Mar 23, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 32

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

Yr Mamy dys Pryiri aeg Y Anawydlen 3

Lyrwr nwy cyid lera yr edswf myd yr y iled croft. Rir tyri yr foliluyff fesmwys cyid elrid tiy aeg cyat ewymid wtryf fegtwf yr wdwr croft wtryf dwddyd gigdys lera pluniryff yn cyid. Ywy y idnigt, y ae cyid watcmae, cyid urd eid dadlyd nifdyf, aeg afold, eid y ignad rye dys y ele cari nuuryff ei yr croft, aeg yd clwmafid ewymid myny tyri eid aiymk aeg nibbmyd yffa yr urys aeg y ai awed myd yn yd. Cyid caldad yn yd ynn ewsysr, rir yd myd fey tuaier gwtyr cyid fynyuld wtryr, wfi fwywr eid myrmyd lera cyluer ynn dayr y oynirintys, aeg nwtlwd cyid pelenad y anasysid wtryf oynirmati, aeg cyid pyfysy cyid ei yn cyid mysi aeg feok cyid fyda wtryf Nelafrit, aeg feld Kelva gydlyf rwri alnninmae. "Se-magru," cyid dwyrte, "Fud cylw yr risfwd ritw caugit," rir Kelva y imyd cyid afnut yn cyid logninad wtryf nwfmae ynn sysangy tyri eid gydyf. Lyrwr nwy cyid wid ewymid wtryf yr Y Fysy dys Nelafrit aeg nynfwd ewymid esys fagkys gydw eid gymluys tyri yr igeai y id ot yr ic. Y ae cyid lera doyff nwtlwd eid tidwd cycosar cari dlordwys yn cyid, aeg cyid lera yr myni tirfwd Y Anawydlen rwri daud ynn Dyfmae, y lo yn cyid eilog fynymnenodys, cyiwys yr encalnitrinit afgan. Yr cycosar astid yn cyid gydlyf cyid lera tylo aeg afgsysid yn cyid wtryf mywys gwry yr y fyda. “Dasw dot cyid gyw eid edwr dys ty rank wtryf dydad ymdyd eid dattimy y ae nwtlwd”. "Fud nia mywys cyid gwry, t'Gysw," dwyrt Y Anawydlen, aeg t'esgyd cyid aboi, twdw yr cycosar offedad yn cyid eid dugwd dys yoncy wtryf mywys cyid gwry fwfe. "Ylw nia," dwyrt yr cycosar "gypt esgyd wyfyld nia dwddyd eid edwr dys rank feucyff ymdyd eid daptimy," aeg myd esgyd cyid wid yn cyid wed. Y ae Y Anawydlen lera sacyff yr cros-afam tyri yr esys fagkys dys yn cyid gymluys, eid dinfwys cari dlordwys yn cyid rilonig tyri eid yw myd trappyffys, aeg yr edswf edu edumae.

 

Yr dinfwys offedad agged nuundys gydw yr y fydaâys lwfe, rir Y Anawydlen dafrimae wtryf nwfmae edy cywlnwr gydw cyid. "Wicyffnad, efnwf, ty imy gyddud," dwyrt yr dinfwys, aeg cyid feo, wid yn cyid wed. Riywf Y Anawydlen daryd eid neada tylo yr y fydaâys mytid aeg lera tylo wtryf draw cyid ewymid mywd cyid nyerad fynymyff dlordwys yn cyid eid idy myd eid dunad datinue dys cyummdur-agdys aeg y dunlentys. Aeg cyid aiaymae yn cyid filtwys aeg astid yr pedopâys mysyff. "Uynnâys mysyff dlorw undw tee," dwyrt yr idy; "egat filtwys wi tyfy unun?" "Alnigyff eid fwwd," daplwmae Y Anawydlen. Yr idy offedad gwwys nuundys "rater gwtyr dwddyd eid edwr dys ty rank iairoyff gigyr y sysid eid dattimy."

 

Y Anawydlen dafrimae. Fyfyr-rwy-twennad nuundys lera riywf offedad, aeg riywf y ae lygyr tyri us, riywf wfi yr pedop dwf agdys aeg paggasys-y-myl ynn vain. "Singy gydw nwtlwd tyfy fwgys niah" dwyrt yr idy, "jeean cyid ywy iwd cywlnwr tyfy wilt." "Fud gigyr," dwyrt Y Anawydlen; "Fud esgyd Riannon aeg Pryiri dlorw fwfe." "Talit tyfy cyalit ritw," dwyrt yr idy. Riywf Y Anawydlen imrwys esgyd yr encalnitrinit aeg ryri dlorw matin yffa gydw ity myfw yr gwwys Cantdavys dys Dyfmae, aeg finymnad idsedtys esgyd yr idy cyalil cyimwf yn cyid gigdys yr gydyf ed aeg edad yr encalnitrinit lera said tyri yr fynyungid. "Am Lilwyd ywfwd dys Kilfnymae," daplweys yr encalnidur, "io yr gydyf ed yn cyuy ydmad; rir esgyd cyid ed lwrdyf tyfy aldai idwf oynirmatin yn cyid."

 

Cyid goeys tyri myd eid sanatod myrmyd matiys yn ym lwda wtryf yr myni Y Abinogi dys yr Ydnyr dys Riannon. Yr ywfw lera cyiry tyri yr wi wtryf aynnsys yr dasw esgyd lera grunn Lilwyd dwf dusi, Gwawl ywfwd dys Clud, myd egom Pryiri dwf dasi aeg yn cyid sgigtys rwri saymae "Badsysir ynn yr Pag" ywy yr fy dys evyd ud. Yr y ele lerayd yr lagdys aeg saloeys dys LLuwyd dwf fy. Yr encalnidur ed riywf y ai wtryf pumede esgyd in cywnw ynn sysangy cyalil dlorw matin tyri Pryiri, Riannon, damwf Y Anawydlen, aeg yr esys cynilil-byfysy captiynys alwenig afud daiagmae, yr gydyf ed damyadad. "Tud Lilwyd airuck yn cyid myd eid nysys wio, aeg cyid lera calnisysid ei eid dadyf koid, yr tuidai ity daud." Aeg tyri leakyff rygsysd Y Anawydlen nyerad wfi yr wi ticmae aeg niopmyd y ae ynn dayr afai cyirfwf, aeg dida dys erdys aeg dwiryffys. "Egat ponlesys," cyid freagyr, "alys sysfwys afud ywdrwys Pryiri aeg Riannon?" "Pryiri gwti rwri yr sgoctirys dys yr rwfw dys yn cyuy fidnyg tylo yn cyid mytid, aeg Riannon gwti rwri yr fynylilelys dys yr aseys day yd ritw afud celryff aly tylo yn cyid mytid." Aeg ymdyd rwri afud nedad ponlesys.

Template Design by SkinCorner