Sep 14, 2014

Naoed Tialagh

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 


Ànna égh a antiancan

 
Ànna égh a antiancan, guis laif atarita,

Fraghnig a siain fa blecyfh amai unn chàcid feira.

Aetaten ri einù is amai féchàff ta ò sàràch

Fegene ís a thaffach, agac ri dabhatac achgu.

Agac ébdhetinig itrandainìfh iachagait

Àngebbidhne us ri dècid a gumaébhin Na ann Miait,

Aís guréag feiuan tarenn ri arech tàncan if a chà bidhan chighìd,

Agac rimhaff ac aí idhe ac li bale fetdac achannan a'tighìd.

Intha fid A'foai, fid Aísc, fid Athàc cyf Fara,

Fid b'focyfh fàc is mid Areséid anra,

Fid a'ír, fid fesbach, fid détac, fid airbh,

Ad uichìbhcacyf y ligh bichtinn téthàc eilthacha: Ad bitha b'tane

A ralean len na binhò niu, aís airac àchaid y ta;

Aidac cha ri daus cyf sadganigri dre;

Aíbha eauéid a ieacin is d'fàa cha riís.

Ileig n'bhalne niu guin àcha achgu inn inid a'ís.

 

myimg

image
Idich Fainac d'màcheig

 
Idich fain ac d'màcheig ann eagh lai id

Idich bua àgitann cyfyf an nidhàn

Idich fegebhchat ann cha ri y ec ar ac séid

Is ri antichsàr ac dècid

 
Idibha ameétirn le gunn gleigh

Idibha y léchìbh utha y lekin mid ac inn gle

Ad bichtinn bhegh eab ditisaig inidaifh

Inneagh idich bagh is raegafh tale

 
A'bh unn adhdhann thàdhan

Aidhàn idich aed na y an ibha fachsan

Idibha y ligh bun amgh a'àcha ilerbhàc

A bhàc amgh athan chá egu

 
Finid dalean Eiégh ààn cyf angeò

Dhidiégh eagh aíbhaò ís y lekin mhachaid

Ad cyniuyf idich eàedeaid a'iu

Is nà tirbhgus chá inid aiéach.

image


Cha Nìbh A'Bhanig Achannyf A'ínn Babhàc

 
Cha nìbh a'bhanig achannyf a'ínn babhàc,

Y tìnn ébhin drichtinn b'bhàn cyf mhagh eàc antùn if chéid;

Aébha, aébhin ébhéachaic ri sidfh if a idhbhìch. 

Uichìbh amadh fàn ag oat nan cyniu chàlec adan gebhìch,

Air thaid àn oat b'fos an eann eil cò nidh bhàch a bane oid

Cha nìbh a'bhanig achannyf a'ínn babhàc.

A'ínn li, a téthàcégh feid, gurifh riu fegebhàc

Dhat daena miagan mebh caceagh chineacàínn chá oi a'thàn béid, Aébha, aébhin ébhéachaic ri sidfh if a idhbhìch.

Gutànn li aidh tha chà bhàc cyf dinain ri dre eid fidhbhìch,

Is talen, letaira, dhid a'geaghinn ir us eighéid,

Cha nìbh a'bhanig achannyf a'ínn babhàc.

A'mhagh fan, a'ale chàir, aidhadh amai feidh na sane ribhàc

Feidhs aidig thachtinn b'tédn idhkin gua foan cyf ao a'éid,

Aébha, aébhin ébhéachaic ri sidfh if a idhbhìch.

Is idich, fid dairgir, dhaed us ri dait i sebhìch,

Gubhàdh, fetard, fòn niu guai idibha dach dreac daled, Ad fréid.

Cha nìbh a'bhanig achannyf a'ínn babhàc.

Aébha, aébhin ébhéachaic ri sidfh if a i dhàbhìch.

 

image

Ana Ann A'irne

 

Idich guin ag na leanyf ana ann a'irne
Y ig idich guin amecha

tha idàn d'na eàn idhghinn


Idich guin gutùn idibha aidig cyfdéidyf

d'na amàgh ach gu fedac
Y ig idich guin yagan idibha

aidig cyf adhn éghyf d'naeàn tafac


Idibh aia leac thàn ao sinn cha

tha idàn idich guin ac adhàn gig
Y ig idich guin tha féchàgh

lai ri tighyf idich aeathinn

Idich guin à'àn idibha fedac

y an anndartau is idhàgh idarhséid
Y ig idich guin thaeaid ileig

anndartau air tha idàn if idarhséid


Idich guin angumchaig gig

cyf irigyf ana ann a'irne
Y ig idich guin gug gedig gig

gudarid is tàc ir idhàgh y an


Idich guin gurid is antùn idibha fachs,

tha sinn cyfbhàn idibha fedac
Y ig idich guin charag d'naichtinn uinh:

ameta, y agan idibha aidar, y ligh is a'ir.

image
 

Chà nàbh Aichs Ag Mid A'mhagh is Fàa

 

Chà nàbh aichs ag mid a'mhagh is fàa
Ad ea na dhàth.
Ad chà nàbh atà.


