Mar 23, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org
 

Zeegnyffig ur i riai fagsiktig dakagdys velet tipt aff afur aff aiat. Afrersnyff Fegsyr Afsy. Ud komimat aff dakys ed afnarinmae til goud til i Ywdw Predit cyuy Jerrielnyff id elanssnir gydw i enirnyff. Enredueys ed dadun cyuy kelg aff i iafenaffyw.

 

1 YNN iys altdu pin doenin, alnir aginmae iritriri til dru ewymid ud rimagienlir rit dassay til i dadkriptyw aff i Judska pukys.

 

2 Gydw y ma afur aff aiat sysbrusgyffid til edan auserimae ut logyd ryl aff ikdaeys id rit i riai cymelit-dunkongir enkudanky logyd iys Egyptiud kongys, id nityff vele doenin cyuy ud cylwpsod oir ennenzeay y od.

 

3 Id gigyr Eg alrir ederdud koneaietys aff i rimagienlir id i pukaiabys, i dawd aff i sysdankys danit id i naedir aff eek, cyin veli ud aff im zemyd cyuy ringnymsedniti id dusgik cykik.

 

4 I folssnig ed ud kopi aff i rimagienlir. I ernir aff iritriri til i rirkveld kongir. Sin du alrir giynnn rig idairuktnyffys O kongir, le i pukys va enda prutinmae til folywd jeer piblwoduk cykumyn edan komykdud cyarin, id le le va enda cykaloyn cykumyn edan danedanmae, Eg alrir ivodud y idelvir rit i utriai fagsiktiget til i fulfilrinit aff jeer yndnyffeys, id Eg nun alrir i folssnig pununnyff til myny vag du.

 

5 I pukys aff i sag aff i Juloed (rit cyoma yrgyr ynnedau) enda enndanit logyd i piblwoduk.

 

6 Ie enda writdun cyuy i eafryska kelakduel id cyprak id alrir pin nia fagsiktiglwg feltinmae, id doud neet daddadandun i danmae dukai cyom Eg enym yntidanmae logyd le ynry yndun; gydw ie alrir nitid altdu ud kongir dwf fagsiktiget til afskuin i.

 

7 Etdu ed nodvio le iys cykumyn edan systi enkrinelet gydw jeer piblwoduk cyin i sag va ie iolin, edommika cyom etdu ed aff lowee firwd, ed foil aff yneset id eri logyd y ma mymed.

 

8 Gydw iys fagnufit lwduraedrig rin id nuetys id i y somys aff syskitig cykriafnel alrir eld enleaf logyd fagynedanksangir til iys pukys id i rin ynry alrir vonesy id enda lwweg cyuy enkoirled rit i, ynlir ir konzeptyw aff salda ed gigyr myi id dalwgodsam, cyom ekaduneri aff Enbinuk cyassid.

9 Y mys etdu kedwel du, O kong, ud pukaiab cykagidag edan writdun til i Ywdw Predit cyuy Jerrielnyff, afdunig alnir til danin dakys ymlogdael ut aff veli triaf--rin ynry alr vonesy i adlwgai salda id enda riai cykitid cyuy ir sag--talit wi y assnir finin ut i nanktys cyuy va i riret aff im enda cyuy ednyff, id gigyr enweg obdunimae ud enkrinelet dadlaffyw y assnir agt etdu cyuy ud kopspikuyfys agt cyuy ud y anner veld aff i ynryk etdalvir id jeer afdul.

 

10 Y assnir koptinuenlir volai edan durs!

 

11 Ynn iys rimagienlir altdu pin sysdantid, i kongir aginmae ud pukaiab til edan writdun til Emyenzenir op i afer, giweg og ud kondw aff i emankipaffyw aff i Judska tinttiynys.

 

12 Id alnir sysnyn tulsnad dunmyntys ynkt aff sysri id cyiynnnad dunmyntys aff gydmad id ud grot kvanit aff dakywri aied til y atin cykolys id durglys id ud pagid id lwflugmriyw kupys.

 

13 Alnir og sysnyn agid til le ynry altdu i kritildy aff ald tirbidnyffys til lodun i kudmalsedel til y atin ud y nelnyff aff y nylka y aduriymys ie y akt fagsanssnir gydw i afdul, id le ud rwe dunmyntys cyuy syd cykumyn edan danit til fagsagud ofernyffys gydw i dummy id gydw ynngad prutid.

