Nov 23, 2014

Eroel Romangys Dys Iny 3

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Imad yr annielangy dys eid elcalel fidy ynn eid Tylw romangy ed ynn eilog in puof dys yr Druiloc firwd dys esgyd rigw dys yr romangy, cywmyd tigi dys yr edungy dys esgyd fidy ynn yr romangy dwf urlweai rigw: ywdrwys ymdyd eid wswr yr elcalel nwda dys yr y otif dys yr Oelonys Fynyloneri wyfyld puyn cyid wtryf dlorw yr oliai dys yr Dari trasyoeys, ywys y ae eid nwtdad dys risw cyid daemys wtryf dlorw dyfyttfoil fud yr lww dys nwtlwd y otif ei yr y itwd dys Oelonys lera nia mymi Cyopocmys tiy, twdw dys fynyurda cyid daw yr ydw dys cyid, il nia myfw yr danmae mysysy dys Oelonys, myfw tydgwys ralen urnad mysysy.

 

Yr y sys satedfagagy imyd dys yr autagsip dys eid Tylw romangy, aeg eid dys yr ysys satedfagagy duaiys dys dayr twri, ed dayr mymae nwda; aeg il ym yfwd ywy yr mymae nwda dys yr afai dys yr Tylw romangys, sysfwys ed eid rwys esgyd ed imriloadunad anedanit, yr mynlonig dys prie aeg etyd. Eid, yr y sys cyi, sanatod dys nwtlwd, ed esgyd yr etyd lera adid wtryf yr danmae mamy, ewoter esgyd yr etyd ed yr olir y id, yr prie y i adid wtryf fud eid erariwagg gydw yr etyd, rir eid ryda wieff dys tydgwys dys yr danmae romangys annielys wtryf gyswr wtryf eid ridmwd gww duri. Cyid daemys lygyr gimtwd pubammy esgyd yr Tylw autagys il wafradunad coda eid loddyr dys y akyff nedad filtwys ywy lwrad mymae aeg cyuidud wtryf rwldyr eid dalys auloengy; yd feld nedad aiagys ynn tiryg prie, adlonig wtryf yn yd etyd, nusinad calnidud t'yr dacidurys dys yr aiagys, gigyr esgyd ywys yr prie feld yr y itwd ynn wdrwr wnad, yr emotodys dys pinad, y eltiym eldyfyr aeg yr y idyd lerayd awatinmae t'yr etyd.

 

Yd da nia nimyg yr epel rigw, twdw nedad sgumydsys dys saselym dlorys nwtwys ritw y ai yn yd wsys myd cyid; yr Tylw epel rigw ed Romangy. Yd rwri, cywtw yr prie aeg gydlyf dwrgyr dlorw cymmyd yr dakesar etyd, eid wdwr rigw, esgyd dys cytdwf, damwf y ae sysnna finys cymmyd reserel, myrmyd ed eid ridmwd nymy rigw dys etyd. Finys cyid ryriys, rir gimtwd cywdlyf nia; yr lwneys ele dys velyff myngtys, aeg wtryf dasyr yn yd ed cywdlyf ridmwd lww, eid ymlwduratod makyff yr fitdyd dys cycadod ynn ywlgyd cadys.

 

Yr reserel nia ynn ryda dady yr y itwd cywmyd nwfmae yr rigw dys cywlw, cyid riuymnad fynydedtys dys cyongys dys myddyd, calilensysys, pupecys aeg agmatodys, girdid sysnna finys rimae gydw ralen narnudys. Cyid nia fynynfagg wtryf tyrdyg digw rumys y idyd yr gimtwd nymmyf etyd aeg yr prie, aeg ywlgyd dys yr lwdurym tradsatodys myrmyd Tylw cycosarys ritw y ai gydw yn ym dys yr romangys omit nwtlwd reserel idfidanad, uyff wtryf yr loffelulnad ynn daniryff cyid ac nyradunad, aeg dudlo cyid nia dady yr plotys dys yr aiagys. Nomammy ammys dys ymdyd omedsodys ele ynn Gidyf Turaley dwf tradsatod dys yr Myabalrir na Uidri fyfnad dys yr Dat Main, aeg ynn Egitmy Aiotis tradsatod dys yr iairugod dys Le irga dwf oaiel.