Ad ea oi aídcyf am nà sanyf fetiu.
Ad ea ri saédas a'idhnigan us d'niu.
Ad ea ri dreidh bhàc us geagtann a'mhàch.
Ad ea ri a'anigéisch an mhàch.

 
Aidhàn idich eauécàn chá ri darbanìbh an cid,
Ad ea ri damfà ac chidhàfh ridig
Lai chad ac batsan chá itrantò fidh.
Ad ea ri difac raleanyf àlta eàc bach.

 
Chà nàbh aichs ag mid a'mhagh is anrid;
Ad ea na dhàth.
Ad chenn na chad.

image

A eiebhearan

 

Eàc y fíbha aidhàn égh uaiganeagh annanadh,
Y liraig air agugus if a dècadh,
Chidichiale a babhàc ams cyf ri ribhcan
Laiearan téidfh reann Y Ligh inn reantùn
A ébhairig if aregeadh?

 

Aidhàn égh uaigan thà nanadh, chidich eatirne
Eauéin anniale a d'fàacearan téid
Inn Tigh air eilaed al us alanéid,
Is ri babhàc ams indfagene chá inherian
Degh a'ebhàc ann iach abhira?

Aitéid yn, a eiebheard, reann Y Ligh,
Aidhùnéid eid géghan ann ébhtiu
Eàc y fíbha aidhàn dif ac idhìbhcigh thagu is a'i,
Aifac d'fàac mid ac eid ri éat eabigh
Is chá ri aleai airtiu.

image

Eauéid

 

Ad guinnìbh aéid is E gugh a'bhà aéid
Yf d'na ann miait, ana ann idac éuéid.

Guai unn aguabid amecyf oiégh laieas
Ana eàn egauann achann ean recniuan tega;
Is tafac id chà théfh riu achaid déat
Dean tàgan midac cha, àcheac ana idhnàbhan oth.

Is idich, ig idich, aidhri am ta miaic idalean
Déta ri shenn egu à cyf ri a'tait anhàbhan
Uach lai gig flefh ir, eàn mile

Eid ri tigh lai oth, eàn ri tigh lai gaed
Uach lai gig raegh a dégu béid, Ad aéid;
Ana ann na chàit, ana ann idac éuéid.

Eauéid

 

Amhanbhin Dridui

 

Y an b'dac eàn ichig ràana thabtig égh a mirgeancan
iéghí ei ò cha ri babhàc ébigh agus cyfearbibha.

A angeig if a adhébh chàghan niu unn datàch chaig us
Airb, iégh air àn thà da ò bid a dècgegh ac geacan if
A'attàd, aidh y eac ís inneain taitan chá riearbibha
Y laitàn amai agus détac cyf

eilthebhan ann nàbhchar, a metìnn amàn,

Eàn sisefàchghid eàn oi bàch biair, aéetan siuan
Utach riair buéidan if a nanic, eatirain ri chéid,
Aidhua a Richsabàn if a guraguin ac dalàfh
Eàed chig inn annma laif a aguéachan

if a tirìbh, y lirain d'fagh,

Is, gunsane aitach y ec y linig

annulesan miait n'ann glèan,
A'iff y an ri dhàdan amai a isibhàn if ag air grà,
Y léghnmir, a'leidhan, a'thaídhta, lebdatha.

A bidid aidhlefan cyf riatò ichet-as if ach gur,
A mirgeancan cyf ri bachigh féena

ann dachinn adarior:
Dhaed ann oi déet fo,

y legatàch b'chaig raegh, àleagufh gàth. Ad.

 

image

Chànanan ri Lènn Técig

 

Àsatdan
Unn fachdàtìnn if datif ac
Aíd remíg ninigh if a séun:
Air ac oth! détah miair, Ad aùn
Eabigh a ritanig finid –
Unn sarainac amgh-i-o-amda

Anftàid remíg éatan if fach fo a'achaian –
íu acig ri émbachdten oid uthu!

Aidhag ogu laidùisid
iait annmithinn gu? –
Ui aetanig bua dean fosìd:

Unn b'tacàn dichna chá chàtrine échaid –
Uich fidh ac a'charan arag a'íg chàls
A rianc is a'riraig danthàn if ble!

Eid déghiu-thid is a'gig thagan char,
Cheitachann if blemh farg
yf thadbhaig ri birar,
Unnamraò nanadh

 

Ai fohmhaidò mid ai cidrith aidhinn –
A'bh reidhkin ri thar tha ma lai oidaid;

Feis eàn oi antichinn if uichìbh, Ad fidag,
Adabbagineíg

Achghàidò chá oi idhfàn sadair aguò
Eid fhaig fiamne b'tís,
Geob gene angemdus dheamian
Chnanan ri lènn técig éftínn
Guai a'foid demian if a'thaeacnig fechsan
Airbhafh achnieac tea.

Is tha bun a'tifann chá richssid aeamid,
Ad eadcag: ‘Arag fisbhan idhig égait?
Aidhataig mhamid?

image

Y A'is

 

Y A'is, y leiàn ann fid fréidgus
Agac mid aletàic aghela achgu inn idich,
ileig E cyniuyf idich eàed glefh gu
Eàn à'àig tha uichìbh E aéu idich guai fach aidar.

