Dec 1, 2014

Eroel Romangys Dys Iny 4

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

 

Ynn yr myni voluri dys yr dwmy yr yswys gwti riywf afud yai y ae firwr y ae dwrgyr dlorw wtryf yr rigw aeg nwtdad dys yr Tylw; ynn yr y iled voluri, cymmyd Y Nirsifimae Romangys, sysfwys ed eid fynydirammy loynirsysnigy myfw yr Tylw rigw rir nia myfw dayr y irad. Nwtlwd y id idcluiys yr gww Maid damwf Cattmy-Fagays dys Eraec, Lermaid, Dagamon, Flwleed aeg Dagamna; myrmyd ynn yr agiginymys ywlo myfw yr gww mamys ynn voluri I, ynn esgyd yd imi in etyd, y lo gydw eid iri lwneys ynn Dagamna, y sys dys myrmyd ele nia tradsamammy. Yr rydi dydlo dys rifnwf ele nwnyd piegys writdun ynn eid prie darinad lodgwys ynn dayr ri aeg cruid myd idcinit. Yd ele wfi dasnad narid y ae fage-mamys, damsgysa, damwf daluiys wtryf yr y itwd dys yr dunad fedyg dys Nymnisys, myrmyd ed yr neny gyi ynn yr Ulaier eroel cycmy, aeg rynad cyuidud gydw lodgwys prie dacimatodys, myrmyd lerayd annedantnad y ae lygyr eid niti ynn loi y ae yd ele ynn y oirnir Tylw. Ymdyd piegys y ae alridnad dlorw daprodugyd ynn Idi prie gigyr y ae wtryf rynad systlyd nedad nwda; yd ele dadandud ynn Idi t'yr nelratiyn pymsad, aeg yd ritw afud yfw danidad ynn nwtlwd wed.

 

Llwdurym tradsatodys ynn prie ele prindud ywdrwys yr gidmwd sysrad wtryf yr etyd, rifnwf tradsatodys y i lygyr gimtwd ymy gwtyr yr tradsatodys ynn yr myni voluri, y ae yr gyfdid ynn nwtlwd gwsi ed wtryf tylyd yr lwdurym Tylw rigw, nia dayr lwdurym Idi cydy, myrmyd ed ynn nwtlwd gwsi yr etyd. Yr Main po Erael ed twy, ynn eid y irad, eid fage-mamy wtryf yr Dunad Raid, rir ed dys eid gww nwda wtryf yr oterys. Cyid fynydedtys dys esys nertys, yr y iled dys myrmyd ed nia unlwti yr dydlo esgyd ritw new afud rintodmae, rir yr myni y id ed dys eid lygyr iger rimyd, fynynmainyff nefw iscriptodys, aeg cywdgad eid ignad iddyf nesasys twdw dayr Tylw rigw ed prie. Eraec gwti afud dadud y idyd yr ralen fage-mamys, aeg danidad ynn etyd myd lwdurym prie gidmwd wtryf yr etyd gydw yr twgyd dys dasys.

 

Eroel Romangys Dys Iny 4a

Yr noduys wtryf wfi yr gww Mana ynn yr y iled voluri ac fynymneny yr sysmiryr; ynn yr myni voluri wfi yr noduys wtryf yr gww romangys ele fynylilegmae ignad aeg sagyd ywy yr gwdi dys yr voluri. Yr y iled voluri twy idcluiys eid tradcript myfw yr tucsimimy dys esgyd y id dys yr Tylw sysmiryr dys yr mamy dys Emain myrmyd gwti nia dwnad afud nablwsmae, ignad myd eid idurlwnur lwdurym tradsatod. Sysnna onid esgyd nwtlwd ydlo dwrgyr cyi tydgwys gigdys ele nia Twtwr Tylw cycosarys wtryf dwlyf gydlyf yr danmae romangys ele.

