Nov 24, 2014

I Puynnenrinit Aff Edannkonfiti 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I Puynnenrinit Aff Edannkonfiti

 

 

I Twelft Ywfwd aff Jakob id Rismeltlir.

 

KEnP. I

 

 

Edannkonfiti, i twelft ywfwd aff Jakob id Rismeltlir, i pabi aff i tumilw, skymdud filozof id pilmirropedit.

 

1 I kopi aff i vagtys aff Edannkonfiti, va alnir kommrwymae ald cyod til obdarynn, na alnir altdu vonesy ud rwe id twidfy-fiv jael. 2 Id alnir kedmae i, id danid: som Edenenk vele poirnir til Enbraskink cyuy ald ymlog y mid, gigyr og vele Eg til Jakob. 3 Id cyin Rismeltlir y in y uir kaikudd cyuy giweg rig afrynyff, Eg altdu nej dufad; lerfag Eg vele cyussnimyd logyd Pilen zi alnydrinid. 4 Gydw Rismeltlir myeafnimae aidaddan gydw twelyn jael na zi altdu poirin Joda; id zi pynmae i yn cyid rit cynelwg twelyn legys, id zi konzeeynsy id aidani Rig. 5 Gydw y in tudur myedd Rismeltlir lwflwg, id pynmae le alnir y akt dassnir tvo cyod poirnir logyd zi. 6 Lerfag vele Eg kymmae Edannkonfiti, le ed, ud ywfwd aff legys. 7 Id ynn Eg widd til Egypt, til Joda, id y in pruir ertinesy rig, alnir danid in dusad rig: Va da ie cyassnir y in tudur ynn ie cyold ri? 8 Id Eg danid in dusad alnir, ie inbbmyd ty y andul rit plud id danit etdu, id danid: Yndun ob iys edan ty cyon dwf y andul. 9 Id alnir danid in dusad rig: Gwdlo gigyr, pruir, ynn ie altdu aidannid rig aff y in y andul ie sysnyn rig til i Edrinelwduys, id ie sysnyn rig ud loi edkir, id skvagssid rig, id cymyss rig daenud. 10 Id som gydw ud aff im le altdu naldan rig rit ud rod, ud mynn rit alnir id cymyw alnir.

 

 

11 Id gigyr ald fagened velet enferekdud. 12 Doud y e og, lerfag, y in kindan, myeb i yn cyid Yr Nielmal aff eeynn id erd, id afalin Ald kommrwyrintys, folssnig i ekdamnil aff i ked id myi edwr Joda. 13 Id sadan jeer sysai edan in dusad ked, gwdlo som y e yndun rig; gydw alnir le y in ald sysai daet dassnit y ma cyakys daetlwg. 14 Ewgai y e i yn cyid, id myeb jeer nakbel; id gwdlo obynlir i aymys aff Edanlwenir afettnyff du til aflwkdun du rit veli eynlir, dok skagidag ie neet alrir doenmiyw ovan du, gwdlo som ie altdu neet ovan Joday in pruir. 15 Ur y ika rin yndnyffmae til cymyny alnir, id Yr Nielmal cytilid im! 16 Gydw alnir le ewgaiet Yr Nielmal id myebit ald nakbel kanenneet edan cymitdun logyd i aym aff Edanlwenir, ernyff cytilid logyd i ewgai aff Yr Nielmal. 17 Nyr kanud alnir edan dasyd ovan logyd i anerat aff rin oir tiel, gydw alnir ed elnid logyd i yn cyid durg i myeb va alnir alit y ot ald nakbel. 18 Gydw Jodaog edadyfygit vag tudur le alnir wyfyld pyn gydw ald datdan, le i yn cyid wyfyld neet imdaduin til im som cyi y nylkatyff eynlir ie altdu doenin in dusad alnir. 19 Id lerfag Jakob krimae ut: y in ked tedi, tyfy somt daynnimyd ovan i skulinlys aff ty tudur Jakob. 20 Id alnir embratid alnir, id kedmae alnir gydw tvo uel, cyassnig: 21 Cyuy tee skagidag edan fulfumynmae i pupeky aff eeynn afkimig i Mynimm aff Yr Nielmal, id Danwevag aff i ynld, id le ud feltsamnyffminda ud skagidag edan avlwyndanmae ewymid gydw sagminda rin, id ud cyiminda ud skagidag kaikub gydw nia godlwg rin cyuy i plud aff i kovnmir, gydw i danilvaffyw aff i Sysnikatilys id aff Edanel, id skagidag fagnidun Edanlwenir id ald darvagtys.

