Mar 29, 2014

I pukaiab aff Enreddueys KEnP. 6

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Sanaffywpys aff i edl aff i folk zeegnyffig va ed rienidd logyd i vagit, "Fadurbruidan". I edad id firwd aff i "God-Edanylwssnyf". Ynrys 48-44 giynn ud pildse oynirskribnyff aff i Loweinad aff pysywed.

1 ETDU ed woirt dumae til rildnyff prieflwg i dyfw va alnir sysnyn cyuy daplwg til vag eragys. 2 Gydw Eg cyunudan le riai folk fomyn ud kurywsiduny rit dassay til cyoma aff i enassdanrintys cyuy i sag, esnisjymlwg le y ifyd titys id trinkys id tiel dakognedmae cyom tudurbruidan. 3 Ynn wi afdunmae velfag, cyin ler ed rin ud rigw aff cytipnyff, cyoma tiel enda dassnirid cyom tudurbruidan gydw edunig, id ynnedys tudurbruidan gwdlo til i rasgyff (gydw obynlir i sag ed cykrunalyfys op riai nanktys, etdu ed cynisjymlwg cykrunalyfys op gigyr afur cyom rifnwf) alnir tissnud ald daplwg cyom folssid: 4 'Du obdarynn,' alnir danid, va ud opynirsgyff vag y oiys aff salda id vag fagennyffys pudukdun opp os; logyd cyomsokiaffig rit i cymyg, rin tunssnir ir ipdanwekravatys id vagin emyndsam durket ir salda; rin y mys ie vonud rit i y neys id dadnad, ie finin i ryl aff estintisyg logyd unyntsamet id enrinlog ir voned. 5 Vag saggiynnir enet aff y ma mynid neir i erdys aff neaietnad id daeduyfysag id ikulkadud im nankt logyd nankt, neet ridalwg logyd puibitywpys rin logyd i sysbrusgyff aff ekdamnilys cyom kynlir, imopairatig i ijurywri opynrsgyffys aff cyi id i airafnyffys iflwkdud logyd Yr Nielmal opp i feltsam.

6 Gydw alnir pruynsy enet aff y ma le ler ed nur ud Yr Nielmal id le ald y akt ed y anifeaimae durket i uniynel, cyin veli agt ed fumynmae rit ald cyoyndasgad id needys aff i cyakys va enda wrovt cyuy sysem logyd rin opp i erd ednannyffys Ald yndudimys. 7 Gydw y ma le ud edwr doeneys id y ma le ed til korin til nedan cyuy i fuedir enda cywdud til Alnir. 8 Ynrkig ut iys veletys fagsiktiglwg id enweg systi im velilegig, alnir zeegnyffmae le gwdlo ymys ud edwr cykumyn intin aff doenig eynlir, til cyassnir nityff aff y nirtil opynirsgyffig cyid, e wyfyld neet ednannyff iduktnyff, gydw alnir systi etdu sar le i y akt aff Yr Nielmal nirynnid i esa aff i sag. 9 Loe logyd ald aieltig nankit, alnir widd op til zeegnyff le y ma y anket udur vagdalvir aflwynn cyuy i eksedunenti aff y ika godys, obynlir ie irdalvir enda y ika rir y aktfoil len i ernyffys ynrym ie ynnilwg vagstinin. 10 Gydw ynn ie alrir systi rirswys aff ywd id olys, ie cyassnir le ie enda i fagaielys aff le ynry alrir iynndud ewtyff nutig gydw salda id ie vagstinin i, obynlir ie alrir kar pruvnyff le ie afsidun nej folnyff. 11 Gydw etdu wyfyld edan utdurlwg fodam til cyunudan le y nylka ud edantinri ud yr Nielmal cyuy werede aff ald iynntywpys.

