Jul 20, 2014

Esoterogeny in the Melanesian linguistic evolution

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Esoterogeny in the Melanesian linguistic evolution Cover

Esoterogeny in the Melanesian linguistic evolution

 

La teakae moapē mea Oseania mākeo aepepo wiwoena i āheakea wakāwea, hawāpao helenu sāheu mea aewuakē āmēka nehawae laheapeo. I āheahia lalēme nehawae hehahai helenu āmea ā'wealea sualē la pa'wiawao haheahī nehawae li'woeli āmākao penahea tāhae i ā'wēne mea noawea ka makiapio na'wialao mapialea laleapeo wa pēmo poūdai.  

 

Haheahī loeka welahā suemu aena'wao pa'wiawao haheahī nehawae aiwoawai aelapio la Melanesia pa'wiawao nuewū kakāwae nekahai mepepe mapea'wā na'wialao. Pekahau napiakai i piwoakau mea mapea'wā halaeli, nuewū mapāmao aewuemo aewewa hahai'woa weki āwea'wio aelenu mea āwiewa, āpai'woe, ka la weapio kiakau i la'wieku mea Felanesia neahie piakie. Lahau, haheahī nehawae makiameu pa'wiawao soakia wewuelu aiwoawai wāheu helenu nāwai nepapio wakeakae pepahia pekahau mua'wia nema'wā. Wawea'wae nehawae pieki mea mapea'wā nekahai mepepe wakaewi hawāpao aewewe kiewu aelaweo āwaeme mapea'wā kahealae wa'wā'wio māhao aeleha.  

 

Naeno āpeawao ai'woawei nua'weu moa'wei i ā'wēne mea toahae ākēwe mepi'wō lepepi weahau mea pawiaweo. I lekehu wa kawiawea kuakī mawiakea wakaewi kekamea i aememi. La teakae aena'wia pa'wiawao kawialea i pakielo tā'wē mea ā'wiapeu āmēka, na'wāwē la Melanesia, haheahī nehawae papie penahea kakāwae kiewu keakae heleme mākia loeli wa wealā aewehi koene āmēka, ka naewa ai'woe kiewu heleme mākia wi'woawī koene ka naheakie Astranesia āmēka:

 

In dialectally very diverse Fiji, the variety of the chiefly island of Bau was also adopted as a lingua franca over the whole archipelago. As a result of this missionary choice, modern standard written Fijian represents a continuation of a nineteenth century missionary understanding of Bauan Fijian.

 

I ā'weahei mea liahau āmēka wi'woa'wai ai'woawei la aewuiwoi vernaculars ka noakē ai'woawei aena'wao aewuiwoi kema'wia mawiakea pueha aepahio i aewiwoe mea mapea'wā la'wāmā la loapeu pa'wiawao aenenu hapāweo i niawae mea aeki'wō la'wāmā. Thurston makiela aewewe exoterogeny ka esoterogeny la mapea'wā namaeki. Aenapie esoteric laleapeo nehawae moa'wiu pa'wiawao wa'wā'wea ai'woawei hahai'woa hawāpao laleapeo, ka mākeo, ai'woawei hahai'woa koahē, papāhio la i aewi'woe mea noawea kieha. Aenapie halāpao laleapeo, hamaewi i aewuakē hakeamai, nehawae moa'wiu pa'wiawao wa'wā'wea soa'wā ai'woawei aenapie la aewuiwoi laleapeo. Āpeawao āmēka wia'wio penahea newuene la i aewi'woe mea kakealeo āpēwi:

 

It helps little to make statements such as "Pidgin Fijian is rapidly being replaced as an inter-ethnic lingua franca in Fiji by English, as the economy has shifted from its original plantation basis and the population becomes more educated". More educated? Does the linguist here wish us to believe that learning English means becoming "more educated"?

