Aug 23, 2014

Prabo Aeg Yr Eiti

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Prabo Aeg Yr Eiti

 

Asysys gwni, mywd yr giantys lerayd nuriryfys tyri yr y fw, sysfwys lwynid eid rwy firu narid Ewtigonri. Esgyd lera nia gydlyf yn cyid dinwd rwri cymmyd yn cyid, rir tydgwys eid feld yn cyid dys eid Dari ryda dys esgyd nimryd; gigyr cyid feok nwtlwd gydw yn cyid eilog. Cyid lera nirnyd aeg ida. Yn cyid di lera tyri yr Cyceldit Lwmae, twtgyd yr cinad dys Ewtwer yndad airwys. Ywlgyd cyipys cyaimyd systlyd dys Myw aeg olilio, idlo nwtlwd ywtdwr. Yd lerayd loaid myd timafry, fysa, iron, cyti, we, tida, dymfyd aeg ralen tyffys y ai ynn yr fynyungid. Cyid lera t'nwtlwd trai esgyd ywlgyd rircalnitys daw gyg aeg nedad cildan rwri mynnad dys feys wtryf mymwf myd. Yr lwmae lera ridmwd y idi, imy aeg dwdgwr. Yr capmaid dys yr cyipys lwtid wtryf cynmae tyri cyid, dudlo sysfwys lera in diw myfw rockys aeg yr fynyungid tidled myrmyd cyid flumae lera gigyr datnad.

 

Gigyr tyfe nwy, eid fynyuld dwddyd nia dadys dys egidu-saimyd lwsw y owenig dlordwys yr dildyf, damwf fynymyff ynn myfw yr itlwf. Poys aeg girlys cari idlo wtryf rindyg ynn nedad rylwys cyoeys tyri yr pankys, wtryf dwddyd yr ynselys y owenig wtryf aeg ero. Yr iddnymyff cyipys pryfygit dydyf, cymad, agansysys, mymod, olwynys aeg ralen imy tyffys wtryf feni aeg dwsgyf wtryf fud gywf gi. Cywdlyf craftsrin cari myfw yr fwid fynyuntrys ynn yr feldyr wtryf cyimwf dys yr gyg citys sysfwys aeg iw wtryf giw evan aeg gimw y fydys aeg cymmynlod curceys aeg cysfyr alilys. Gigyr wfi yr Rydy cyeryd lerayd we.

 

Rir eid nwy, nwtlwd weltid eiti cari ei yr fynyungid wtryf yd yr cyipys aeg fud yn yd igid yn cyid mysgwys. Cyid daelmae eid imfyg di tyri yr lwmae pankys. Cyid rwri dydlo cyiys aeg ywri wymlys aeg imy idlo ynn yr y fw lerayd dwti, lemp dunsysod. Eid rwri wtryf dlodyg eid dari wtryf fiy yn cyid wed wtryf yr agrid sagys.

 

Gydlyf lera cyid wfi fag? Yr cyeryd wonidad, rir yd nimwd imy systlyd. Yr eiti, myd eid rwy sgotdud gyi, y ai systlyd dys eid dweryf dagad, airoi tidled yr cysfyr. Cyid crimae systlyd wtryf wfi yr cyeryd wtryf asemmy ynn yr dunad nydyr cyele.

 

"Erom nwtlwd nwy fagit," cyid roelmae, "niah y inmad, fud ewymid damwf idlo yr lwmae, vel wdud t'nwtlwd fitdyd, dingyr yn cyuy fimswd. Tyfe ww nwtwys igid cyuy y gdwys, ynn mysgwys damwf tyrw. Y yled dafrieys, vel ritw ditw yn cyid alnydys gedw yffa aeg trun ei yr lwmae".

 

"Ur y e wfi aeg dilfwr. Edy eid caugit ynn elpyff eid y inmad gwry t'dingyr neyff y gdwys, fud cyid dlorw fesmwys, damwf fud cyid dlorw nwy, vel ritw yn cyid tumbys gedw yffa aeg dlorw daryd ynn yr dwti dunsyson gydw eid niwys. Tyri us cyitryd, Oafy!"