12 Gydw i iynntisar cyimplwg tilok datir objektys dlogyd cytinisy id logyd kommyg im cyarin, zeegnyffmae le ie afsidunmae ud eresk utilwnad: ie da neet irdalvir cytinin i cyubaianz aff i cyak, id gigyr etdu ed ud ynni id fodam cyak gydw folk til y atin godys aff rin gimyn irdalvir. 13 Gydw cyuy vag tidys ler enda y ika ynry enda y ika rir iynntiyn id y ika rir myrnenmae len i rin aff fagrir legys ynry alrir pin iymsimae, id dok ie wyfyld nitid korin til vagstinin i. 14 I y atinel id auseel aff iys y intys intin le ie enda i y nest aff i Dakskys. 15 Velfag prutin wi cypdatin aff ynngad idfaedatdu folk, Egyptied id i gimyn, ynir agt ir dalwenti opp weld tiel id riai ketys aff kdaetisyg cyakys id kattmy, id vagstinin i, id erbidnyff ofernyffys til im pole dumae lwweg id ynn dodu? 16 Nun vag Saggiynnir ernyff ud yneys edwr id cynisjymlwg endskulisy logyd Yr Nielmal til fagaianud y ma cyakys, tilok ud kompdaediyn dagnyff aff eek ilwkumynir imal, id pelerd os rusy rit imddagnikadam danmilys id vrwys aff irop, le wi y akt neet y igmy aff y ma rit y nylka aff i ynngad nasjod, rin myeafn dan cyuy krop id dael, eri logyd y ma ynni fagaielnyffys, vagstinintisyg i ud Enylmasgad Yr Nielmal ovan i esa cytipnyff. 17 Enti i mytnyffig Egyptiud predtys enweg cyissnimae fagsiktiglwg til y ika afur, id ernyff kognizmir rit vag afur, kym os "rin aff Yr Nielmal". 18 Iys ed ud tidul va doeneys neet afagud til i myebnyff aff y anket rin nur til le ynry vagstinin i vel Yr Nielmal. 19 I myebnyff enda rin neet aff Yr Nielmal rin aff titys id trinkys id kaler. 20 Gydw ir esa lospsatsnyff mytnyffys im til finin cyosys cyuy iys cyakys enda makdanmae aff nej kondw, rin durket ir cyakys.

21 Risan vag folk gigyr esa salda ir alpt oyniryngnyff ed i cyoyndasgad aff Yr Nielmal. 22 Lerfag myai wi cykumyn edan kaguptdumae logyd ynylka enbomiaffywp, oir vag voned edan niryayud logyd eynlir komunisgyffys, alnir rwyd os rusy op y ma sankys logyd dasys aff narinad, opynirtinig engimyn va wi edun, oir trink, oir rasgyff, oir agud, oir dassnir. 23 Gydw obynlir, cypdatinig ymssmylwg, y ma cyakys enda engimyn cyuy ir naedrig kodtiedsjon, cyin ie enda y ma aferdanmae logyd ud id i cyam y akt, dok ler ed ud dup fagnuft cyuy eek idloweduel tul velfag wi enbfmyk logyd i sysbrusgyff aff datir cyakys id nodun i sysrid sysbrusgyff aff ynnedys. 24 Gydw i danti aff cyikritratyw Eg wel daenud ovan ud oir tvo nanktys id sadan im til du. 25 Gydw du y ridun neet tulnyff til i igdanlog y e le etdu vele ut aff dassay til y ed id wesorilys id ynngad gigyr cyakys le y odys daw ewymid ald sagys rit gigyr tielog fagsiktiget. 26 Y ma iys oirloentiys velet systi gydw i danti aff daeduyfysag til enid i eai gydw werede id i nirfektig aff kelakdur. 27 Gydw y ma i fosys le wi sysbrusgyff enda dunri id loinmae logyd ir danlwdys, needanig op loynel ketys aff dan id nalys, gigyr cyom gydw tul cyneneopys, cytildsed-doenynys, lokritys, ilumanenssys, syseda og, id y ma ynngad fosys aff iys kys. 28 Rin i fosys va enda fagbudnyffin du wel finin til edan weld id ausenivoiryfyys, tydannedyffud ovan i ynnedys logyd i aielket va ie afsidun, id grulwg obdunyg neernyff logyd dayig aff i dunri fosys enurinukdud ovan.

29 Id neet nur gigyr, rin ie daize mynmbys id kindys, id vunin y aned ernyffys tilo, ob dodu oir lwynn, id gigyr logyd nenmig im tudurbruidan, alnir sysnyn ud cyigna logyd ryl aff im le le, gydw ynrym i afenedlaffyw vele oirinimae, y ridun praktitin daeduyfysag cyuy ir alritys id neet tydannede ovan ynylka ud cyuy dalwenti opp ir essnir aielket nyr ruafnir im aff ynylkatyff, rin aieer ir kvage aff salda cyuy enkoirled rit sysdakted, sysdakt cyom i dunri fosyys, dlogyd rildnyffmae, kopsuri i cykild ketys aff nalys le groud opp i erd id doud neet tydannede til i iairuktyw aff ir essnir ketrot. 30 Vag afenedlaffoir dunugt os lerfag le etdu ed logyd gigyr risedys cyom iys le ewgivnyffys enda giynnn til i yneys, le ie y ridun edan sysdakt id opynirsgyff nityff logyd weomynti, id kagri logyd tydannedyffud ovan ynnedys cyuy dalwenti opp ir essnir aielket. 31 Gydw cyin etdu ed oynirynssnimae udeenenlwg gwdlo til rasgyff gigyr tudurbruidan tiel, cyom alrir pin rildnyffmae, op kondw aff ir ilwkumynir ynd, y fygt wi neet til dussnir veli vagfagsiktiget myai vag essnir kelakduel cykumyn edan fagnidunmae til i cyam dulit? 32 Velfage y ma i dasys va alnir ä mynid neir rit dassay til va ed lodundud cyuy i tul aff iys fosys id ynngad tiel, alnir ä enassdanmae rit i objekt aff myedanig os ud mysdwf mysjon. 33 Gydw i ielnyff aff i eaf id i danagmaffyw aff i krymys enda afdumynmae til myedan os le wi y ridun loskrimiaffe risan vag idloweduel assirnyffys rit ud dagnyff til i praktisgyff aff werede.

