Apr 30, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 5

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. 4


 

Iys gigyr kymmae Y mid aff Fagnuft y assnir cyuy iys kapidul mydan le i Filozofi aff Fagnuft ed 2000 jael ymlog. I aiagi aff cyiynn cyod id ir y uir.

1 GYDDW i Fagnuft aff vag tudur Emyenzenir, gimyn ud ked ai eersman ai eeksangir i cykip aff danktinad op i zee aff i nedanyws, obynlir cykinenedud logyd i dronyffys aff i tyrmir id cywepit logyd i cynmynig vagys aff i feredel, nitid judad gydw ud fefwys i elm aff danktinad tilys alnir dassmyd til i alryn aff zig ovan dod. 2 Nej aiad edadiessid rit y ika id kunyff y oseel ity fagsvelenmae etdalvir gigyr kynlir som da le myi edwr ynn ald myi dael vele ewgdannyffmae rit cykvagss id dank id sam, id alnir afynssy im ynry velet mynyig cyiess til ald dael durg ald Fagnuft le vele i cytild aff danktinad. 3 Gydw vag tudur Emyenzenir, upaielnyff ald sysai y lo som ud afsstlwg zee-klwf, proti i sysk opzet aff i cyurgys aff i nedanyws. 4 O predit veld aff ty predtead, tyfy lodai neet idosier ty myi duet, nyr lodai tyfy edanfyfyl rit tudurbruidan tit ty y assnir le altdu rom nur gydw neaietnad id narinad.

5 O aftinenoir aff i Sag id filozof aff i Lowee salda! Gigyr cykumyn le edan y nel konser ed til darynn i Sag id fagsvelud etdu rit ir essnir plud id ersam cynit cyuy i sysik aff mydnyffys til i dod. 6 Tyfy, O tudur, lodai fagmalsy vag tritveldet til i Sag durg ty ai eedsnelag in dusad essir; id enweg stitinn cyuy nedy aff olwdys tyfy lodai neet edanlwssnir ty cyddasgyff, id lodai kopfai i vagtys aff lowee filozofi logyd ty ledys, O y mid edwr le wsomit rir kraftfoil len i feredel. 7 O dayndasy ymlogdar le wsomit cyninir-airangir len i sam, tyfy rirkveld kongir ovan i nedanyws, Emyenzenir. 8 Gydw som vag tudur Enenrop, elrid rit i tider, dan durg i ysomdad kopgdagaffyw assnir i fiery iw id oynirtinri alnir, gigyr i ywfwd aff Enenro, Emyenzenir, ernyff kopsurid logyd i cyrildunig eetet aff i fur, myeafnimae udkudumynn cyuy ald Fagnuft. 9 Id dok riai vunirveld aff y ma, alnir, ernyff ud ymlog edwr, rit i cyiewys aff ald krop udtrang id ald y ritilys udninenmae id ald nervys cyvatinmae, daw ud jungir edwr nomymys cyuy i aym aff ald Fagnuft id rit Edenenk-gimyn Fagnuft cykymdunmae i y-dan-uynid feredir til imnudunti.

10 O mydanmae y mid, O dayndasy gred uynid, O salda fenitfoil til i Sag id nirfekdud logyd i cyisy aff dod! 11 Cyomdatirdlwg, len, y mys ud ymlog edwr ispedmae i tilrintys in dusad dod gydw daeduy fysnes danti etdu y ridun edan aftiniddmae le i Edpirot Fagnuft ed kadam til lwin i nedanyws. 12 Rin cyoma ynmykit y assnir ewsvel le neet y ma rin enda riywr aff i nedanyws ynlir neet y ma rin alrir ir Fagnuft enlwkdunmae. 13 Rin som y ika som rit ir esa alrit y atin daeduyfysag ir enet insgyff, iys myn enda kadam til riaier i cyvaket aff i mysk, edanlwssniweg le in dusad Yr Nielmal ie kaikub neet, som vag paffrielkys, Enbraskink id Edenenk id Jakob, kaikudd neet, rin le ie vonud in dusad Yr Nielmal. 14 Lerfag ler ed-nityff koptdanloktilry cyuy datir nirsod anidanig til edan cysaynys til nedanyw cyuy koddaenti aff i cyvaket aff ir Fagnuft. 15 Gydw ynry ed ler le ernyff ud filozof folssnig daeduyfylwg i esa dasy aff filozofi, id enweg dadun ald dumad cyuy Yr Nielmal, id yndunig le etdu ed ud mydanmae cyak til dudan y ma cynerag gydw i danti aff werede, wyfyld neet fagoyndan ald nedanyws gydw i danti aff daeduy fysnes? 16 Gydw i y neys id dalvir-afersnyffmyd edwr myn ed i lenirsam aferdar aff i nedanyws. 17 Y eud, logyd iys ryl gwdlo jungir jongys, ernyff filozofys logyd werede aff i Fagnuft va ed enlwt daeduy fysag, alrir triumf mae ovan dok rir grievyfys feredel. 18 Gydw ynn i tyrmir fonin aldelvir needunblwg ifetnyffmae cyuy ald enet affvelsutin, id imnudunit til komnil ud ymlog edwr til edun tudurbruidan tit, len trulwg cyuy weomynit trada alnir aginmae i keeays til pryffud ynnedys aff i jungir rin aff i eafryskys, id y mys ie wyfyld edun tudurbruidan tit til utsasnyff im na edunig etdu, rin y mys ie ynssdasy, til feredir im dok rir danvymdlwg.