 

Myd nwtlwd, yr eiti cywung aeg twirmyd yn cyid gyi y mofit aeg riywf pryfygit cyid idlo tyri eid tidwd fynyuntryman dwf celit, cymasyff cyid ei flwnirys. Nwtlwd lera grunn wtryf tylyd yn cyid dysrwr.

 

Gigyr tyfe nwy, mywd yr cyipys oyn ynn losdyf, yd lerayd alimyd myfw yr gianit dwf di aeg y ai wtryf igid twi y gdwys. Tidwd damwf gyg, yd rwri wtryf dui y ifyd nedad mysgwys. il edy ww dafrimae, cyid lera pryfygit asage aeg y ai wtryf sgeel dwnad eid wgy aeg fitdyd eid dui ywdrwys yr ralen. Riywf yr eiti cywunig yn cyid ae aeg gedw yffa ditw alnydys aeg flung yn yd ei yr lwmae. Il eid y inmad y eddyf esimadud, dudlo cyid rwri in mysgwys, cyid lera cyiry ei eid dunsyson, in dusad yn cyid eriendys neid yn cyid radom.

 

Nimwd, tyri rigw dys nwtlwd, yr cinad syselridi eid y in nimryd. Yr capmaid myfw Myw titt Ynn aeg yr y inmad rin myfw Wnmae titt systlyd. Yr rircalnitys imy nedad trai dwindlwng aeg yd daw nuager tyfe nwy. Gigyr tydgwys dys yn yd cylwnnid systlyd dys yr cinad aeg trimae wtryf lwda yr cyipys wtryf cynmae ynn yr fesmwys aeg cyimyntnad wdud yr gianit dwf di.

 

Rir yr gianit dwf watcerys, tyri yr fewerys, lerayd y ae dwdgwr fye y ae ulys aeg daedy y ae alwkys. Yd nuungyd tyri yr y inmad capmaid, connid yffa nedad alnydys aeg fesmae yn yd ei yr lwmae. Yr fewdniopmy, gigdys lerayd imy tyri sysin, lerayd trun ei yr dunsysod aeg rwri nedad tumbys gedw yffa.

 

Gigyr yr prinirinad dys yr cinad lera iairoymae, gydw yr fede rircalnitys lerayd ety wtryf fesnyr nedad cyipys ei yr gianit ys fynyungid. Yr danamatod dys yr cinad daw wagda. Cyid lera nelsgarid t'yr Sysirmad Dui Wernin, damwf Dui Truyff; ywys yr Dutcrin cymmyd cyid Ewtwer, myrmyd rianit yr edswf y dynmae. Yr Duti dys Prabanit, damwf Efnwf dys yr wi, cari wtryf yr rwy firu dwf fagtdas aeg feld yn cyid wtryf yd. Cyid tigi cyaen yn cyid idw dlonad yr gianit dwf lwin cyrwf aeg dadunmae wtryf lyti yn cyid di aeg ytw cyid. Rir Ewtigonri onnad cynannid yn cyid fyfferys aeg saugmae ywy yn cyid. Cyid y ai yn cyid di nwnmad aironsysir aeg titt tyri alilwng cyipys, truyff tydgwys dys yr cdawys ei dunsysod aeg nyttyff yffa yr alnydys dys yr capmaid, in dusad yr we ynn yr lwmae daw dymy.

 

Yndad sysfwys lera eid titw dadyf firu narid Prabo, gigdys lwynid ynn yr puwengy dys Prabanit. Cyid lera puud dys yn cyid fynyungid aeg yn cyid cywda dys gidrwf, dwe aeg dlogyd aeg lera dulyd wtryf yn cyid efnwf. Cyid ywlomae yr di nwdtwr aeg nyerad eid fwtyf, twtgyd cyid fynyuld nye ewymid ei yr gianit dwf calmafyr.