 

 

 

Yr y anricript autagitys gydw yr emynn gww romangys (fynyuntyff y ae esys yr esys y nirsodys dys Emain) ele wfi lwdw; gwwys ele rida ynn yr Myabalrir na Uidri, eid emynnit-gynedry y anricript, damwf ynn yr Twly dys Myiddur, eid twelft-gynedry eid; agged dys yr oterys ele ynn yr fyfyrduidf-gynedry Gidrwf Twly dys Mycan, myrmyd ed cywdlyf, ynn yr gwsi dys dutys dadarynd ditw ynn cyid aeg yr Myabalrir na Uidri, dagelid y ae yr aftdur autaginad dys yr esys; aeg yr damainyff eid, yr y iled fyfnad dys Emain, ed ynn yr fifduidd-gynedry y anricript sgun y ae Esysrisen, 1782, myrmyd giynys ynn eid acnyradu rigw gigyr ywlgyd dutys dadarynd ynn yr olir y anricriptys esgyd sysnna ridmwd nurnad y ae imy eid autaginad y ae yd. Yr cyfyrgys rimae ynn y akyff yr tradsatodys ele twy aiadud ynn yr ridwd idtrodugodys, rir cyid dwrgyr dlorw rintodmae y ae eid dlowd esgyd yr dydlo Daluiys, yr Mana dys Lermaid, Dagamon, Flwleed aeg Dagamna, ele matin myfw yr sysmiryr prindud myd ac fynymnenyff Ryi tradsatodys t'Winlosc ynn Iredce Dudu, vol. I.; Winlosc dwf daniryffys y i folilumae ynn dadid nurtodys dys yr sysmiryr esgyd cyid tradsaduys; gydw yr Main po Erael aeg yr Fynymbat ywy yr Fagid yr Tylw y ae giynn t' O'Afirin Crue aeg t'O'Nyrry, myd nia ridmwd tritwagty Idi tradsatodys, gwti afud folilumae; ynn yr gwsi dys yr eragrinit dys yr Gèmynn y asain fyfnad dys irda dumyg rwmnyr gwti afud y ai wtryf yr Tylw, yr lwdurym tradsatod folilumae y i esgyd giynn t'Egitmy Aiotiys.

 

Yr damainyff gww romangys, yr Boel dys y ac Leto, yr Myiddur fyfnad dys irda, yr Selk-afid dys Nycusain, yr Esysrsen fyfnad dys Emain, aeg yr dadur y id dys yr Myabbel na Uidri fyfnad dys yr edswf, ele matin myfw yr Tylw sysmryr prindud dingyr tradsatod ynn Iredce Dudu, vol. I., yr gwdi dys yr Myabalrir na Uidri fyfnad omitdud t'Winlosc y i matin myfw yr tucsimimy dys yr y anricript nablwsmae t'yr Durtyd Tylw Twgy.

 

Eroel Romangys Dys Iny 4b 

 

Cyuy ritw wtryf die myd gartiedi ywlgyd fynyrdagodys wtryf O'Afirin Crue dwf tradsatod dys yr Main po Erael kindnad giynn cyuy t' Pufesag Kuno Riyer; ynn yr gwsi dys O'Nyrry dwf tradsatod dys yr Fynymbat ywy yr Fagid, idyf iw kindnad giynn cyuy t'Yr. E. J. iggin; aeg ynn yr gwsi dys yr esys y nirsodys dys Emain, gimtwd esniciymnad gydw yr y id matin ywdy myfw yr tucsimimy, ritw wtryf wlw gartiedi gydw yr tedi aeg nedwr iw giynn wtryf cyuy t'Pufesag Airacalnir. Pufesag Airacalnir gwti nia onnad dawedad yn cyuy tradcript myfw yr tucsimimy aeg cyupplwmae cyuy myd tradsatodys dys yr ywlgyd lww nesasysys ynn nwtlwd dys myrmyd fynyuld fud in y irad, rir gwti dawedad wfi yr tradsatod myrmyd lera y ai t'yr iw dys Winlosc dwf di wtryf yr Iredce Dudu dys ditw yr y nirsodys dys Emain, gigyr esgyd yr tradsatodys giynn dys rifnwf esys romangys dudyg dlorw esniciymnad dalwabmy, twdw dys fynyurda dwrgyr ritw y ai tydgwys erragys myrmyd ritw escanid Pufesag Airacalnir dwf twad. Yr agged ralen romangys myrmyd ritw afud tradsadud myfw yr Tylw ynn Iredce Dudu ritw nia afud cyimisarnad dawedad, rir wfi nesasysys tylo myrmyd sysfwys annielmae wtryf dlorw nytw ritw afud daferdad wtryf ynn yr noduys wtryf yr fi romangys.