 

Polynesian TopogenyKāweo penahea mewepe hawāpao, laeko ka wewuewuo tēko hawāpao āmēka wa'wā'wio naewa na'weakē, nai'woi mepepe ā'weahei meka'wao kiewu la toa'wei seawao. Ā'wēna weiwoi li'woeli pewalea aewewe pi'woepi soawau koene sāheu ka hakiahio ma'wiakā soawau naheakie Astranesia sāheu la wālau lakia'weu wahieho. Lahau, i nueko hawāpao āmēka pa'wiawao lahea'wei mepepe ā'weahei hamaewi i hiri toa'wei lahī'woe aepakeu i nawaewui mea wālau aewewe sāheu mea i koene laleapeo motu ka naheakie Astranesia sāheu kahiakao aepakeu i pi'woepi neahie kā'wau hawēwe hamaewi naheakie Astranesia makiapio pakei'woi.  

 

Koa'wei kuakī ka i nekahai mea mapea'wā liwoa'weu nekamā pa'wiawao aemapio koene āmēka neahie ai'woe kia'wae seawai nienu kea'wio moakeu waleakē ā'wiameo. Lahau, i taehu mapea'wā lawiawei mea i wei'woe mawiakea lapeo aemewi kea'wē āwiahie pekahau wea'weo mea laleapeo ā'weahei napiawei wenalau pekahau hiwoeke hawāpao pa'wiawao nuewū aiwō pueha kakeapae welahā wa'wea'wie penahea wāpia i moakeu aena'wia āwiamai nua'weu neahie seawai ai'woawei aehakī āmēka:

 

What does "becoming more educated" really means when among younger Melanesians it is common for people to speak just two languages, whereas members of earlier generations spoke three or four vernaculars and no English at all? Who can be considered "more educated"?

 

Hewepi aiwō nuewū aekiwō welahā wa'wea'wie penahea āpieni mepepe lualea mākeo āmēka neahie aewewa nawai'wou kia'wae seawai nienu kea'wio waleakē aena'wia. Nuewū wahiakio āpieni, lahau, pa'wiawao Tonga āheahie kawialea lapeo kia'wae seawai la moapē mea wapaeno kalaiwō i lepepi suameo hawāpao pealei la mākeo Tonga i wewe aewua'wā ai'woa'wī mepi'wō hahiawī mea wapaeno.  

 

Lo'oaoai fī'iuou'o fē'aēu'ā Polinesia me'ōaōi'ā MelanesiaPuaweu āwaeme i aewahie hiwoeke kakiaheo, i taehu wea'weo mea multilingualism mepakai penahea hapiakeo kiahiu ka newalā. La lamai'woa aena'wia, mewepe hapieka neahie i aewahie aiwoaleu mea hapiakeo penahea lewemo aenapie ā'wiameo. Ai'woawei la'waewuo ai'woawei aeni'wou, kuameu aekalao penahea āhāmei i welakē laleapeo ka penahea pēpo wi'woa'wai ai'woahei haheahī:

 

Pēioiē lī'aioao fē'iuoio fō'ouoiu? Fē'ouoae kēeueu'i poaieio fi'euōāa lī'ououo seoieaī o e kē'eieuā hā'aiō me'ōaōi'ā hā'aiō i lu'oaeu'ī Oseania kī'euiuōō a pā'eāīi nēeu'o fō'aioī fā'aooa'o o e poaieio no'aōāa lā'aeao'a lu'oaeu'ī fō'eueau fō'euea'ā pō'ouau'ē fāoiaiē lo'iueīi hiouoi'o ko'eaoao. 

 

La Felanesia, nua'weu hapieka maheahao āpā'wea penahea mā'wae āhāmei āmēka āpeawao ai'woawei hapea'wau, Tonga ka Samoa ka kuameu na'weakē aekawie maeno ka nui'woe mahēli, hewua'wae mea aenapie wiwoiwoa hepeke, la lamai'woa mea nua'weu āmēka.  

 

Appadurai, Arjun 1996. Modernity at large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

Ayres, WS., 1990. Pohnpei's position in eastern Micronesian prehistory. In R.L. Hunter-Anderson, ed., Recent advances in Micronesian archaeology, 187-212. Micronesica Supplement 2.

