Aug 14, 2014

I Puynnenrinit aff Eddankenir 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


I Tulai Ywfwd aff Jakob id Myen.


KEnP. IEdankenir, i tulai ywfwd aff Jakob id Myen. I cyiminda tedi aff ewaiemyn gydw y rwyalritiel. Alnir ennirdunlys gydw enfaket. I kopi aff i vagtys aff Edankenir. 2 Gydw alnir kymmae ald cyod id danid til im: agentin, y in kindan, til Edankenir jeer tudur; giynn oer til i vagtys aff alnir ynry ed edanmyedd aff i yn cyid. 3 Eg vele poirn i tulai ywfwd til Jakob, logyd yngir aff ewaiemyn gydw i y rwyalritiel. 4 Gydw Dauedann y in pruir provit cyuy y rwyalritiel logyd i feld, id Rsmeltl rit alnir id tilok i. 5 Id Dauedann wepit, id aff ald aiem Myen y in y uir tinri fagit. 6 Nun iys y rwyalritiel velet cyot-srimynig anilys va velet pudukdusy cyuy i wi aff endan edanlog ud danwee aff vadur. 7 Id Rismeltlir danid: Eg wel neet giynn im til tee, rin ie skagidag edan til rig ewaiat aff kindan. 8 Gydw i yn cyid alit ispedmae rig, id Eg alrir neet poirin kindan til Jakob. 9 Nun ler velet tvo anilau; id Myen danid til Rismeltlir: Sadan etdu nossnir tee le tyfy somt dussynn y in ywsi: weldun tyfy dussnir iys og? 10 Id Rismeltlir danid til zi: Tyfy cyaldun alrir Jakob iys nakt gydw i y rwyalritiel aff ty ywfwd, 11 Id Myen danid til zi: Jakob ed y in, gydw Eg enym i wef aff ald dut. 12 Rin Rismeltlir danid: Prassnir neet, id duima neet tydalvir; gydw alnir esnussbrusgyffid rig vag tee, id gydw y in danti alnir darynsy vag tudur firduud jael.

13 Id altdu neet alnleraft ikdasorid oi erd id i wiktidag aff rin volaienmae, tyfy wyfyldai neet nun dassnir i sysik aff Jakob. 14 Gydw tyfy kudit neet ald wef, rin cyuy alnyleraft werit dussynn til alnir cyuy y in aiemae. 15 Id y in tudur ityynid rig, id fagtdussy rig ole nakit, id da neet myin Jakob til dassnir rig; gydw altdu Eg pin ler, iys altdu neet alninmae til alnir. 16 Nitidteminda, gydw i y rwyalritiel Eg enym iksangir Jakob til tee gydw ud nakit. 17 Id Jakob sgu Myen, id zi konzeeynsy id aidani rig, id okondw aff i ewaiemyn Eg vele kymmae Edankenir. 18 Len anidanmae til Jakob ud iw aff i yn cyid, cyassnig: Tvo kindan skagidag Rismeltlir pjer, edommika som zi alit ynssdasy syskarit zi ywsi, id alit kodan koptinenky. 19 Id altdu neet Myen y in y uir ninid i tvo anilys gydw i danti aff ald syskap, zi wyfyld alrir poirin akt cyod; gydw iys fagnufit zi aidani dakys, id Rismeltlir aidani i tvo: gydw okondw aff i y rwyalritiel i yn cyid afsusgyffmae zi. 20 Gydw Alnir sgu le gydw i danti aff kindan zi yndnyffmae til syskarit Jakob, id neet gydw dufad aff nug. 21 Gydw oi y oirroud og zi nomymys sysnyn ewymid Jakob. 22 Ynlir aff i y rwyalritiel, lerfag, i yn cyid agentinmae til Rismeltlir. 23 Gydw obynlir zi lyritid i, zi kat im neet, rin erbidnyffmae im cyuy i ri aff i yn cyid, sysdankig im til i predit aff i Riai Ywdw ynir vele aff le tid.

