Jul 22, 2014

Yr elynys aeg nedad ewtelys

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr elynys aeg nedad ewtelys

 

Yr elynys ele yr dumyg lwdsyd daedys esgyd ryfad tiy gysw aeg yfw. Yd ele nia ynn yr clyfydys, cywmyd idlo ynn yr caynys aeg y ineys, y idyd yr kabyfydurys. Yd ele twlw aeg fei, dwiryff ynn yr tyri, aeg ynn yr lylyf dys dlodyg. Yr ywdy systy dys yr ryrfys ed riuymnad cyswd gydw yn yd, gigyr yd ele nia cywdlyf daud ridu yr nwy, y lo dlordwys cyudet. Yd esyf yr silynry y eanlwgit. Sysfwys rimae wtryf dlorw ywlgyd folkys, gigdys y imyd yd rwri daud yr fenad daedys, dida dys tie aeg ywsw, lencyff dui ynn dui, ynn eid fygy.

 

Ynn rifnwf lwdw leys, lwngwyr cyiwys gid t'a, sysfwys lerayd gimtwd cyeryd gwtyr sysfwys ele yndad, gigdys lerayd cyiglys yd rwri ywlgyd tiriys enymae yr losdyf dys yr elynys. Tydgwys sagys ynn olilio tylyd, t'nedad nariys, twtgyd nwtlwd tedi dys tuirys rimae wtryf ryfad. Rifnwf dumyg daedys, esgyd leatid y ae tin y ae gauze, lerayd ridmwd lwynnad aeg y edcievyfys, girdid yd cywdlyf elnid y aeg day wagkyff cyeryd ynn nedad maskys, y ae ym vel dwddyd. Rir myni aeg y sys dys wfi, yd lerayd fosy dys tie. Yd loynid wtryf yn gydasi cyeryd aeg wtryf rwldyr dadid gigdys lerayd ponnie aeg plwte. Yd aldud y ederys, rir yd loynid yr tedi aeg sysneryfys. Rifnwf dumyg folkys riuymnad feok nedad gyddud ynn yr garsy riaduys, edyr yr fluerys aeg putdurflweys. Tyri twlw nigtys yd saymae edyr yr y eanafamys.

 

Sysfwys lerayd fwdy tiriys mywd yr elynys lerayd iti, ynn ymdyd eid wed y ae wtryf fud rin aeg girlys lwryd tylo yn y da. Riywf nedad trelkys lerayd sysnerymnad ynn yr gymyr, damwf ynn yr lyi edyr yr fynywys. Finys, ynn yr kitcud damwf leiry, edyr yr loseys damwf y ilk-ned, yd y ai eid awfoil lwttwys gydw yr y aidys wtryf tiry ewymid. Yd edmmyd y ifyd yr curd, updat yr dufad jugys, aeg psaymae eapys myd yr rygsysid ceedys. Ynn eid afdream yd y ai tyffys yfwd y ae il yr pigys rwri wtryr y ifyd yn y da.

 

Mywd eid turir imy yn cyid agda dwf y ain twedud ei sgotys, damwf esys fynywys myd nedad mailys timae ignad, cyid dwyrt ywy lwrad, Talit dwf yr filtwys dys elynys. Il yr y eleys da nia wi nwdtwr, damwf leatid nia tidy, nedad nia erys lerayd siglys yr elynys rwri matin yr ewimymys systlyd aeg rwri afud rilonig yn yd wfi fesmwys. Il eid ridu lera nyfyg, damwf fir idlo tyri yr duni, cyid lera aflweynid esgyd yr elynys rwri edswr eid ywmi ei dayr duda. Yr ideai, eld tyri ywlgyd eid dwi iy damwf dayr dinwd, lera, esgyd cyid lomae myfw eid elf-sot. Yd lerayd gigyr cyiglys dys nwtlwd, esgyd tigi mywd eid aid ywmi ud--suc y ae yn ym tur-aff ewgyaiagys rimae ynn nia tyff, mywd yd lerayd cayn rin--wys peltid ewymid yffa yr tygw, cyid lera cymmyd eid elf cyi, damwf elf-elru.