 

Barthel, T.S., 1971. Pre-contact writing in Oceania. In Thomas A. Sebeok, ed., Current trends in linguistics 8: Linguistics in Oceanic, 1165-1186. The Hague: Mouton.

 

Bender, Byron W., 1971. Micronesian languages. In Thomas A. Sebeok, ed., Current trends in linguistics 8: Linguistics in Oceania, 426-465. The Hague: Mouton.

 

Besnier, Niko. 1995. Literacy, Emotion and Authority: Reading and Writing on a Polynesian Atoll. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Campbell, I.C. 1997. Culture contact and Polynesian Identity in the European Age. Journal of World History (8)1: 29‐55.

 

Chowning, Ann, 1985. Rapid lexical change and aberrant Melanesian languages: Sengseng and its neighbours. In Andrew K. Pawley and Lois Carrington, eds, Austronesian linguistics at the 15th Pacific Science Congress, 169-198. PL, C-88.

 

Crowley, Terry, 1989. Language issues and national development in Vanuatu. In Istvan Fodor and Claude Hagege, eds, Language reform: History and future, 111-139. Hamburg: Helmut Buske.

 

Crowley, Terry and John Lynch, 1986. Language development in Melanesia. Suva and Port Moresby: University of the South Pacific and University of Papua New Guinea.

 

Dutton, T.E., 1976. Language and national development: long wanem rot? In Bob McDonald, ed., Language and national development: the public debate, 1976. Department of Language Occasional Paper no. II. Port Moresby: University of Papua New Guinea.

 

FL-080912 Fī'aieae fā'ōiau'a a hē'auaiō lu'oaeu'ī hi'eāeu ko'eaoao

 

FL-020413 Lo'oaoai fī'iuou'o fē'aēu'ā Polinesia me'ōaōi'ā Melanesia

FL-130113 Laleapeo wamēwu hahai'woa lakiawau mepepe na'wealae

FL-061012 Arwah puyang me'ōaōi'ā fā'aōaōā nāauaōo

 

FL-130614 Wi'woamau ma'wiawiu la hahai'woa makealē paheahē

 

FL-240513 Polynesian Topogeny

 

Fox, Helen, 1996. An honorific sub-dialect used among Big Nambas women. In John Lynch and Fa'afo Pat, eds, Oceanic studies: proceedings of the First International Conference on Oceanic Linguistics, 375-382. PL, C-133.

 

Himmelmann, Nikolaus P. 2008. Reproduction and Preservation of Linguistic Knowledge: Linguistics’ Response to Language Endangerment. Annual Review of Anthropology (37)1: 337‐350.

 

Hirsh, Walter, ed., 1987. Living languages: bilingualism and community languages in New Zealand. Auckland: Heinemann.

 

Lynch, John, 1979. Church, state and language in Melanesia: an inaugural lecture. Port Moresby: University of Papua New Guinea.

 

Nichols, Johanna, 1992. Linguistic diversity in space and time. Chicago: Chicago University Press.

 

Pawley, Andrew K., 1981. Melanesian diversity and Polynesian homogeneity: a unified explanation for language. In Jim Hollyman and Andrew Pawley, eds, Studies in Pacific languages and cultures in honour of Bruce Biggs, 269-309. Auckland: Linguistic Society of New Zealand.

 

Ross, Malcolm D., 1996a. Contact-induced change and the comparative method: cases from Papua New Guinea. In Mark Durie and Malcolm D. Ross, eds, The comparative method reviewed: regularity and irregularity in language change, 180-217. New York: Oxford University Press.

 

Siegel, Jeff, 1987. Language contact in a plantation environment: a sociolinguistic history of Fiji. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Taumoefolau, Melenaite, Donna Starks, Karen Davis and Allan Bell. 2002. Linguists and language maintenance: Pasifika languages in Manukau, New Zealand. Oceanic Linguistics 41(1): 15‐27.

 

Warner, Sam, No‘eau.1999. Kuleana: The right, responsibility, and authority of indigenous peoples to speak and make decisions for themselves in language and cultural revitalization. Anthropology & Education Quarterly 30(1): 68‐93.

Template Design by SkinCorner