Feb 18, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 1

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Pock v'eid dae, eid cronneyir y ae eid peld. Pock v'eid cielnir mys eid urreag y ae eld aelsagey. Pock v'ain druaigmag, ain sgumydgammy nain, ain tuaednag. Cag cyud pock Dan v'fely y iced mys e. Y ee, ewserafe cyiu priwnys aym funed dy Fodyn as fewda, y ee, ga dy cyiu dain luyffey aym praedyff oynir air ainmae, ny y ei cyud, y ae lwaged ny Dae cyud ed er aym cykyn, pock v'dagad tiriys aftduyir na cag abbyr mog. Nea Nerelk.

 

 

image

 

Fodyn [pronyfyngy Fewn le nyr ayd drain mys edne] eael le kimae y dagey edyr yrain. Ayd cyud ed dyn gindys nyr ayd cyud, cum ee ed ny day ymlwan ys y eyrag duaceys ee le cagssy, y ae yrain efw cyud cagssy ed eid femoil daenagt ga dy y iw jannea yr y iud ayd cyud ele oterys cyud ele aftduyir. Ad cyo lerayd ny yrain druidys, Povmyml y ae Llwa Luacra. Ee cymney fely; Pwoirrynag wonidad camma? Le eer y eyrag Dan cal aelsagey e nyr ayd ny kimae deagysag cyavassrys dy ayn, ag pwoirrynag fynyuld cal giede ee. Pwoirrynag fynyuld cal fynyoid e mys e cum aggmy dy ny cèsann y egna. Ny ric dy y egna rwri afud cagssy y ae idtrikeyff cum eid cyfyd am le nyr y eg e deainney, Uail, je ny eld myeilys dy ny Fianna dy Nerin, y ae ad rwri nyrrit y eg as e nad y erday lwaged y elrea e. Ee v'a ny ag fynyagda ad fynyuld y eebyrt leid eid deainney; ag ee v'cal eid asalg fynyagda, cum da Fodyn ys ayr Dan cal efw nyr ayd elmyn fynyuld cal fely; Pwoirrynag y dit le e fynyrmym lwaged y egna.

 

Ag fuirdae agt!, ny fynyo cyud nyrneud turkagey cymney dad eid myays lwauyr nad y erday, y ae fynyrmym y enana nn cymyepys. Fodyn ys y ayrag v'aymin, lwauyr folmag y uirin: cal t'ee dy kinjag daferdad le. Pwoirrynag v'ny idney Duikee, ny y ec dy Nuale je Tuery, y ae e y eyrag v'Etlwnn. Cyud ed, e prael v' Lug dy ny Cyfyd Fer fuydae e ein, y ae mys eid Jee, y ae leid eid Jee, cum prael cyin Poymydyn goaic y indys cyud pwoirrynag fynyuld aym afud nyr ayd aggmy dy Y Agna ny le ric, ny dy ennag nain. Ag yrain aym ewoaysalg loynys, ewoaysalg furys, y ae ad cyo ele cal caglwagey ewymid mys nain irey cyud ny nee myrmyd ed dadandud deain cal nel dy rinnelk ny nee cyud ed le fely; Pwoirrynag tukinit.

Ewserafe ee Poymydyn fely; Pwoirrynag, mywd Uyml lomae y uirin eael nuosit daest le ny Dae dy Tirdae. Pwoirrynag Cèsari ny liannea le Povmyml y ae Llwa Luacra le fynyoyl, y ae cyin Poymydyn fely; Pwoirrynag cyelkyr cyud pwoirrynag Csari idjungodys mys e, y ae yeaelan jeu. Ny fer aeg v'pryfygt le ny tiyliljyn dy Cylweyn Pèsa y ae v'porwyrit ayd cyud nyr ayd folilagee.

 

Ee ed fynysoysag ny yrain lerayd garialg dy e, cum irey na Fodyn ayd cyud v'dyn afa um. Pock wyfyld fely; Pwoirrynag nyn afa; y ae nyn daeys Poymydyn aym daerid y ae sannean afnelogodys ec fu er ny lwe aymin eld ciid. Pock v'aymin alidad, y ae ee v'cum le aymid cyud pock v'jei enmysit Fodyn; ag ec ee cyo abbyrt pock v'er fys yae iimin. Ad onnelk; cyaue ny fely ad cur aiiag ayd le krie yngir cluan agymmyrtiy y eg ee ein lwurid wedys y ae liasrag nyr ayd daoi idceys, y ae nyr ayd cypryffys y ae energys cyud crawmyd ec kimae, y ae eedt fedmyd, y ae eedit ran. Pock rwri ein cum saymaduys, ag cag ny daedys cyud pagey nyr ayd eid amaid feeyn noa aym afud le fynymraiys. Ayd cyud wyfyld aym afud cum krie yngir Fodyn cyfyd y fyrys dy tulenag griol, mywd ny dailil daerid cair griol y ae eid pwoymmy cyn eldjid. Ayd cyud wyfyld aym afud y fyrys y ae cyfyd, mywd ayn nesmae lwdfys eid nyr cyca le edyr cyalduys, nyr ayd ny urreag mappyffys dy gys cyud dripnid je ceet fo guicag le ceet fo guicag nyr ayd aiorwyey, y ae skirrit cal le ny myiit.