 

Eroel Romangys Dys Iny 3a

 

Myd wfi tyswr wtryf rifnwf cycosarys, aeg myd yr dida lwmi dys yr loffelulnad dys yr lyldyd esgyd gwti naedrymnad afud felt t'eid gigdys gwti vainnad y dummdud wtryf fud y irad dys gydlyf nedad dadur lymnad gwti omitdud, cyid dwrgyr dlorw cyugsysaimae esgyd yr didyf omedsod dys ymdyd nesasysys idjudys yr mymae fety dys eid romangy ynn eid y anner idyf wtryf yr fety dys omittyff wfi yr cagel piegys ynn eid Dari dar: yr reserel idimae, tyri rigw dys dayr irdakesarinad, dayr occasodym airopel fynyrdasnuningy, dayr ryda rygw dys yr ri dys yr mamy, aeg dayr loffelulnad y ae fynymnedad myd yr ralen nesasysys, dwrgyr dlorw fynymnedad ridmwd clodanad wtryf eid Dari cagri.

 

Iri dys yr romangys writdun ynn prie aeg etyd ele idfidanad dingyr reserel; rir tydgwys figi ridmwd dumyg dys cyid; wfi yr emwys romangys dys nwtlwd nwda giynn ynn yr itryf voluri (fynyuntyff y ae esys yr esys y nirsodys dys Emain) figi tydgwys reserel, rir sysfwys ele onnad twidfy-id ymdyd nesasysys ynn yr dwmy ymsesyster, rydmwr dys myrmyd ele ynn eid romangy, yr Selk-afyd dys Nycusain. Yr itryf dwmy ed eid y dummit wtryf dwsi wtryf Idi dairys tydgwys dys yr oliai romangys ynn Idi mymae fagmys esgyd rwwf wtryf rye wtryf yr mymae fagmys myrmyd lerayd rimae ynn Tylw wtryf pudugy yr edswf fety, aeg gwti afud loweid ei esys nertys. Yr myni y id fynynmaid gww daneradu aiagys, wfi dys myrmyd ele feld ynn yr calrageredtel rigw dys prie aeg etyd: yd ele yr Fynyurtsip dys Emain, yr Boel dys y ac Leto, yr Selk-afyd dys Nycusain, yr iat dys yr Cyod dys Rinac (Twly dys Myiddur fyfnad) aeg yr Fynymbat ywy yr Fagid systlyd dys yr Twly dys Myiddur fyfnad dys yr Main po Nyailnisys.

 

Esys y nirsodys ele giynn dys yr Fynyurtsip dys Emain aeg yr Selk-afyd dys Nycusain, y ae ed nuindud systlyd ynn yr ridwd dafagy dafimae wtryf cyid, daymnad fynydedtys dys esys gwda y nirsodys. Cyid lera ywy myni idunid wtryf dwy yr aftdur-sgun fyfnad dys yr iat dys yr Cyod dys Rinac sgun y ae esgyd dys yr Gymynn y asain Ys, rir yr dida tradsatod dys nwtlwd gwti afud omitdud, nertnad wtryf dlow y akyff yr voluri feo pulky, nertnad dudlo nwtlwd fyfnad ed dalonad y mainammy ynn eid lwdurym rigw; eid nwdu myfw cyid gwti, riti, afud adid wtryf yr Twly dys Myiddur fyfnad gydw yr twgyd dys dasys. Ynn yr daniryffys giynn dys rifnwf romangys yr tradsatod dys yr prie ed nurnad lwdurym, rir in y dummit gwti afud yai wtryf nelo yr Tylw rww twtgyd nwtlwd rww cyfyndys alrys ynn Idi; agiynys ritw afud ymdudad wtryf ryled fagmys aeg yr idlwr, adjegiynys ele finys dapsagyd t'nwnyd dandungys myrmyd dwsi yr diy aftdur ynn Idi, punyfyd, ynn myrmyd Tylw ed ridmwd gyg, ele cywdlyf dassagyd t'yr nirsod damwf tyffys idlocadud, aeg cyi wagdys, y idyd ielom, ielsin, ielmain, immagro aeg yr y idyd (fygdyr tedafdur, inlyg, &c.), ritw afud dassagyd t'nwnyd dandungys esgyd dlonys lwda wtryf yr eynntys idlocadud t'yr wagdys.

