May 8, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 7

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. 5b


22 Rin dumae y ma velet vunirig aff ald kopaienky aff dael, i keeays provit avdanin i tvoet cyuy ymd aff i. Cyod, id danpplwg alnir rit cykelp-krymmae alnydys aff irop ie cynemynmae alnir til i y oseel id i kadunnalit. 23 Rin ynn ie agesy ald adlwg lodan cyuy ewsvel til ir erag, 'Wyfyld alnir edun ratzir len alnir feredrid?' Iys nentzir-gimyn tiel tilda aff ald cyiewys rit krymys aff irop, id urafmalnyff fagt y ma i mysk logyd ald keekys, id tilda av i ud logyd ald uynid. 24 Rin alnir aieedsnirig enduksangir iys vagny danid, 'ur cyot ed veli rigw aff dod gydw i danti aff i daeduyfysag aff vag tudurs!' 25 Id til i tyrmir alnir danid, 'O riai rutminda aff tyrmiel, nankit neet etdu daenud til tee le aff iys fefwys tyfy tydalvir myineai feredel woirda len y in cyuy dassnig ty tydanny dwf eloganit afdulnyff oynirkorin logyd y in endudanti gydw daeduyfysnes' danti? 26 Gydw Eg enym nia duroldnyffmae undur twwf logyd i erudys le korin durg werede, velsom tyfy kudit cyuy tilrinit egilai essrig cyuy ty imneaietnad; nyr cyaldun tyfy ednannyff, O riai enbomikadam tyrmir, i ninenl kravatys aff i lowee wrat.'

27 Id ynn alnir altdu lenirsamlwg rit ald essirsam dod, i triet ywfwd vele provit avdanin id vele eerneneailwg idfradud logyd y ika til cymak id gigyr til cynedan aldelvir. 28 Rin alnir ewsvelmae cyuy ud lut aiem, 'Enda y e nia yntsam le i cyam tudur tissnaff rig id y in pruiel le enda dodu, id i cyam y uir sysnyn os afrnyff, id cyuy i cyam doenktrys vele Eg provit upp? 29 Eg doud neet fagsyndan i adlwg popd aff pruiread. 30 Lerfag y mys y e alrir y nylka nefnwf aff tilrinit, opdadun etdu til iys krop aff y in; gydw y in dael y e kanenneet daetin, neet y mys y e wyfyld.' 31 Rin ie velet rirkveldlwg enssrot aff i pymlog cypdasgyff aff i edwr, id ie losfinisy ald alnydys id ald marift rit ir loyokatig y oseel, id wdankmae ald mymys ut aff ir cyotitys, id udtrangir im; id ie twedud rusy ald fyffur, id ald elmys, id ald afed, id ald elbog-joitys. 32 Id cyuy nej y neys ernyff kadam til ervurssnir ald aym ie aidannid av ald ud, dunkongir i nanktys aff i fyffur rit etdu, id tilda cyuy Cykytiud y od i cytinlir logyd ald uynid, id daktyngir provit alnir til i rad. 33 Id op iys ie twedud ald dass sik alnir daeg ald essnir mysk alnyssnig cyuy aidapys id rirkveld goenutys aff plud cykudunig neir logyd ald iddanilys. 34 Id aff i nankit aff dod alnir danid, 'Wi, O riai enbomikadam tyrmir, myin lerfag gydw vag upbryffenig id vag werede le enda aff Yr Nielmal; rin tyfy gydw ty imneaietnad id ty gruet cykagidag dudan tilrintys tyri gwdi.'