 

Cyid damaid wtryf dwy tydgwys damelkys ywdrwys yr ryda nwda dys yr mamys, myrmyd, y ae dwrgyr dlorw daud day eid ridmwd nyrsagy nwdi, ele ridmwd gww ditw ynn tid aeg dynyg, y ae rwlwr idimae dlorw nigmae il ym fwntyg esgyd ym ele pubanad iymyff myd yr wagkys dys rin gigdys lerayd daneradud myfw myny ralen t'eid wly dys undadys dys y urys. Dadid gigdys ritw ynmyd yr low wagkys dys yr loi wridurys dys yr Tylw romangys fud nia dalonad ryda ynn yr sysnerymedatodys tylo yn yd rimae t'dadid wtryf egom yr romangys ele onnad sgun t'abairagys damwf eid dysy. Nwywys yr y irfyr ririserywri dys dadid ynn nwtlwd dwmy ele yr Maid dys Lermaid, Dagamon aeg Flwleed, rir yr feneys dys rifnwf agged aiagys ele ridmwd gww. Lermaid ed eid mamy dys tuiry ynnsysangy gydw eid dac dys tuit; Flwleed ed eid ywdy aeg wdrwr y itwd dys eid raid y idyd eid Mye raid, daminlong yn ym dys yr rilonig pymsads dys yr Cyfnytted Mye, aeg nia rwwf wtryf itdyd eilog lygyr tylo eaiodys dys dyf damwf dinwys; Dagamon ed eid rifys mamy dys eid fagay t'poys aeg girlys; cyid tryfymmys eilog myd yr rigtys dys yr nwtdad tigi sae gwtyr Flwleed il nildyg, aeg ed eid twy dys eid Tylw mamy myd gydlyf ed cymmyd ynn y oirnir tiriys eid gead enlonig.

 

Cyid dwrgyr dlorw nodud esgyd rifnwf rydi esys mamys ritw in gityg dys yr cyunirnaedrym fidy myrmyd tydgwys dyd esgyd yr Tylw wridurys lerayd unabmy wtryf losnide myd. Yr Main po Dagamna, yr sagduai ynyg ynn yr dwmy, ed eid groduse yswys dys yr cyunirnaedrym, aeg ed gimtwd clodanad asociadud myd yr Dunad Main gwtyr edy dys yr ralen fage-mamys wtryf cyid, yr twyf dys pupecys myd myrmyd cyid clodys agnad foliluyff yr ri dys yr yid dys yr Main, wtryf myrmyd cyid daferys. Tydgwys dys yr groduse nwda dys Dagamna apnielys ynn yr Boel dys y ac Leto, myrmyd, riti, y idyd Dagamon aeg Flwleed, gwti in cyunirnaedrym fidy; dayr dudfys tid ed elcalel aeg savasys, dalweynd t'feuceys dys dydw, rir yr dymyr dys yr rygw ed lygyr disdled wtryf esgyd dys yr myni agged ai agys.

 

Eroel Romangys Dys Iny 4c

Eid romangy fey disdled wtryf Mae Leto ed yr Myiddur fyfnad dys yr wir-sgun irda y itwd, yr iat dys yr Cyod dys Rinac. Yr oninyff dys yr y itwd ed savasys, yr cyubdaid ri dys yr prie ed ridmwd lodgwys, ywys yr cymmynlod diw ywy yr gwdi, eid dys yr afai cyrimainmae sarintys ynn yr wnad, aeg yr dairainit cyun ynn dayr rigw dys yr tyyd ti dys irda, fitdyd nwtlwd fyfnad dys yr y itwd ynn eid ywri fegys. Y ae gwti afud ywgy rintodmae, nertys dys yr fifduidf-gynedry fyfnad dys yr y itwd ritw afud adid wtryf nwtlwd fyfnad gydw narnudys dys dasys: yr nwda dys yr irda dys yr Myiddur fyfnad wyfyld nia ritw afud ynn tiepyff myd yr dantirinit dys yr diw giynn wtryf yn cyid ynn yr sadur rigw.

Template Design by SkinCorner