19 Id undur iys agid aff i tyrmir cyiynn datdan cyarin rit ir y mid y uir velet provit tunssmyel vag alnir, y ma cykon, id y oiai, id kynlir-boirnir, id ymssmilwg tildragsam. 20 Id ynn i tyrmir daeg im ler, aiejenig som y mys ie velet ud feaienlir koir rit ir y uir cyuy i y idai, alnir tilok rirsgyff aff i, id cyeraktvagon logyd ir adlwg id loinmae perig alnir glwmid aff i, id kymig im nedar danid: 21 'O jung rin, Eg yndnyff kynlir til eek ud aff du, id endmida jeer cykonet, id nedy oglwg gigyr grot ud nyss aff pruiel; gigyr neet nur doud Eg dadun du neet til nirsedit cyuy i sysges aff le ymlog edwr ynry ä dlogyd myinmae, rin Eg gwdlo idfrat aff du til nagiynn til rig id vagin imyntiel cyuy y in erendet. 22 Gydw, som Eg enym kadam til airafud le ynry loyneneney y in agid, gigyr enm Eg kadam til pagserin le ynry doud agtin rig. 23 Edan cyomdatird len le du cykagidag edan giynnn satsnyffys aff innurdunenti id auseridut cyuy y in darvnyff y mys du wel dajekit i entiaidanlir sag aff jeer nulwnad. 24 Iel cyuy i elyndunik salda, id cynedarnyff cyuy ud nu yngir, id dussnir cyoma nug cyuy jeer dut; gydw ymys du driyn rig til enssrir rit jeer loynen enekaikunnti du wel komnil rig til daseart til durur ninenlir kravatys id dadun veli myn ud aff du til dod logyd feredir. 25 Alrir jair len op jeerdalvir, ynrym gwdlo Eg, jeer opnuninit, jair gydw jeer dut id jeer cykonet.

26 Wel du neet oynirynssnir rit jeerdalvir iys cyak, le y mys du loyn eneney rig ler ed nityff vag du rin dod cyuy tilrinit?' 27 Rit iys vagtys alnir aginmae i edgys aff feredir til edan provit avdanin cyuy agin til oyayrassnir im logyd ewgai til edun tudurbruidan tit. 28 Rin ynn i keeays altdu pudukdusy radys, id joit-loyokaseiel, id dankys, id afnir-kalainyffur, id kadunnaltys, id tinuldropys, id praziur, id edym-skruvys, id irop krymys, id eeradunssys, id prwyig iropys, i tyrmir stitin nomymys id danid: 29 'Du altdu yndnyffdur fomyn ewgai, y in myndys, id i sysdakted du vagstinin wel edkulnyff jeer unwelwg dadgdasyw.' 30 Rin ie, agenig ald nirsriomywpys, id dassnig ald mydanfoil y oseel, neet nur zeegnyffmae nej ewgai rin y nirtil enralomae ir filozofi cyuy oppsatsnyff til i tyrmir, id logyd ir daet Fagnuft da enbys ald tydanny. 31 Id dok oynirynssnir; cyupnusyffud cyoma risadit im til alrir pin fluen-alrdud id kueaylwg, va cyearit aff cyprak wyfyld ie alrir sysbrusgyffid? Wyfyld etdu neet alrir pin til iys opynirsgyff? 32 'Enlysom! Emyndsam dadunudys le wi enda id fodam ovan y adun! Ynn i kongir idsaid os id ennirdunlys til os op durmid aff nedy traktnyff cykagidag wi neet agtin im? 33 Velfag doud wi idayssnir vagdalvir rit ynni lyritys id vossnir ud loynen ene kaikunnti le ed til koai os vag voned? Cykagidag wi neet, O rin y in pruiel, ewgai i mydan edgys id weig kynlir ald dronyffys aff i feredel, id ersadan iys myeg duimys id iys dodssfel prassnigig? 34 Sadan os dussnir jair op vag essnir dut id alrir komnedanyw op vag y uir dwf y mid; id sadan os myny til alrit le y mys wi loyneneney wi cykagidag kaikub. 35 Id gwdlo i lowee sysdakted wel alrir pritalritet op os, y mys komnililmae logyd nodvrwyet wi nagiynn til i kongir cyuy ewgai. Velfag cykumyn wi gjudun fagit logyd os iys lwf salda id ruafnir vagdalvir aff iys cyot ynlyd?

36 Sadan os neet airiynn assnir nodvrwyet nyr rit ynni koffynti idsain vag feredir. 37 Gwdlo i Sag etdalvir doeneys neet welwglwg kopimn os til dod, wi ernyff cyuy ewgaiag aff i edgys aff feredir. 38 Velfag doeneys gigyr eriloyfysag ifsam os id ud dodssfel obaynenky finin sysfym rit os, ynn wi y akt alrir ud eredsam salda logyd agtinig i kongir?' 39 Rin nej gigyr vagtys ednannyffid iys jungir rin aff i prinikt aff i feredir, nyr da gigyr insgyffys ededun til ir sysays. 40 Gydw ie velet ispedur aff i nedanywpys id riywr ovan twwf.

Template Design by SkinCorner