Ad ea dafh oi tianc chà nanan midiale,
Ad ea dafh oi tianc chà nanan mid uichìbh cean,
Ad ea dafh oi tianc chà nanan mid y lean
Is sichb ta-bafh om.

Each bhcacyf adan émeian eilig mid aichna
Eid ri chàtrine if fid chàirc,
Féid idich, Y A'is, afàa ir fa gu
Is gaid idich àlatìnn gu eid ri b'tínn if idibha y ligh.

 

Agac naích bhàc tha gu inn midiale,
Agac nà direnn tha gu inn mid ale,
Agac nhàsich la ach gu inn mid aida,
Agac n'mhabhmhaten tha gu inn mid a'ùa,
Agac n'finanid ach gu inn mid fachs,
Agac nàràch tha gu inn mid ate,

Yf ann bha fàchna ann fid aífo feisid uann babhàch,
A'fo adàgh ileig mid aich na ag ri ribha lai mid chàirc;

Feis féid idich idibh àdhètàf, Y A'inn if y lefa,
Tha ag mid feth thah, tha ag mid fedac,
Idich inn gu eàn oi rale, idich inn gu eàn oi a'chemi,
Déta mid y lefa an chabhach bane ann fid y lefa an antùaig.

image

 

E ea oi séchgus if a adhé

 

E ea oi séchgus if a adhé;
Fid atchaid négu adanear danid.
Y liacha, y liacha, ileghiu fa!
A'thàn len ri étig if Earthasid,
Is idhfàn ann d'fà, is tigh adan fha.


Dhaed égh a farich na a'mhaeacan sfagh,
Is idhàd, eàn thinn tha eanid agàgh,
Afà ac tha a tàdh y ig thaudidh an d'gugh,
aech on ann a dheasid chagh,
Is ceid, is ceid, is tàcha dagh.

Amaichaid ri fabhmhanig àdhann Daed
Dachinn aíd geobha bànn air dadgàth.
'Dibhduirír' adan ri danniua.
B'neagh air tauan ri bebh an fale.

Iua y ligh is thaus len anigamtas.
Bun taégh a a'tiasid aithàc chàlàn;
Bun aguin bhin amai àchaid guean bhin if fachs,
Is len tha dathìn tha eanid guns,
Is A'inn chá égh lai id adan dè ac getas.
Iagh adan oi fàcla; de adanràch
Yf Tifaig Dui eagle inn idich. 

Inn a'tiasid dinitig benn aitach,
Is oadh aeagh guean bhin tha idich aibhadcha,
Is dalta y lekin tichàn ifíraid-miu.

 

image

 

A Amancò airg If Charhachid

 

Ad béig a dan if aleai y ten dath,
unn machstaran chagh, fid agenbhan len ann ràn.
A anthécid feirar, a bait aidarebh,
idàc ri aguin eac innbhàntane ann aebh.

Bled-é-uébhaig, ytìnn gag a'cheth,
a fotsan niu y an dàed oan idac oieth.

 

Aileanigan fàaig, gualtsthan datéach,
fetísid uichìbh cean, dale gugh anebh.

Ad y líc eid ri dheasiud, unn anthairbhan sann ta bhac,
in areiagthinn ann fa, iesane oi dà matac.

 
"Aích aeatac ao ceghò ef dhàn than ac fachs,
a midàn ta bhacyfh chá aích fachs".


Aiff Ad ghànigbhàg, inn chateg mid uatra,
lai tha radhan etò amai ialèan-é-bhara.

Is usyf charac arag sann E à a?

 

image

 

Adit Darbhinuain

 

brooch1

Y ta lai ri dàic achfédaid a'éguan if a 18ai guanig bhaid chenn theét, Adit Fobhinubh an négu adan a'chleinhaò ann frikin thà dala aidhatàcha fanigdigag. Idich gugh dachinn oi mebhan if easmatagír, a'mhaechmi is annichna fridhmhala. A'mhaechmi air thaidàn chaeilaed almà, a itìnn Fatdig idhbairbhan cyf fon tha a'bha étchò cyf mícheig tha airfh tù, fichtmigene éuéid eid eilrìbh bhàn finidan ge e an. Guaísiann achuàic cyf misathala, b'nichtinn eagh dle agma abhaeaig. In étèdth cachstò ridemi lai ri Bridaírc ileig eid oat y uanmhasal ad.

 

brooch1Uei, eadane a'gig aiaigan (cheig tha a thaghàidigan if ileig airbhan arcig raleò ann tha gami), agaínn ann eagh uaigan Fatdig chafh àn ibhìch chá al dítainn eilig oiegu.

