Sep 22, 2014

I Puynnenrinit Aff Cysamytdunllw 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Alnir y atid ud aftnyff gydw aginlwg lwweg. Neetkadam gydw ir eweg y neset enda y nirs 27-40.

KEnP. II


1 Gyddw cyuy i fagkravatt jel aff y in salda, Eg daeg ud dagnyff oi y fynit aff Olwvys, oi oai aff Jerrielnyff, le i ryrfys id i y on velet aiejenig ayl. 2 Id edanolin Edenenk, i tudur aff y in tudur, danid til os; Daenud id myny olin aff i, eek ud enlwt ald aielket; id til alnir le daizet im wel i ryrfys id y on afagud. 3 Id wi y ma aff os dan cyarin, id Mywe mynid olin aff i ryrfyys, id Juin utaidannid i ynnedys id daizmae i y ayn id ie velet pole aff im myfdunmae ewymid rit i. 4 Id ynn Mywe edantinri som ud ryrfyys, lo, ud datir jungir edwr sysnyn til alnir twelyn prantiys aff ninlir; id Juin vele skidam som i y ayn id undur ir marifit velet twelyn raloys. 5 Id i tvo, Mywe id Juin, dan, id mynid olin aff i. 6 Id lo, ud pul opi erd, rit tvo rirkveld agid, id ud ail dwf wengys opdayr paka; id wi yndnyffmae til daize alnir, rin kyfyld neet. 7 Rin Jodatinri, id daizmae alnir, id cyomtinid ewymid rit alnir oywdw. 8 Id Eg daeg, gydw Eg vele ler, id edanolin ud myi writyff anidanmae til os, cyassnig: Cyomsyried, Ryys, Nirsied, Kenlied, Cyried, skagidag afsidun cyuy tinttiwenad i twelyn triafys aff Edanel. 9 Id nomymys, na cyiynn legys, Eg daeg vag tudur Jakob aiejenig logyd i zee aff Konfitniud, id wi velet rit alnir. 10 Id edanolin, ler tinri ud skidasylwg logyd, tyri zeemad oir tifwd; id ler vele writdun opi skip, i skiaff Jakob.

 

11 Id vag tudur danid til os: Korin, sadan os emaidakk ovag skip. 12 Id ynn alnir altdu goenin omaynlir, ler enroys ud yngdadidd dwrwr, id ud y asgad dumniai aff wesy; id vag tudur, ynry vele olinig i elir, fagtgoenmae logyd os. 13 Id wi, ernyff tilai rit i dumniai, velet poirin enlwt ovan i zee; id i skivele fumynmae rit vadur, id vele nantdud logyd y asgad vagys, tilys etdu vele protin ewymid. 14 Id Jodafmyd fagit opud myud pot, id wi velet y ma iemysy op neud sankys, id Mywe id Juin velet cyarin. 15 Id wi velet y ma skadudanmae in dusad i endys aff i erd. 16 Len Mywe, girt y ifyd rit maskedd, pynmae gydw os y ma in dusad i yn cyid. 17 Id ynn i dwrwr aldusy, i skidaetinmae i wi som etdu velet cyuy ermae. 18 Id, lo, vag tudur tinri, id wi y ma dajoed rit ud enkoirid. 19 Iys tvo dromys Eg ticid til y in tudur; id alnir danid til rig: iys cyakys y ridun edan fulfumynmae cyuy ir dazon, na le Edanel alit dudasy y ika cyakys. 20 Len y in tudur danit in dusad rig: Eg aflwynn Yr Nielmal le Jodavonidd, gydw Eg dassnir ymtid le i yn cyid numafdat alnir rit du. 21 Id alnir danid, y nenenig: En rig, y in ywfwd Joda, tyfy vonedit, obynlir Eg edanolin tee neet, id tyfy dassdit neet Jakob le tissnaff tee.

 

22 Alnir fagsakid rig og, lerfag, til y nenud logyd iys vagtys, id Eg dannyffmae cyuy y in alrit til ikmynda le Jodaalddu pin cyold, rin Eg ewgaimae y in datdan. 23 Id lo! Y in kindan, Eg alrir zeegnyffnir in dusad du i rydi tidys, ur y mtyff skagidag korin til nedan cyuy Edanel. 24 Doud y e og, lerfag, kelg jeer kindan le ie edan yndandu til Mywe id til Juin; gydw durg im skagidag danlvaffyw upkorin in dusad Edanel, id cyuy im skagidag Jakob edan mydanmae. 25 Gydw durg ir triafys skagidag Yr Nielmal anidan kynlwg risan rin o erd, til cynedan i danti aff Edanel, id til gaffzir cyarin i daeduyfys logyd risadit i Sysnkatilys. 26 Y mys y e ynryk le va ed ked, y in kindan, pole rin id ewsys skagidag mydan du; id Yr Nielmal skagidag edan gloirymsimae risan i Sysnkatilys durg du, id i iynlir skagidag fmye logyd du, id i weld tiel skagidag ewgai du, id i yn cyid skagidag myeb du, id i ewsys skagidag kadan til du. 27 Som ud edwr ynry ä fessid ud tedi kynlir ed tipit cyuy ketlwg darimbranti; gigyr og gydw ud ked ynryk ler ed ud ked darimbranti vag Yr Nielmal. 28 Rin alnir le doenet neet le va ed ked, pole ewsys id rin skagidag kurzud, id Yr Nielmal skagidag edan skilopvagmae risan i Sysnkatilys durg alnir, id i iynlir skagidag y atin alnir som ald essnir nikulwenir edig, id veli weld tir skagidag riaier alnir, id i yn cyid skagidag rwri alnir.

 

29 Gydw i kommrwyrintys aff i sag enda tvofydd, id durg pruinti y ridun ie edan fulfumynmae. 30 Gydw ler ed ud dazon gydw ud edwr til embrati ald wef, id ud dazon til ennfemyk talirvan gydw ald pidnyff. 31 Gigyr, len, ler enda tvo kommrwyrintau; id, udurymys ie edan doenin cyuy tulwg agin, ie pryffud ynri rirkveld cyi oprin. 32 Gigyr og ed etdu rit i ynngad kommrwyrintys. 33 Edan y e lerfag y neys cyuy Yr Nielmal, y in kindan, id dadnad, fagaianenig i agin aff Ald kommrwyrintys, id i sagys aff veli vagit, le i yn cyid y assnir myeb du, 34 Id ynn alnir altdu kelgid im rit y ika gigyr vagtys, alnir oirdud im le ie skumyn fagtdussnir ald afd til ebrop, id le ie skumyn pury alnir rit ald tuduel. 35 Id ynn alnir altdu edunud id afriud rit ud vun alrit, alnir itid ald sysik id kaikudd. 36 Id ald cyod da enlwt y ma le Cysafmytdunlw ir Tudur altdu kommrwymae i.

Template Design by SkinCorner