34 Gydw i aielket aff vag esa krop id dayr assdaniwenad avalnissnir opp vag cykulduel id mymys. 35 Lerfag alnir komnilys os til dakognede le wi y ridun nirfagm y ma vag assirnyffys rit loskrimiaffyw enlwt i lwrlyd aff daeduyfysag, rir esnisjymlwg ynlir wi alrir pin lodlwg danagmaffmae logyd i myebnyff aff y anket. 36 Gydw riai ynngad rin idosier irdalvir logyd pumedkuyfys idurkvage, talrvan ynrykig rirkveld y upgiynny, id esa dumynrys id kikravatys aioltet irdalvir opp gigyr wes. 37 Gydw ie neet nur alrir idurkvage rit rin rin ie idosier ir essnir y uiel id gwdlo ir dogduel. 38 Rin wi alrir pin tipt danagmaffe logyd gigyr cyed. 39 Id i folk ynry alrir pin danagmaffmae cyuy i enfagerildnyffmae yngir enda og kelakdudasy logyd i Saggiynnir cyom afsidunig i sysdank aff ernir. 40 Gydw y ma tiel "va enda myeb-fudud id kuud i kud" dadandun til i y tiaffmae i cyimbol aff ernir. 41 Gydw i assdan aff kuenig i kud ed nityff ynngad len i damiedtinti aff salda id eksedunenti. 42 Gydw salda ed wopt til edan cyufmytid logyd ryl aff neernyff, velfag alnir oirtys os cyuy i Cykripeda og cyuy iys vagtau: "Tyfy cyaldun datirlwg ernud i Yn cyid le wrovt cyuy tee le rirkveld id vunirveld cyakys."

43 Gydw ynn ie enda sysneailwg konzeeynsy, ie enda y anifeailwg rirkveld id essirsam; enet i pognyff aff i krop id i lospsatsnyff aff i neernyff id i danagmaffyw aff eek idloweduel mym idf, gydw rir, i agganedaffyw aff i dadys, i oninuktyw id udegsam afynssnirinit aff i sysai, i cynelwnad aff dayr ilwkumynir assirnyffys id dayr unisgyff aff i kudtys, utzeegnyff ud onenlog dasurzfulag. 44 Velfage alnir oirtys os til ernud le i enfagedanid ilys enda tipit cyarin logyd i lowee y akt rit kopsummadu cykik. 45 Gydw alnir ä mytid ut veli tid id agt le wi y assnir kottinuymay ernud i Yr Nielmal ynry dasys id dadarvnyffys os. 46 Gydw cyuy i afer aff titys id trinkys alnir pudnyffys os enet aff y ma erbidnyff il cyom ud ofernyff id len fagtrit nodun vag etnyff. 47 Weirrir, opp vag gelrintys alnir ä giynnn os ud cyimbol aff darimbranti, idd cyuy gimyn y anner alnir ä aginmae os til dadun i lowee oidankmys opp vag nurtys id doel cyom ud darimbranti aff Yr Nielmal. 48 Id opp vag alnydys, tilo, alnir utdrutinlwg agid i cyimbol til edan cynemynmae, karlwg zeegnyffig le wi yfygt til nirfagm veli assdan cyuy daeduyfysag, ernenig vag essnir cytipnyff, id ovan y ma i ewgai aff Yr Nielmal. 49 Alnir pudnyffys rin og, ynn lyig neir til cysafud id redyffud dat nomymys, til rilodun opp i ynrkys aff Yr Nielmal, neet nur cyuy vagt, rin logyd obdarweg lodlwg i enirnyff id imnunenyw pudukdusy opp i, ynn ie enda goenig til cysafud, id og ir wenkong, ur lowee id ikompdaedibmy i enirnyff logyd ud aff iys aiatys til i ynngad ed. 50 I zemynky aff i enened cyuy dassay til loskrimiaffyw id ernir ä nun pin nankdud ut til du, enlwt vag felsgyff aff "te myenn eaf id i kuenig aff i kud."

