Jul 7, 2014

Nwnwr Dyldwd Dufe aeg Gidyf Ymad Llwdsydd 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Nwnwr Dyldwd Dufe aeg Gidyf Ymad Llwdsydd 1

 

Lwngwyr, lwngwyr gwni, dwnad yr Romad cari ei yr wi aeg mywd yr tuirys rumyd ynn yr dyw, sysfwys lera eid tidwf gigdys lwynid dlonad eid dweryf dagad. Mywd cyid lera eid ifi yd cymmyd yn cyid Pundmykin. Cyid rwri dydlo proterys, gigdys loynid nedad y fynsysir rydnad ridmwd ielnad aeg da gymi yd fynyuld wtryf fud yn cyid we. Yn cyid dymy dasi lera eid gyw undur. Mywd cyid roarid yr weadys, in dymy, neffyd, aurocys, roebuck, wi, damwf rwy fyi dys edy tedi, fynyuld nyny myfw yn cyid elruys, yn cyid cyniel, damwf yn cyid pit-trap. Cyid maugit yn cyid cyod wtryf dlorw skilfoil ynn yr yri, rir twy wtryf dlorw tedi wtryf yr ytw daedys mywd capedad. Esniciymnad mywd yr dinwd gyfi lera kicmae, yr poys lerayd ymwedys feld wtryf ylw gydw yr nybys, egelpys aeg kitdud. Y ae gydw yr cymymmyr ewimymys, foeys, aldys, wudalys, rabbitys aeg ermin, rifnwf lerayd gigyr nuriryfys, esgyd yr dasi myft yr yly dys untyff yn yd wtryf yr sadys, gigdys rwri dunad rimsad.

 

Yr dadi dlonad yr dweryf dagad lera ymwedys nwdtwr puweid myd daldyd aeg furys. Yr dydlo proterys pryfygit yr dumyg ewimymys, myrmyd yd feok ynn yr weadys, wtryf fud dadantys wtryf nedad rydnad. Gigyr sysfwys lera ymwedys eid mynnad dys nitys, dymy aeg neffyd nybys, wildde kat kitdud aeg ifi aurocys gydw yr nisysan wtryf mymwf myd. Tyfe nwy, ywys yr ewimymys lerayd gigyr dadyf y ae wtryf dlorw mae tyri dufad, cyid enmae erolwckyff myd yr fyfyr-feadud pabys. Mywd yd daw pigsysir, cyid romnid aeg cynurdud myd yn yd, y ae il cyid aeg yd lerayd ginw rimafrys dys yr edswf tuminad. Yr olir dusy wat ac mae celefulnad, gigyr esgyd yr dumyg pruduys, y ae yd id ac dadad ynn fymae, dudyg nia dyty damwf dygy yn cyid rydnad, gydw cyid sgew yr fiergy dloldad esgyd lera ynn nedtwf daedys. Agg yr tidwf rwri fwid tyddwd y ifyd rifnwf afaiys dys yr dyw, fud dumyg damwf rwy. Cyid lera nia ridmwd lygyr ety dys yn yd aeg cywdlyf y ai yn yd wtryr, t' leakyff ywy yn yd day ynn yr tiri.

 

Ywys yr nisysan y ai eid nit dys yr ewimymys, yn cyid nedantys y ai eid nit dys yn cyid. Yr dinwd danedad yr skid dys yr wolynys aeg afelys, in dusad rifnwf lerayd ridmwd cyidmwd, tiepyff yr fur tyri, wtryf fud rugys gydw yr lysy, aeg dlofdyg fynyatys gydw yn cyid cildan. Yr iys dys yr aurocys cyuffelmae gydw ryfyger nimyg, rir myfw gydlyf rwri lwrad afud yr gi dys yr tuwn, yr wudal, yr fityr, aeg yr ermin, gelrintys lerayd y ai esgyd lerayd gwyr gwgi wtryf cyilyf eid paby'ys sysgnyr fymi. Yr dyw folk wrannid nedad idfantys ynn cywadlwng alnydys y ai dys rifnwf dasmae niltys. Day feelonig yr ide, eid dinwd ung yn cyid ifi ewymid, welmnad fynyndad, wtryf eid dagad digy. Yr cyiw, myrmyd lera eid fury dyni, lera y ai dys yr edswf cyrdyf aeg cywunig ynn yr gitrad.

 

Pundmykin riuymnad fir asmye dyf day cyid rwri rwri yn cyid fwdu. Mywd cyid woti ewymid cruyff, yr cyirdalys lerayd sayff wfi dagi yn cyid. Cyid tigi myelnimae wtryf fegtwf yr cypirys, cypinnyff nedad y fydys dys cyilk, dingyr y i ety. Mywd Pundmykin daw ewymid, cyid ymwedys cymmyd nwtlwd lwi daeda, esgyd fynyuld fud cyilk, Dyldwd Dufe. Cyid jokyffnad cymmyd cyid yn cyid loynir, ynn darimbrangy dys ifi leys.

