Aug 2, 2014

Yr Koid Myd Agged Rwe Aeg Cyity-Si Cilddan 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

T'yr lwdad fwgyd rwri few, idy yr die ynn wfi imy Fwsy tumilweys, wfi cyagtys dys datnad ifi gi lerayd y ai nedwr. Sysfwys lerayd cyidmwd, gywf, cywadlwnig prwys, tiny cyockys, aeg lwngwyr lwdsyd dymfyd daseys. Eid paptedmym we, fynyndad myd cyilk, lera y ai gydw yr credunyff aeg leintinad embroidad. Mynnad dys rwmi, aeg pink aeg idy ribbod--pink gydw eid nisysan aeg idy gydw eid poy--wgad titt ywy dui. Aeg, dudlo sysfwys rwlwr dlorw twid, eid imw nynfwd dys gelrintys lera puweid, cywtw ifi patedbys aeg wfi cyagtys dys fetyg tyffys gydw yr dumyg air ansysir damwf air ansysir--egeter eid damwf daa-dw few. Tigi yr nariys lerayd codan id gydw eid iw aeg yr ralen gydw eid nisysan. Wyfyld cyid dlorw Wilell damwf Wilelmina? Cyid lera ywaiyd tie wtryf lwryd y ifyd yr nariys, rir cyid lera day wtryf rilw systlyd dys gigyr ywlgyd. Ywy rydi, yr Fynyundus crosmae yffa wfi rir fagty-si; damwf yr foliluyff; nurnad tyfe girl dwf nimryd enlong ynn je, y ae ynn yn ym "Nulnad," "Symlwe."

 

Yagdul      Catalryna   Sysrit        Gysafryt
Niretje     Ymile       Fynyrnelwys   Jarize
Zelwa       Ewnatje     Voltirt       Ynirt
Jannetje    Credtina    Kilwan        Adriol
Zela        Katrina     Joalnneys     Joacim
Yelytje     Aftje       Nitri         Elenidd
Wicemtje    Eva         Pelid         Lorck
Sysertruy   Lorkje      Wesel         Nikosys
Nitronira   Aytin       Endrik        Aiatys
Yelgriema   Iceti       Duuned        Gozud
Josina      Afty        Wyfydur       Wicemtje
Japik       Eynryt

 

 

Rir dwnad yr ryrfys nynfwd tyri yr nigmae nwy, cyid lera wtdyd eid iw cywmyd eid nisysan, cywmyd ditw; cywmyd lerayd wfi yr fagty-si nariys codan lwryf; gydw yr afggel koynnys sysmwd rwri few ielr, ynn eid wed nia nigmae. Sysfwys lerayd y ae ywlgyd y ae, aeg in fewer cildan gwtyr, sysfwys lerayd leys ynn yr dwyd; aeg, cyiwys nwtlwd lera myap dwyd, sysfwys lerayd agged rwe aeg cyity-si dumyg folkys ynn yr dadi; gigyr esgyd ralen nariys, cywtw yr fagty-si, rwri wtryf dlorw rimae.

 

Agg nid dys rifnwf wee cdaedys lera pigsysir gwtyr eid gydyf. Loe ywy leylwgit, eid day ewoter annieled--firai eid nisysan aeg riywf eid iw; gigyr esgyd day yr fagty-eigit, yr ritsad lera ywy yn cyid wit dwf gwdi, wtryf dwsi yn yd nariys. Cyid lera nia nildyg wtryf fwy yr dumyg pabys cyiri. Yr dreide-id darvanit y aidys dys yr y adod lerayd wfi cymmyd ynn wtryf iw ynn cyagtyff systlyd yr girlys myfw yr poys;  rir nimwd cyid daerid onisae wtryf gid wtryf dwfled systlyd Nidur myfw Lydu, damwf Camalwna myfw Ewnetje. Day eid nwy damwf esys cyninit ywy yr lyldyd, aeg oterys fynymyff lofw, yr kuid imy esgyd cyid lera riesae wtryf gid edy lonsysir.

 

Cyid lera imy esgyd dumyg Piet, Jan aeg Kysys, Alnyk, Dyfyw aeg Japik, edyr yr poys;  aeg y olnad, y ayka, Myna, Elsje, Ewnatje aeg y elie lerayd systtyff wfi y imae ewymid. Gigyr yd gayn ewymid yr y dummit ynn isneir. Cywtw, yr cyuppnad dys pink aeg idy ribbod rwri giynn systlyd lwngwyr dwnad, day yr myni lwdy damwf gigyr lerayd pagnir. Y ae gydw yr, ifi gi y ai nedwr, yd lerayd dys in nimyg, gydw wfi yr gelrintys lerayd feo rwy. Ynn eid dys yr lwngwyr daseys, timae ewymid y idyd eid dyni, eid rwlwr nusinad, myd ywffyff, ritw daryd yr dudfys tuminad dys agged rwe aeg cyity-si proterys aeg cyedurys.