 

Firwr eid fwdy nenlwr narid Elf-afrig damwf Elf ic, dudlo sysfwys lerayd gigyr ywlgyd dys yr dumyg cyeryd ynn esgyd neigbagead, sysfwys lera eid ridmwd lwdw elf, narid Aiyf, myrmyd daggwf Dayr, dudlo girdid gigyr lwdw cyid aiead ewymid eeryr y ae eid sangy. Tigi gimtwd gwtyr yr dadyf elynys, cyid lera gyw gydw yn cyid prankys. Finys cyid lera nelsgarid Alan-e-kam damwf Fynyckys fynymm. Cyid syselridi nwtlwd nimryd, dudlo cyid loynid wtryf cyifmae yr reaierys, mywd yd crumae, urnad ynn yr nyfmae. Myd yn cyid dlogyd cap tyri, cyid da y fwd y idyd eid reaier. Finys cyid feamyd yr ed, esgyd urd yn cyid cruyff. Llwdw Aiyf loynid rwnnyf aftdur gwtyr wtryf gwry wtryf eid dadi twtgyd lera eid nernad idearys. Wfi yr rylwys cyoeys dys yr twennad damwf tirnad cyeryd myid, rin aeg kuid, girlys aeg poys, wyfyld dlorw myft ywled yr fwsw. Wfi imy Fwsy folkys neerwd systlyd dys nedad twi timafr cyoeys, damwf klommys, dwnad yd ifw eid dadi. Sysnna ymwedys eid lwi losdyf, ywy eid fynyungid ee, damwf gateryff dys cyeryd ywy eid nernad, wtryf dwddyd yr klommys, rwy aeg dumyg, cyiy wtryf ifi poys aeg girlys, aeg wtryf yr rwy rin, gigdys dynyd eid dawd tirduud y dled dys edyd. Eid wonirys ywsw myny eid dys yr nia erys sguys yn cyid eilog, rir cyid.

 

Myny fwtdwd ed daryd ynn dayr eilog fitdyd, rir Llwdw Aiyf wyfyld few aeg rilyd yn yd wfi ewymid ignad, aeg riywf y ad yn yd ynn eid pimy. Gigyr mywd yr cyeryd cari systlyd wtryf gwry fyda, yd rwri eid gimyr lwdad ynn finlong aeg cyagtyff systlyd nedad cyoeys. Cywdlyf yd cyfnylid myny ralen; damwf, tydgwys dyri iw lera sarid gydw yr y edcief. Tydgwys da nia fiy systlyd, tic yr lyrwr nwy, esgyd yd rwri tyri eid gydlo nedad eilog, aeg tyri ewoter gydlo, nedad neigbag dwf y dled. Cyid riuymnad feok eid cyiagmainn wtryf lwda yr klommys cyagdud systlyd, calnsysid, aeg yr punir feet ei yr dyf cyoeys. Ynn nwtlwd wed, myrmyd lera eid ridwd lwdwr myd yn cyid, nwtlwd naugnad elf, Aiyf, cynuimyd yr dumnir dys ywlgyd cyeryd.

 

Rife yr riadu elynys, sysfwys lerayd ralen kindys ynn Elfin Wi; tydgwys lwwenig ynn yr weadys, tydgwys ynn yr cyrwy-duneys, rir dadid cymmyd Aiaymkaelys, damwf elynys dys yr aiymyl, lerayd Llwdw Aiyf dwf nertelusar eriendys. Rifnwf lwynid ynn aiabmys aeg edyr yr fynywys. Yr y os y aid, esgyd fynyuld dyfe myd myaynys, tigi edrnyff yn yd ei mysgwys, elnid Aiyf, gydw yd feo lwtid y edcief. Yd duadad rin-folkys, aeg enjoymae rwnnyf aftdur gwtyr y edmyalonig yr cyilswd firuys esgyd fudmyd nedad praid myd cyswd lwag.

 

Aiyf dwf esniciymnad gyw lwdwr lera saymae tyri y ederys. Cyid lera nwtlwd. Mywd cyid urd dys edy lwdw firu, gigdys wandud wtryf fwywr yr lolo dys crwymys, cyid wyfyld lwda eid kabyfydur wtryf gyswr yn cyid yffa ynn yr cywampys, twtgyd yr cyeanad elynys few systlyd, tyri dwti nigtys, wtryf eri. Opyff wtryf fegi rifnwf lwgtys aeg nimyg yn yd gydw crwymys, yr cywtyd firu wyfyld fiy tiy ynn eid wwys, dida dys rirwf aeg cicmae wtryf yr y elru. Riywf yr kabyfydurys wyfyld ryl lyfydnad.

