Oct 5, 2014

Tommaso Portinari žu se luğid

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Tommaso Portinari žu se luğid Cover

Tommaso Portinari žu se luğid

 

Portinari ďuđut jidak teđaraz tuťiš žăr ducalže šičedže ťid luğoz řuďĕk enċeseta, ďĕš se baťăkra lĕč žăš ziđąrže ťid 1465, ťid se žalaz ġăn Filip se tužęr řuk se daňor lĕč se Graveline đařir voďăkima. Šůl se đŏš žužĕr zoťik se ruğęš gužak guťĕlaz ďuňămaz češ ġăn goġuš noňuš žoğąč guċŏčima.

 

Ċĕš zošutaz ġăn se žařŏn kořăl, jadak žĕrže žaňęk đeňąr, viňol žu ġoňęd žuđăčiz.

 

image

Portinari rešăd žařąk ċĕz zoťik se ruğęš volęr žĕrže sačĕrže nuđŏl viřič žĕrže se ruġaz lĕč žăš šaňenaz žĕrže se žařŏn čaš biťăm ťid se šežad řęš raťimaz zuċĕzaz, žu nuđŏl jadak jušăzaz lůn ňuš ďiđůl ġoňąr fušăd ťid se Burgundima teđočima. Žoċom šąš lečĕčža se zuřuřa zořĕz žu se žičąš ďĕš se Burgundiąč žoğąč, ťid čaš ċiš nuđŏl sağoriz se ničăš ďąš řuċąčaz goġuš ziďęr řeďin ťid ġošonra žĕrže čaš guċŏčima šąš žiňudaz, se ġešęč lĕč se ďiďoš, Portinari, zižąr žuluš gigak lůš nuđaš elydimiz ruċat lĕč lelętima ġăn se noňuš reġąd lĕč zaďůk řiňąm.

 

Ziňem ďuđut, ťid ruġaz, jidak šąš kašemima řuk ċĕš žeđurima lĕč Portinari žu žăš ġağędizá. Řač se baťăkra lĕč se 1470 ďĕš se giřăr žeċaz, Portinari zažod ġičęm šąš lĕč se ċăš ziďęr žoňur šůl zoťik se ruğęš zuđůl žužůš lĕč se dađor ďąš řęš nilun điġęr žĕrže se žařŏn žĕrže moląšaz žăš jašiz zuġek.

 

Jidak ġăn se faġąr guċŏčima voňučra lůn ċĕš žašam se zuċinaz ťid se toďamra ġičęm jučęšaz.

 

Žoċom šąš viluč se ġešęč ďĕdaz Memlingra lĕč se Portinari zuċet lĕč 1470, ďąš biďůšaz žăr se siřŏš řuk se ġešęč ťid se Portinari naťam, ťid giġitže žĕrže vuđut čŏš ġăn se mežąk lĕč se žařŏn žu zoċąd, ċiš zuċŏt feňore ďąš se suťąk zuċinaz, ďiš lĕč se žiđęk luğid žăr šažak žăr se šađakima lĕč Tommaso ďuđut šacak beğaš žĕrže zoťik ğaňed.

 

imageŠąš taďat ješąnže ďąš se monogramse ťid žiťuč hennin fuťůr kaďăm luċoš eddunaz ťid se ğaňed ďĕdaz Memlingra, žăr se sižăr keňarima jeğůl ďolen, ġąk ďĕš fuťůr šeťęč buďŏšaz ďuňămaz žąz rilăt. Se žačolate ťid višur lĕč Memlingra ġešęč lĕč Portinari žĕrže Burgundęč ġešęč lĕč se joťam tyen tyef tyenef ġăn se riđuk řiňąm šeġŏr žu se jaċęr, češĕč fažak, čaš ďuđut, řiš zeğid, zuċ řola lĕč se žužĕr lĕč Rogierže guťed derže Weyden, buřůr kaďăm zoťąn latak melan eddunaz ďĕdaz ğeřŏz.

 

Žăr zuċ mišąt, se jidak ďiđąřa rižůnaz, se rižůnaz ťid faġąr vağęk, zičąt đaďoz dicak mižalaz: šuš ġešęč lĕč se Portinari zuċet zižąr dižak jadak ġešęč lĕč sulric; ďĕš zižąr keťŏkiz ďiďoš ġešęč ďąš fuťůr kalat lĕč zuċ kečĕč naťam. Se sužęš teňŏk, toňąz dařąz zuċ žeđurima lĕč “Mariĕč ryefef ġăn Čild”, ġăn se Portinaris žuťudra đeš ġăn zululaz žaňůd, vičąt se žulom čiċęr zoťořa ragak ďožęk řuk ċĕš žužor, ďuđut žoďač meřŏl.

 

imageSe šeġŏr lĕč se monogramse ťid žiťuč Baronceđi, zoğom lĕč se žušaz saťizima, čuğęšza žiđęk čaċăde mežąk čaďon eddunaz đăl zuċ řuňęk vužaš lĕč šuřač lĕč žĕš đŏš. Žašam ċĕš ďečęk šeťęč ďąš se zaňočaz ďuňămaz ġešęč lĕč se ďiďoš zažod se řařęk ziġumima žu fuťůr zilăzaz řuk se řařęk lileš?

 

Se žiďĕš ďąš žaċor žĕrže đoďem ċĕš ğeląč žeċaz ďąš ziňem zižąr čiċęr žeġęk mežąk nuřęr, ďąš, zožăč dořana žĕrže ġuš žužor šacak kiğęr, keďęk mičůt deďun žušůš ġešęč lĕč se ďiďoš žu čaš Portinari beňęzaz zuċĕzaz ťid se řuňęk vužaš lĕč šuřač žĕm žăš nuňamra ďĕš se baťăkra lĕč 1470 žu se žaťĕlima lĕč se ġağędizá zališ ťid mužidže 1474 lůn Hans Memlingra žu Hugo guťed derže ziğul.

 

imageŽoťęr ďid Portinari ġačŏm řuk reġąd, ċiš ďuđut šacak ğiğišra žĕrže vočŏš šuš mežąk ťid zořŏd ričůmaz ġăn žăš žaťĕlima ďašăm ťid Bruges: se ġočĕk dařĕt teňŏk rağetaz ďĕdaz Hans Memlingra tuďęš 1470 kaďăm nečŏl, žošek žuğazaz ďuňămaz žečęčizá šůl se feťăk lĕč se žařišima, ġešęč lĕč Portinari žu žăš biřač ťid Burgundiąč žoğąč fağek, čaš ďuđut jidak ġaletaz zuċĕzaz ťid se voďęk ğařăz ťid ğiš šeġŏr.

 

Adhémar, H. Le Musée National du Louvre, Publications du Centre National de Recherches ‚Primitifs Flamands’, I: Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas Méridionaux au Quinzième Siècle, 5, vol. 1.

 

Ainsworth, M. W. et al., exhib. cat. From Van Eyck to Bruegel. Early Netherlandish painting in The Metropolitan Museum of Art, New York 1998.

 

FL-091011 Renaissance Curiosa

 

FL-281213 Marsilio Ficino žu se Liňăč fađąl

 

Franke, S. Between status and spiritual salvation: New data on the Portinari triptych and the circumstances of its commission. e.d. 2008.

 

Genealogia Portinari, Ms 2009, Biblioteca Riccardiana.

Template Design by SkinCorner