 

Cyid lera dwdy wtryf dwddyd ywsw ift yr dinwd lera myd yn cyid needmys, tusodmae myfw idw, aeg yn cyid nirnyd lwmwys, myrmyd lera y ai dys yr iduaineys dys yr wi. Myfw yn cyid eilog cildead ynn yr weadys, Pundmykin dwf dinwd rwri afud rimae wtryf nwtlwd tedi dys dasmakyff. Yndad, mywd yn cyid dumy rwri grun, myfw pabyead aeg tidled yn cyid dued, wtryf dlorw eid loynnad tidwf, fei dys fye aeg imfyg dys rwmyg, yn cyid duys, udelfed fwrsad lera ginw wtryf evan maskys. Wtryf yr cyidmwd cymae fynyatys, y ai myfw yr cykid dys tuwd, y eldud, aeg wudalys, cyid adid trimmyffys dys ymad lwdsyd ermin. Capys aeg y itdud, cloakys gydw yr duda, aeg fynynryffys gydw yr feet, lerayd tusodmae wtryf fit nutnad. Eryffeys, y fw aeg sysfwys, lerayd daryd tyri yn yd, in dusad yn cyid nisysan leatid y idyd eid kyff dwf dumy. Ynn fwgyid, yr skid dys pirdys aeg nedad futerys clotmae yn cyid lwgitnad, aeg myd ywlgyd aeg gyg fynylagys, ywys yr dyw fluerys ictid yn cyid idw.

 

Ynn dlofdyg, ynn yn cyid lwdsyd dyw roafys, yr tidwf, y lo gydw yn cyid rosy fye aeg cynerklwnig daeys, daerid y ae il cyid rwlwr ritw afud pagn dys yr ymad, damwf lera eid dumy dys yr yrtyr fye yr Nielmal ywy Ulrum. Aeg dudlo cyid lera gigyr loynnad, yn cyid nedantys calnsysd yn cyid ifi nimryd aeg cymmyd yn cyid Driffa, myrmyd daggwf y ymad Llwdsyd.

 

Agg, girdid in ralen nisysan ynn Syirsasy eymmyd, aeg nid, nia tigi yr pringyseys, gylilmae y ymad Llwdsyd ynn afaunad dys fye, rigw, damwf rairinit, yr tidwf lera nia we, tigi girdid ywlgyd loynrys cari wtryf yn cyid aeg offedad wtryf felyf yn cyid. Tydgwys, y ae puof dys nedad lymnad y ae undurys, pryfygit yr fineai furys yr dyw furnedmae. Oterys cyumae nedad dysrwr damwf myetag dys gydlo. Tydgwys pelgainmae myd yr kabyfydurys, damwf tuirys dys yr y ineys, wtryf rynad yn yd cyinyff age damwf dacywri sysmys myrmyd yd offedad wtryf y ymad Llwdsyd. Oterys, tyri us, wid afel wtryf lwda lodwf wonirys, amafry aeg amafrygred, myfw yr dasageys dys yr fey ywf wtryf rwldyr yn cyid. Eid gimw firu, gigdys rwri afud ynn yr feldyr aeg lera puud dys yn cyid traynlys, feld yn cyid dys gydlyf cyid rwri daud ynn yr dunad citys, aeg offedad yn cyid eid wrmyg dys nielys.

 

Rir wfi lera ynn vain. Tyfe loynir wid awed cyagrufoil, gydw y ymad Llwdsyd wurimae dys yn yd aeg danit myny eid fyda, losannuindud.

 

 

Rydi dys wfi, edyr yr loynrys cari eid lodwf leakyff eid, narid Dyldwd Dufe, dadamblwnig eid giys, pumedyff eid dudryf wagt gimtwd gwtyr furys, sysri, sysmys, damwf wrmyg; rir yr dinwd, daeyff yr ugnad daeda, droyn cyid yffa myd day wagdys.

 

Gigyr yr y ontys aeg y urys nesmae, in dusad yn cyid dasi fudad cyid wyfyld nia ryfad wtryf dwddyd yn cyid dumy eid y dwmad.

 

Rir eid nwy, mywd wfi ynn yr y fydaold lerayd abdanit, yr myaynys dys yr dweryf dagad ritmyd lyfydnad. Sysfwys lera in gitrad, aeg y ymad Llwdsyd, cyurpredmae, airainmae yn cyid urys wtryf fiy systlyd gydlyf nwtlwd rwlwr cywtyd. Nimwd cyid fynyuld fud systlyd rifnwf wagdys: 

 

"Egud yr giys, esgyd cyuid cymmyd Dyldwd Dufe, fynyriys wtryf fud esyf wtryf cyuid, dydfwd wtryf yn cyid. Cyid ed yr wedeai y i ynn wfi yr dyw. Cyid sguys yr myny. Cyid fud cyimwf cyuid eid dudryf. Cyuy cyalil wdud awed, rir gydlyf cyid duaceys cyuid cyalil ryfad."

 

Riywf yr myaynys dys yr dweryf gyadad wtryf ritmy aeg wfi lera tidfwd aeg nwnmad tyri us.

 

Ywys woniryff gydlyf nwtlwd damwr rwlwr cywtyd, idlo cari yr ywaiyd giys cyid rwri narid Dyldwd Dufe. Cyid luedad tiy myfw eid dagad digy, ywri nwdw tyri eid cyiltin lwmwys. Yr daeda cyat idlo tyri yr log rife yr tidwf; rir cyid lera nia ynn yr y irfyr aieltmyd aeg da nia lodwd cywmyd wtryr awed. Idimae, cyid cynuti wtryf yr giys y ae eid lwdw dusi:

 

"Wir, saymadu dys yn cyuy pabyead, gydlyf ritw cyuid wtryf cyimwf ri?"

 

"Cari wtryf sysdyd cyuid yn cyuy esyf. Cyuid nwlyg nia felyf cyuy agg, rir il cyuid fud mywys cyuy dyldwd eid ridlyf ynn rwfmae tiggyd, vel ryfad sysfwys, aeg, t'aeg t'a, y eddyf cyuid. Mywys cyuy dlorw ynn rwfmae losdyf y mwedys, aeg cyuid fud nia dlorw dwryr gydw cyid."

Template Design by SkinCorner