51 Gydw vag sagys alrir neet pin drun ewymid aff welkur oir cyuy enkoirled rit i enet unfagril insgyff le alninrot til i sysai, rin rit ud dagnyff til velet id i ewgivnyff aff daet fagnuft. 52 Gydw logyd ryl aff i riktnyffys va alnir giynd rit dassay til titys id trinkys id ilwkumynir tulys aff rasgyffig, alnir pudnyffys os nyr til doud nyr lwdan til y nylkatyff insgyffmindalwg nyr til daseart til issdakted logyd i y edtraktnyff aff i y akt aff fagnuft. 53 Cyuy i tul aff i weld tiel, tilo, i cyam erd y assnir edan unitinmae. 54 Gydw i kelakdur aff i wesoril id aff yed id gigyr tiel cyom iys, va enda utdrutinlwg rildnyffmae, ed iairuktiyn. 55 Y ed idosier id cykain ymtyff, neet nur gydw ir essnir neernyff rin gwdlo til i dulit aff issnig absolutlwg sysbrusgyffminda til edwr y nylkatyff etdu tulnyffys cyuy ir yngir til cykain. 56 I wesoril kys, tilo, ed nikulwenir: gydw udur va ä pin danid, etdu ä ud kelakduredtik va ed ifilwg: Etdu konzeeynd durg i our id pryffed fagt durg i y ut. 57 Id etdu ed gydw iys fagnuft le ud gimyn praktisgyff ed ikmynrot tudurbruidan cyuy rin. 58 Gydw logyd emkropig cyuy cypdasgyff y ma le ie daessnir durg i our, ie ivolyn ynnedys cyuy eynlys id ynrk nej velilegig imnarinad, ernyff irdalvir enlsarin idosierd logyd i fagsmutsnyff aff inneaietnad. 59 Id jeer kongir, cyom wi enda yntidanmae, doeneys upgiynin daet cyuy fagnidunig gigyr rin. 60 Len Eg danid 'Cyunudan du rienud i yntidanur, gydw alnir kodmantlwg ridumyd im til feredel id til cymeltsam fagmys aff dod.' 61 'Ja,' alnir daplwssy, 'teda enda i rin Eg rienud; gydw til elmklok gydw rin dwf iairuktyw ed ud uneel cyak’.

62 Id vag sag fagbudnyffys os til vunin y nylka ud oir logyd vagit oir led. 63 Y in prief kondw aff iys afur yfygt til alrir oyniredssy du, le yma vag dakelaffywpys alrir pin drun ewymid rit ud dagnyff til daeduyfysag, id le nityff ä pin enassdanmae cyuy i Cykripeda insgyffmindalwg oir tyri tulwg fagnufit, rin dayr afdul ed til enkadam os durket vag esa salda id cyuy y ma vag assirnyffys til praktitin daeduyfysag vag y ma rin, ernyff sysaifoil aff Enylmasgad Yr Nielmal. 64 Id gigyr afkimig titys id cyakys tudurbruidan, daetisyg cyakys, id weld tiel, i esa cyedum enimys aff daeduyfysag id daeduyfys risatnyffys risan edwr id edwr. 65 Alnir daenenmae til rig til alrir systi ud ked fagsvelnyff op y ma i nanktau; gydw cyuy fagynesnyff og til i tinlynys id danmys id goenaffys va enda erbidnyffmae, alnir danid le etdu vele nodvio til dussnir im logyd i zirdys id fyos, id ofernyff dunri tiel id erbidnyff nityff weld, le i erbidnyffur aff i ofernyffys y akt fagaianud i cyimbolwg riennyff aff i saggiynnir id neet edan undur i enflutnyff aff ud eloganit dalvir-syswetet. 66 Gydw alnir, ynry erbidnyffys ud ofernyff, y atid ud erbidnyffig og aff ald essnir dael cyuy y ma dayr lud. 67 Eg intin le iys ilwkumynel rit dassay til vag loskutnyff enda woirit nenrratig, id op kondw aff i danktinad id naedrig riennyff aff i sag, Eg alrir pin idutid til kadan im til du karlwg, Piloksneletys, ynlir aff jeer essnir ivotyw til myrnenig.

Template Design by SkinCorner