 

brooch1Eas mat agius chathaidàn natha afagh achàdhànn cyf dèceghò chá Bridaírc aíarid ismha salàn y fiei... eas salad... (chafh nanidhha!) eàed as aràig cheieabftah ri 'thét' uaig. Aibhean chá gacyfh alan eas salad, in tha ileghiamne oidahcnyf bitha achmdàn édane blesìd. Bun cyniuyf na sann eír deairne idhbmhageig cyf gakin bhig fa ganidangeigh yf fàed stafh ann aiachdeac, air ann dhaea ceébuyf às na if a achàf ileig arcig oaed ann gig aemiten ann a'anchacha. Feis dhaed ann na béid laiagh chá dasàn thàdhàd. Is annichna fridhmhala air thaidàn if eagh lai a ébigh. Y an ri irneans, b'nich aceagh féchàeig if uann acheilrgala ad ineas n'ac thaghàidò e. Feis y an ri a'grà, de adan étdàic emnan maebann cheianig in bhal an aitsalàn fa ri itmíg gabeét, fécyfh alan bhig eatdàic idataran eilig inidirne adhacyfh ri 'bhan cha' felesàn da salad.

 

brooch1Adit Darbhinuain tha fefoan Agulenn Amgheéman chá 1794 eàc Agnnus chá Bhetédarbhin. In a'thu cha amai Batdig thai ann adh ann tinbh chébha, istha déch àc Aleig cyf Fess Fatdig bid icanéth. Uann achdatò alan tigh lai ri aleig blesàn fairbeét, aidhcig na chabhin inn ach tharnan mhach achanniann iuan nanarid. In dagnig féchàeig ifiannegu bétcyfh aitach bhrís Bétar, achghàid taban cyf finidangeighyf bichtinn cha tha gu a Blesstha achghàidig. In étdadhnig às lai alan iuan nanahrid inn ri Tirsus Fatdàc, unn a'tacha if aetò Fatdig éisric. In antéegunnyf dhadh bua a foc lai Séfidsànn éa A'amidh. Dhat 'sadthàchaid' faitfédaid is oid bua y nig rethàchaò tha iler badh eid ri 20ai guanigbhaid.

 

brooch1Earimi déta ri thaghàid àidhanigetò 'Blesstha', aidhcig eàn dha ach chò ann adadamiran chenn mhasal àn ann uann séid, in ann dàic fédaid ileig alan guth agius if a A'foadhsìnn if Felesìd. A Ri 'Bhàfoadh' bitha ach nan adhànn ynn al.

 

image

 

Chale y leirne

 

Chale y leira, unn ach deac lai tiùn

an bhà chò gefh gaed
abha deiò a'thag raleigh ís lai gu
"Fa eàed fha, A'is, détah inbhgig cò bhàc eilig id!"
aíshìfh tau y lefàn achann fid ate.

 

Ad fidadh angachaid ann àn
idich nibidhne ri A'éatfach dàtìnn if Cáfh Baégh,
a a'mhaeac fàchna thaus amgh tha idibha agefh
idibha aiach deac laigefh chá riegu lai faebidh.

 

A aghbane as annulenn riégh
Aghan ef de buayf idich bua a'bh ean eanbhana
in ann foaíd lai égh y ligh, ífàcha féchàeig
féid a Fonnie rena ri guaig!

Eaisg mid eanbhat, aidhag éetan id?

image

A Téliac if chàan Gàdh

Aéein ri Antamtaeig albhàc!
Da Fibhtharb adan datéach,
Is a'gig li an thà niuan
itha agégh inn idhàgh eabhéach.
Achtinn ag téthàc na idhig
Airtàirg ri b'bhaeann raira.

Eagh a b'tínn na dàgaínn
Achtinn nébh aéghiann iun.
Aichha lea, atane na fanig,
Utach alan nibtig égh.

Aidhàn fa aidaò annbhaoig
Cha ri binchah-eagh.  

Chédidhne arech tha y legu,
Bithaiann bisid déat,
Gugrid-thinn alan aguàcìd,
Aéghàn-b'dacianneàt.  

Aédfo-dheara alan dagle.
Is ri dalatìnn na b'foa. 
Iebh tha gueamdig an gait
Iann letha y lekin in y le.

A'àcha eachbhàc bis drisg
Aékin mid a'ibcaig;
Étibha eaghiann ridac
Eid éghiann lefleaig.  

Eàn ri eilir cò nan
ítsan ri taif-tha an faebhàch.
Amidibi an le
Iatìnn ri bairh ramhaebhàch.
Dàbtaig fanig air eilaed almà.

Chàirg chàls alan bàdac,
Bagh aitghan if Bachan
Cètauiann agule an mhànàc.

 

 Àghan b'tísid feairhtig
In b'takin chànanan alan eilar,
Eid adag oi cresthinn gè taig
Dagh air tàirg alan b'tiud.
Y ten na eilchbhàc ag Eilmachs,
Uatcàn ag Airc-fachàn-féet.
De bitha aéid cáfhyf geochuann
Eàc b'tísid Eài-in-Dàthaet.

 

  Eàc ri Bireyeid Athé
Ilechbhàc ri Taidann Rires,
Is eilig Charnàtha feairh
Aichnàsan alan négu anniutas.
Iuain eilchbhàc amai Agachragus 
Ylthàc if eaghiann faidan 
Y an ri Algh lai Anchtharb an Fairne
iebh alan Antamtaeig mhaeia.

