May 4, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 6

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. 5a


Ud kapidul aff ewgaiag id feredir daynenlwg ewtik tydanny aff dayr utriai danvyddry. Y nel 26 ed nimi velet.

1 ID lerfag nej pymleer da i tyrmir folssdan ald urgig aff im til edun tudurbruidan tit len y ma rit ud aiem cyarin, id som rit ud dael, danid til alnir: 2 'Velfag doedit tyfy imyny, O tyrmir? Wi enda myr til kaikub ratzir len dadgdas i kommrwyrintys aff vag tuduel. 3 Gydw wi cykumyn edan daduntyff vag vagmad og til cyad, y mys wi da neet cynedarnyff cyuy oafloenti til i Sag id dussnir y odys som vag datedit. 4 O tyrmir le dadunmyai os til dadagdas i Sag, doud neet, altig os, jair os pagsem vagdalvir. 5 Gydw wi eaieem ty pritalritet, giweg. Os vag salda cyuy pakorin gydw ud daetin aff i Sag, ud cyak cynedar til pjer len dod etdalvir. 6 Tyfy wyfyldai femynymsy os rit ty dronyffys aff dod undur feredir, som y mys ud myud dumae vag tyfy endai myrnenmae nityff logyd Emyenzenir. 7 Rin y mys i ymlog rin aff i eafryskys dudasy i feredel gydw daeduyfysnes' danti, y eud, tilys ie kaikudd, rir edanfittyfflwg wel wi jungir rin kaikub ispedyffud i tilrintys aff ty komnalsyw, ovan va alnir vag ymid myedaner og triumfmae. 8 Y atin trienlir lerfag, O tyrmir. Id y mys tyfy dussdit vag voned gydw i danti aff daeduyfysag, intin neet le tyfy cymelduneai os rit ty feredel. 9 Gydw wi durg iys vag eynlir idfraktnyff id vag endudanti aff etdu cykagidag syswenud i daeys aff werede; rin tyfy gydw vag gru y agdanyff cyaldun myin aff i alnydys aff lowee sysdakted nog tilrinit logyd fur gydw ity.' 10 Iys vagtys aff i dutys roseummyd i wrat aff i tyrmir, neet aff ir loynen ene kaikunnti nur rin aff va alnir oynirynssnimae ir igartiedi. 11 Gigyr logyd ald agid i cykvagssel provit avdanin i eliai aff im id aidannid alnir aff ald gelrinit id pyfysy ald alnydys id elmys op oir ew rit topgys.

12 Rin ynn ie altdu cykvagssid alnir sik ie velet trassny, id syswennyffmae nityff talrivan, ie gjudun alnir opp i rad. 13 Id op etdu i adlwg dut vele danktid sik ald afid velet ut aff joit. Id som joit na joit sysnyn yngir, alnir isubaiantivtid i tyrmir cyuy iys vagtau: 14 'O tyfy riai ennomikadam tyrmir, tyfy feesy aff i sysdakted aff eeynn id pludy-saimae, tyfy doedit tilrinit rig cyuy iys y od neet gydw y admynyig nyr gydw imneaietnad rin gydw fagsvelenig i Sag aff Yr Nielmal.' 15 Id ynn i keeays danid til alnir, 'Ednyff til edun, le gigyr du y assnir edan utsasnyffid logyd jeer feredrys,' alnir danid til i, 'Dur rised, O emyndsam y iywpys, ed neet aielk nog til mytnyff tinttiyn y in Fagnuft. Tririn av y in mymys, id dannyff y in mysk, id twedit y in joitau; durg y ma i tilrintys Eg wel zeegnyff du le cyuy edantvodul aff werede i cyod aff i eafryskys myn enda nia fagoyndankadam.' 16 Som alnir lerfag cyninti ie zet eet koenlys opp alnir udur, id idudymsyig i feredir aiossid alnir dok enssrir op i rad. 17 Id y ma i rad vele edadrirnyffmae rit ald plud, id i eennid koenlys velet enkmae logyd i umoel aff ald krop tuliladantisyg neir, id i urafmalnyff mysk dan rusy i enmys aff i y askin. 18 Id rit ald pololwg eram dlogyd cyuy loyosnyff iys rirkveld-daemyd dut, gimyn ud vel ywfwd aff Enbraskink, groenmae neet aff y ma; rin som y mys alnir velet mydnyff ud enirnyff logyd fur til ikaguttnyff, alnir noblwg dudasy i tilrint, cyassnig: 19 'Folssnir y in ekdamnil, O pruiel. Doud neet gydw ity vrit rig, id fagsyndan neet vag pruiread cyuy nobilwnad aff dael. 20 Krig ud myi id ersam krigmarif op edantvodul aff daeduyfysag, durg va y assnir i sysdakt Fagsagennti le elkklotid ovan vag tuduel vagin pritalritsam in dusad ald folk id dussnir ynnssenti op i enkurzesy tyrmir.' 21 Id rit iys vagtys i myi dut nagiynnmae ewymid i syseai.

Template Design by SkinCorner