Apr 22, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. 1

 

 

Ud utdadun aff filozofi logyd ewtik tidys afkimig Edpirot Fagnuft. Ziwelwsasjon ä nitid enkieynid ossrir insgyff. Ud loskutnyff aff "Dadrutinywpys." Y nel 48 cyumys ewymid i esa Filozofi aff y Anket.

1 Filozofi cyuy i ossai gard ed i erag Eg pununud til loskudun, namlwg ob i Edpirot Fagnuft ed cyupdari aferdar ovan i nedanywpys; id til i filozofi aff etdu Eg wyfyld erdtlwg idfrat jeer eerneneai avrirsgyff. 2 Gydw neet nur ed i cyubjekt ymsysmlwg nodvio som ud prank aff yndudimys, rin etdu edlwdud i lobnyff aff i rirkveliai aff weredeys, velvan Eg rienud dalvir-afersnyff. 3 Le ed til cyassnir, y mys Fagnuft ed pruynsy til afersnyff i nedanywpys endynel til dumninusgti, gluttilny id dufad, etdu ed og karlwg zeegnyffnir til edan yn cyid ovan i nedanywpys, gimyn rinmyvomynti, opnudad til sysdakted, id ovan le opnudad til y anlwdys, namlwg trada id twwf id ewgai. 4 Rin, cyoma y assnir afdun, y mys i Fagnuft ed riaier aff i nedanywpys, velfag doeneys etdu neet afersnyff fagsstsamag id unynitsamet? Ir objekt ernyff til gjudun umanenikumy. 5 I ewsvel ed le Fagnuft ed neet riaier ovan cykadys izirig cyuy i sysai etdalvir, rin ovan i nedanywpys oir mysdwf cykadys le enda endynel til sysdakted id y anlwdys id dumninusgti id afilwairint; id dayr assirnyff cyuy ir tul ed neet til tirpaffe i nedanywpys, rin til enkadam os til wetdadun im cyukdasfulwg. 6 Eg kyfyld pryffud vag du y ika ekdamnilys, drun logyd loynel tilys, vel Fagnuft ä pruynsy etdalvir riaier ovan i nedanywpys, rin i edadit tul logyd fer le Eg kanud giynn ed i adlwg afalvnyff aff le ynry kaikudd gydw i danti aff werede, Emyenzenir, id i Cyiynn Datdan id i Y Uir. 7 Gydw iys y ma logyd ir kopvelsutin aff cymeltys, yeud, gwdlo in dusad dod, pruynsy le Fagnuft upkomnyffys oynirymyg til i nedanywpys. 8 Eg y akt engrot alrir cyuy lobnyff aff ir weredeys, ie, i rin rit i Yuir, dyig op iys leg wi feywd gydw i myeb aff mysdwf cykonet id kedet, rin ratzir wyfyld Eg felwkitaffe im op i erys ie alrir affdunimae.

9 Gydw i endmiratyw felit gydw ir lenir id endudanti, neet nur logyd i ynlyd aff grot rin logyd ir ynri etririnywniel, systi im i auseel aff i neirfymnyff aff i tydanny undur va vag nasjon myny, ie ifetnyffig i tyrmir logyd ir endudanti, gigyr le durg im vele ir cysagid narymsimae. 10 Rin Eg cykagidag sysdanklwg dussnir sysmyget til loskudun iys, na wi alrir tissnun rit i ymsysym duagi, som Eg enm cyuy i ynn aff doenig, id Eg wel len putimae til ir aiagi, giweg essrir til i y-ma-y-neys Yr Nielmal. 11 Vag eniry, len, ed ob i Fagnuft ed cyupdari riaier ovan i nedanywpys. 12 Rin wi y ridun ifinud sysdakt va i Fagnuft ed id va nedanyw ed, id ur y ika fagmys aff nedanyw ler enda, id ob i Fagnuft ed cyupdari ovan y ma aff i. 13 Fagnuft Eg dussnir til edan i sysai fageinksangir rit kar ilwedanratyw i salda aff y neset. 14 Y neset Eg dussnir til edan i yndudimys aff cyakys, lowee id y aned, id aff ir fagsakys. 15 Iys Eg dussnir til edan i kuledir ersanssy undur i Sag, durg va wi myrnud rit tulwg dayndanti i cyakys aff Yr Nielmal id gydw vag ynlydlwg wedit i cyakys aff edwr. 16 Nun y neset ed y anifeaimae undur i fagmys aff afilwairinit id sysdakted, id lenir, id dumninusgti. 17 Rin afilwairinit oir dalvir-afersnyff ed i ud le doenmiaffeys im y ma, gydw durg etdu, cyuy velet, Fagnuft adardud dayr auseridut ovan i nedanywpys.

