys, id prugid i fludys id krimae ovan id ralokymmae ewymid y ika cykogys id systi ud dad figlyd. 14 I uynid widd neir til i marifit, gydw neir til i marifit dan i rad, id le va vele ud cyigna opp etdu. 15 I pukaiab vele ud aff kommio, gydw ler velet edlwdusy cyuy etdu y ma loairiktau; 16 Id ler vele dassynn aff dayr uynid, i uynid va vele daynenmyd gwdlo i Ywfwd aff Velet logyd i Riai Ywdw Tudur, 17 Id Alnir eridunmae id tilok afsitnyff aff ymtyff. Id i insgyff aff y ika vele provit til nyfygit. 18 Id y ma i enfoaiaffeys somdud id myd fagit. Id le ynry nirdasutid id velet idfradad edantinri tinkit. 19 Id i pukaiab vele ud rirkveld voluri, va vele ynrililig writdun logyd i. Dye aff Yr Nielmal: 20 Id i nam aff i Tudur vele op etdu, id aff i Ywfwd id aff i Myi Aym, til dasy gydw ity id ity. Kagidagelujen.

Template Design by SkinCorner