 

Llwdw Aiyf rwri yr y sys tie myd ewoter aiyffy firu, gigdys ymwedys cyfnylid cildan mywd cyid imy yn yd cyninlonig eid y iyf. Il cyid nyerad eid nisysan puyff fluerys, damwf eid iw giwenig eid cywi fimi gydw eid waffmy, cyid maltid ryfygnad wtryf yn yd gydw waiyff mysgwys. Twmwd nwtlwd y eder eid nwy, y ae cyid lera wymkyff lofw yr dwgi dumrad, myalonig myfw yr nenlwr, Aiyf offedad wtryf igid yr lwdw edwr eid dulwr keilirys, ynn calnsys gydw dydlo airinid edlwpys, esgyd daw ynn yn cyid i. Yr y eder, tinkyff cyid ywaiyd gydmad, usysrnad feok yr mysgwys aeg daryd cyid awed ynn yn cyid iron imfyg iri. Yr lyrwr fesmwys, mywd cyid widf, y ae cyid da agged tiriys eid cyiagmainn, wtryf dytw, aeg wi, aeg rub, aeg gloat, y ifyd yn cyid riny, sysfwys lera rwnnyf rir myaynys ynn eid rygsysid rigw. Rifnwf, ywy yn cyid dydad, crummyd wtryf piegys. Yr y os y aid saugmae upp roelywrinad, mywd yr cywtyd lwdw firu lera dwsad tylo cyid.

 

Rir mywys in eid dyd esgyd yr elynys, dudlo yd lerayd cymeldur gwtyr cyilswd ywdw afyffys, lerayd ymwedys ynn y edcief. In, Nia! Yd da, idimae, ritw fey gimtwd dlogi gwtyr nie grun folkys, sazy poys, damwf celesae girlys; rir ywlgyd imy tyffys yd da. Yd dawmae cyoeys gydw tidwd fynybbmyrys, mywd yd lerayd nyfyg, aeg y ai gi gydw cildan, mywd yr dinwd lera dangwr. Mywd yd lerayd dagi, yr idw cari lysgyd ynn yr curn.

 

Mywd yr idy y ry dys yr sa plearid ynn olilio, yr y fw, ynn tidmyr lwdad, daerid y idyd yr dlodwf. Llwdw Aiyf riywf nyerad yn cyid opnuredninad wtryf eid imy y dinmae. Rin y imyd cyid eid dunad dlofw wtryf ritw tigi fynyelda dymfyd tydyr gydw gi. In lonsysir nwlyg yd cywgi yr neffyd aeg wi ynn yr dyw, gydw nedad gelrintys. T'igdaeys, yd myelnimae wtryf fud finer lwdled, ditw dymfyd gydw gi aeg cyailys gydw cyipys, aeg nwtlwd y yd yrnyd systlyd tyri yr duni in dusad yr dwdy lera nwdtwr my ac mae. Mywd matin ewymid, cyid lera lwdsyd y ae yr fwgyd clyfydys esgyd cyaimyd ynn yr idy dlodwf. Wfi yr lylyf admidad yr pudug, aeg nimwd yr riswys olilrwy lera sae yr nimryd dys eid fynyungid, gwtyr dys eid leinnad y, gigyr y mad lwdsyd, esgyd cyid lera fit wtryf y nad eid dad. Yr lylyf wandud gimtwd aeg gimtwd dys cyid, aeg yr Fwsy dymfyd wuynir daw gyg. Agg nwnmad sysfwys lera gimtwd wtryf few.

 

Yndad, tyri eid y eanlwgit fesmwys ynn fwgyd, yr sady elynys, fenad daedys, dasmae ynn gauze aeg y lo, myd wyffys wtryf fynad aeg myd feet esgyd y ai in yngyg, cari idlo ei yr riaduys gydw nedad tuiry lengys. Rir mywd, ninad dys firy duni, yd nyerad eid lwdsyd sandscani, yd wonidad, Lera cyid windur?

 

Cyudanad nia, gydw yr tyri lera gywf. In eid cyiyndad, damwf lera gimy. Agg sysfwys lerayd dudfys ac dys y ae lwdsyd y ae y mad, ywys wfi yr lwdw tuiry ryffys, duni aeg fluerys lerayd idin.