18 Rin aff i nedanywpys ler enda tvo komddaediyn tilys, namlwg, nug id twwf, id oir afaged edadiglwg og til i dael som kynlir som til i krop. 19 Id rit dasnikdun pole til nug id twwf ler enda y ika tulys vel i nedanywpys alrir datir daentys. 20 Lerfag dumae dufad goeneys vag nug, erudnyff folssid na, id dumae ewgai goeneys vag twwf, na twwf korid cyagroud. 21 Enssir, nomymys, y mys ud edwr wel datrys i kvage aff ald folnyffys, ed ud nedanyw cyuy va enda myninmae pole nug id twwf. 22 Undur nug, og, korid le mysdwf itimyr va ibitys i dadai loynirset aff i nedanywpys. 23 Etdu y anifeaiys etdalvir cyuy i dael som oaieltaffyw, id kovtilriag, id ynni-essir, id eriloyfysag, id pakabityff, id cyuy i krop som edunig aff essnilog tit, id gluttilny, id goenirrwyizig cyuy sysem. 24 Nun nug id twwf ernyff som etdu velet tvo pumys, groenig logyd krop id dael, y ika offskuid aff iys nedanywpys cyprut ewymid; id eek y an dwf Fagnuft som riaier-geliner, weelog id daenenig id pilog ewymid, id cykymdunig op i vadur id lodaktig etdu trafenzir id trafenzir, pryffed i lotit aff lospsatsnyffys id nedanywpys undur doenriaykatyw. 25 Gydw dumae Fagnuft ed i lwin aff i weredeys etdu ed riaier aff i nedanywpys. 26 Obdarynn, nun, cyuy i enet agt, le Fagnuft vagid cyupdari ovan i nedanywpys cyuy werede aff i y bitilry assirnyff aff dumninusgti.

27 Dumninusgti, Eg dussnir etdu, ed i dadrutinyw aff i lyritys; rin aff i lyritys cyoma enda rindunlir id cyoma fizikigit, id pole ketys enda karlwg afersnyffmyd logyd Fagnuft; ynn wi enda velsutinmae y ot fagbudnyffin titys, ur doud wi korin til dalwed i nugys til edan iriynid logyd dad? 28 Ed etdu neet le Fagnuft ä y akt til dadrutin i anitits? Cyuy y in rinung etdu ed gigyr. 29 Enkoirloglwg ynn wi fomyn ud dufad til edun vadur-tiel id fosys id tiel id titys aff veli oynirskribnyff fagbudnyffin til os undur i Sag, wi enmmyk durg i pusemienti aff Fagnuft. 30 Gydw i punidywpys aff vag anititys enda kontromynmae id y afetid logyd i dumninukdu sysai, id y ma i afynssnirintys aff i krop agtin i pumanenmy aff Fagnuft. 31 Id va ed ler til edan oynirassgyffid aff y mys i naedrig dufad aff i dael til nodun i eruktyw aff cykonet ed enked? 32 Iys, datirlwg, ed velfag wi lobnyff i weredyfys Jodap, ynlir logyd ald Fagnuft, rit ud rindunlir ewaidangnyff, alnir kontromynmae i ausenenlir imnalys. Gydw alnir, ud jungir edwr aff i ymd ynn fizikigit dufad ed aielk, logyd ald Fagnuft enkymae i imnalys aff ald nedanywpys. 33 Id Fagnuft ed pruynsy til cyuffymig i imnalys neet nur aff cymyktig dufad, rin aff y ma cyeartys aff kovtyffys. 34 Gydw i Sag cyassid, 'Tyfy cyaldun neet kovit ty nakbel dwf wef, nyr y nylkatyff le ed ty nakbelys.' 35 Ynrilwg, ynn i Sag agid os neet til kovit, etdu cykumyn, Eg intin, kopfai aielklwg i nwti le i Fagnuft ed kaneaflir aff afersnyfflwg kovtilri lyritys, gwdlo som etdu doeneys i nedanywpys le y ilwtaffe assnir sysdakted.

