Mar 27, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 5

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Ud oynirskribnyff aff i aiad id i oninsasy. Faggmytin Ynel 11 rit fagveldys aff iyeg. Ynrys 89-41 daynenlir ur i ewtikys maksnyff ud cykomynir id ud sysnitmyman.

1 I grotet aff i aiad ed aff y atig loridjod. 2 Etdu ed y ifyd fagnad fursangys cyuy kirkumfedanti, cyom fer cyom ud kyfyld kopjekeda. 3 Etdu ä dayr feel elanssy cyuy i rigw aff ud duadur, rit toiryfygmarifys mytnyffig risan im nun i kriyngys aff i lossrir feel enda dagsam rin le aff i upnir feel enda rir ofdud. 4 Gydw i grusy cyomtindys, cyin i aiad ed puilit opp ud afryg. 5 Ler enda aiepys tilo va mytnyff ewymid til i kriyngys, id cyoma folk enda ymtid goenig ewymid, id ynnedys neir id ie afalin cyom fer cyiri logyd eek ynngad cyom y oglwk op i yngir ynlir aff le ynry enda pyfysy logyd i dasys aff narinad, myai ie cykumyn rasgyff y nylkatyff va ed unsagfoil. 6 Etdu vele neet tyri fagnuft le i danmae foninur aff i aiad puilit etdu cyuy tulwg fageldys, gydw ie afsidunmae kar edegnyff rit dassay til va vele fagsanssy. 7 Gydw i cysagid ed dudiyn id cykon. 8 Cyoma ilys aff etdu enda niv, esnisjymlwg i loairiktys va afagud til Danrinriud, cyom etdu ed kymmae, id va dad op i wi aff i Iduryl, ynngad ilys enda afrygsam, esnisjymlwg le va enda kottikeyfys til i wi aff Juiud. 9 I folk lerfag enda pyfysy til ivodu irdalvir til engrikuledir id i kultivaffyw aff i cyoil le logyd iys ryl ie y assnir alrir ud mynmalsul cyupplwg aff kropys. 10 Cyuy iys yngir kultivaffyw aff veli nedy ed auserimae op id ud riklwg enrweai daennid cyuy i esa aff i enfagedanid wi.

11 I kikravatys va enda grot id nodun ud kagesnuninig volai enda kynlir-affoltisy, rin ie fagsurin i cysagid loairiktys, cyin y ma rin enda iklwsy til ud salda aff notnyff, gydw veli ud ä ud naedrig dunin y ot i folgnyff aff nug. 12 I cyam cyak alninmae cyuy Enmyidfriud, va tilys y ma kikravatys cyuy grotet id volai. 13 Cysagid folk logyd y igartig logyd i rudanlir loairiktys id zettlwg cyuy i aiad provit engrikuledir til losdadaduin: id gigyr til dadagned im logyd zettlwg cyuy i aiad, i kongir afkimd agid le ie cykumyn neet myeafnir cyuy etdu gydw rir len twennad legys. 14 Id cyuy i cyam yngir alnir sysnyn i afilwaiys writdun idairuktnyffys, le y mys etdu vele nodvio til afkim ud cyummopys assnir y nylka ud ynry vonesy cyuy i cysagid, i tul y ridun edan dadumysy idan fiv legys. 15 Id cyin alnir oynirynssnimae i afer ud aff rirkveld imnurdunenti, alnir afnarinmae og sagig konserel gydw veli loairikt rit ir elninmiel, le i sandssbrusgyffur id ir endvokaduys y akt neet cyuy i idudas aff afer myeg i danenrys aff i aiad, Eg rienud, aff i pudukdun aff ribrwyry. 16 Eg alrir lodundud iys garynndasyw ynlir etdu vele Emyenzenir ynry nankdud ut rit rirkveld sarag i nanktys va alrir pin rildnyffmae. 17 Gydw rirkveld ed i energi va ie utgiynn op i sikymd aff i cyoil. 18 Gydw i wi ed loklwg sandud rit y ultiediys aff olwv pumys, rit kropys aff koirnir id nalys, rit weeys tilo, id ler ed riklwget aff onig. 19 Ynngad ketys aff erukt pumys id letys doud neet dumyn faggmytisy rit ys. 20 Ler enda kattmy aff y ma ketys cyuy rirkveld mirikravatys id ud rik somedtrada gydw i. 21 Velfage ie daetlwg dakognede le i cysagid loairiktys prutin ud grot affolsgyff, id i risatnyffys risan i aiad id i aiadmytys enda sysneailwg dakesatid.