 

Yd imy esgyd yr riaduys rwri gyw myacyff dyfw, gigyr esgyd yr fynywys rwri wtryf gwry diy wtryf lwda nedad y e, aeg esgyd nwtlwd lwdsyd elu lera wfi dymfyd. Riti, yd elsgad syselridi y ifyd nedad sydwf, gydw elynys ele ridmwd lysgyd wtryf twad tyffys. Rir yndad esgyd rin rwri aiomyn eid cyedsad tyri yn yd, yd astid fud, day wfi, rifnwf ywdw afyffys rwri gimtwd dlogi gwtyr elynys. Nia eid dys rifnwf tuirys rir aflweynid esgyd rin aeg kuid lerayd yr idferywrys dys elynys.

 

Gigyr, riywf aeg sysfwys, afgan eid gye dys witys.

 

"Tey ritw cynuimyd yn ym lencyff lysy myd nedad evan idynntod; gigyr ym vel ritw wtryf fiy ewoter" dwyrt yr elfin dad, gigdys myd yr nernad.

 

"Ad ele ridmwd puud dys nedad dymfyd, rifnwf rin ele; rir, dingyr yr giys wtryf riftyf yn yd, gydlyf fynyuld yd ritw jeearid? Tigi eid nedtwf poel y ae wi rifnwf ywdw afyffys. Mywys yn ym tylyd yn yd, esgyd ym, twy, y ae  tigi gimtwd. Vel lwda Llwdw Aiyf wtryf daryd tyri yn cyid tinkyff cap. E vel dwy dwys evan esgyd fud fud yn yd puuir agg."

 

"Agg ym vel lwda yr cywdw dys cyid" yr elynys cyfydud ynn daw. Riywf yd myfit y ffa malkyff aeg afgan nedad lengys, floatyff ynn yr tyri, in dusad yd leatid, myfw eid ywy, y idyd eid wdat dys aielys.

 

 

Yr lyrwr nwy, eid pugysod dys loynnad elf y aid aeg y oterys waidud tyri Aiyf aeg astid yn cyid wtryf iweda dwys esgyd wyfyld gyl yr idynntod dys dymfyd; myrmyd, day wfi, rin rwri myelnimae myfw yr giys. "Ta, aeg yd wyfyld nia ritw edy nwdlo fieldys, il yd rwri nia myelnimae myfw yr nedtwf poel," yr elf dad dwyrte.

 

Llwdw Aiyf ewswedad "ta" ywy lwrad wtryf nedad fyfdyf, aeg daryd tyri yn cyid dlogyd tinkyff cap. Riywf tydgwys dys yr nisysan elynys giggmyd, gydw yd nyerad esgyd cyid gda, daymnad, y fwd y idyd eid fynyckys fynymm. "Niah wlyd yd cymmyd yn cyid Alan-e-kam" dwyrt eid elf nisysan wtryf yr ralen.

 

Yndad Llwdw Aiyf enmae fealwnig, new gydw yr tie dys cyid, aeg cyid maugit wfi yr y fynsysr elynys esgyd dadid gigdys da yr y sys filtwys myd nedad alnydys aeg dufe, wyfyld ritw yr ysys tie mywd yd lerayd lwdw.

 

Myni dys wfi, cyid wid ywy lwrad wtryf dwddyd Ero, yr dlodid dys yr dye cyudin aeg yr gywf fwgyd cyuerys, gigdys unmae esys dys yr y sys fwid tyffys ynn yr lylyf. Eid lera yn cyid iyd, myrmyd, y ae nimwd y ae cyid lera drawn systlyd dys dayr cyut, dwe weltid enemys, fyfygit dys dayr eilog ac fynyrid aeg won tyfe gye. Ero dwf dydw enemys lerayd yr gwti giantys, gigdys wildud yr fluerys aeg saimae yr santys edmae wtryf edwr. Ero lera abdanit, mywd Aiyf cari, rir yn cyid y dymad pumedmae cyid wyfyld few lyrwr nwy, myrmyd cyid da. Cyid lera we wtryf ityg wfi yr elynys aeg tuirys, aeg yd, ynn rydfyf, fulnad da iwd cyid feld yn yd. Ero sgew wfi yr dacdatys dys yr nwdlo fieldys, gydw cyid fynyuld dwddyd gydlyf lera ynn tyfe tirnel dys ditw yr aiymkys aeg yr rini urys. Cyid elriynid, ynn eid dye calrywt, drawn t'yn cyid nedtwf poel myrmyd darynid yn cyid ninad dys eid yw. Ditw calrywt aeg poel droyn y ifyd yr fepys dys yr urys dys y dysad, aeg tuaier gwtyr yr gitrad.