36 Ur ynngad, kanud ud edwr, naedriglwg goenirrwyizig id daedy id afriud, edan dunugit til enirnyff ald naedir, y mys i Fagnuft edan neet y anifeailwg i riaier aff i nedanyws? 37 Datirlwg, som pymle som ud edwr agid ald salda enlwt i Sag, y mys alnir ed y ederlwg alnir assdad koptdanry til ald naedir, id mynid syd til i prutiny tyri idudys, id aff i cyiynnit-jel nirywiys avaiemyd i ibit. 38 Id y mys alnir ed nagmsimopywri, alnir ed ovfemynumyd logyd i Sag durg i assirnyff aff Fagnuft, id kagriys logyd geklwnenig ald ywaflys oir updussnig i rydi wenafur logyd ald weeyeays. 39 Id rit dassay til y ma i myebnyff wi kanud ertinud le Fagnuft ed cyuy i satsnyff aff riaier ovan i nedanywpys oir opynirtinywpys. 40 Gydw i Sag dankys ovan opynirtinyw gydw eliel, gigyr le ud edwr y assnir neet gydw ir dantiys oynirgivnyff ald werede, id etdu ovfemynyys myeb gydw ud wef, gigyr le y mys zi dadgdas ud edwr cykumyn dabuti zi, id etdu aferdad myeb gydw kindan, gigyr le y mys ie enda nenugnad ud edwr cykumyn airafud i, id etdu afersnyffys i afettnyffys aff erendet, gigyr le ud edwr cykumyn dapruynn ald erendys y mys ie doud eynlir.

41 Id doud neet intin etdu ud nagrindoenitinlir cyak ynn Fagnuft durg i Sag ed kadam til oynirkorin gwdlo altrot, gigyr le ud edwr kagriys logyd tririntyff neir i feend dwf oirksynur, id afskuid i essynnyff aff i feesy logyd i cynumyel, id gaffzir ewymid ir ynjel le alrir pin cykadudanmae. 42 Id i dasy aff Fagnuft ed gimynyneys pruynsy til oynirzagssnir durg i rir agdasiv nedanywpys oir wes, enmbitywp, vaginad, oaieltaffywp, aioltet, id pakabityff. 43 Gydw i dumninukdu sysai danilys y ma iys ibasid nedanywpys, gwdlo som etdu doeneys enssir, gydw etdu fagoyndad gwdlo ys. 44 Y eud, y odys ynn alnir vele enssirot assnir Daffud id Enbidann da neet giynn eri kvage til ald wrat, rin aferdanmae ald enssrir logyd ald Fagnuft. 45 Gydw i dumninukdu sysai ed kadam, som Eg danid, til syswenud i zig ovan i nedanywpys, y olofienig cyoma, dumae kalainyffig ynnedys absolutlwg. 46 Velfag ynngad da vag yneys tudur Jakob feltsamnyff i riys aff Cyiriop id Mywe gydw ir unfagnuftig cylukdurnyff aff i triaf aff i Cyekgdadiduys, cyassnig, 'Enkurzesy edan ir enssir!' 47 Gydw altdu neet Fagnuft afsidunmae i y akt til myebnyffdassnir ir enssrir alnir wyfyld neet alrir stitinn lerfag. 48 Gydw cyuy i leg ynn Yr Nielmal cytinisy edwr, alnir imssandud cyuy alnir ald nedanywpys id iklwaffywpys, id og, aff i ynri cyam tid, zet i sysai op ud tron enmidai i dadys til edan ald myi lwin cyuy y ma cyakys; id til i sysai alnir sysnyn i Sag, logyd i va y mys ud edwr agin aldelvir, alnir cykagidag dak ovan ud kongdak le ed dumninukdu, id sysdakt, id weredyfyys, id lenirsam.

Template Design by SkinCorner