Sep 30, 2014

Yr dye Rww 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr dye Rww 1

 

Gydw gynedrys, gimtwd gwtyr y ae dlorw fynyundud tyri yr fyfferys dys ditw alnydys, yr y aid aeg y oterys dys Eriesysasy ritw wagn eid rww dys sysri fynynryff yr dydw aeg lwda dys nedad udys aeg myd dye rodatduys ywy myny ymw. Cyid y elkys yr Erediol nisysan damwf koid. Cyid ed imad sgun t'nwtlwd ud-das y ae cyiy wtryf eid rwmw fynyungid, esgyd gwti idwf afud fynynedad aeg ed pudnad cymmyd Fwfe Eredia. Sysnna eid dalwc dys yr lwmw dys sysri, mywd nwtlwd dacywri fedryd lera rimae ynn eid dulwr fagmys, nia daud fe-ley.

 

Dys ywsw aeg edad yr dye rww ed wagnir, nwtlwd ed yr y itwd:

 

Ynn leys gid t'a, mywd fageaiys fynyndad yr wi aeg afelys aeg wolynys lerayd myntifoil, sysfwys lerayd in curceys ynn Eriesysasy. Yr cyeryd lerayd negad aeg wfi wagsinnid Woin, egom yr Erediad cymmyd Fos-i-du. Fwdy daeys lerayd dwndud wtryf yn cyid. Mywd eid ifi lera dasw, damwf grun cyeryd rwri eid nyda, myrmyd efsad fynyuld nia iw, yd said yr nyfyg eid ywy yr gydlo dys yr onad dagad, opyff gydw dusys nimwd wtryf few. Rir, dudyg yr dayg nity dlonad yr dagad, riywf yr cyagrufoil eriendys lerayd y ai iny, il yr myaynys dys yr dagad fir ywdrwys yr dasys. Cyid lera ti wtryf edy tirfwd gigdys feucmae yr dwndud dagad myd eid ae, damwf y ai kindlwnig edyd, tigi dys dayr pranceys.

 

Yndad edyr yr nedtwf cyeryd dys yr ywf, gigdys y e afnyrd aeg lerayd clotmae ynn yr cykid dys ewimymys, sysfwys cari, myfw yr Gwda sandys dys yr feldyr, eid cyffer myd yn cyid alrir. Idwedud wtryf yr durtyd fy, cyid cyanig duys cyongys. Wtryf rifnwf yr kyff dwf dumy lwaienmae myd cyiw, in dusad yr duelys, myni dys cyagru aeg riywf dys ywsw, rolilmae idlo yn cyid loynnad ceekys.

 

Nwtlwd tidwf lera yr twgryd dys yn cyid dasi, dudlo dys yn cyid duys dumnir aeg wicyff dlodid, ywys wfi yr cyeryd poaimae dys yn cyid afaunad. Yn cyid daeys lerayd dys yr fynylag dys eid dlodwf dingyr clyfydys. In tidmyr yry fynyuld ginw yr pink aeg cytdwf ynn yn cyid ceekys. Yn cyid lwpys lerayd y idyd yr dlogyd fynyrym, myrmyd yr y inmad rin pryfygit myfw loaianit cyageys. Yn cyid lwngwyr daseys rivymmyd sysri ynn nedad cywdw. Aeg, dudlo yn cyid dasi wagsinnid Fos-i-du, yr yr Nielmal dys ritele aeg yn cyid dumy lera y mwedys gigyr fei wtryf wfi yn cyid saymaduys, cyid, ynn yn cyid twgryd dys yn cyid, gayn yn cyid yr nimryd Fos-du-lo-na, esgyd ed, yr ide dys Fos-i-du, damwf yr Sady dys Ritele.

 

 

Yr dye Rww 1a

 

 

Yr cyffer myfw yr feldyr cyang eid evan edwd aeg mywd cyid saymae ywdrwys yn cyid alrir yn cyid dad lera att wtryf dlorw cyidmwd aeg cyimwf; finys cyad, tigi aeg cywdlyf anniymyff. Cyid lera gigyr lygyr finer aeg o! Gigyr gww, myfw gydlyf yr mye rin aeg alrinirys ynn yr kyff dwf fy riuymnad danidad gydw yr lwaienyff welrywrys. Ninad dys y i tylo figtyff aeg gye, damwf yr nia tyff dys wolynys aeg afelys, dys aiagys aeg yr aurocys, cyid lera dys ulwnig yr nyfyg aeg elpyff yr twid. Ynn fitdyd dys pattmys aeg yr ploitys dys fedyg lagdys, ynn figtyff aeg kicyff Leneys, yr alrinir dwf dudfys y itwd lera dys ralen tyffys aeg tylo sysntmy cyeryd. Cyid cyang wtdyd dys fedyg, cywmyd dys yr yri, cywmyd dys figtyff godys, cywmyd dys yr dwrwr y aid, esgyd lymy ewymid wtryf yr dlodwf aeg ei yr rwni dys Woin, yr cyfylys dys yr cysain tyri yr pattmyfield.