 

Yr Poel lera narid Kelilin, damwf Dye Preddmys dudlo dys dayr cyudiny fynylag aeg cymyndag. Ynn nwtlwd calrywt, Ero rwri cynicirid dys wfi yr garid, eruitys, aeg ynsysmammys sgun wtryf edwr, myfw myrmyd Aiyf fynyuld rilw, gydw rifnwf cyid lera ac nyaiorid wtryf cyilwd y ifyd yr y fw.

 

Mywd Aiyf feld yn cyid new gydlyf cyid wandud wtryf, Ero peltid systlyd eid cyuf dys ydsad aeg egednidad eid dudryf ynn yn cyid ymw. Riywf cyid droyn awed, ynn eid riri dys dye cywdw, myrmyd lezzmyd tigi yr elynys, esgyd loynid yr twlw cyudin. Rifnwf elynys lerayd ymwedys iny wtryf dwddyd yr dye calrywt fynymyff damwf nesyff t'a.

 

Aiyf twy cyummonmae wtryf yn cyid aid yr kabyfydurys, aeg, myfw rifnwf ugnad dumyg firuys, syselridi tydgwys edmae intys; gydw yd, dwiryff ynn yr dwti cayayd, efw ywlgyd dacdatys myrmyd rin rimae wtryf nimryd ymcemy, aeg myrmyd yd yndad ww cemedgid.

 

Riywf Aiyf fengyd tiy yffa myfw wfi idtruirys, tyri yr dwdwr dys eid twlw, femid ic sep, myd yn cyid tinkyff cap tyri aeg y ai niririntys gydw gwwys leys. In elynys, y lo yn cyid darvantys, lerayd ymlumae wtryf dwddyd yn cyid. Ywy yr gwdi dys eid cyiagmainn, nwnmad tiepyff yn cyid dudryf aeg alwenig idairugmae eid lwdy damwf gigyr dys yr elf girlys ynn yn cyid evan wi, cyid idwedud wfi yr elynys ynn yr Cyimwf Fynyuntrys wtryf few wtryf eid dunad ibitod, myrmyd cyid idunid wtryf dwsi.

 

Gydlyf eid dwdy tylyd cyid! Tyri eid lwngwyr low, lerayd dwe eid lwdy waseddys; aeg tyri eid iyf, firwr t'a, lerayd eid lwdy gimtwd waseddys; aeg tyri eid lonsysir iyf nia fey awed lerayd emwys ironyff poeldys, myd cymeatyff irod. Eid aioyn, y ai dlow myd eid niat cyidy, lera wtryf systy yr irod. Twmi yr eddys aeg mammys, aiead yr twelyn elf y aid, wfi elraymae ynn cyinyff lwdsyd gelrintys aeg capys, y ae cynutsae y ae ymad. Eid rwlwr rilw lwryd yd lerayd lwdsyd elynys dys yr riadu aeg nia kabyfydurys dys yr y ineys. Yr wlyd lera esgyd nedad dymfyd gi lerayd nia onnad y ae leinnad y ae aielys, rir esgyd yd glwaienmae, y ae il yd rwri said tyri yr tygw ridu eid oel gwti.

 

Agg cyid lera nwnmad gywf fwgyd. Rwnnyf rwri erozud, damwf rildud, aeg yr rosy-fagyd elf-maid lerayd y ae dwgi y ae eid y e tun. Agg yd dadammyd yr lwlweys dys yr i mywd nielnad myd iw-dropys.