 

image

 

A Midrabid lai Égurbhàchaid

 

Ad ea ri ams arcig b'thairgan chànan an ri adhé,
Ad ea riégh lai ri ieacin,
Ad ea ri màbh am bha lai ri beghiud,
Ad ea ri i lai ri adhghan thambaird,
Ad ea ri chéibhan chànan an ri tàncìd,
Ad ea oi chaéh if a dre,
Ad ea ri féatar ac if aitinean,
Ad ea oi amtìnn bile eid étibha,
Ad ea oi détdàn chá riairìb,
Ad ea oi tékin chaid ri téach,
Ad ea oi fonn if aitatea,
Ad ea ri nanach ac if a tine ac lai bairhta,
Ad ea ri A'inn aranthairig chá ri gait a fata.

 

 Aidhann ir araitauan idhbhàc achann a guahfh us ri fireichach?
Aidhinnirèac an ri ébhig if a dair, ad a'bh Ad?
Aidhadag an ri dan arua ach chaguig ri dre, lai na Ad?

 image

 

A Ruren if Aéachac Airgean

Ri Anrid lai ri Mib

 

Eàc Ichàmha leséid eid aiann fairafàch na ribha
Ad aitdan éghiaéghan amai dean nanfar,
Is ri dre guai dean begebh chà tama,
Is ri d'niu guai dean area tama.

Is famai eagh a rathànbhai deitha.

 

Is idhbhàch bane amai dean mhaennmhài,
Is ri amnàsan amai dhat àmàfh tama eatirain oat ai air,
Is ri adhoi amai dean mia tama,
Is ri tàncan amai dhat a àtama,
Is ri aleai guai dean ralec tama:
Eagh dhadh Ad aitdà,
Ynn A'is an étmebhcinn gè ta cyf a'mhae ac.

Airhfà an midadh is ri nanfac lai y ec tama.

 

image

 

A Babhàc Gemi

 

Lebabhàc fa aimi air tàirg oi daus
yf gami a dafotcyf éta;
Is ibhaifoadhan fàac cac fagh aren
Is ibha aichtadhan sann na déet.
A daus drita gutale; a rile datàic fagh,
A fotìnn data, eàn ir adhsag;
Atàa gètìnn ri babhàch, feis bun tami bagh,
Is tha bun tami bun sthégus.
Bun sthégunn if a'riraig rikin cyf rires,
Is fidhbhàc ag miait lai babhàch;  

 A dàed ri falefchàna aíchàbhcigh fa ileres,
A dàed tha airig mídhìbhìch.
Is aràn fa aéu a arech iuna flea,
Guaiíbh, íu biachabhira!
Bun aíchàbhàc ann àn miait fàn a'bid.
Isdaradhìnn ibhaifoadhan ir.
A gurgegus oantha Aidteé an dirain
Chànanan ri riguulenn tàit, 

 Yc, aidhaoig riéid tha dríc y ig tirain
Adan égh eid ri gemir an dais!
Is raegh airig chà tadhan cac ri ichta.
Airig a'éghdhe cac rirea,
Eàn tarenn cyf iachaiegh is é
Bun tami air tàirg ri dair.

image

 

A'éiag, aitathan gle fòn

 

A'éiag, aitathan gle fòn
Ad gudig irig anniata
Idich.
Inn remicich
Idich
Inn driu
Idich
Unn mattaig
Ileig idich inn adhin
Idich guinnìbh dékin
Aidhag ann na laifuann
Is a'eghan amghaigig
Idich cyniuyf
Ad cyniuyf

Bun cyniu de adantane
De adan na eanid aibdir an ann dékin
idac chathaidàn oid binhò ann
Uaigan mícheig dàedaitíd
Dhid bua a'eghan ann idich
Laifuann fhaig
Dhid bua a aiaigan idich a'àgò
A'bh a irig idich binhò
Feis dhid bua aífarfàchna
Is oid bua a'anchach
Ileig oid guégu détah ri gleac

Feis a gleh, de adan oi ramhanbhin nanadhma àidh
Càan id eaidhgh
Càan id fethairalne
Is adag irne ann saffuanig inn ri duiac
Adag agcus ann saffuanig détah ri duiac
Dhatialeigh adhn saffuanig b'fotsan
àsàn gleigh chàg ann unn déébhin sàrch
àsàn ann a rcidaih if y ligh
àsàn oid àlèig eilig égh dhat y leghan
Inn fàna dasàifh oidiégh a'àcha cyniuan
Dhaed len gleighyf gulen na
Aidhùn chàiran tàc ann dhatan
Atirain tha de adanleh cyf oatan
Adàf y nig eilig oi daliac
Eidegu

Idich gugh àn ganidialeigh
Adàf idich y líc
A'bh eagh a'ís, a'bh eagh feait
A'bh eaghiéid, a'bh eagh àit
Feis a irigyf airenn
Gutùarac ann a chàg if idibha y uan
Idich gugh dàna
Is aràn idich dàna
Idich gugh àn ri agcus
A'bh a sthéh

Chà théman len arag fa gudig eilig
Feis gudalne irir ac gakin ir thagu dèrách
Dékin ri lemanyf binac annítnn idich
Is ri fosan ri gann idibha aichna
Dàna ri tigh anann fàgeansdala begenbhan idich
Air tha idnyf adan arag amàgh fékin idich aidhi
A'bh feiremicanninn sìbh àidh
Y ig oi tidacyf bithanig anhàbhatann
De an na unn icha idich à'àn us fo laif
De an oi tardus fa eagh aglean
Idichiégh d'geansan Néiò
Idich eàed tighinn

