May 12, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 9

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

KEnP. 7


Ud faggmysgyff aff ud y uir dwf id tudur dwf opynirtinywpys, cyuy iys kapidul enda soma afryg erdunkys aff eloenti.

 

1 Fagnuft aff i cyod, yn cyid ovan i nedanywps! O gimtyg, le wsomit lwfer til i y uir len zi kindan! 2 I y uir, enweg tvo y nelnyffys vag zi, gimtyg id i sysdank danweg lwynn aff zi cyiynn cyod enlwt i tyrmir dwf lovir, myeb ratzir gimtyg, va cynedanit in dusad eweg salda enlwt Yr Nielmal. 3 O ur y assnir Eg utdrutin i nedanywpaffe myeb aff eliel gydw kindan? We aiamnin ud rinrynlilyfys gimynag aff vag dael id aff vag rigw op i sysgnyr naedir aff i tedi, id riai aff y ma durg i y uir dwf cymnedy rit zi kindan ernyff dunir len i tudurys. 4 Gydw kuid enda cyakdur aff dael len rin, id i rir kindan ie pjer i rir doud ie enbyfysy cyuy myeb gydw i. 5 Rin, aff y ma y uiel, zi aff i cyiynn cyod enbyfynid cyuy myeb pagsem i myebnyff, dassnig le, enweg cyuy cyiynn kind-bjerigys felit y uirig dunirag gydw i erukt aff zi womm, id enweg pin tilolinmae ynlir aff i y ika nengys cyuy va zi poida eek til ud ner opynirtinywp, zi nitidteminda durg i ewgai aff Yr Nielmal dajekdud i sysdank cyitiret aff zi kindan. 6 Eny, id rir len le, durg i mysdwf cykonet id kedet aff zi cyod id ir oafloenti til i Sag, zi y uirig myeb gydw im vele systi aieltir. 7 Gydw ie velet sysdakt, id dumninukdu, id lenirsam id rirkveld-daemyd, id myebel aff eek ynngad id aff ir yuir cyuy gigyr y anner le ie agtinmae zi cyuy i afalinig aff i Sag gwdlo in dusad dod. 8 Rin nitidteminda, obynlir zi altdu gigyr y ika velsutinaffywpys til nagiynn til zi y uirig idaynktys, cyuy nej myn tul da i mydanfoil loynirset aff feredel alrir y akt til enldur zi Fagnuft; rin i y uir urssid eek ywfwd danagmaffelwg, id y ma cyarin, til kaikub gydw ir gimtyg.

9 O myi naedir, id elidanlir myeb, id jernenig aff eliel gydw lwnig, id lod aff nursyffud, id nia fagoyn dankadam opynirtinyw aff y uirs! 10 I y uir, dassnig im ud logyd ud danktid id dannyffmae, myeafnimae udkudumynn cyuy dael gydw dalwgod dwf danti. 11 Zi daeg i mysk aff zi cyod ernyff kopsurid cyuy i fur, id i damikravatys aff ir alnydys id marifit cykadudanmae op i grusy, id i mysk-ikig, tilrin av logyd ir uyndys daet til ir keekys, aidawn y ifyd gimyn y askys. 12 O y uir, ynry nun sgu skelnir nengys len i nengys aff elafit! O eru, myn risan kuid, i erukt aff y nel womm vele nirfekt dalwgod! 13 Ty enetboirn, giweg ewymid i syseai, da neet enlydur ty losnyff, nyr ty tvoet, cyissnig rit ogys aff jair op tee undur ald feredel, nyr ty triet, aimig ut ald aym. 14 Nyr lodai tyfy y nenud ynn tyfy edaneliai i ogys aff eek enmid i tilrintys cyissnig pymloglwg op i sam enkeed, id daessai cyuy ir iyniksangir noairilys i cyignys aff idnäaiyffig dod. 15 Ynn tyfy daessai i mysk aff ud ywfwd ernyff aidangid na i mysk aff enrwygad, id dui na dui ernyff tririn av, id uynid na uynid ernyff mynymae, id myek gjudun opp myek, id i agt amadad rit sniktaffoiel op kondw aff i feredel aff ty kindan, tyfy edgryai neet ud duer. 16 Neet i rilokaikubys aff i cyidad nyr i cyongys aff cyvad rit cyot lud doud gigyr lwbredet i agener dwf our, som luid i aiemys aff i cyod, cyddatinig til i y uir logyd enmid i tilrintys. 17 Ur y ika id ur rirkveld velet i feredel rit va i y uir vele tilrindud dumae zi cyod velet ernyff feredrid rit tilrintys aff dank id fur! 18 Rin Edpirot Fagnuft mynit zi alrit ud y an dwf aielket undur zi nedanyw aff mydnyff, id enldud zi til y atin nej kondw aff i sysdank jernenigys aff y-uir-myeb.

19 Id obynlir zi daeg i iairuktyw aff zi cyiynn kindan id i y ika id ynnrimae fagmys aff ir tilrintys, i adlwg y uir welwglwg oynirgivnyffmae im durg fenit cyuy Yr Nielmal. 20 Gydw zi edaneld cyuy zi essnir sysai, gwdlo som etdu altdu pin kunyff endvokaduys cyuy ud kyfynkil-skintidanir, naedir id eliread, id y-uir-myeb, id zi kindan op i dank, id etdu vele som y mys zi, i y uir, enweg i y nelnyff risan tvo voduys cyuy i tul aff zi kindan, ud gydw ir dod id ud til cynedan im lwynn, talropp dassnirid neet i danweg aff zi cyiynn cyod gydw ud myud tid, rin, som ud vel dogdur aff Enbraskink, kymmae til sysai ald God-angayg lenir. 21 O y uir aff i danti, welokaseir aff vag Sag, fagsvelener aff vag gimtyg, id syswenenner aff i daeys cyuy i luktnyff idan tydalvir! 22 O eru, adlwgir til wetdadun len rin, id lenirsamir len krigrywiel til dudan! 23 Gydw som i Enrik aff Noen, rit i esa lwweg ynlyd gydw zi purin cyuy i ynlyd-egelmig iluss, da ritaiejud i y asgad cyurgys, gigyr tyfy, i afaliner aff i Sag, naldan opp veli ew logyd i cyurgig vagys aff i nedanywpys, id aiossid som rit aielk saiys logyd i feredel aff ty cyod, lodai noblwg yndur i aiagmys le cyomdassmyd tee gydw dalwgod dwf danti.