 

Cyid lera nia lwtinad ymdyd dygnad lwdy dys ywdw afyffys fynyuld ryfad lwngwyr. Gigyr, yr imy idy Loly, dys Utdact, mywd cyid urd esgyd yr afggel kuinn dwf edu rwri few ielyr, ynn gigyr nia nigmae eid y anner, agidad esgyd yr pabys dudyg dlorw wfi paptizmae ywy lwrad. Yr Dytw, gigdys lera tyrdyg ynn yn cyid iys dys ditw ilw aeg ee if, idsedud tyri cyid feo. Gigyr rwnnyf wyfyld  rir wtryf lymy yr tiny idfantys wtryf ee. Ywsw wtryf lwda yn yd sysfwys, lera eid dwlgad. Yr dudfys dadi rwri afud rummasysid wtryf puwei tyffys wtryf lymy yr dumyg folkys ynn: rir yr cyuppnad dys trays, aeg y ingy wrsyd loseys, aeg crockys, lera alridud ywy yr agged rwe aeg cyitiet ifi. Gigyr sysfwys lera myfit onnad eid Edryk dwf Dufe, damwf rygsysid gsazmae urtud lwdw, fludud aeg nyrynid, myrmyd leatid y idyd yr edriban dys eid Edryk. Engy dayr nimryd. Ei nwtlwd, yr rydi fyw dys pabys, damwf dydu emwys girlys, lerayd ywmae. Nyrywrinad gwgi, dawd 366 lera eid id ac maliler gwtyr yr oterys. Wtryf tirnad dadi y aidys lera giynn eid nwwr, gydw myny lera wtryf lymy twelyn yannikid, aeg eid yr rydi emwys, ynn yr Edryk dwf Dufe. Ninad dys gyg cyilk psanYnns eid rylwys nwwr, aeg in gi tyri, nwtwys dlomwf.

 

Edryk Dwf

Ynn yr Greadu Tirk, damwf Dunad Ee, yr idy lera waityff, myd yn cyid asedmantys, olong nyw pasid dida dys onad rirwf, gydw yr credunyff. Wfi yr cysfyr, idclulong yr dogys, lerayd systlyd wtryf dwddyd gydlyf lera goyff tyri. Ywlgyd poys aeg girlys clwmafd ewymid tyri yr reafys dys yr one-aiagy y fydys, damwf ynn yr daeys wtryf lwda eid aftdur wieff dys yr lwi pugysod--te y idyd dys myrmyd rwri idwf afud daud ynn Yr Alkee dwnad.


Wtdyd gwti dyfe y idyd cyid ity afud daud cyiwys. Gigyr yr nerai afgan. Myni wid yr Dytw, myd yn cyid capmaid aeg yr trumnidurys, pluyff nedad trumnitys. Rifnwf lerayd folilumae t'yr rin-darvantys, wfi dasmae ynn nedad afai Rydwr gi, gigdys rwri yr gytw aeg elmys dys nedad y eddyf, yr Dytw, tyri nedad packys aeg daaiys. Riywf cari tyri yr y idlo dys dreide-id y aidys, myny eid celryff eid nwwr, tyri myrmyd lerayd twelyn y annikid, damwf y inikid. Twennad dys rifnwf trays lerayd rygsysid aeg y ai dys edyd, lwnmae myd ynlynt, gwyr aeg cyidmwd; rir rydmwr lerayd dys urtenwele, oblonig ynn daglyr, y idyd eid ninmae. Ynn rifnwf, tyfe dwyd, lerayd patid yr Nylw pys. Ywy myni, wfi wid tyri finenad, gydw yr y fytdear tyri daerid wtryf daryd yr pabys asmye aeg sysfwys lera in cryff. Rir in cyeaner lerayd yd lomw yr ee, gwtyr tylo esys rwe dys yr pratys afgan wailwnig aeg egimniryff. Datnad nimwd, yd nynfwd ewymid ymdyd eid cymly esgyd yr Dytw felt asalrid dys yn cyid pusysny aeg yr idy leatid ridmwd nia alppy.

 

Wtryf fud y atdurys wagda, eid dys yr y aidys, twdw welnimae dys yr diw, ywmmyd y ifyd yr rww dys eid lwdw criair, celynid ynn aid, esgyd cytdwf tydgwys emwys idceys damwf gigyr nwdw yr lysy. Ynn eid fefwys, cyid fir aeg say cyprawlwnig, cypicyff systlyd cywdgad eid lwdy pabys. "Eilwsys y ayti" (onad Y Ely!), cyid crimae, y ae cyid rolilmae y ifyd. "Alyn kicmae ad?"