Y ligh adan ganid uaigan chá idhàfàn
Unn fàgeans, unn tiacha, unn cidbega, unn amfàn
Adageàn oi gugeac égh lai e'an iuan
Is nirne ann oi rimairg ann béig
Feis idich dékin rieansan if a irig
aidhamàgh béig de guai idich
Eid arairàcha aeàg yig eilrim.

image

 

Dàirgcannta an Sias

 

I.
Damaic aích isamta! eid idhbhàc cyf a'tias
Unn dagàgh adan us aiachneans;
A ams dheagh tha aíd gu eanbhach na tias,
Uid bab, a dalàfh dega.

II.
Damta déta aiann ribha, eid eac thà taran annet,
Y an B'dactànc an dachghàn drith;
Degh ach rò sébhin if aeas dheagh achena
Aidhua gu dui ò à'abhig tale.

 
III.
Uann ann eiligyfíbha, aidhan, déta riégh.
A'ale icig amtsig angeag;
Aidhàn aíd aneas nàdchan tha bha a'égh,
A thabag aíd aemi.

IV.
Damaic aích isamta! eid idhbhàc cyf a'tias
A dagàgh adan us aiachneans;
A ams dheagh tha aíd gu eanbhach na tias.
Uid bab, a dalàfh dega.

image

 

A Dichna
(Fàta Ri B'tàdac Feíc lai Thabgaicgàn)

 

Aicht, àcheac Ad bitha faichaid

ta eac maeinn b'tégutaran
Dèrách ir ei, bin ann guyf aích

arichtsaiceagh achgu inn
fid charebhàn,
A'seoig eilig mid y uan déca,

a'fo ileig miairc, a'fo ileig ans,
a'fo ileig cha bhach banìbh.

 

De bitha guai àghan dachthadhyf

E bitha uid fetaradh,
Guai àghan anthairò chàigan

E bitha aitdaò eilig bhaefcagír;
Ad bitha a'taémfh faràn

E bitha guéidò ann aei;
Ad bitha chidac if a aleai,

is a'geaf achtinn nébh andag gu;
Ad bitha unn albhà amná,

airfh taran aena àidan a'ís;
Ad bitha unn meiac us oi dareichchaid

adhacyfh dachidhig if aichbhàd;


Ad bitha fetùdasan if dathig us ri dan if a aleai.


Ad a Tàfonneann b'taradhìnn gu.

Inichtinn eagh aitdaò gu y an gahb.
Aicht, àcheac Ad bitha faita.

 

image

 

Adgedig Tàchghébid

 

Ad bichtinn tàn ac fid y uan d'fàac aguetsan

ann anaic chá oi anmhasif
a'itìnn us oi bichìbh if a amghiu,
Inn ri drigàn ri lai ri ams if a fàic cyf ri
y làchghoi tif a difac adhoi beghiu.

Atà, feébid chale.
Atàa amaíis dale.

Fébhgig ann gaed charimi idibha aieghiu.
Ad bichtinn is fid y uan d'fàac aguetsan

ann atàa chá oi ritacha feiag
y an ri cha éisefàch na geacha,
Aidhua unn drigàn areiagig

ri arech tha dàthamid, is oi
y làchghoi tri a'thàn fébhan dalacha.

Atà, feébid chale.
Atàa amaíis dale.

Fébhgig ann gaed amai idich ileig àcha.
Y làchghoi ti! Inn ri geadh is fég

lai daor an bùas de adan
atàaeàn birenn idich,
Is I, fid gualts, aidhag tharigus tàic eilig

tarigus duiac thachtinn
y lighiégh ilerenn idich?

Atà, feébid chale.
Atàa amaíis dale.

Fébhgrà an uleman len

antthàgaínn leirenn idich.

 

image

 

Firéthge

 

Dhaed ann oi direnn us ri algh,
A'bha lai íd feis lai é eidhnìbh;
Chà leci éat ò asàn dabhàn
Airag oatiegad, guai y lichinn ué eidhnìbh.

Dhid gurid airh, Y aguir!
Ileig ri idireain Danéthge,
Aidhfanig inn ri algh;
Feisiasàn tha gu a'bhia.

Guaí is anís, guaí is aitéenn
Cairgenoi ann a'irne ta émaig.
Y Cairgené, fid chale Ad
I asaulenn ao thamaig.

Y agu! Iale, y an ri thara
Idireaindainn batìnn rinbhaig,
"Dànístaran cyf téestard,
I gu sean san d'na ann genbhaig".

image

 

A Slec Fin

 

Aùn if a fots, ana thagu inn mid airínn
Is aguinbhò ri sthéman if fidialeac cyf gait:
Ileig íd lai mach d'na tafac a'geaf lai gàc
Is a'letegaò gu guai adcàcig fébhada.

Aùn if a fots, dhid a'ís is ach,
Isaireig gu chà théh cyf mid fébhgig dach:
Is oid aieinn rialean us mid atàfh dan
Aidhemid aichna ann éuéid eid oi féatid aitdà.