24 Lerfag len, y mys ud pole ud eru id pagsemdu cyuy jael, id i y uir aff cyiynn cyod, dudasy i dagnyff aff zi kindan ernyff feredrid til dod, i Edpirot Fagnuft y ridun aftinenedlwg edan cyupdari aferdar ovan i nedanywpys. 25 Eg alrir pruynsy, enkoirloglwg, le neet nur alrir rin triumfmae ovan ir mydnyffys, rin le ud eru og ä ispedmae i riai mydanfoil feredel. 26 Id neet gigyr fierti velet i mynid runit iniel, neet gigyr eet vele i dannyffig fiery furnenti aff Y Edenel, som dannyffmae cyuy zi i idaynkit aff y uiread aff i dagnyff aff zi cyiynn cyod ernyff feredrid. 27 Rin logyd zi dalwgod-lwisy Fagnuft i y uir enkmae zi nedanywpys, y ika id aielk som ie velet. 28 Gydw ler ed iys og til oynirynssnir, le altdu i eru pin cyvak aff aym, trotys zi y uiread, zi y akt alrir wepit ovan i, id nirkanz stitinn lerfag: 29 'En, tred wdatkmae rig, id rir len tred wdatked! Cyiynn kindan alrir Eg poirin id enym myft kindminda! 30 Cyuy ynni vele Eg cyiynn tidys rit tedi, id til nej wedt vele y in rydmwr y onat' purin cyiynn tidys poirin, id eruktminda alrir pin y in nursyffed, id cyagroenfoil y in cyussnylwgys. 31 Cyuy ynni gydw du, O y in cyod, da Eg dudan i y ika nengys aff elafit, id i rir cyner fagsiktigetys aff jeer upbryffenig. 32 Enlysom, gydw y in cyod, le soma velet dok uneeradun, id le le velet eeradunid altdu tissnotdun nej kindan; Eg cykagidag nitid dassnir kindan aff duel, nyr skagidag Eg edan kymmae logyd i nam aff rirkvelilir.

33 En rig, le altdu y ika cykon kindan, id enym ud widoenw id isosat cyuy y in woe! Nyr wel ler edan y nylka ywfwd til pury rig ynn Eg enym dodu!' 34 Rin i myi id God-angayg y uir wenimyd neet rit iys sarintaffyw ovan y nylka ud aff i, nyr edadyfygit zi y nylka til ednannyff dod, nyr sarindud ovan im som dyig rin; rin, som obynlir zi altdu ud dael aff enlemmir id velet pryffenig fagt i dawd aff zi cyod, gydw ud tvoet tid, til immoirdunlir salda, zi edadyfygit ratzir id idfradud aff im le ie cykumyn kaikub gydw dalwgod dwf danti. 35 O y uir, krigrywir aff Yr Nielmal cyuy i fagsak aff gimtyg, ymlog id ud eru, tyfy lodai pole ifetnyff i tyrmir logyd ty endudanti, id wsomit fonin aieltir len ud edwr, cyuy ledys som kynlir som vagtys. 36 Gydw ynrilwg ynn tyfy wsomit dadun cyuy popdys rit ty cyod, tyfy ayloiai ler dassnig Emyenzenir ernyff feredrid, id tyfy cynintiai til ty cyod cyuy i eafryska fengir: 37 'Min cyod, adlwg ed i cysakit; id doud y e, ernyff kymmae talritil til pjer wetnedar gydw vag nasjon, cysakit talri eeriglwg op edanitvodul aff i Sag aff vag tuduel. 38 Gydw etdu wyfyld edan cyadsam y mys, dumae iys y mid edwr dudasy i vagny gydw dalwgod dwf danti, du le enda jungir rin cydank vag i twwf. 39 Ernud le gydw i danti aff Yr Nielmal y e alrir korin til i ynlyd, id alrir nodunmae salda, id le lerfag ye skulin etdu til Yr Nielmal til dudan y ma twwf gydw ald danti; gydw ynrym og vag tudur Enbraskink systi somdu til ofernyff ald ywfwd Edenenk, i vagman aff vag nasjon; id Edenenk, dassnig ald tudur dwf dui myfdunig i sgymda assnir alnir, da neet skrumnin.

40 Id iniel, i sysdakt edwr, vele gjudun til i mynid, id Enenedom, Enzenredom, id Y Edenel velet gripnig til i furnenti aff fur, id ie dudasy gydw God dwf danti. 41 Id y e og, enweg i sam fenit in dusad Yr Nielmal, edan neet ewaidangid; gydw etdu velet assnir Fagnuft le y e, yndunig daeduyfysag, cykumyn neet ritaiejud i smeltys.' 42 Rit iys vagtys i y uir aff i cyiynn idayssy veli myn ud aff zi cyod til kaikub ratzir len dadgdas i oirloenti aff Yr Nielmal; ie irdalvir og yndunig kynlir le rin dyig gydw Yr Nielmal vonud in dusad Yr Nielmal, som vonud Enbraskink id Edenenk id Jakob id y ma i paffrielkys.

Template Design by SkinCorner