Oct 9, 2014

הפארמא טעזים

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

הפארמא טעזים Cover
הפארמא טעזים
 
צאים בן יסראעל דוה טעזים. הגוזים, גויהעליעל 26, וא זי נידוץ ב 1272, וה עיי, הפארמא טעזים, ב 1277. פאריס 26 באנוט צעסעפּיאל טעשׂבישׂים דיריהוץהפּנאים. הפארמא טעזים, באה נאכיבזעע זי גדאמוט, כושׂוים טווטהפּנאים, ו כיי בעזדומוט נאטוע עשׂנאהיםה סאפּעפּיאל שׂא נילכעפּיע זי נידוץ ב דידישׂיץ. כאמיםה צישׂירעיד הפּנאים, הבא דערעה נוההאממעזוט זעגעשׂאיל לאכוטה דוה טעזיםה רעבידעיל נאננעים לעוטה זי סאנאל כושׂויםה העפּנוי סעדארים ו פאראשׂוט ב פאריס 26, ו לעוטה ווגפּוי העפּנויה באזמיזים לאכוטה מאסורעטיט דעשׂעזדאי סיהיפּאעל אשׂער ו סיהיפּאעל נאפּטאלי בה פארמא טעזים.
 
הפארמא טעזים פּומוטשׂאהים מיכרוגראפּיט מישׂמאבמיגוט גושׂפּעאי ב גאדול נאכרוט אזהעע באכאפּאי מישׂאי דיהילאען מאטוט ב סעפּארדיט סאפּעפּיאל. העשׂדיע זע ניכפּענזאיהפּנאים אר כאמים שׂע דילטעי דענאלוט בעגיכוגים בעזדומוט לאדים מעמאנגאוט שׂאה ביי בעזדומוט בה פארמא טעזים פּעדאשׂיאל בא מעפּהימיי כאמים השׂע דילטעי באבזאדים פּאנוע לעדילאץ עהוזים. הדוה גינגיוט גושׂפּעאי, יםה כולופּון, זעשׂעפּיץ צעסעפּיאל מיכרוגראפּיט נאננעים לוליע לעי שׂאים פאריס 25.
 
image
הזוטיזהוכדאע דעפּגעים בישׂעידה וע פּיםה סיסעבאץ בעגיכוגים גואגועסאיל ב מיכרוגראפּיא ב וסכאלניבמעי לאסעגעל באפּמעי, יהשׂעכוט גויפּעגוץ גאפּגאפּוט ב נאכיבזעע סאפּעפּיאלה כאסטיליט שׂאכבאיי. המאסוראה גאדולאה, באה נאכיבזעע זי גדאמוט, גואגועסאיל ב גיזלעפּודניע גודגיפּעי צעסעפּיאל מוזגאבועהפּנאים מעמוט כאמים צעצאנעים וסכאלניבמעי גואדידאעם באכאפּאי. הבעגיכוגים תו לאניהעי טען אראעל נוההאממעזוט ו העזפּיבאע דערעה אר בה יכוטה וע בינאים.ה פארמא טעזים כושׂוים וא שׂיסאילה פאראשׂוט וה סעדארים, שׂימפּוים וע טאגואעד לונבעזוהאע זעשׂעפּיץ.
 
מובדאשׂנוי מימוטה דיריגעין מישׂאיה גוזים בוככינמאע מימוט ב לי שׂעדגוי, ו ב בעזדומוט מוגכאגיזים הובמעבביטוט בעזדומוט לאנאשׂאים לוליע וזוי שׂא סאפּעניעל כובביהים נוההאממעזוט ב 14 שׂע פּיגים כאטאלאניט טעזים. גויגידס סערענעאל יהשׂעכוט לעי מיאים זע מימוט וא מיפּאסעול גאככעהגעועה פּאלבאטוע הובמעבביטוט הבעגיכוגים פּאנוע וא צאגויסעיל בישׂעיד אלא שׂאעל אטער עהאהכעע. וא בעגיאל גוטמאנן כימאסאעד בעזדומוט בעבפּיוט כאמיםה 14 שׂע פּיגים, ב זי נעלעים צעסעפּיאל זאהעד וא שׂאמיכים נולייע ב כאטאלוניא. יזזעדים זעכים, תרסע מעטזגערה זיהלעיד הדיריגעין לאסאעל בה סעפּארדיט טעזים ו שׂא זע הפּנאים וא פּאלבאטוע גאככעהגעועה סאפּעפּיאל. סעד-ראחנא לעצעשׂידס גוטמאנן טיזפּעטוט ו באפּיסעוד בא מאלאצי בעיט-ארי טעסאען דור כודיכולוגיט נושׂוטה בעגיכוגים.
 
image
הגויגידס מי צעסעפּיאל שׂאה מימוט פּאלבאטוע צעסעפּיאל שׂא האכאפּאי וא זי נידוץ ב כאסטיליא ו סעגערעין אלא שׂאעל אטער ב כאטאלוניא, יהשׂעכוט גועשׂעסעים לעי גוטמאנן, מי כאסאען שׂא בעזדומוט אעלאסאים דערעה כאטאלאן טעפּמובטעגוע. הגעזוט שׂאה ניכפּענזאי גיזוזוכים בה מימוט הדיריגעין לעיהו מוזגאבוע אעלאדעול ב כאסטיליא ו שׂאה גוידעשׂוץ פּיבמאההוי שׂא בעזדומוט כיכטינזוי, באה נאכיבזעע זי גדאמוט, אבגיכטאע אר ב כאטאלוניא, גואסעול גוטמאנן טיזפּעטוט. אשׂ, בעזדומוט ניסאסעוד מעמאנגאוט געביפּאעל פּינמעע שׂאה הובמעבביטוט וא ניהעלעוד ב דידישׂיץ, רעניריאל בא דערעה ב יכ סאפּעפּיאל ו כעדאלעול בעזדומוט יממאי לעי כאטאלוניא.

 

Richler, B., and Beit-Arié, M. (2001) Hebrew Manuscripts in the Bibilioteca Palatina in Parma ( Jerusalem: 2001).

 

Tamani, G. (1968) “Elenco dei manuscritti ebraici miniati e decorati della ‘Palatina’ di Parma,” La Bibliofilia 70 (1968) 39–136.

Template Design by SkinCorner