 

 

22 Dassnir ye, lerfag, y in kindan, i gwdi aff i ked y an? 23 Edan folssnur aff ald komnedanyw, lerfag, rit ud ked sysai, le y e og y assnir trassnir krod aff essir. 24 Gydw i ked edwr alit neet ud durk og; gydw alnir zeegnyffet pritalritet til y ma rin, gwdlo obynlir ie edan cyinur. 25 Id obynlir ie iweda rit eynlir afdulnyff. Afkimig alnir, logyd doenig ked alnir oynirkorinit eynlir, ernyff cytilid logyd Yr Nielmal; id alnir myebit i daeduyfys som ald essnir dael. 26 Y mys y nylka ud ed gloirymsimae, alnir enweet alnir neet; y mys y nylka ud ed ritinmae, alnir ed neet avusy; y mys y nylka ud ed ynnlwmir, alnir lobnyfft alnir; i weredyfys edwr alnir mynuit; oi cymyg edwr alnir alit pritalritet; oi cyvak alnir alit komnedanyw; in dusad Yr Nielmal alnir cyffenet lobnyffys. 27 Id alnir le alit i danti aff ud ked aym alnir myebit som ald essnir dael. 28 Y mys lerfag, y e og alrir ud ked sysai, len wel pole wiktid rin edan aff ermae rit du, id i puflwnurit wel dayndanti du id skymdun in dusad ked; id i kovtilri wel neet nur aldun logyd ir ywirloaffe dufad, rin gwdlo giynn i objektys aff ir kovtilriag til im le enda aflwkdunmae. 29 Y mys y e doud kynlir, gwdlo i tudurbruidan aymys wel mye logyd du; id i tiel wel mydan du. 30 Gydw vel ler ed dayndanti gydw ked ynrykys id lwkt cyuy i sysai, gwdlo dursges myet fagit logyd alnir. 31 Gydw y mys y nylka ud doeneys weomynti til ud myi edwr, alnir danindut; gydw i myi edwr ed pritalritsam til ald daynmyr, id olinet ald ermae. 32 Id y mys y nylka ud aftrassnet ud daeduyfys edwr, i daeduyfys edwr pynet: obynlir gydw ud myud alnir edan afstid, dok neet sangir na alnir anidanet fer rir essirsam, som vele Joday in pruir.

 

 

33 I iklwaffyw aff i ked edwr ed neet cyuy i y akt aff i ityt aff i aym aff Edanlwenir, gydw i iw aff ermae lwinit ald dael. 34 Id alnir sysnzet neet nedanywpaffelwg opkaguttduibmy cyakys, nyr gaffalrit cyarin ritiys durg ud dufad aff nug. 35 Alnir raynit neet cyuy nug, alnir grieynit neet ald nakbel, alnir cyaffet neet aldelvir rit luurys, alnir femynet neet cyuy i upmyfdunig aff i ogys, gydw i yn cyid ed ald alynnyw. 36 i ked iklwaffyw daessnit neet essrir nyr skilopvag logyd rin, id etdu yndunet neet y nylka keimy, oir lwssnir, oir cysaktig oir daynlwg; gydw i yn cyid kynmyt cyuy alnir id lwkdut ewymid ald dael, id alnir dajoedit y ot y ma rin.  37 I ked sysai alit neet tvo fengys, aff mydanig id aff kursyffud, aff kopedrilwg id aff nedy, aff cyagroud id aff erud, aff ruigag id aff fagynrnyff, aff y nukredy id aff velet, aff nuynrnad id aff weenlit; rin etdu alit ud lospsatsnyff, nia kaguttdu id dan, afkimig y ma rin. 38 Etdu alit nej tvoafl dagnyff, nyr tvoaflir agenig; gydw cyuy ymtyff va alnir doenet, oir cypdatinet, oir dassnit, alnir yndunet le i yn cyid cyissnet oald dael. 39 Id alnir danzet ald sysai le alnir y assnir neet edan kopimnmae logyd rin som kynlir cyom logyd Yr Nielmal.

 

 

40 Id cyuy gimyn y anner i ynrykys aff Edanlwenir enda tvofydd, id ler ed nej mynag cyuy i. 41 Lerfag, y in kindan, Eg cyassnir du, mye i rinlwys aff Edanlwenir; gydw alnir giynnit ud cyay til im le agtin alnir. 42 Id i cyay ed i y uir aff cyiynn eynlys. Enet i sysai konzeeynnit durg Edanlwenir, id enet ler ed pludedgri; tvoetlwg irynn; trietlwg, tribulaffyw; firtlwg, imy; tulailwg, lwft; dakailwg, nenik; cyiynntlwg, iairuktyw. 43 Talirfage vele Tini og avlwyndanmae ovan til cyiynn ynnssentiys logyd Yr Nielmal, gydw cyuy veli rwe jael i yn cyid provit ud mynkee opalnir. 44 Id ynn alnir vele tvo rwe jael ymlog alnir tissnud til myin, id cyuy i neen-nia-dadit jel alnir vele fagnidunmae. 45 Gydw okondw aff Enedanlir, ald pruir, rit y ma i eynlys vele alnir afilwaid, rin Samk rit cyiynnnad tidys cyiynn. 46 Ynlir gydw ity le, ynry enda gimyn Tini cyuy nwlyg id altrot aff datdan, skagidag edan air afenmae rit i cyam afilwairinit.

Template Design by SkinCorner