 
Aùn if a fots, dhidiégh b'fosan a'étfoa,
Ileig ammi adan ri damne if fid fébhgran sifo:
Is difac oid àgéc lai mid chà lecatann b'mhàch,
Feis aidhag soid cyniu lai midialean mile aiéach?


Aùn if a fots, a a'geaf idich a'egh
Adan foai eagh chéidanyf unn gàn gaid y legh:
Adan foai eagh fréidbanyf a thaghàg aéid
Y an ri babhcacyf chà lecag a fassane séid.

Aùn if a fots, aidhag gànichtinn fann
Aidhàn na mebhàc tumchaig idibha dan achràait?
Febhàc a'anniann a'mhagh guai a b'taradhìnn échaid
Lai crebhìfh éfhgus idibha dan ébhéach?

Aùn if a fots, dhid féid déig dhat degh.
Feis chà théman len a'ís, is mid y lefàn raegàn raegh
Aidheri taebh bi bhàn ichig ynn oat datig tha at:
Feis fid dessniud: is E déig inn grà.

image

 

Chatbhin
(Fàta "Ri Adhoi Begemi")

 

Fréidgus redées, is gama redrebh,
Chàitgan an sarbhin midac raegh tha rebh:
Chaigta-sirbh, a miait-chaghan dires!
Fàbli gueanigi ann sarbhin leires!

Bithag al b'tístard, adabh al féat,
Atheig alan idhmìd, is datàcianneàt:
Chaigta-sirbh, a miait-chaghan a'i!
Fàbli àmne o ann is fa!

Eid ri fomtaran dècyf dheaghin
Dathàc eilig neilàch na a'tisannan cha:
Chaigta-sirbh, a miait-chaghan aguegu!
Fàbli cà a ri annta isegu Ad

Bun midac amai unn ann àmbrairne b'mhagh
Acis a dhearc air ac fa alan a'mhagh:
Chaigta-sirbh, a miait-chaghan annàgh!
Fàbli chatban gene alan cynigh!

Acheig oi datéb gugh bun téid y achaie
Eagh a miait aeagh aein chaeilaed almà!
Chaigta-sirbh, a miait-chaghan bias!
Fàbli y léidieh chá alan annàm.image

Dathbletau
 
I
Chenn ri amtìnn b'thàc if feairhdires,
Lai its, déta idirmíg tiraig dares?
Adan if Aiansmhabhir! chenn idàn nanbha.
Y an aiann mile aleai, idibha bhegh a'foa?

 
II
Chenn raban dufosan antaégh eatirain aiann téchaid
A tiùn mhanc lai ri tafh Sina?
Y ig N'fogàn agulebhan diresanethait
Amech ri guac chéíd an Déus gait?

 

III
Aéidulenn amnsan nindfaig bithairg,
A'tabhas thaguai déta chatàirc,
Lai aguach, guai a'ínn dufonn ag alan rimi.
Y ig Sàrchenn chá alan annàm laidemi.

IV
Y ta chachdac batnnyf achguan ann fékin
igus tirne tàic chá ri dathanigid femhaca;
Unn négutaran fifar, unn ritanig d'ban
Y li a sah ramhan b'an rafoach dàinn a'an.

V
Ilec! y an ri thatìnn amnàbhan if a b'thàc
A fisbhan indfathai inn ri tha;
A bats, a fifar, féid a'airgig raegh,
Uid icàn dheagh guathan cha nanan ri algh!


© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

image

 

Fàbidhan ri Sachgus

 

Fàbidhan! Fàbidahn! aidhua eaic uich a'ifh
àleig chá ri séid, guai uid fetdac chibh?

Adiégh ach guiua inn adhlèig riéid,
Inn fachinn ri thinn abhàbh;

A thinn abhain if a gageta abagnig.
Ynn ri adhé-rimi eid ri righiu lai ri raira.
Ad ea a'ifh ann à ac eid ri éghaid

 

A a'thànair-anduid, is ri a'itmian a'mhama.
Is ri anna b'mhateg if a iéc,
Eid rínn bid a rimi lai ri eilreichach.

Fàbidhan! Fàbidhan! an mha eac idibha a'ad;
Agégh a b'mhateg us ri iéc.
Is ri a'thànair-anduian chá ri éghaid,
Eàn fagh eàn ri a'itmian a'mhama;

Is taégh a thinn abhain if a gageta abagnig.
Eid ri eilé bid a righiu lai ri raira.
Fàbidhan! Fàbidhan! an mha eac uid a'ad,
Dhaed ann na sachgus bis A'is.

 

image

 

Airhgus cyf Achtar

 
I
Datahamain ann damain ri demíg faéghan
Eàc nius alan fabàfh facha.
Atale inn misn ri dacidr an fisàn
Yf irig taéftaigh sine ac.
A dre chà mhauan ís laieadana taéghan
Unn d'gugh laíst cyf amta.
Ad békin oi dule ann achsmian rafo
Eàc inid a a'an aitine ac.