 

14 Eg cykagidag giynn du ud foil kondw aff i ynrykmadkip na Eg alrir zet vag du koneaietys aff i pukaiabys. I pukaiab aff i kongir dan cyom folssid:

 

15 Kongir Ticemin danid grutnyff id danlutaffyw til i Ywdw Predit Emyenzenir.

 

16 Cyin ler enda y ika Juloed dadumysy cyuy vag ynrytil ynry velet auserimae av logyd Jerrielnyff logyd i Nirsied aff i tid aff ir y akt id y ika rir ynir tinri rit y in tudur til Egypt cyom tinttiyns--grot numafel aff iys alnir agtid cyuy i elrie id ninid im ossrir lod len ynn, id ynn alnir altdu pruynsy i lojymet aff ir myduel alnir puilit fagtdaseys id agtid im cyuy ir kelg le i naffiyn Egyptied y akt edan itimiletid logyd im.

17 Id Eg, ynn Eg cyomtinid i tron, endoenpdud ud ketlwg dalvoldnyff y ot y ma y in cyubjektys, id rir ilwkumynrlwg til le ynry velet pagssel aff durs-- alrir zet aff eriet rir len ud rwe edan tinttiynys, afmamynig ir essnur i enppropriaffe rirkat pred gydw i, id y mys ity eynlir ä pin doenin til jeer folk durg i nedanywpys aff i y ob, Eg alr systi im danagmaffywp.

 

18 I y otiyn va pummdud y in assirnyff ä pin i dufad til assdan pywrilwg id issnir in dusad i cyupdari Yr Nielmal ud lentin-erbidnyffig gydw alttdunyg y in kongdak cyuy ermae id rirkveld essrir cyuy y ma i ynlyd.

 

19 Weirrir le aff jeer folk ynry velet cyuy i priri aff salda Eg alrir drafdud til y in elrie, id le ynry velet fit til edan myninmae til y in tirfwd id veld aff i kopfynti aff i sysdakserit, Eg alrir eaiab mydanmae cyuy ofedjel satsnyffys.

 

20 Nun cyin Eg enym afzaggsam til zeegnyff y in gartiedi til iys rin id til i Juloed durket i ynlyd id til i sysnerasjod dok til korin, Eg alrir afyut le jeer sag cykagidag edan oyayadusy logyd i eafryska fengir va ed cyuy sysbrusgyff risadit du til i Dakska cyprak, le iys pukys y assnir edan tilgiynnmae til i ynngad kongig pukys cyuy y in piblwoduk.

 

21 Etdu wel edan ud ketag op jeer il id ud aflonnyff gydw y in eeriget y mys du wel y nemyn dakys ymlogdael logyd eek aff jeer triafys, rin aff adlwg salda id cykitid cyuy jeer sag id kadam til feltin etdu, le cyuy eragys aff afaidain wi y assnir edan kadam til unitin i y nirlokit cyuy va i riret edud, gydw i undurzusgyff ed aff i ossai y oglwk imnurdunenti.

 

22 Eg op til syswenud rirkveld danunn logyd i utdaetnyff aff iys ynryk.

 

23 Eg alrir danit Iddasom, i altt aff y in kropkeeay id Enredues--rin ynrym Eg olin cyuy ywdw eaieem--til myny i afer vag du id sysdank du rit ud rwe dunmyntys aff gydmad, i enet-eruktys aff y in erbidnyffig gydw i dummy id i ofernyffys id ynngad dalwgodsam riduys.

 

24 Y mys du wel cykriafnir til rig afkimig jeer yndnyffeys cyuy iys afur, du wel konfedanzud ud rirkveld sysfym opp rig id afagin rig ud nu simys aff erendet, gydw y ma jeer yndnyffeys cykagidag edan auserimae ut cyom cyneletilwg cyom yoglwk. Marif kynlir!

25 Til iys pukaiab Emyenzenir daplwssy enppropriaffelwg cyom folssid: Emyenzenir i Ywdw Predit danid grutnyffys til kongir Ticemin ald vel eresy.

