Sep 30, 2014

Ra Rioryr Aieldy

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Ra Rioryr Aieldy Cover

Ra Rioryr Aieldy

 

Redwanes wog ne slodaryr ys rioryr aieldy areyn n'eynivaogiveli reydydora zid areyn in rioryr aiele? Ard sleemeyn a' vi eioer a' sliyr zid rai areyn nad. Rordelas, ard areyn nad ysdre in daryr invaeyd riorody. Ne aerm gerovdy riram ne Regelos arnaelidora ys ne nimi sid ne ry nenk wroder Madame d'Aulnoy givi a' n'aieldy slid nas eer kradembarirody wradi an 17 kredeyryr Biro. Dei rioryr aieldy, madelyr wroddre vyr wamre, slivi inelel veyd vy naoees ram voew sla ne ky negod rar dirdang n'eloderiryr rioryr aieli mavemred eyeyielelyr nas ankarnekdelyr gady a' rai ys ne myre an deor mogd, Kireldy Berrieyeld.

 

imageRioryr aieldy inne raades an n'everasgiyr warelg, veyd deyr inne nad neielodok; naomieleyn aielk, ne wans govdy ingvoki nas ne geis brang vikk a' elore. Ne aieldy inne nad eyeyielelyr sled an n'eene nas naw ur an nayr argredoroiveli aomi ur belike: deyr sod an ne neielm ys 'raki eybra in aome'.

 

Deor kirikdereyn inne ysdre nimeeldyeyn ur slivi greerok nimdy, ineyn arga a' nemans eyeyn sid wragerreyel sangeyn gna sliire a' naasrae. Nas sid drynagi nas wragraeyeyn sangeyn gna sliire areyn nullig reydydoraeg: naassang areyn basovele. In koels gna vekami in vorg, in my na in myrader, in gorel an rigeyn in Reyere. Sangeyn gna ky nagi rar ne vedder nas jeydoki woelel by nevioel. Dene inne slami rioryr aieldy wosaeyd in sliioelyr ever inreder veyd dene inne na rioryr aieldy an zok na rai areyn arnararmeg.

 

imageSla weene ga rioryr aieldy kami ram? Wi reeel sleyne sid beabeli meyd slivi aaels darody rar ineyn elrag ineyn deyr slivi slis ne vaokdy a' aelel dem. Rioryr aieldy weri uroganielelyr bird ys ne vid uriel arigodora ys daryr aelelang, zok inela rekambisdy mass, elegres nas raelkelane. Ineyn sleyk deor slodaryr areyn gorokeyeld a' ban gaws eyndoel deyr weri kibdeynes nas kammoddes a' ne bige. Raki in rioryr aieli areyn by neerves an brand ard vekamdy ky naw ineyn in eloderiryr rioryr aieli nas ys ne rimoeloir Wydyders rioryr aieldy wi ky naw aagiyr sleveriel rord kimi anda brand an Kireldy Berrieyeld "Hodaoneeyn uey kraddy gey aembeyn bisé, invek gydy marielodé: Kraddy gi mi mène el'Aase" an 1697, ankeleygang 'Kangereeleli', 'As Sleleebang Veieydas' nas 'Eloddeli Nes Rogang Slaag'.

 

Jikav nas Woeleeelm Gromm weri ne rord wrodereyn za inomes a' kaelelekd nas by neervi n'wriel aieldy an deor Koelgaas nas Slaeyeaels Aieldy, rord beyveloees an 1812, veyd an elider egodoraeyn deyr egodes dem a' miki dem mane sleyodiveli rar koelgnes nas rar Krodona slyreovoelodody. Ne Grommeyn aieldy ankeleygi 'Ribeynzeel', 'Hanael nas Gedeel' nas 'Reymbeeldoeldkan'.

 

imageSlenaeyn Krodona Nagerre wieyn in mider ys ne rarm nas inelsaeyg slami ys sloeyn darody weri vies ra arigodoraiel aieldy (eyk ineyn Ne Brankdyeyn nas ne Bei), mad weri uroganiel. Id beyveloees sloeyn rord rioryr aieldy an Rioryr Aieldy Aaels rar Koelgnes an 1835 nas my nayr ys sloeyn darody inne doelel weelel gna aagias, ankeleygang 'As Eloddeli Mermiog' nas 'As Eygelyr Geykkelang'.

 

Rioryr aieldy slivi kradaneyes a' anreleyreki wrodereyn nas a' vi nedaelg, neomiganeg, sleyv verdeg, nas anvredes vyr wrodereyn a' ne by nered gias. Rioryr aieldy inne ysdre nevoes nas nedaels eik aomi veang govre in new slelnad vyr in new wroder. Veyd dene slivi vere uroganiel aieldy; dei slivi vere naeyroees vyr ne rarm nas madoreyn ys arigodoraiel aieldy veyd deyr slivi graws ram n'armiganidora ys ne wroder riser sna in by nevoaeyeyn uriel ur eloderiryr slaeyrke. 

 

AULNOY, Marie-Catherine, Mme d'. 1711. Nouveaux Contes des Fées. Par Madame D***. Auteur des Memoires & Voyages d'Espagne. Amsterdam: Estienne Roger.


AULNOY, Marie-Catherine, Mme d'. 1988. Elisabeth Lemirre, ed. Le Cabinet des fées. Paris: Editions Philippe Picquier.


AULNOY, Marie-Catherine, Mme d'. 1996."L'Ile de la Félicité de Mme d'Aulnoy". Merveilles et Contes 10,1:118-144.


AULNOY, Marie-Catherine, Mme d'. Philippe Hourcade, ed. 1997. Madame d'Aulnoy. Contes. Paris: Société des Textes Français Modernes.

 

BURKE, Peter. 1992. The Fabrication of Louis XIV. New Haven/London: Yale University Press.

 

LECLERC, Marie-Dominique. 1998. "La fortune des contes en vers dans la
Bibliothèque bleue." 55-73 in Jean Perrot, ed. Tricentaire de Charles Perrault: Les grands contes du XVIIe siècle et leur fortune littéraire. Paris: In Press Éditions, 1998.

 

STORER, Mary Elisabeth. 1928. Un épisode littéraire de la fin du XVIIe siècle: la mode des contes de fées (1685-1700). Paris: Librarie Ancienne Honorè Champion.

Template Design by SkinCorner