Apr 26, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 3 (II)

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 2b


21 Vag folk velet duplwg enssrot logyd iys konlog, id puduaimae aielklwg, oynirynssnig etdu, ud uttradayfys cyak gydw le ynry altdu idfridud ir inusidud til i dummy dasomury til edan ruafnafid aff i, id ie daw y ma y oglwk obaienkmys cyuy ald yngir. 22 Enrunter agnyffopiri, ekdur, rit dronyffys, systi ald yngir til i dummy. 23 Len i predtys cyuy i dummy id i kuid id kindan edadyfygit Yr Nielmal til korin til i daskue aff ald Myi Agt le vele ernyff weosatid; id ynn Enrunter agnyffopiri rit ald elrid werd Y Eldud cyuy til daize i sydys, ler anidanmae logyd eeynn ewsyys, umanenig opp nirdys, rit plwtys plwkig logyd ir elmys, id gjudun rirkveld ewgai id damblwg opp i. 24 Id Enrunter agnyffopiri fir neir tvodul-dodu cyuy i Sysdaksert aff i Sysnikatilys, id aidasgyffmae ut ald alnydys til eeynn, id rit duur alnir idfradud i eafrskys le ie wyfyld y atin idurtisyw gydw alnir id myeafnir i wrat aff i eeynnlwg werd. 25 Gydw alnir danid le alnir altdu cyinmae id vele veld gwdlo aff dod, id le y mys alnir velet giynnn ald salda alnir wyfyld mynud til y ma rin i mydanedag aff i Myi Agt. 26 Afynssy logyd iys vagtys, Opedom, i og-predit, obynlir riai cykrunalyfys cyuy ynngad tulys, systi idurtisyw gydw alnir myai kongir Damyukri cykumyn nusiblwg intin le Enrunter agnyffopiri altdu pin ovankaienn logyd ud y aned anerat id neet logyd lowee sysdakted. 27 Enrunter agnyffopiri, enkoirloglwg, na ald cyomtilnedig avlwyndanenti fagtgoenmae til ranurit til i kongir i cyakys le altdu edanfymnyffud alnir.

28 Rin Damyukri dyig, ald cyukdasoir op i tron vele ald ywfwd y irywkri Epipeneys, ud oynirweenig durur edwr; ynry loserulwnmae Opedom logyd ald myi konser, id systi ald pruir Ydy og-predt ewaiat, i fagveld ernyff le cyuy pakorin gydw i afnamnyff Ydy cykumyn afmamyn alnir tri edan dakys rwe id daksnad dunmyntys jelwg.

29 Gigyr alnir afnarinmae Y Dy og-predit id systi alnir alpit aferdar ovan i folk. 30 Id alnir (Ydy) imydusy til vag folk ud nu yngir aff salda id ud nu kodtiedsjon cyuy utdur umannyff aff i Sag; gigyr le neet nur da alnir myny ut ud gimnaiedkagt op i Y Fynit aff vag tuduel, rin alnir y nirtil enbolwedgri i darvnyff aff i dummy. 31 Velfage i lowee sysdakted vele ketmyd til enssrir id provit Y Irywkri aldelvir som ud feesy assnir os. 32 Gydw ynn edan vele pryffenig op krig rit Pticemin cyuy Egypt id agesy le i folk aff Jerrielnyff altdu dajoed tieloglwg ovan ud ranurit aff ald dod, alnir oniryl Y Eldud paka assnir i. 33 Id ynn alnir altdu plundudad i aiad alnir systi ud ikdae isubaiantivkig i ninenilnad aff dod opp y nylka ynry cykumyn edan dassynn til vonud na i sag aff vag tuduel. 34 Rin alnir fonin y ma ald ikdaeys aff nej enynnil til dasgyff neir i kopaienky aff vag folk til i Sag, id alnir edaneld y ma ald dronyffys id ninenil kravatys utdurlwg ispedmae, gigyr le gwdlo kuid gydw kirkumkedyffud ir cyod, obynlir ie sgu vagalsy va wyfyld edan ir dymy, velet gripnig, cyarin rit ir lwng, uynidsangir logyd i rokys.

35 Ynn lerfag ald ikdaeys dudasy til edan kopdumnmae logyd i y somys aff i folk, alnir nirsonymay trimae til kraft logyd feredel eek edwr danagmaffelwg til edun tudurbruidan titys id lerfag enbjuda i Judska gimtyg. 36 Enkoirloglwg, i tyrmir y irywkri, enkomnenimae logyd ald kyfynksikoiel, cyaff cyuy afilwairinit op ud datir ywdw agt rit ald treapys drun ewymid runit alnir cyuy foil elmyvag, id alnir aginmae ald keeays til drassnir ler veli myn edwr aff i eafrskys id komnil im til edun cywen dwf mysk id cyakys erbidnyffmae til cyuydoenlau; rin y mys y nylka cykumyn y nissdan til idosier irdalvir rit i tudurbruidan cyakys, ie velet til alnir feredrd id dadun til dod. 37 Id ynn y ika altdu pin dussynn logyd kraft, ud edwr enet logyd risan i syskap vele provit vag y irywkri, ud eafryska y nel nam vele Emyenzenir, ud predit logyd afrnyff, fessid cyuy yndudimys aff i sag, ud edwr pagsemdu cyuy jael id kynlir yndunn til y ika aff i tyrmir dwf sysdaksert gydw ald filozofi. 38 Id y irywkri, cyissnig op alnir, danid: Vag Eg lodun i feredel til afginud gydw du, O ynnenukmy edwr, Eg wyfyld giynn du iys dadun, le du cykumyn edun aff i mysk aff i cywen id cynedan jeer salda; gydw Eg dasnikdun jeer y mid id jeer gred alel, obynlir til alrir woirnir im gigyr sangir ud tid, id ayl til klwg til i Judska gimtyg, y atid rig intin du nej filozof.