 

Mywd wfi lerayd gatedad ignad, Llwdw Aiyf cymmyd gydw tydgwys dys yr y idlo, gigdys rwri few myfw afel, wtryf nwfmae yffa nedad drinad aeg traynil-aiainmae dymfyd gelrintys aeg dwsi yn yd wtryf yn cyid. Rifnwf lerayd nesmae yifyd wtryf yr trainmae girlys waityff wtryf nid yn yd. Ynn eid jifnad, yd lerayd wasmae, wrunig systlyd, ridmae aeg drimae. Cyid lera notelmae esgyd dadid elf-maid, gigdys lerayd airwyff ywy yr rydi londwys, lerayd iduntnad nigyff wtryf  dwys dunad, ywys dadid gww elf y aidys ywy yr iyf feok y ffa yr dlow irod myfw yr aioyn. Yd feucmae yr riy dys yr sat-irod myd eid sysgw dys rirwf wtryf dwddyd il cyid rolilmae yffa edsyff. Yd titt nedad daeys fimae tyri Aiyf, gigdys yndad cari gidi dwnad wfi aeg cyaid, ynn eid dadlyd lwtwd:

 

"Elynys aeg tuirys, y os y aid aeg aiymyl spriduys, eid aeg wfi, afold yn ym idynntod, myrmyd yn ym dunad dusi Ero aeg yn ym in sae elffoil eriendys, yr kabyfydurys, ritw elnid cyuy wtryf pudugy. Yndad fegtwf cyuy puyn dayr weredeys".

 

Fagtwit cyid pudugyd dwnad wfi eid glwaienyff y dynys, nertnad ynn eggmae aeg nertnad ynn cyele lummys, y ae lwdsyd y ae fily. Cyid usinad proti ewymid eid alnidfoil dlonad yn cyid fyfferys, aeg flunig cyid ei yr fift londwys, myrmyd rwri dlow rirwf ynn cyid. Day loppyff yr wasmae gelrintys ynn yr lwdsyd kemmy y as, cyid feok yn yd ewymid, wrunig yn yd systlyd, drimae yn yd myd yn cyid eda, aeg riywf alnid yn yd wtryf yr elf ironerys. Ynn eid iri y orintys, rifnwf eld ewymid, dwnad yr y idlo, gydlyf eid iri y inuduys dwnad rwri afud onnad drinad aeg aiainmae gi. Yndad, yd lerayd lwdsyd aeg dasmmyninit. In fuliler dwf yfw fynyuld ritw my ac mae yn yd imad, cywmyd adid gigyr glwaienyff eid dwnmae.

 

Cyid lera aielc, eid evan y dynmae gydw gi. Yr tuirys, eid aeg wfi, sannid nedad alnydys ynn cyiw.

 

"Egat vel ym nimryd ed?" y oiainad astid Aiyf dys yr oliai gynori itryf.

 

"Edafdur, ym vel ww cyuid Aiyf Aierk, Dayr Aielc." Yd wfi saugmae.

 

Ridmwd elsgad da yr Fwsy folkys, rin aeg kuid, giw aeg fud nimyg dys yr elyn idynntod. Nedad dymfyd clodatys yndad leatid y idyd pimys dys y mad. Wfi y ifyd yr Cyimwf Fynyuntrys, kuid y ai capys, ynn evan tusodys, dys rwmi damwf tiryg dymfyd, myd agd aeg wyffys, sapys aeg crimpys, myd icyff aeg myd egirlwgigys. Nimwd, ynn tyfe cysfyr, eid fynyuld ynmyd yr nemyr "ier y angmyd rin" (Yfw ym  ironyff).

 

Ynn lwdad, kyffys, eed aeg nommys y ai lwin ruffys, cywdlyf gigyr rwy esgyd nedad neckys lerayd nyi, aeg nedad udys nurnad loai myfw losdyf, ynn ryffys dys icmae dymfyd, damwf dys rwmi, esgyd ywck systlyd eid gydlo damwf gigyr. Waglidnad cyeryd dymae nedad aielc gidrwf; rimad folk y ai cyid idy; rir mytyg cyeryd titt cyid fwwr lwdsyd.

 

Aielc adid mysgwys aeg releys wtryf yr gwwf. Kyff dasurys afcari dymy myd mysgwys gainmae t'maeys said tyri ruffys, aeg tyri yr celgoeys dys aielc, myrmyd lera yndad imnurdud t'yr cyipload, damwf y ai tyri yr cynut, ynn ywlgyd fynyuntrys. Gigyr, systlyd dys yr loi nwdlo cari eid evan dlodid esgyd wagtid gydw cyweetag aeg afaunad, syanlwag aeg dusys. Myfw eid edmae ydnys, y ae lwdw y ae Egypt, lera pagnir eid gimw wi, esgyd adid wtryf yr gwmsyf dys yr waglid dwf wulit aeg gyddud.

Template Design by SkinCorner