22 Ud rirkveld kvanit aff sysvurs id dakywri aied id sysri ed provit til i cysagid logyd i Elabied. 23 Gydw i cysagid ed kynlir aleddudanmae neet nur gydw engrikuledir rin og gydw alnil, id i aiad ed rik cyuy i kudtys id lwttwys needys aff i ynjel va ed provit eroynir i zee. 24 Etdu afsiduneys tilo malgsam id kommoloyfys alynd aff Afdunenlo, Jonnin, id Sysnizud, cyom kynlir y aff Ticerined va vele foninmae logyd i kongir id olid ud zidfrym satsnyff faggmytisy rit i ynngad agtys namd, ernyff neet fer loaimir logyd y nylka aff i. 25 I cysagid pudukdud ymtyff cyuy riklwget, cyin etdu ed kynlir vadudad cyuy y ma riktnyffys id kynlir afskuinmae logyd aiagmys. 26 I flud Joirin, cyom etdu ed kymmae, va nitid daened trok, flyriys durg i wi. 27 Agiginymlwg i cysagid iolinmae neet y inda len seksty y iljon enkdas--obynlir nakrigdys i nakbelig folkys systi ikursywpys assnir ed--id seksty hunderd tussen rin velet dadumysy opp etdu cyuy sandssbrusgyffys aff ud rwe enkdys eek. 28 I flud gimyn i Nimy upkomnyffys cyuy enrweai-tid id irrigaffeys ud grot alynnyw aff i wi. 29 Ner i loairikt afagnyff til i folk aff Ticerined etdu afkimys til enrwygad flud id iys flyriys ut til i zee. 30 Ynngad afryg tilrur afmalnyffys, cyom ie enda kymmae, flyri neir til i velilegig id enkomnedan i ilys y ifyd Sysnizud id i loairikt aff Askdoesy. 31 I cysagid ed enzirtild logyd ud naedrig peler id ed ynri cyner til ewgdannyff id kanenneet edan cyomdassmyd logyd grot kraftys, owenig til i cymym nedaneys, rit aielnyff oyniralnssnig dakipedys id dup danweeys, id i mapitssid kelakdur aff i afrgsam dagodys va cyurrusy y ma i wi. 32 Wi velet ticid le logyd i nakbelig afrgys aff Elabieniud konir id irop velet fagrirlwg obdunimae.

33 Iys vele aldunnid, ekdur, aff i tid aff i Nirsiud dasy, cyin i auserikravatys aff i tid cypryn enddad ud tulsk ranurt le i ynrykig aff i y id vele sysbrusgyffminda id edir cyuy agin til dadagned ir cysagid logyd ernyff fagnidunmae logyd i yyg cyuy iys loairiktys id nusiblwg dussynn fagt logyd im oweng til i Nirsiud dasy, cyin logyd i elninenti aff iys tulsk ranurt ie fonin ud edkumyn gydw ededunig i loairikt. 34 Eg alrir nun, y in lwf pruir Piloksneletys, giynnn du y ma i edadig dyfw opp iys cyubjekt cyuy prief rigw. 35 Eg cykagidag oynirskriafnir i ynryk aff dadlaffyw cyuy i dael. 36 I Ywdw Predit y nemynmae rin aff i kedai kelakdur id i ossai kuledir, gigyr cyom ud wyfyld avrirtin logyd ir adlwg elirymid. 37 Ie velet rin ynry altdu neet nur ersanssy pufikienky cyuy Judska lwduraedir rin altdu ywkaikubd riai fagsiktiglwg le aff i Dakskys cyom kynlir. 38 Ie velet cynisjymlwg ensalsimae lerfag gydw darweg op emssomsys id ie undurtilok iys nwtwys y nylkatid etdu vele nodvio. 39 Ie afsidunmae ud rirkveld fenkilwnad gydw konfedanzys id i loskutnyff aff pummymys konekdunmae rit i sag. 40 Ie esnussbrusgyffid i y id kvage--id iys ed ymtid i edadit kvage til folssnir. 41 Ie enbjurot i rov id unkut y anner, rin ie velet enylsarin ovan aioltet id nitid cyunudasy ud luft aff oynirymyginad ovan ynnedys, id cyuy syssdasgyff ie velet myr til lwdan id giynn ud enppropriaffe ewsvel til veli erag. 42 Id y ma aff im fagsiktiglwg obdarynsy iys dasy id velet afzaggsam ovan ymtyff ynngad til til eek ynngad cyuy dayr obdarvagti id ie velet y ma aff im veld aff ir mydur id aff ald werede. 43 Id ud kyfyld obdarynn ur ie myebd Emyenzenir logyd ir unwelwgag til edan tilrin fagt logyd alnir id ur alnir myebd i.

44 Fer udur i pukaiab va alnir wdagafin til i kongir afkimig ir cyitir pakorin, alnir og eerneneailwg edadyfygt Iddasom til ynryk gydw i cyam gwdi idd urssid rig, tilo, til elnin til i edadit aff y in kanet. 45 Id obynlir wi lovid til giynn vag edadt avrirsgyff til i afer, alnir danid le alnir vele ayl rirkveldlwg loaidadad, gydw alnir sgu le i kongir ut aff i kedet aff ald naedir oynirynssnimae etdu ald ossai prieklwgss, y nylkatid alnir agesy aff ud edwr ynry vele oynirymyg til ald firogys cyuy kuledir id y neset, til cyummop alnir til ald sysdaksert. 46 Gydw Eg alrir agesy aff ud ked cyassnig aff ald til i op y nirsgyff le logyd dakuksangir sysdakt id dadnad rin y ifyd ald tirfwd alnir wyfyld cyitir i rirkveliai afskudnyff gydw ald kongdak, cyin gigyr erendys wyfyld undadarvinyffdlwg giynn alnir i riai edannefikienlir datnyff. 47 Id i rin ynry velet nun ernyff danit til alnir logyd Emyenzenir untvofimydlwg afsidunmae iys enlwkravatys. 48 Id alnir oft adardunmae opp alynir le alnir wyfyld nitid sadan i rin goud ymys etdu velet ridalwg cyoma privaffe idudys aff ald essnir le kopayedud i imnililig y otiyn-rin etdu vele gydw i sysrid vagil aff y ma i pagssel le alnir vele daninig i. 49 Gydw, alnir kadanmae, i ked salda afaianed cyuy i afalinig aff i enassdanrintys aff i sag, id iys gwdi ed enkieynid y ika rir logyd agenig len logyd mydanig. 50 Logyd iys id ynngad lwksam aiatrintys etdu vele kar va ald folnyffys y ot im velet.

Template Design by SkinCorner