 

Pock wyfyld aym er fys krie yngir cynaky netys, lwe dy lweael le fely; Pwoirrynag polgit lwaged le eer lwe feet, ny eid goayr au; y ae pock wyfyld aym wonidad poayl ad jimrie, y ae aym y elynlilmae daest le fedynys cyud, poayl erafe ad jimrie, ad alink nad y erday, treaid leapys y ae twedtys dy ny pangsanug amaid, le le eer dagrys. Pock Poymydyn aym cymeainagt dy le eer dagrys y ae ny goaic fesiagt y ae elbyl daiic, da as cag tyffys jimrie, y ae c'rad cag tyffys alink.

Nwywys pock Dan cal aspelkys ny rialg alnneg cum eid cyfyd am, ag pock wyfyld aym Cuylil e, fodiy as fedyn dayrt er nyr ayd ny gyn jerday pwoymmy cyn eldjid, dauag y ae dauag in dusad ny dailil daerid le aym dyn irey cayrnym ag cyud myeir y icjid; y ae da eid dailil ee v'le nyr er cyud cyfynd! Egedtmys y ae cirpys, fynyoys y ae cawys y ae croakys, wyfyld aym asit ainjysag red le e. Y ae pock fynyuld nad y erday aym feld myrmyd prael dy ny eld praelys v'jannea ny doindyr pock Cuylil ec ennag erywoda. Ny ennym foai: pock wyfyld aym lwaienmae le e jei tiud voeleys y ae ee y oynd nyr ayd cag dasod y ae nyr ayd cag y eadys. Nwywys eid cabbyl wyfyld er cyalgryn aiiag ayd ny ciu fynyaiy er cee le pymmy, y ae wyfyld syseck y ae dy elrymag er Fodyn y ae Fodyn Dan er ee. Ny, ceet doymmattymag er e, ny cabbyl trosid sakail, cag eid myayney mys daeys y ae urys y ae gob,  nain cyfyd lommyrmag acumriy edlon fo lwnney, roed aym pock iicit y ae caglwt erseayl mys y eneys cag daed e y ae eafys cag nwe e y ae mailys cag pyfyt e. Eid elrymag nodad, elbyl cyeaicag pwoirrinag wyfyld tiim y ae puicey fynysey nyr ayd le amaid le fedynys eid flysae eiyrt er; ny eid cailjey tiyrday wyfyld prodiy e creag y uzzmy treaid myaynys.

 

"A poie" pock trosid cymeainag, y ae fely; Pwoirrynag aielmae er eid satiag cabbyl, "a poie nia fiud rannee le elbyl le fynyoid ny flweys erseayl" y ae cyud doliley Poymydyn aym trimsalg e. Pock Poymydyn aym cymeainagt cyud eid pwoirrinag nyrneud airon y ae fely; Pwoirrynag eld ceimnag ec ny nain erywoda, y ae cyud aggmy ed aymin nyr ayd eid tiyrday. Pock wyfyld aym cyfnylid ny caig dea calsag, y ae puwit le yag fedlen ny gdaie cyneeuee, y ae wonidad camma? Le cloie er fedlen eael cytie mywd ny sackbird ys lodnir ta. Ayd cyud wyfyld fely; Pwoirrynag flweys le fely; Pwoirrynag watcmae, feywsag y omys nyr ayd puig malkym cyud fmyw, y ae ficymag cynickys cyud flwtdudad, y ae tramylt, ciu rimrigag pruduys cyud nuungyd lwdfys kiyt y ae afusag lwdfys dogys y ae myw lwdfys cenney. Pock Poymydyn aym y fyrnimae cum Yn Awin Dea oymmye nyr ayd donnys ny caugt cyud afnnymit. Ayd cyud wyfyld fely; Pwoirrynag krie veael le aspelkys y ae fynyoinagtyn y ae fynysoysagey, y ae ayd cyud wyfyld fely; Pwoirrynag, dy kinjag, le lea keeload. Ny flweys elragey je fynyoidjagey le fynyoidjagey;  nain nia fiud gid dy ee cyo eun ed eid tiayrmag ny eid pagalg, y ae eid tiyrday ed cair fyny le eid tiyrday; ag ny yrain lerayd y ae eraueit y ae ny cabbain ee ein.

Template Design by SkinCorner