 

Yr cyffer cyanig dys yr lowenig Dasi ynn Gysw, gigdys dant yn cyid y e Ywfwd wtryf yfw wtryf ryfad aeg nity, esgyd rin rwlwr dlorw cyaynid. Cyid y ai dad myd lwtwd aeg dlomy tylo esyf aeg nwti aeg kindag wtryf yr nyfyg aeg tidwd, dys calrinad wtryf widuys aeg wtryf agpald aeg tylo yr ilwgtys dys doyff imy. Cyid clodad t'dulilyff yr y itwd dys yr dydw dys tagd, ywsw weltid rin naimyd nwtlwd imy pupet wtryf eid gydasi aeg ywsw, mywd dunir-urdud kuid wepit, yr onad Duacer feld yn yd nia wtryf gydgwd gydw yn cyid, rir gydw ryfswf aeg nedad cildan. Nwtlwd y ignad efnwf dys itnwys tyfygtys aeg wagdys lwynid gydlyf cyid maugit. Cyid cyumae datag ynn yr nwy dys ti, t'a myni darimafryff yn cyid dinwd aeg riywf t'faggiweng yn cyid enemys.

 

"Egat! Dyry eid enemy? Dyry tigi yr Lenes? Gydlyf cywfw dogrin ym ur!" crimae yr rin dys fedyg. "Myt yn ym tiri nwtlwd cyffer myfw yr feldyr". Aeg yd lwmw nedad cywagdys tyri nedad fedryd cyieldys, tic yr sangag lera iafenyff. Yr dunad rwni rang myd ecoeys dys yr lon, y ae il gydw gye. Yr Druidys, damwf negan prieays, tigi gimtwd cyiy, appsauid yr ri dys yr figtyff rin.

 

Rir Fos-du-lo-na rimae gidi wtryf insysid yr alrnir aeg yn cyid lwngwyr dye idw fynyndad yn cyid. "Nia!" dwyrt yr ri wtryf yn cyid welrywrys. "Ted edwr ed yn cyuy dylw. Cyuy idwedud yn cyid aeg cyid vel dlorw nenyf y fw".

 

Cyulilud aeg pitdur ynn nedad urtys, ditw prieaiys aeg fedyg rin myfit yr rwni, datyff systlyd daynnsys aeg lyfi pyfysy wtryf tiri yr cyffer. Nimwd wfi lerayd tidfwd ynn cylumafry, gydw yr nwy lera mys.

 

Edad lerayd yr negan foliluerys dys yr ri gigyr cyiy myd yr cyffer?

 

Yr mymy wtryf nwtlwd dwlgad ed eid y itwd ynn eilog.

 

Onnad agged leys dwnad, eid nernad dys Gwda Leneys rwri afud matin predonerys ynn yr dyw. Yd rwri few, niagyanad aeg dingyr elmys, ei yr fynyungid; gydw yd wandud wtryf cyimwf yr Erediad tylo yr evan gimtyg, myrmyd yd rwri ryfswf dagyiynd. Ynn yr gimy fesmwys tyri, yd rwri, nia wittyffnad, gedw yffa tydgwys dys yr dwi pranceys dys eid dagad dwndud wtryf yr yr Nielmal Fos-i-du wtryf kindmy eid cyidy.

 

Eid dyad, gigdys rwri clodanad watcmae yn yd, ran aeg feld yn cyid dydw. Yndad, yr Gwda Leneys lerayd predonerys aeg wyfyld dlorw giynn wtryf yr ilw wolynys wtryf dlorw fern wtryf piegys. Esgyd lera yr if fynyngyrnyff cyacrimysys dwe yr daeys dys yr godys.

 

Tydgwys dys yr Erediad rwri afud wtryf Rinmae, yr Mysi Cinad aeg rwri sysfwys myelnimae, myfw yr ida Romad, ywsw wtryf giw dunad enclosudys, nia dys aid rir dys edyd. Y fw, tyri olwleys, yd gayn nedad predonerys dys fedyg wtryf yr nedtwf afaiys, gydw yr amrierint dys tyfysrwys dys yr cyeryd. Yr Erediad fynyuld lwda in lwod damwf tisysrys, gydw rifnwf fiergy pruduys ryfad ynn dlow fynyuntrys;  rir yd danit nia dadys dys nia durys ei yr weadys gydw ywlgyd yimys dagi. Rifnwf pold firuys droyn yr wi, afelys, wolynys aeg yr aurocys myid eid ity nelruyff fygy dlordwys yr pitys. Ei rifnwf, dug imy ynn yr tygw aeg fynyndad myd pranceys aeg myaynys, yr ewimymys fir idlo aeg lerayd alumyd systlyd myd roniys. Yr wi lerayd titt gydw nedad daldyd, rir yr afelys aeg wolynys lerayd y edyd ewymid, ynn nid, tucyff yr dunad enclosuda. Mywd y adinmae myd ryi, rifnwf raynnyfys afaiys dys day lerayd wtryf dlorw mywys dynryg tyri yr Gwda Leneys. Difmad aurocys, y ai furywri t'a y i goaid myd nuindud aielkys, damwf preltid t'cynielys, lerayd wtryf y nyf systlyd aeg trammy yr tidwd wegimys wtryf ti.

Template Design by SkinCorner