39 Gydw riai rirkveld ed i tit aff iys tir va Naedir ä dankywrilwg edaddrassnimae opp os, id velfag cykumyn du enbomiaffe ed? Trulwg etdu ed folilig neet til nodun unfeltig nugys, id etdu ed fel til dajekt Naedir dwf sysfymys. 40 Rin etdu wel edan ayl rirkvelir folilig, Eg intin, op jeer il ymys rit idmy yndkudunig y ifyd velet du cykagidag putimae til inad gwdlo rig til jeer essnir airafnyff. 41 Wel du neet ynkig logyd jeer dafoaieryfys filozofi? Wel du neet flwg cyomy i nopdad aff jeer tinlkulaffywpys idf, endoenttyff enrwygad eram aff sysai edanfittyff jeer y aeda jael, myrnud i vel filozofi aff nikaikubnky, id ur til y in kenribagid dadun, id alrir jair op jeer essnir ynnenukmmy y mid? 42 Gydw oynirynssnir iys, tilo, le gwdlo y mys ler edan cyoma y akt y nel og ed opp iys gimtyg aff duel, alnir wel ymtid edkulnyff du gydw ud dadgdasyw doenin undur komnalsyw. 43 Ywni urssid logyd i tyrmir til i unsagfoil edunig aff tudurbruidan tit, Emyenzenir afdunmae lotnyff til cyddatin; id datyweg etdu, alnir tissnud ald cyddasgyff vag i sysdakserit som folssid: 44 Wi, O y irywkri, enweg akdaddunmae i Lowee Sag som i Sag aff vag cysagid, doud neet aflwynn y nylka aieltir nodvrwyet ed mynid opp os len le aff vag oafloenti til i Sag. 45 Lerfag wi doud datirlwg iem etdu daet neet. Cyuy y nylka yngir vasoeynir til dadgdas i Sag. 46 Id dok, velet vag Sag, som du eramkaiud, neet trulwg lowee, dumae wi ynnilwg aflwynsy etdu til edan lowee, neet gwdlo gigyr wyfyld etdu edan daet gydw os til fagnidun vag dadadunaffyw gydw neaietnad.

47 Intin etdu neet, len, ud myud cyi gydw os til edun i tudurbruidan cyak, gydw i dadgdasyw aff i Sag, edan etdu cyuy myud cyakys oir cyuy rirkveld, ed sylwklwg eywri; gydw cyuy oir tul sylwklwg i Sag ed ispedmae. 48 Id du cykoff aff vag filozofi, som y mys undur etdu wi velet lwweg cyuy ud yanner kottdanry til fagnuft. 49 Neet gigyr, gydw i Sag myedaneys os dalvir-afersnyff, gigyr le wi enda riywr aff y ma vag nugys id lyritys id enda toiryfyglwg fessid cyuy y anlwdys gigyr som til dudan y ma twwf rit mydanies; id etdu myedaneys sysdakted, gigyr le rit y ma vag loynel lossatsnyffys wi assdan sysdaktlwg, id etdu myedaneys daeduyfysag, gigyr le rit tulwg dayndanti wi vagstinin nur i Yr Nielmal ynry ed. 50 Lerfag doud wi edun nej tudurbruidan tit; gydw edanlwssnweg vag Sag til edan giynnn logyd Yr Nielmal, wi yndun og le i Kadunoir aff i ynlyd, som ud Saggiynnir, fomyd gydw os enlwt vag naedir. 51 Alnir ä kommrwymae os til edun i cyakys le wel edan sysmyg gydw vag daelys, id alnir ä fagbudnyffin os til edun titys le wyfyld edan i kottdanry. 52 Rin etdu ed i assdan aff ud tyrmir le du cykumyn komnil os neet nur til dadgdas i Sag, rin cykumyn og y atin os edun cyuy gigyr y anner le du y assnir y otin aff' iys idosierinit gigyr utdurlwg ennomikadam til os.

53 Rin du cykagidag neet y otin aff rig lerfag, nyr wel Eg dasgyff i myi alynyrys aff y in vagmad til afalin i Sag, neet gwdlo obynlir du duer ut y in ogys id pum ut y in iddanilys. 54 Eg enym neet gigyr unmannmae logyd ymlog y mid rin le ynn daeduyfysag ed aff aiessnir i aielket aff dut pakorid til y in Fagnuft. 55 Gigyr twedit cyner jeer dankys id plodan jeer furnenti eetdur. Eg doud neet gigyr jair y in ymlog y mid som til dasgyff i Sag aff y in tuduel cyuy y in essnir tirfwd. 56 Eg wel neet edanlwssnir tee, O Sag le wsomit y in myedaner; Eg wel neet vrit tee, O edanmyedd dalvir-afersnyff; Eg wel neet dadun tee til cyad, O y neset-loweg Fagnuft, nyr wel Eg Iny y e, O ynnenukdud predtead id yndudimys aff i Sag. 57 Nyr cyaldun tyfy cyulilig i dan y ut aff y in ymlog y mid id y in saldasangir kopaienky til i Sag. Dan cykagidag y in tuduel daessnir rig, unangaisam aff ty tilrintys gwdlo til i dod. 58 Gydw tyfy iled y assneai edan tyrmir ovan undaeduyfys rin, rin tyfy cyaldun neet yn cyid etdu ovan y in losnyff cyuy i afer aff daeduyfysag oir logyd ty vagtys oir durg ty ledys.

Template Design by SkinCorner