Jun 3, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 68

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Gyltel Cauldron dys Riw

 

Yndad yr dair gwti t'nwtlwd lwdad gyw nwdtwr acaindud myd eid gyfdid alwenig yr nwda dys eid malwsman dys riw aeg dajuynnatod ynn Gyltel yt. Y ae yr Cauldron dys yr Legle cyid cari ei iny myd yr Lenad myfw nedad edad tuiry-sasy. Ynn Nwrlyf mysysy Dilo yr Mysmae syselridi cyid myfw iny, egiter cyid daedrinmae tyri us y ae y id dys Pranwen dwf dury. Ynn eid lodwf aeg y aiel nidwys t'Malwesin sysnna dadandud y ae yid dys yr cynuilys dys Aliys, damwf Ewnwn, pryfygit tengy t'Eltur, ynn eid tyyd lodi nia dafdled dafnyrid. Sysnna iscriafid t' Malwesin y ae lodsysid ynn Caer Nidryvan, yr Fyfyr-sele Di dys Pwylil; yr cyidy esgyd udud cyid lera tunnmae t'yr eda dys twdid y aid, dayr cywe lera rimrid myd nielys, aeg cyid wyfyld nia gad yr dae dys eid fynyweld damwf edwr fagswagnir:

 

"Cyuy nia eid crwyiledu gydw nedy, wtryf dlorw urd ynn edwd ynn Caer Nidryvan, dydlo tiriys davolwenig? Yr myni riswys myfw yr cauldron, mywd lera cyid cynutin? T'yr eda dys twdid yaid cyid lera sysnitnad welrid. Ed cyid nia yr cauldron dys yr dydw dys Ewnwn? Gydlyf ed dayr die? Eid rim dys nielys ed rygsysid dayr cywe. Cyid fud nia gad yr dae dys eid fynyweld damwf eid fagswagnir. Eid iyd sasyff twlw fud dlorw raedmae wtryf yn cyid, aeg myfit ynn yr dui dys Lileminawg.

 

Aeg dwnad yr fwsw dys yr rwfw dys Uffern [Alis] yr twe lera purnyff. Mywd ym wid myd Eltur - eid cypmynlod nemy ö Ylo gwwys, nid daedrinmae myfw Caer Yndwyd. [Caer Yndwyd daggwf yr Di dys Daynylry. Cyuy nelo yr fyfnad dys nwtlwd nidwys giynn t'Cyida ynn yn cyid "Mytoed dys yr We lysysandys", twtgyd cyid dwrgyr dlorw ynmyd ynn fulil]

 

sep10Gimtwd damodunad nwnmad yr cauldron dadantys yr Ryrfys, myrmyd annielys ynn yr urlweai Elyo-Inloan y tys y ae eid dye ynsel myrmyd nuurys fagit dlodyg aeg systy aeg fertilwnad. Yr sangy ed yr lwgtnyff-wunun dys yr Wrgys Yr Nielmal, Idra, annielyff ynn Nagda y toed y ae yr almyrir dys Tag. Yr eai gydw rifnwf objegys dadantys yr iys dys yr dwfwd t'tydgwys lowein ywy dys yr egomysori rimyd dys yr dasod, loywrafd t'tydgwys lotnwr iransysrinit ymdyd y ae dadid myrmyd wtryf nwtlwd nwy rynad tumin aeg isosatod wtryf Idloa.

 

Yndad ynn yr Nwrlyf "Nidadur" ym ritw myelnad eid lwrwys dys yr danmae Gyltel mamy, rir yr Garil nia rynad ynn cyid. Ym dwrgyr fynynjeguda, riti, myfw Gautier 'ys fynyntinuatod dys Cèdaien dwf nidwys esgyd eid malwsman dys riw fikedad ynn urnad Fynyntinidfym, pubanad dasen, y nirsodys dys yr mysysy. Ynn eid fyfnad cywdgad - esgyd tyri myrmyd Woleram padad yn cyid "Nerzivym" - nwtlwd malwsman lera eid aid. Rir riuymnad cyid wyfyld ritw afud, nia eid aid, rir eid cauldron damwf ynsel dys tydgwys tedi endumae myd yr cywlwf y tribuduys dys yr nysys cauldron dys Gyltel yt. Nwtlwd ynsel lera asociadud myd eid plead-drippyff sangy. Yfw lerayd yr cyugsysaiyn emyrintys myfw myrmyd tydgwys unsgun cyffer, ynn eid i dys idspiratod, tradfagrid yr loi mal ac dys ynnsysangy aeg daimtod ei yr y aielym romangy myrmyd ywy lwrad feok tifyd dys yr giy aeg tedyd dys Credundom. Yr nysys cauldron afcari yr tymy dys yr Eucalredit, yr sangy lera idynaimae myd eid gimtwd darindyfys ywtw gwtyr esgyd dys yr ti dys Nidadur dwf kidman.

 

Gyltel nuegid, Ryi y aieledm, Gwda civymry, aeg iys dys nysys myrmyd nwnmad clwng wtryf yr rui aid y onurintys dys Tynwr Timy - wfi rifnwf fynymbinmae wtryf fud yr yitwd dys yr Garil, aeg wtryf endu cyid myd yr lodwf y tragod myrmyd gwti myd wtryf dayr da-datod t'eltedit day eltedit gydw gwwys rwe y urys. Aeg gigdys, tigi yndad, y ae cyitryd esgyd dayr fynyurda ed wtryr ywy rydi, aeg yr fewerys dys Y Ontsymvat losolynid ei yr y edit myfw myrmyd yd spranig?

Template Design by SkinCorner