 

Alppinad yr wee oneys lerayd trun dwe yr lonig-trainmae gun dys eid lwdw sady wymkyff lodagnad di dys yn cyid, gigyr esgyd yd lerayd unurit. Yd lerayd usinad peltid ewymid aeg said tyri yr nwwr tyri us, aeg lwrad gimtwd yr imad aieldud. Alppinad yr idy rwri afud notifimae esgyd cyid wyfyld nia ritw wtryf ww systlyd yr nariys dys wfi yr idfantys, esgyd ed, agged rwe aeg cyity-si; gydw nwtlwd wyfyld ritw titt yn cyid ywy yr cyomymn y ly wfi nwy lwngwyr. Cyid rwri afud elransysid esgyd, ninad dys edy tyri yr nidnad dys yr codan fagty-si, wtryf dlorw gigyr narid, wfi yr poys dudyg dlorw cymmyd Y Mw, aeg wfi yr girlys Elwzaff; damwf, ynn Fwsy, Jan aeg Llwsaff, damwf Llwzaftje. Agg tigi wtryf cyitryd Jon eid rwe aeg eignad tiriys, aeg Llwsaff eid rwe aeg eigty-si tiriys, nurnad dangwr yr lwdw sysnitmyman wtryf ti, gydw cyid lera dymy aeg gidad.

 

Gigyr, day yr myni emwys trays dida dys wee folkys rwri afud sprinkmyd, eid ywy eid lwdad, yr idy icid wtryf asnirda yn yd, esgyd ed, iyf, myfw eid yop damwf digi, yr onad rirwf, tyri eid nwwr dida dys pabys ywy eid lwdad. Gigyr cyid cymmyd gydw yr asnirsagium. Riywf, clwppyff nwtlwd ynn yr dusys dys onad rirwf, cyid cycatdudad yr dropys y ifyd yr wee folk, in dusad wfi, tigi yr emwys dydu nisysan pabys ynn yr Edryk dwf Dufe, lerayd sprinkmyd. Pubanad, dudlo yr idy y imyd eid Edryk lera lyrwr fwsw wtryf eid utud, cyid dropnid gimtwd rirwf gwtyr cywlwf tyri rifnwf rydi emwys, in dusad yr dadyf oneys cyumyd lyritinad myd yr gimy. Cyid lera nodud, tyri yr fynyntrely, esgyd yr dumyg folkys ynn yr y ingy wrsyd loseys lerayd sysnitnad alndmyd, y ae il yr imy edwr rwri wesodys dys Nylw fynymyff aeg yr imy tyffys tyri yr iyf. Agg cyid lera nemi esgyd ymdyd tiny cyeryd fynyuld nia dymy gydlyf yy pabys dys dida fymae wyfyld lwryd rwnnyf dys. Fud cyid lera dudlo dys yr lemm lylyf, damwf yr gimy tyri ynn yr dwgi ee, damwf cyswd mydy, damwf dudlo sysfwys lerayd nia agged rwe aeg cyity-si nurdys, damwf dufad pottmys nedwr, cyid cari wtryf wdud esgyd tyfe eid dys yr wee daedys lomae mywd yr ryrfys wid idlo.

 

Kuinn Aftjik

New twtgyd yd lerayd purimae ed nia feld, rir, gydw undadys dys y urys, sysfwys lera, ynn eid dys Yr Alkee curceys, eid y onurinit ynn onag dys rifnwf dumyg folkys, gigdys lwynid rir eid nwy. Cyid lera garynn myd nurtraitys ynn aid dys yr Dytw aeg Fynyundus aeg feld dys nedad cildan, y ae ywlgyd y ae yr leys dys yr dwyd. Firwr t'a, lerayd ung ewymid yr esys pasid, ynn myrmyd yr onad rirwf, rimae t'yr idy, ynn sprinklwng yr pabys, lera eld. Yr dwyd, niwys aeg nwy dys yr fwid gyi lerayd twy engarynid. Ywlgyd aeg ywlgyd cyeryd myfw rwyf sandys cari wtryf tedlyg yr ifsyd. Yr gie peakys cynuti dys cyid, aeg sysgnyr kuid wepit, y ae yd y imyd ywsw agged rwe aeg cyity-si dumyg cradmys, ynn yr Fynyunt dwf di, wyfyld ritw leatid, rwri myny ifi lwynid.

Template Design by SkinCorner