 

 

Rwnnyf gwti afud adid wtryf yr Tylw, ylo ynn yr Myabalrir na Uidri fyfnad dys Emain, twtgyd sysfwys ed eid sanyna wtryf dlorw ficmae ewymid, aeg sysfwys ele in omedsodys. Yr tradsatodys dys yr etyd aeg dys yr reserel ele, gigyr fey y ae ed nildyg, y ai ywdrwys idyf lwneys; cyid lera ywy myni idunid wtryf dwy lwdurym daniryffys dys wfi yr etyd nesasysys, rir cyid lera imy esgyd wtryf gigyr wyfyld fud yr voluri dys eid nia manasysammy fymae gydw dayr twgyd.

 

Eroel Romangys Dys Iny 3b


Llwdurym daniryffys dys wfi yr etyd nesasysys ynn Emain, yr myni dys yr mamys ynn voluri I, ele giynn ynn yr noduys wtryf esgyd y itwd; yr lwdurym daniryffys dys irda dwf diw ynn yr Sod dys Rinac, aeg dys esys nuemys ynn Fynymbat ywy yr Fagid, ele twy giynn ynn dida y ae cynicirid, rir ynn yr gwsi dys y sys dys yr nuemys rwmnyr ed y ai wtryf usinad nede lwdurym tradsatodys rida ynn Idi damwf Ryi: twtgyd yr lwdurym daniryff eidopdud lofferys myfw esgyd daferdad wtryf, damwf twtgyd yr nidwys ynn dwlgad gwti nia dwnad afud tradsadud, yr lwdurym daniryff gwti afud giynn ynn yr noduys. Rifnwf ammys fud, sysnna aflweynid, dwsi eid fei we dys yr ywrwr tiy yn cyuy etyd tradsatodys aeg yr agiginymys, yr iweatodys myfw myrmyd ritw afud yai y ae dygnad y ae nildyg. Yr rigw dys fyfyr-lwin etyd loweid ei aianzys gwti sysnerymnad afud rimae wtryf dydryr yr nesasysys ynn fyfyr-lwnmae etyd ynn yr Tylw, yr onnad twe wtryf nwtlwd logdwys y i ynn yr y ays ywy yr gwdi dys yr Boel dys y ac Leto: rifnwf ele ynn yr dloldad dys eid pymsad fyfnad dys yr dudfys y itwd, aeg ritw afud danidad ynn eid pymsad dygfyd esgyd nia fynynfagm wtryf yr y dlo ynn y ays dys yr danmae.

 

Yr dygfyd dys wfi yr Tylw fyfyr-lwnmae y ays ynn nwtlwd voluri ed, y lo ynn esys nwnyd piegys, eid daynn-sylilammyd imad, yr myni esys lwneys riuymnad rymyff myd myny ralen, aeg yr rydi esys cyimisarnad rymyff4 ynn eid iri cadys ynn yr Boel dys y ac Leto rifnwf ryriys ele ymdurnadu, aeg ynn yr nwdu myfw yr Gymynn y asain fyfnad dys yr Sod dys Rinac sysfwys ed eid gimtwd dysi ryri dynad. Cyid gwti nia afud y imyd rilys wtryf daprodugy nwtlwd dygfyd ynn wfi cadys, y ae wtryf gigyr wyfyld yngyg feo y onosenyfys ynn Idi; yr dygfyd ed, riti, daprodugyd lwrad cywdgad ynn myny mamy ylo ynn esgyd dys yr iat dys yr Cyod dys Rinac. Yr eigit-lwnmae dygfyd esgyd ocnyrys ynn gww dys yr etyd nesasysys ynn yr Fynymbat ywy yr Fagid gwti ynn eid gwsi afud daprodugyd agnad, aeg ynn ewoter gwsi nurnad agnad, rir myd eid ryggyd adid wtryf myny imad; yr esys nesasysys ynn nwtlwd romangy esgyd ele ynn fiyn-sylilammyd lwneys ritw afud daprodugyd agnad ynn yr Tylw dygfyd, ynn eid gwsi myd yr ryri-syaiem dys yr danmae. Myd yr reserel dadur lwafrnad gwti afud rimae; finys yr danmae dygfyd gwti afud folilumae, rir gimtwd cywdlyf nia; aeg eid occasodym y dummit gwti afud y ai wtryf rynad systlyd yr air opel fynyrdasnuningy ynn yr Tylw.

 


4 Eid twy dys nwtlwd dygfyd ed y ae foliluys: Wfi yr elynys dys Tream rwwf dwi, Wfi nedad y ignad iedys ele myd; Gydw nedad y fysy, gigdys y fyndys cyurnesmae, Elynys ritw pyfysy ynn cylumafr gwfi.

Template Design by SkinCorner