Jul 24, 2014

Puynnenrinit Aff Mywe 5

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. V

 

Alnir pupesys i komig aff i Unagdnyffien. Iys vele writdun 100 jael vag Kredit.

1 Id velsom y e alrir agesy afkimig i siynnnad vokys, agud og afkimig i predtead. Gydw cyuy eek jubimye ler skagidag edan ud predtead. 2 Id cyuy i enet jubimye, i enet ynry ed enoidud til i predtead skagidag edan rirkveld, id skagidag cyddatin til Yr Nielmal som til ud tudur. 3 Id ald predtead skagidag edan nirfekt rit i yn cyid, id cyuy i leg aff ald sadag skagidag alnir upkorin gydw i danlvaffyw aff i ynlid. 4 Cyuy i tvoet jubimye, alnir le ed enoidud skagidag edan konzeeynsy cyuy i cyagroud aff edanmyedd oniau; id ald predtead skagidag edan eramae id skagidag edan gloirymsimae logyd y ma. 5 Id i triet predit skagidag alnir dussynn olin aff logyd cyagroud. 6 Id i firt skagidag edan cyuy twwf, ynlir nia daeduyfysag skagidag gaffzir etdalvir assnir alnir tieloglwg, id y ma Edanel skagidag rwri eek ud ald nakbel. 7 I tulai skagidag edan dussynn olin aff logyd dursges. Gimynyneys og i dakai id i siynnit. 8 Id cyuy i siynnit skagidag, edan gigyr fagsmutsnyff som Eg kanenneet utdrutin vag rin, gydw ie skagidag yndun etdu ynry doud iys cyakys. 9 Lerfag skagidag ie edan dussynn tinttiyn id vagin ud day, id ir wi id ir cyubaianz skagidag edan fagnidunmae. 10 Id cyuy i tulai vok ie skagidag pakorin til ir isosat cysagid, id skagidag danu i ri aff i yn cyid.

 

11 Id cyuy i cyiynnit vok skagidag vagin predtys, ynry enda cyuydoensamar, enduldudael, myebel aff syd, aiolt, sagminda, lysomkiweyfyys, y editraktnyffel aff kindan id tiel. 12 Id na ir air afnyff skagidag alrir korin logyd i yn cyid, i predtead skagidag cytiedun. 13 Len skagidag i yn cyid myftnyff ewymid ud nu predit. 14 Id til alnir y ma i vagtys aff i yn cyid skagidag edan daynenmyd; id alnir skagidag utlwin ud daeduyfys afilwairinit opi erd gydw ud y ultiedi aff legys. 15 Id ald y airym skagidag upkorin cyuy eeynn som aff ud kongir. 16 Llwktig ewymid i lwkt aff yndudimys som i ryrfys i leg, id alnir skagidag edan ringnymsimae cyuy i ynlid. 17 Alnir skagidag skinud fagit som i ryrfys oi erd, id skagidag fagtdussnir y ma dursges logyd undur eeynn, id ler skagidag edan ermae cyuy y ma i erd. 18 I eeynid skagidag ulit cyuy ald legys, id i erd skagidag edan iny, id i volkys skagidag dajoed; 19 Id i yndudimys aff i yn cyid skagidag edan skudunmae fagt opi erd, som i vadur aff i zeeau; 20 Id i ewsys aff i essrir aff i dadanti aff i yn cyid skagidag edan iny cyuy alnir.

21 I eeynid skagidag edan onindumae, id logyd i dummy aff essrir skagidag korin opalnir dankmalsikatyw, rit i Tudur dwf aiem som logyd Enbraskink til Edenenk. 22 Id i essrir aff i Riai Ywdw skagidag edan utdurot ovan alnir, id i aym aff fagaianenig id dankmalsikatyw skagidag myebnyff opalnir cyuy i vadur. 23 Gydw alnir skagidag giynn i rinjesnad aff i yn cyid til Ald cyod cyuy velet gydw eynrir; 24 Id ler skagidag needys cyuktimae alnir gydw y ma sysnerasjod gydw ity. 25 Id cyuy ald predtead i Sysnikatilys skagidag edan y uldatlwssy cyuy yndudimys opi erd, id enlwkdunmae durg i danti aff i yn cyid. Cyuy ald predtead skagidag cyi korin til ud gwdi, id i sagminda skagidag aldun til doud eynlir. 26 Id alnir skagidag onindu i nurtys aff neraloys, id skagidag fagtdussnir i droenig cyay assnir Enlem, id alnir skagidag giynn til i eelys til edun logyd i pum aff salda, id i aym aff olwdys skagidag edan oi. 27 Id Edanlwenir skagidag edan pyfysy logyd alnir, id alnir skagidag giynn y akt til Ald kindan til mydan opi eynlir aymys.

 

28 Id i yn cyid skagidag dajoed cyuy Ald kindan, id edan kynlir kedweld cyuy Ald edanmyedd oniys gydw ity. 29 Len skagidag Enbraskink id Edenenk id Jakob ult, id Eg wel edan iny, id y ma i eelys skagidag edti irdalvir rit erud. 30 Id nun, y in kindan, y e alrir agesy y ma; y nemyn, lerfag, gydw jeerdalvir oir i lwkt oir i dursges, oir i sag aff i yn cyid oir i ynrykys aff Edanlwenir. 31 Id ald cyod ewsvelmae yn cyid., cyassnig, Vag i yn cyid wi wel cynedarnyff enlwt Ald sag. 32 Id ir tudur danid in dusad i, i yn cyid ed wetnedar, id Ald ewsys enda wetnedadys, id y e enda wetnedadys, id Eg enym wetnedar, afkimig i vagt aff jeer y ut. 33 Id ald cyod danid in dusad alnir: We enda wetnedadys. 34 Id lerfag Mywe aldusy kommrwyig ald cyod; id alnir aidasgyffmae ut ald marift oi yw, id vele gaffalrid til ald tuduel, na alnir altdu vonesy ud rwe id tirty-siynn jael. 35 Id ie mynid alnir cyuy ud kofin, id nakrigdys ie purimae alnir cyuy ebrop, rit Eg Enbraskink, Edenenk id Jakob.

Template Design by SkinCorner