 

Goyff wtryf yr Duti, Prabo pumedmae il yn cyid lagid dwf cyoloerys wyfyld dwrwr yr gaduys dys yr gianit dwf di, esgyd cyid wyfyld lyryd systlyd aeg dyi yr ruffiol. Ywys yd patdudad idlo yr gaduys, cyid wyfyld nye yr wymlys. "E dwf rwnnyf rir eid bulile-wak", dwyrt Prabo, "Io ym y fygit wtryf ww yn cyid esgyd, ninad dys Ewtigonri".

 

Yr Duti agdamae. Tyri eid dwti fesmwys, eid dulwr dys yn cyid afai rin-air-elmys lerayd y elcmae myd nedad pannerys, rir myd in drumys damwf trumnitys, damwf dyfe esgyd fynyuld fud eid nifdyf aeg cyi yr watcrin.

 

Dacyff eid edyd dida dys rwy daeys firwr yr di, yd waidud tic day y idnigit. Wfi yr dogys ynn yr cysfyr aeg fynyungid, gydw gww y imys dagi, lerayd daizmae aeg daryd ei peld, gigyr y ae nia wtryf pelk aeg diddwd yr eiti ewymid. Yd lerayd giynn mynnad wtryf feni, gigyr esgyd yd elsgad fir asmye aeg lerayd nirfegnad tidfwd.

 

Ywy yr giynn cywgtwf, undadys dys rin olong cyip dwf y aiys, damwf dagad trunkys, y elcmae dwe yr gaduys. Yd nancmae aeg nuunid aeg ywy rydi cymasmae yr iron-byfysy timafrys aeg rimae ynn. Day oynirfinymyff yr gelredon, yd lwgdud crwymys aeg nia lockyff yr dunsysod, wid idlo aeg nynfwd yr tidwd alf-aielynid captiynys fwfe. Tydgwys dys yn yd nemy, alggeld aeg tin y ae op numys, fynyuld alrdnad rindyg. Tylo yr edswf lwdad, yr pelnir dearys twtgyd yr dogys rwri afud titt, lerayd trun nydyr. Ynn dida wy, eid dagirinit dys yr ewimymys, myfw nappys wtryf y fyndys, lerayd ywy lwrad systlyd, pelkyff, payff aeg y elpyff, y ae il yd sgew gydlyf lera goyff tyri aeg wandud wtryf dwddyd yr tie.

 

Rir twtgyd lera yr gianit? Nid dys yr capmaid fynyuld fiy yn cyid. Nia eid dys yr predonerys damwf yr gelredon fynyuld cyimwf twtgyd cyid rwri id. Rir Prabo sgew esgyd yr rwy firu, Ewtigonri, lera nia ywy wfi titw, rir daymnad onnad eid pulnad aeg eid fynyweld. Gigyr yr sad lera nia ety. Tydgwys dys yn cyid fynymraiys ywled elnid yn cyid wtryf nynfwd ewymid eid dadmad sadir dwe yr ywmyd. Riywf, ywys wfi yr watcerys aeg rin-at-elmys lomw, rwri gid awed wtryf lwly yr gaduys, Prabo clwmafid ei yr di, tidled eid cylwt ynn yr cyitmys ywmyd. Nwtlwd rwri afud gedw systlyd, y idyd eid fwtyf, gydw yr pu-rwy-elru rin aeg lera riuymnad rysryd t'eid dantinel. Iyd ynn dui, Prabo y ai gydw yr gianit dwf eilog tiggyd. Saryff ywy yr y fyt, yr rwy firu daizmae yn cyid gyi aeg pryfygit cyid idlo myd ymdyd nwmi esgyd cyid wid tidled yr rylwys lysy. Rir Prabo dodsysid yr cyiti aeg, ynn eid trele, y ai eid dwdsyd myd yn cyid iyd. Nyttyff yffa yr gianit dwf dufe, cyid daw cyid systlyd yr fwtyf. Cyid rwri alrdnad feucmae yr tygw, dwnad yr dogys elriynid. Eid dys yr sarsysai dys rifnwf ran awed myd yr felsyg aeg yr rwy, ridi nodmy dys yr pulnad lera idwf imy tyri us.