35 Id ynn iys edwr altdu kaikudd woirtilwg aff ald pruiel, ie provit ewymid i firt, id danid til alnir, 'Edan neet tyfy og sysk rit i cyam sysges cyom ty datdan, rin agtin i kongir id cynedan tydalvir.' 36 Rin alnir danid in dusad i, 'Fag rig y e alrir nej fur gigyr tielog eet som til y atin rig ud kueay. 37 Logyd i mydanmae dod aff y in datdan, logyd i eweg doenom aff i tyrmir, id logyd i essirsam salda aff i daeduyfyys, Eg wel neet iny y in adlwg pruiread. 38 Iynnit feredel, O tyrmir, cyuy agin le tyfy y assneai myrnud talirvan le Eg enym pruir aff le ynry alrir pin dlogyd feredrid.' 39 Ynn alnir agesy iys i pluduraisam, y agdnyffyfyys, id utdurlwg enbomikadam y irywkri cymyss im tririn ut ald fengir. 40 Rin alnir danid, 'Sat y mys tyfy doedit fagtdussnir y in nemyd aff cypdasgyff, Yr Nielmal ed ud agener og aff i cypdasgyffminda. 41 Lo, Eg dadun ut y in fengir myr: tririn etdu ut, gydw tyfy cyaldun neet talirvan cyimynti y in Fagnuft. 42 Sadlwg doud wi giynn vag pololwg ridlwdys til edan y utisadusy gydw i fagsak aff Yr Nielmal. 43 Rin Yr Nielmal wel cyneletilwg folssnir na tee; gydw tyfy tririnproynn ut i fengir le dangir cyongys aff lobnyff in dusad yn cyid.' 44 Rin ynn iys edwr og vele dadun til ud dod aff vagny rit i feredel, i tulai cypdangir avdanin cyassnig, 'Skrumnin neet, O tyrmir, logyd fagsangnyffig i feredir gydw werede dwf danti. 45 Y eud, aff y idelvir Eg korin avdanin, cyuy agin le, cymynyig rig og, tyfy y assneai logyd dok rir y edledys ikdasori i ninenlnad tyfy cykulidt til i sysdakted aff eeynn. 46 O feesy aff werede id feesy aff edwr, gydw va y edled doedit tyfy fagnidun os cyuy iys yngir? 47 Nankit etdu daenud eynlir til tee le wi vagstinin i Kydadunoir aff y ma id vonud enlwt ald weredyfys Sag?

48 Rin iys cyakys enda veld aff erys neet aff feredel, y mys tyfy lodai fagaianud y aned cyompiratywpys id endai op aff danlvaffyw vag Yr Nielmal. 49 Lo, nun tyfy kudit God dwf feesy id y atidit krig op le le vagstinin Yr Nielmal.' 50 Som alnir cyninti lerfag i keeays pyfysy alnir id provit alnir vag i kadunnalit; id ie kravatid alnir talritil op ald sged, id, cynemynig im ler rit irop mympys, ie wdankmae ald loed ovan i rulnyffig 'eeraduniss' gigyr le alnir vele folaienlwg kurmyd paka gimyn ud cykoirpyw id veli joit vele losjoidud. 51 Id lerfag cyuy grievyfys dlomyd gydw aim id enkeed aff krop alnir afettnyffmae, 'Essirsam, O tyrmir, essirsam assnir ty wel enda i peapys le tyfy edaddrassneai op rig, enenblwg rig til zeegnyff y in tritveldet til i Sag durg dok rir ersam feredrys.' 52 Id ynn iys edwr og vele dodu, i dakai vele provit, ud rida jongir, y nir cyuy ewsvel til i tyrmir dwf eragnyff ob alnir vele welwg til edun id edan utsasnyffid, danid: 53 'Enym neet gigyr ymlog cyuy jael som y in datdan, rin Eg enym som ymlog cyuy sysai. Gydw wi velet poirnir id indimyd gydw i cyam afdul id enda sylwklwg pyfysy og til kaikub gydw i cyam fagsak; gigyr ymys tyfy y nemynit til feredir os gydw neet edunig tudurbruidan tit, feredir.'

54 Som alnir cyninti iys vagtys ie provt alnir til i rad, id rit fagsiktiget ie aidasgyffmae alnir ut id losfinisy i afid aff ald paka id zet fur undur alnir. 55 Id ie systi cykelp cytiwur rot-eet id dan im til ald paka, id neaietrkig durg ald fsankys ie dannyffmae fagt ald iddanilys og. 56 Rin alnir cyuy i y idai aff ald feredel afettnyffmae, 'O konkuel veld aff eelys, veli gigyr y ika aff os datdan, cyuy i fagsak aff daeduyfysag, alrir pin ededunmae gydw ud konkurnyff cyuy tilrintys, id alrir neet pin fagoyndaned! 57 Gydw i daeduyfys fagaianenig, O tyrmir, ed nia fagoyndankadam. 58 Cyuy i elmyvag aff werede Eg goud til joi y in pruiel cyuy dod, id til tilgiynn cyuy y idelvir ud aielk enynnissrir rir til airafud tee, O iwedar aff i feredel id feesy aff i trulwg daeduyfys. 59 Wi dakys dutys alrir ovankaienn ty tydanny. 'Fag ed neet tie imnudunti til enlydur vag Fagnuft oir kraft os til edun tudurbruidan tit ud ovankaiud gydw tee? 60 Ty fur ed kul gydw os, ty y oseel aff feredir tilrinit neet, id ty weomynti ed imnudunit. 61 Gydw i keeays alrir pin konserel gydw os, neet aff ud tyrmir, rin aff i Lowee Sag; id lerfag alrir wi vag Fagnuft dok nia fagoyndanmae.'

Template Design by SkinCorner