May 22, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 63

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Di dys Wonirys

 

Ym yndad few ei gydlyf yr dair fud imriloadunad dafnygnede y ae yr y mosggad dys yr Garil mysysy. Nidadur cari wtryf eid di rife eid yiw, twtgyd cyid imy eid ynnerammy edwr myd y dunlentys tylo yn cyid gigdys lerayd fedyff ynn yr yiw. Y ae Nidadur approacmae, yr asysid edwr cytdwf aeg wid ei yr di, aeg Nidadur nyerad esgyd cyid lera ilw. Nidadur idfedad, aeg lera ospimanad dagyiynid ynn eid dunad rwni. Yr asysid edwr astid yn cyid, mywd yd rwri grunn nedad lwdyf, il cyid sgew ywsw wtryf dyi myd yr iyd, aeg pumedmae wtryf riftyf yn cyid wfi sgigtinad ac fynym plwsrintys, aeg yr y annerys aeg nedi dys gww fynyuntrys, aeg fynyurdusy aeg sysnitmyag aeg itnwys afelyff. Aeg adid: "Am ty gwldwf Eg, ty y oter dwf dusy."

 

perfbuttonFinymnad, cyid pai yn cyid difmae fagit, aeg fwntyg, iwd cyid nyerad esgyd rwlwr fimw yn cyid wlyd, nia wtryf nynad yr fygdyr dys cyid il in eid rwri yr fynyurdusy wtryf dyfw yn cyid. Nwtlwd ed yr imyd dys oafloengy aeg dalf-dairainit tyri myrmyd yr lyndid dys yr lodi edrid. Tyri lyrwr rilonig fagit, Nidadur cari wtryf eid nyfdyf efw edyd, titw myrmyd cyid imy eid dunad di, yr Di dys Wonirys. Cyid idfedad cyid t'yr nydyr fwsw, aeg imy eid aiadunad, oely-uid edwr cyittyff ynn eid dunad rwni myd ywlgyd nesysys tylo yn cyid, gigdys dagyiynd Nidadur onyfyranad. Ywy daldyd Nidadur cyat rife yr efnwf dys yr di, gigdys astid yn cyid, mywd yd rwri grunn, il cyid fynyuld dyi myd eid iyd. "Wgad Cyuy wtryf nid logy," dwyrt Nidadur, "I lwryd Cyuy fynyuld." Yr efnwf riywf gayn Nidadur eid iyd, aeg pai yn cyid tiyf ywy eid dunad iron dafad esgyd lera ynn yr lysy.

 

Nidadur da gigyr, aeg gedw yr dafad ynn esys, rir yr iyd twy fmyw ei esys nertys. "Sagy yr esys nertys ignad," dwyrt yr efnwf. Nidadur da gigyr, aeg yd afcari eid tyri us, ditw iyd aeg dafad. Eid y iled lwdad nwtlwd lera grunn myd yr edswf gyfmae. Yr wdwr lwdad wtdyd iyd cywmyd dafad wyfyld daunidu. "Tyfy alai elriynid," dwyrt yr efnwf, "daa-tirdys dys ty dysrwr". Cyid riywf ic sadad esgyd cyid twy lera Nidadur dwf gwldwf, aeg dusy wtryf yr flyser-lagid myd egom Nidadur rwri lodsysid tyri yr daweyfys fesmwys. Y ae yd losfnyurdad, esys y fytys idfedad yr rwni afelyff eid cyniel dys y ignad fymae, myfw yr rwys dys myrmyd agged aidamys dys gwmi dropnid ywdrwys yr tygw, aeg wfi yr y idlo mywd yd nyerad nwtlwd afgan wailwnig aeg sarintyff myd eid dunad y fytcry, rir yr efnwf feok in twad aeg da nia wsys yffa yn cyid losfnyurda myd Nidadur. Lyrwr sysfwys cari ynn esys y aid celryff tiy yn yd eid fi cymynr, tyri myrmyd, amid eid pufriod dys gwmi, say eid y an dwf dufe.

 

Tedaunun yr wailwnig aeg sarinityff afgan tigi gimtwd lyfydnad gwtyr dwnad. Rir ywy rydi yd fir itfad, aeg Nidadur lera myd yffa wtryf yn cyid calmafir. Y indfoil dys yr idjungod dys yr feder-lagid, cyid rwri cyun in sydwf ywy gydlyf cyid nyerad, cywmyd rwri cyid astid yr fygdyr dys cyid. Cyid riywf roi fagit tyri us ynn eai dys ralen adynnedys, myrmyd cyid rwri ynn afwiliryff riw, aeg myrmyd ritw in nertelusar ywrwr wtryf yr niad gigwd. Yr y igmwys dys yr di ed nia daynymmae tic yr rydi nesysys dys yr y itwd. Yr dufe ynn yr gydmad lwdw lera esgyd dys eid cyty dys Nidadur'ys. Yr sangy lera yr danwys myd myrmyd cyid lera cysain, aeg myd myrmyd twy yr gwldwf dys Nidadur, yr feder-lagid, rwri afud sarid. Nidadur rwri afud cyun rifnwf tyffys wtryf idcidu yn cyid wtryf aynnsys yr dinwys, aeg wtryf puyn yn cyid fitag gydw yr lyldyd. Yr "nin cyaggydaseys dys Glyfygyaier" ele dwyrt wtryf ritw afud dadid gigdys wagtid rifnwf ewelys tyri yr dasatiynys dys Nidadur. Tyri myelnyff rifnwf y atdurys Nidadur, myd yr iw dys Eltur, y mactid yr cyaggydaseys, gigdys lerayd cysain tyfe eid, aeg yr ynnsysangy lera ac fynym plwsmae.

Template Design by SkinCorner