 

Rir yr gianit dwf lwin alnid! A, yd lerayd gedw yffa t'Prabo, gigdys aiead tyri yr ridmwd dwdwr dys yr igeai lwmlyd, ywys wfi aflu leatid ewymid aeg ceedad. Prabo said eid rwy dui tyri dwdwr dys yr ralen, y ae yr eiti rimae wtryf, mywd cyid gedw yffa yr alnydys dys capmaid. Cyid feok myni yr dyf dui aeg riywf yr myft dui aeg daw yn yd, eid ywy eid lwdad, ei yr lwmae.

 

Eid datnad losdyf yndad daynymmae yr risw esgyd yr cyeryd sgew gydlyf rwri afud goyff tyri aeg lerayd puud dys Prabo dwf vymag. Ynn eid fefwys, tyfe dadi ynn Ewtwer cyumae lwgdud crwymys aeg yr cinad lera ic uminadud. Edsuyff myfw yr gaduys cari eid y idlo dys y aid. Yd lerayd dasmae ynn lwdsyd, rir nedad cyitmad lera roafid ynn gidrwf, dlogyd aeg dwe, yr fynylagys dys yr Prabant cywda. Yd wfi cyang ynn daw yr praedeys dys Prabo nedad ero.

 

"Myt yn ym yndad sysgw yr y idwys dys losgargy wtryf yr city--talit dys yr alnid-Truyff aeg dwsi cyid eid evan nimryd," dwyrt eid dys yr myalong rin dys Ewtwer.

 

"Nia", dwyrt yr dydw mytsyr, "myt yn ym rater fwy yr nimryd aeg, gimtwd gwtyr ity, y idi wfi fwrnad cyipys wtryf few tyri us, an t'a werf' (ywy yr egelf), y ae dys lwdw. Riywf, mywys yr elmys dys Ewtwer dlorw esys dlogyd alnydys nwdw eid di" .

 

"Agdamae," crimae yr citized myd eid dunad gwyg. Yr Duti dys Prabanit approynid aeg gayn evan priwemysysys wtryf yr cinad, tyri rigw dys Prabo dwf cywnad. Gigyr, myfw ywri wtryf cyimwf, wfi dajoelmae wtryf onag nedad ero, gigdys lera relnad dawelid.

 

Day nwtlwd, tyfysrwys dys cyipys, myfw ywlgyd fynyuntrys, loaid damwf nia loaid nedad celgoeys tyri yr egelynys, damwf cyaimyd nia gyfulnad t'a. Ewtwer gylilmae wfi danurtys aeg afcari ridmwd gyg tyri us. Yn cyid cyeryd loynid nedad natiyn cinad gigyr ielnad, esgyd yd fynyinmae yr puynrb "Y myl yr lylyf ed eid dalmad, aeg Ewtwer ed yr niel nynfwd ynn cyid."

 

Wtryf nwtlwd nwy, ynn yr dunad cyele, redeys yr cypmynlod pronze y onurint dys Prabo yr Titw. Yr udsae aeg alnidsae ulk dys yr eiti Ewtigonri lweys cyprawlwng, ywys tyri yn cyid duda daiys Ewtwer di. Airwyff y ifyd wfi, ywy yr dwdwr, ed Prabo ywri ynn tyri. Cyid oldys eid dys yr alnydys dys Ewtigonri, myrmyd cyid ed tylo wtryf fes ei yr Cyceldit Lwmae.

 

In cyeryd onag vymag gimtwd gwtyr yr Aflygiad. Ryfswf ele fe-ley, y ae dys lwdw, edyr yr praynai.

Template Design by SkinCorner