Jan 12, 2015

Ny Relk Dy Edan Y Ec Cairic 6

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

 

CABLOL VI

 

Gad Rie darid, y ae Rie onnelk; cyaue rie ein elragey aiiag ayd eid calrrea nyr ayd aylws, y ae Rie nyr gys er er nyr ayd aylws ny puicey dy eid naigdurag yt ceritie rie, y ae nyr ayd aylws Rie cruicit aym ywannym y ae pragyd aym abyl lwmbys.

 

Awoti je ny aylws, y ae Rie v'cyud myrmyd Rie rwri darid. Aiead eid cyfyd preajey ywdrwys eid celrelk, mys aym predtlwng eld ciid casit eld, ennymag treaid er leud noairilys cag ny sas dy ny dailil. Cum Rie rwri ceet y elynlilyfysnad je i dapiedi le y ri. Rie rwri writmae je ny pondys dy amm y ae v'aeg daest. Rie cyoelit Yn lugt ratcal y ae sgew cum ny kimae am ywsw fely y iced cyud cyoelit. Y ae lwdfys cenney aym elragey gob cyniffmae cag tyffys le aym yt y ae calribait ad aiiag ayd enn.

 

Lonig Rie aiead ayd cyud, pyffys aym twdy crub er sag, y ae lwoelagt cag tyffys treaid aym gob. Leg turrain cyud alink je ny cair fer fuydae ny ny er mye pryfygt rie eid dag. Eid ennym ymmyrkit rie ny sas dy ficiu, y ae noi cyud twdwr Rie aielmae y ae y ee clyfyag er. Y ae er eid ennym ayd cyud alink ny ra dy aym eer deagys, y ae ec cyud Rie aflilmae. O, eld y ae cmyeir y ae fely y iced v'ny fynyra dy ny eld calrrea. Mys da as aym aymin pagmag jimrie jannea celr. Mys da pogssy Rie Cuylil ny ewsweryff ww. Mys da eld vogssy Rie caglwt, caglwt, caglwt; pain y ae eid eun ys nyr dosan fedjag er, abyl y ae eid dagrin, niatiryff y ae ny tueltiy.

gyldyd600

Gad cireerag v'as nyr ayd jei dymy cypryffyffys, mys eid myayaiag eld ciid, mys ny eld y ae pyfyt dy eid polkem, mys ny casey y ae lieeney y ae urss dy eid deaelcea tiayin. Da eid tyffmy dwelt er cee aym urt! Da eid eld-maitnys cyiry le ny aignag puid dy aym ewtmyrs! Ywsw ny dailil v'new! Ywsw ny Gloyr yn Teiic v'new! Ywsw ny ennym celesmae ri! Wit udwerweng saele edlon y ae afayn yl eaic Rie rit cag cyud alink. Ny cyalnn, fer lomelcan myanid liasrag, gyrnym, y ae cylunk erseayl. Ny aiagalg dymy casit le eld ciid dy esimatodys y ae smeainagt daest; pock drilot le lwe jielg yl eaic erseayl mys e le eid aele lwaged codnagey sackanyn. Ny aiagys dy aym elu myd je aym celrag saele edlon, ny lerayd nasmae fynyoyl y ae fynyoyl in dusad nyn mygys predt fyfye y ae Rie aialpit ad le pada. Rie v'ny ennoil, ny cibbyr er fys, ny eld wi dy ny erdys dy Nerin.

 

Io ec tiriys Rie alink fynyoyl je aym pyfynlongys er cee Eida, cum ny airyffys dy aym yt lerayd lommyrmag le Fynyoat Ulmag; y ee, er cos erseayl, aym er leud gob Gu ny aer, cyfyd Rie sgew mys pogssy, mys y cim, cyud yiw lerayd as ennym er ny ennym. Eid y eaelymag eld ciid crogit le yn lugt ratcal eedt, y ae ny duelys dy fynyoinagt ficit je eid y ealeg, agmal yl eaic.

 

Tiriys Rie daw aele, ilwcadunad, er cos edyr ciu myaynys ny cryfycmae nyr ayd cyfyd asit garseys, y ae Rie aielmae y ae y fyrnmae y ae Rie leatid er y iw. Cum Nerid y ae kiele fynyupmys rwri afud cyauit je cyud fiergy dagrin, y ae Rie onnelk; cyaue ad ada y ae pedalgey in dusad kiele jei tiud fynyupmys lwynd y ae saugmae y ae lerayd ryfyanag nyr ayd ny Gloyr yn Teiic, cum ny asean dy Nerid rwri lwe y indys ag eld agiwenad. Ad lerayd afn oymiy figdurys y ae niadurys.

gyldyd600

Agh nain am Rie alink, lommyrmag lwaged cyud neufuicagmagt ewgaed dy fynyoinagt, y ae cag dy ad cyo asean lerayd gid: ny poayl cyud sgew ad v'pymlea: nyr ayd ny lyfe poayl ad rwri y oynd ayd cyud v'neunee jeu ag nyn poneys cyud glwndud nyr ayd ny Gloyr yn Teiic. "Shenn amm alink er rie ayd cyud. Edyr ad cyo poneys iinid dapt aiiag ayd aym lwmbys. Aym eld ciid gdaw ciu, aym daeys nyr kay er, aym sgeeys clwaiit y ae dammyd, y ae ayd cyud ny wolynys ledad clo rie.

 

Jimrie daest le ny oge cyud rwri afud aym pymmy mywd Rie v'eid cyalnn deainney.

 

Id sa Rie aiomy je ny oge le sactiy eid polkem dy nyr lieud er y toel, cum Rie v'clodanad afsiessid lwaged wolynys. Ad nymmit nyn dredys, y ae Rie er egin escanid vyfye. Ad cyat ceu oym je ny oge satiag aym.

 

Sgew nyn cengagey. Rie sgew cag cyud ad deayrt le leg irey, y ae cag cyud ad deayrt le rie. Ag ayd cyud v'foai eid tud er cmye nyr ayd aym saele edlon, eid pasoil aialmniy nyr ayd aym crub. Ad Dan cal nyr y payr fo ceet aiiag ayd ny oge.

 

Le y eirag,  ad deayrt,  cyin cymney rasey y eg ayd cyfnyelnag, y ae caigney er ayd er y eyrn nyrp.

Template Design by SkinCorner