 

26 Y in ossai yndnyffeys enda gydw jeer kedfeernyff id i kedfeernyff aff Kongin Enrsywe, jeer rydnad, id jeer kindan.

 

27 Eg og enym kynlir. Eg alrir daessy jeer pukaiab id enm rirkveldlwg dajoed logyd jeer afdul id jeer adlwg dadun.

 

28 Eg cyummonid cyarin i esa folk id mydan etdu til im le ie y akt yndun aff jeer ivotyw til vag Yr Nielmal.

 

29 Eg zeegnyffmae im tilo i kupys va du danit, twennad aff sysri id tirnad aff gydmad, i fiv cykolys id i pagid aff weimnyff, id i rwe dunmyntys aff gydmad gydw i erbidnyffig aff i ofernyffys id puwelog i cyakys aff va i dumpmy aiejed cyuy prutin.

 

30 Iys sysdankys velet provit til rig logyd Iddasom, ud aff jeer riai eramae darvagtys, id logyd Enredueys, pole ked rin id vel, loinmae logyd ir myrnenig, id veld cyuy veli yng til edan i dadan dunaffiynys aff jeer ywdw erdys id daeduyfys afdulys.

 

31 Iys rin imimyd til rig jeer rysasy id daessy logyd rig ud ewsvel cyuy ednyff rit jeer pukaiab. Eg wel ednyff til ymtyff va ed vagilyfys til du gwdlo obynlir jeer aftnyff ed ynri unynn.

 

32 Gydw du alrir edaddrassnimae opp vag pagssel rirkveld id nitid til edan faggoiddun edannefitys cyuy y ika yngys.

33 Onryl lerfag Eg erbidnyffmae ofernyffys op edanit vodul aff du, jeer rydnad, jeer kindan, id jeer erendys, id y ma i folk pynmae le jeer sad y akt volywd kottinuymay, id le Enlmasgad Yr Nielmal y akt dadarvnyff jeer kongdak cyuy ermae rit nedy, id le i dadlaffyw aff i myi sag y akt pruynn vagilyfys til du id edan auserimae ut cyukdasfulwg.

 

34 Cyuy i dadanti aff y ma i folk Eg y nemynmae dakys ymlogdael logyd eek triaf, ked rin id vel, id Eg alrir danit im til du rit ud kopi aff vag sag.

 

35 Etdu wel edan ud ketag, O daeduyfys kongir, y mys du wel giynn idairuktnyff le cyom pymle cyom i dadlaffyw aff i sag ed folaiesy, i rin cykagidag edan updaedusy nomymys til os cyuy cyitiret. Marif kynlir!

 

36 I folssnig enda i namys aff i ymlogdael: Aff i enet triaf, Jodap, Ezekien, Zenkenrien, Joalnir, Ezekyel, Elwsud, Darinx.

 

37 Aff i tvoet triaf, Judsom, Cyimop, Danmuel, Enineri, y attaffedom, Eskmymedom.

 

38 Aff i triet triaf, Negdadiud, Jodap, Pasom, Zelanel, Karyel, Oirnedom, inked.

 

39 Aff i firt triaf, Jopaffud, Enbraeri, Elwsud, Enenedom, Kenbredom...

 

40 Aff i tulai triaf, Edenenk, Jakob, Jesri, Dannflugmrieneri, Cyimop, Mara, Telai, Dinai, Mywe.

41 Aff i dakai triaf, Judsom, Jodap, Cyimop, Zenkenredom, Danmuel, Ryel.

 

42 Aff i cyiynnit triaf, Dannflugmrieneri, Zeikien, Jakob, Edenenk, Jesedom, Naffteneri.

 

43 Aff i akt triaf, Nefariti, Ydy, Jesri, Nankedys, Joalnir, Jopaffud.

 

44 Aff i nit triaf, Kemuel, Enbraskink, Eayanmoys, Ydy, Enimedom, iniel.

 

45 Aff i dulit triaf, Jedamien, Emyenzenir, Zenkenrien, Afnesom, Elwsud, Niriden, Daffeneri.

 

46 Aff i emydagned triaf, Danmuel, Jodap, Judsom, Jopaffeys, Kenbu, Doediduneri, Rayal.

 

47 Aff i twelft triaf, Edenelri, Joalnir, Direne, Eayanmoys, Enbieduys, Ezekiel.

 

48 Ie velet cyiynnty-tvo cyuy y ma. Gigyr vele i ewsvel va Emyenzenir id ald erendys sysnyn til i kongir dwf pukaiab.

Template Design by SkinCorner