II
Eatirain mid aiairg ann bàch bhàtùan b'tàcha,
A rale guai dèráchir chá dama;
A eilbhtighan stà fa aitàg ann lea
Unn séeig taradhig chagh.
A b'tàdacar ac dheasiu, a'bhàdh lai miu.
Itha y mhanbhin dàcseg eàntama;
Is cànig thinn ann irne aichaid aithait
Yf fàthàlne adhsan ann afagh.

III
Fid b'fotìnn E a'bhin ua dinanid achgud.
Fachisar ac cidgaínn ibadhràgh:
Aidhag bidid fèigh if fébhdig ò amigh
Utach intuann damaufoc agegh;
Feis a'iu atiu a raeghtamaich.
Fid adaigan if àsene d'fargh,
Ileigeaf unn amnc inn aigegh is aiach
Aísan amai a'idmcan éidhgh.

 

IV
Ad a'sebhcbibha a acheieb
àntùnyf fid geoadhnig
Adan irig thac ò eilig dateigh gadcò
Inn taéa fathig cyf fifac.
Is aiann chathaidàn amai dhé E chàfagh
Eid aíchbhàch, aidhethatmig chanig
Inn thait a idhtàn mile Aleai charebh
Aeagh àgécigus idhfàn us ibhad.

V
Eàneach, ana déid; de adan na ilenn
Eidísìd; feis ana chá annug
Anagaird, eàneach; iseagh bun fa,
Iseagh bun chéetò amai daled,
Y ig dèc nà ac guai fot ac, abhan thulenn
B'neagh aidhas cynid tagbhin antaug;
Aidhadhàn chá dachtinn ri tàdh rèiltis.
A dichna aitach b'tínn cyfaled.

 

image

 

A D'fotau lai Mídhbhàc

 

Degh chàirg ao feghò amai chà lectama
Is idhfàn ao fegh ò amai y lebhàch,
A d'fotau lai initanig afotau an
Aeagh tha ri D'fotau lai Babhàch:

Feis dhan ri d'fotau lai d'fotau an
Aeagh tha ri D'fotau lai Mídhbhàc
iale an íd fidac faiamai afotau,
Ileig b'bha len dreain fa antéid:

Feis a ídyf ann irne amai Afotau,
Dathaitan in admà dai cannéid:

Adag nang chá fan Anndartau,
Is oat aichna ann Idarhbàséid.

Ídyf ann antbhàgaínn amai aeasiu
Adan ri ídyf ann na chàit:

Ileig ri ídyf ann antbhàgaínn amai a mhàchbiu
Aeagh guai a biu tha dags:

Aidhua a Dre àgnàsan alan fatig ann dàg.
Is arua a Ralean len tag.


image

 

A charac

 

De bitha unn géghnigegu lai idhfàn
Aidhàn fataic E banig inn Déach,
A tighig tegàn if aetacha feiean,
A ta cyf if a'itmian a'mhàch.

Fid y ledala aitachàbh recniuan adhtha
Aétò ganid unn aguinìbh séid;
Àsaeguan ri aguegh amnàsan thagu cha
Is b'tau eàn ta maiguséid.

Àsaeguan ri mhachaid thagu chiuan cyf alànn
A dalbane dridui lai Déach,
A chaéisid lai ri ritacha feígh
Is if a a'itmian a'mhàch.

Feis utach ri mhàchan cyf aitach ri amnàsìd,
Chà nanan ri regeò adhé,
Fid déatid àla déetò us cyf ir.

Guai eagh fid chà théman cyf gu.
Is niu, a'dàed oi aguets, Ad y lirain
Ileigyf afàacegu eabhéach.

Aidhàn us ri fleifoedus ble
Aùn cha ri dridui lai Déach.

Y lighig ta cyf if aetacha feiean,
Y y làcyf if a'itmian a'mhàch,
Ad y líc ileig idich guai ametar, guai daled,
Feis y líc ileig idich eid éach.


image

 

Recniuan Emiann

 

Aidhùn ann ri icnyf gugh a'bhà agac gu anra?
Adiale de àgéc.

 
Aidhua adan ri driaed amgh a'mhaefid fid char,
Ariu aidhag E à ac?
A'bhà idibhad, baéc Fida, inn memcyf fle ica,
Guaiéth ann nàbhcha;
A'agdà, afà ac tega, inn benn midiale ac thicàn
Idibha a'tighan édanìbh.

 
Aidhùn ann ri tighidh tama Ad cyniu adan bid.
Idàc thannìbh aitdà?
Adan ir agràfàid àidhif a adhoi fo acid.
Y ig chàgàn dà?


A'bhà idibhad, fid aiatèt, inn mídhtàirne
A datansann dà meta!
Feidhs chá ri dre, bun raràchìbh bhus amai Dairne
yf a'tiuan ri areta.

 
Aidhùn len ri fàacyf aithàn gu, àguifh
Y an recniuanéid?


Aidhùn len ri idhanyf y nig leac ann afhà
Utach égh fid chéid?


A'bhà idibhad, iles idís, inn fegh fach aébh gus aidig
yf raegh easfon
Air éisidyf ichàrgeig nàbh, a'fo àgidfadh
Ileig àchadath.

Template Design by SkinCorner