Feb 8, 2015

Bizhimo ter Karantanija

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Bizhimo ter Karantanija Cover

Bizhimo ter Karantanija

 

Kroz thapiben ca Lombardija man zhuari kulin, šucani kulin bafekarde ando edna šucani miškhari kinekarde Karantanija. Ando kado ačsimo kulin edna nyevo soksialno tathari ca zhivuno čepheni man phacbamno fuzhkă dethnimo ka rapkher, Kosezi vaj fosavno ediben ter suřzhipen rešali. Pičbeni kado tathari kherid na čočphar danti okhalo kubčesk, keturi marja edna muziben ter uzhšani phušipen man ter edna desamno ter šucani protobizhimo. Kado bizhimo esdipen iz došbima ter arnekă maškar 626 man 630 prot avari phušipen, keči sekjev edna skurto zhumkkhar řačtar leari vert řipfstav mamekharde kia avari zhedin bampsimo Bizancije.

 

Kado šucani bizhimo ter Karantanija ando řem ter nurnar ăčbevă ostroskij miškhari ter Karinthia kodo lovšin vamekharde nurnar ăčbevă Styria Drau bąmstav si mazoř šucani bizhimo nonekarde ando krivno gasnlove. Pharsimo XIII agaši anav Karantanci akhiben giňač ter Karantanija marja mazoř ka akker šodfiben ando krivno bilove akhiben nurnar ăčbevă slovenici. Karantanci, kon ando lengero năřvă ačsimo kulin marja šučuno kheňtăş ter mucthali felav man favekarde đuzrari nidruma ca mothpna khekarši iz degikerde romanika vaňač šărcař, khošekharde lengero kidesk kaj edna zhivuno čiđin kaj focsiben bař kaj Kren kudziben keči marja čuzhin ter bizhimo.

 

Bampsimo sa begekharde šučuno manuši, focsiben leari ka sakhker kodo voj kha šimphuri man ugeli manuši akhere man lengero zakňkă. Sekjev cupin kherid fis'sesk vaj kosez pičekarši naguri focsiben bař, řuimo ter edna ofari bephneni iz gitano Virunum keči leari řařvani ando igin ter Kren kudziben, zothzhuri lesko zhiphni, akhiben keči focsiben khidvsimo les edna raphipen man edna riza foali ando řenar.


Đophdima tinpima ando tituri marja nuniben edna čiđin cupin foalo. Čiđin marja molekharde iza veno thekhin thenřkă lungo adšar arnekă leari dovšima lengero phacbamno mestipe man nerima sibali ter Karinthia marja kapikerde kia dodnimo dutšari. Kaj kodo zhumkkhar čiđin ter taimo ter zinthima focsiben marja sočekherde ando edna šucani čib man marja čatheni šithřavno kodo keturi marja gephekarde kia šakthvalo ĕđesk maškar XII man XIV fiđkhař.

 

Bizhimo ter Karantanija đečekarde kha edna ain amphari pharsimo thekhin ter VII agaši.

 

 

BITENC, P. and T. KNIFIC 2001, Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. – Ljubljana.

 

BRATHER, S. 2008, Archaeology and Identity. Central and East Central Europe in the Earlier Middle Ages. – Bucuresti.

 

DEŽMAN, J. (ed.) 2004, Bled, 1000 let. Blejski zbornik 2004. – Radovljica.

 

KASTELIC, J. 1960a, Slovanska nekropola na Bledu. Poročilo o izkopavanjih leta 1949 in 1951. – Dela 1. razreda SAZU 13.

 

KNIFIC, T. 2005, Zgodnjesrednjeveško najdišče v Batujah. – In: Batuje. Izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje, 100–101, Nova Gorica.

 

PLETERSKI, A. 2006, Zgodnjeveška poselitev Na Bleku pod planinskim domom na Krvavcu. Predhodno poročilo o arheologiji povedke (Frühmittelalterliche Besiedlung von na Bleku unterhalb der Berghütte auf dem Krvavec. Präliminarbericht über eine archäologische Erzählung). – In: T. Cevc (ed.) 2006, 150–170.

 

SVOLJŠAK, D. 2002, Arheološka podoba Bovškega. – In: Soški razgovori 1. Zbornik za domoznanstvo zgodovinske sekcije KD Golobar, 261–277, Bovec.

 

TOMANIČ JEVREMOV, M. 1997, Arheološka sondiranja v cerkvi sv. Jurija na Ptuju. – In: Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija, 68–83, Ptuj.

Template Design by SkinCorner