24 Ynn, lerfag, Eg daw ewymid, y in kindan, Eg cynedarnyffmae cyuy updaetag aff alrit, id Eg edantinri ud ribrwyman gydw y in tudur id y in datdan, id Eg provit cyuy eruktys logyd i feld enlwt ir dazon. 25 Id y in tudur mydanmae rig, gydw alnir daeg le Eg cynedarnyffmae cyuy daktiedi
vag alnir. 26 Id Eg vele neet ud af datdukir y in doenigys, nyr needsam id rinlwkywri assnir y in nakbel. 27 Eg nitid cysanirot y nylka ud, nyr da Eg datidan i salda aff y nylka edwr, cynedarnyffig som Eg da cyuy mynag aff og. 28 Lerfag, ynn Eg vele dreide-fif jael ymlog, Eg tilok til y idelvir ud wef, gydw y in elafit woida fagit y in aielket, id Eg nitid insgyff opnug rit kuid; rin owenig til y in tilwl, cysafud oynirtinri rig. 29 Id y in tudur ymtid dajoed cyuy y in daktiedi, ynlir Eg erbidnyffmae durg i predit til i yn cyid y ma enet-eruktau; len til y in tudur og. 30 Id i yn cyid ikdasorid rydmwr edanfymid Ald edannefitys cyuy y in alnydau; id og Jakob, y in tudur, sgu le Yr Nielmal enyd y in mynag. 31 Gydw oy ma i cymyg id opdrutinmae Eg edaddrassnimae i ked cyakys aff i erd cyuy i mynag aff y in alrit. 32 Id nun, agentin til rig, y in kindan, id cynedarnyff cyuy mynag aff jeer alrit, gydw Eg alrir dassynn cyuy etdu y ma le ed kynlir-aftnyffsyffud til i yn cyid. 33 I myn-saimae edwr kovdut neet sysri, alnir ovfemyneetit neet ald nakbel, alnir sanssit neet na y nymsymlog inikravatys, alnir raynit neet cyuy ynnrimae ennagril.

34 Alnir nankt neet dufad til vonud ud sangir salda, rin nur ynndunet gydw i wel aff Yr Nielmal. 35 Id i aymys aff ityt alrir nej y akt assnir alnir, gydw alnir cyissnet neet oi skonet aff kuid, myai alnir skumyn runteragnyffudu ald sysai rit kaguttnyff. 36 Ler ed nej nwlyg cyuy ald insgyffys, nej rinlwkywri tirfwd y atinit ald dael til man fagit, nyr zagg rit edaffikadam dufad cyuy ald sysai. 37 Gydw alnir cynedarnyffet cyuy mynag aff dael, id edanolinet y ma cyakys cyuy updaetag aff alrit, cyunnig ogys systi eynlir durg i fel aff i ynld, myai alnir skumyn dassnir i nirynrsjon aff y nylka aff i kommrwyrintys aff i yn cyid. 38 Afalin, lerfag, y in kindan, i sag aff Yr Nielmal, id daessnir mynag, id cynedarnyff cyuy keimymindag, neet duadursakig i afdatdukrorit i afer aff jeer nakbel, rin myeb i yn cyid id jeer nakbel, alrir komnedanyw o i cymyg id cyvak. 39 Pu neir jeer paka in dusad ribrwyry, id tilwl cyuy elaftys cyuy y ma y anner aff ribrwyry, erbidnyffig sysdankys til i yn cyid rit lenkgiweg. 40 Gydw rit i enet-eruktys aff i erd wel i yn cyid mydan du, gwdlo cyom Alnir mydanmae y ma i eelys logyd Enedanlir gwdlo tilys nun. 41 Gydw nej ynngad alynnyw ed giynnn til du len aff i fetag aff i erd, y nel eruktys enda myftnyffid logyd tilwl. 42 Gydw vag tudur Jakob mydanmae rig rit mydanigys aff i erd id aff enet-eruktys. 43 Id Mywe id Juin velet gloirymsimae logyd i yn cyid gwdlo risan i cyod aff Jakob; gydw i yn cyid sysnyn im ud eritnyff, id til Mywe Alnir sysnyn i predtead, id til Juin i kongdak. 44 Id doud y e lerfag agtin i, id cynedarnyff cyuy i mynag aff jeer tudur; gydw in dusad Sysy alit etdu pin giynnn til fagnidun i treapys le enda komig op Edanel.

Template Design by SkinCorner