Nov 23, 2014

Min búláái

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Min búláái Cover

 

Min búláái

 

Min búláái lì Yowobexi xibue dê lifào-yixi léláâo 75 zaxemào-mexoe kae ngaangié wuxi Fuji ang tiwazoa wuxi Milaxi, huxi xiân wuxi ngàángoù lì Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, Hainan huxi Guangxi, muzexi fufomuxue muzexi wuxi Meliúa huxi Lèlìáo, Sing Ang, Indonesia, Tai, Sung Nang, Làlíaó huxi ki xa ketue ngàángoù lì Kihié fotilaxi Dìlíou.

 

Xilíâí Yowobexi mukumà beyuchi Fuji ang fúíngiè xi Kihifoxi lì Minyue bomaoa mahexi mahuxithua ngàingie wuxi niàn-shê tchí Fuji ang tiwazoa xishi xohoxi 334-110 belulaxi Shaingie Hai. Mukumà Min mahuxihua fo-zhu shí lelóìe mukumà huxi waleáò ming Yowobexi lumahe yeng beyuchi shálàài huxi Yue fúíngiè xi Bikà lì Yue, kihifoxi wuxi Zhejiang Tiwazoa rexi Lákue huxi Kububuxi Zakexa xa koa (771-476 belulaxi Shaingie Hai).

 

Min Xíléâo tuwiyea lì Min xi lì lalaûa kaí fûng luzixi xi Xalááo huxi ki xa kewtue Yowobexi búláái. Kihiéhe huxi Zilà yú Láengaò (420-589): Milaxi mahuxihua ngálìáó xìleûa bálooû lì lào takatà huxi yaxi fùleie mifoxi lumbize yeng nálóiè xíongáô. Laì leá kihiéhe huxi zilà yú xíongáô hefumexi lu-wea zoxa laxo kue fiwobue bulixi salòaí lifào-yixi zehiwozie bafào-yaxi láengaò. Wuxi tàengaó kafexi Tuoba dàongua kèlóáo loxi búlíâì málóoù wuxi zilà yú kihifoxi. Shàláâó shìóngâo ngáléàô fikumilaxi lifào-yixi ngaángaò ta fihafo ta gai-zû kaiche. Bu-de, fùleai xi Wùongáo, xílìou rexi lu-wea zakexa xa koa.

 

Wuxi toxi sháloáô Yowobexi kexifexi yí yaxi to-le-fo-tue lì keoa, tilèáó, huxi shaóngea baxi beyuchi Shang Di, Xìongoú Mochi . Zibì xelue wulào baláìe galái wàléâo muzexi mexi lèlouâ hefufexi Chûn lì Yolaxi:

 

image


Xíangea ngalaaò, Min Xíléâo keliûa ye yeng chàlìâò yí Ding Hai tu huhazae Yowobexi wuxi ki xa ketue ngàángoù lì laxi. Wuxi deóngeá kafexi Mako Naíngai shàlòàó zafexi kulyul fazmoxi lì ngàlíâì wuxi Fugiu:

 

image

 

image

Template Design by SkinCorner