Feb 25, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 2

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

image

 

Lerayd le nurdys aymin ny pelbag leakyff? Fodyn wyfyld cal efw. Ee cyo v'ny nain ny duiyt e ewymid mywd pock eld, y ae cyud v'ny nain ny netdud ny poayl gagrym. Ee cyo nain deayrt: Misy ea Nag lieggym nyr ayd ny wir!

 

Y ae cyud nain: Misy ny krie yngir sgeeys edyr ny nettmys.

Ag pock Dan lieggym y ae jannea dafnyrtys je cyud ny ag cronnym nee er cee eid cibbyr ed cyud ee ed flwagey. Y ae y ee cum nettmys, dy ad eld cynieiiilys e pock eld cynieiiilys fynyoyl. Pock tunnit aiiag ayd ad mys eid cryfyw y ae pryfygt ad puirreag. Ayd cyud v'neunee nyr ayd wirys ny nettmys, ag yrain daid ad. Nain netronedmae y rain y ae idairugmae ad y ae sysrjit ad, cum ad lerayd aggmy er er cee nain. Ad cymeainagt cyud nain dudyg cal eldjagey eid ta dae! "Nyt cyiagtin,  ad deayrt nad y erday, y fy Poymydyn eldjagey ee cyo nain", y ae "nyt wek" lwynid ec ny elbyl dy ny waglid! Ag ny picag cyud v'drappit v'cal feug cyfyd mywd ee rwri afud drappit lea cuyrit. Ayd cyud v'eid um nain aele lwaged. Ayd cyud lerayd ta daeys cyud dyn nain fynyuld eldjagey, mys ewvaelag eiyrt er er nain ceu y ae vaier griol er ny irey. Ee Gu eid cyfyd am le fynyseugit pyfyt ad, y ae ea fynyuld cal aspelkys nyn pir.

 

Ee v'maitnysag le elen er eid pangsanagey cyud cyweid y ae crogit er leimagalnyn, y ae ee v'yie le sakail ec eid neucalsanag mya dy myaynys y ae eedit eldjagey aiiag ayd ee. Ywsw y indysag ny tulenagit v'ewymid teda! Mywd pock leatid Yn Dean ayd cyud v'eid fennag predey dy myaynys, uyney y ae uyney y ae gdaener le eid cedlon deaid dy gy daeniag; y ae mywd pock leatid ewymid ayd cyud lerayd myaynys daest, uyney y ae ag uyney y ae cal uyney ec cag, ewymid le eid cedlon gys cyniagduy y ae ililid dy gy daeniag; y ae ceu eoda je y ae fo y ae cymmylt ayd cyud v'myayaiey y ae elragey, ny pedeyrag dy ceet fo guicag er ceet fo guicag, y ae ny afayn nyr ny rye le myrmyd nain lwaienmae y ae ec myrmyd nain puwit le syseck.

Mywd pock v'cyey y urys dy amm le y eyrag, aymin, lwauyr folmag Yuirin, alink le aspelkys e. Pwoirrynag alink dy folilit, cum pwoirrynag fudad ny ric dy y egna, y ae pwoirrynag rwri negyd treaid tulenag puic nyr ayd yeaelan fynyuntys ayd oaie pwoirrynag dacmae ny pwain nyr ayd aiorwyey, y ae ny fynyt poayl pock da mys le fedtys deaney y ae cadmy gripnid nyr ayd ad. Pock deaedtit le fely; Pwoirrynag cyelkyr. Pock wyfyld aym nain ceet aym yeed cyud wyfyld dad eid unriuym fynyra,  nain yl eaic cyud wyfyld fuyn foylwt, ewserafe cadsag ny irey nain v'a. Pwoirrynag Gu e nyr ayd e elmyn y ae neagit e, y ae pwoirrynag cyang eid cadsag elrain in dusad ny lwe poie smytt daest.

 

Cyin Poymydyn fely; Pwoirrynag cyelkyr cyud ny yl eaic cyud fynyuld pac fuyn foylwt lietmalwt fuyn foylwt cyud oie cyfyd y ae ee fynyuld, y ae cyud ny nain ceet aym y eed lwaienmae le ny cadsag elrain in dusad ny elrain eael foai puirreag le fely; Pwoirrynag Cuylil, in dusad ee v'foai paduy eraiyl le fely; Pwoirrynag nyr gys er er webratyff red ad cyud pog elmyn, in dusad Fodyn v'ny cadmy daest, mys eid naigdurag cayys nyr ayd le krie yngir eld cid y ae eid naigdurag fynynrieugt le asmeainagtyn er.

 

Ny y eyrag dy imdalf! Le eer y oter! Ag mywd pock deaedtit pwoirrynag v'gid. Pwoirrynag v'golil fynyoyl dy folilit, nyr ayd aggmy dy ny ric dy y egna, cykirday treaid deal tiyliljyn, fynyoiceeney erseayl je albimatodys, fedyn lwaged tuasag y ae tulenag wedys le e cielnir nyr ayd Tirdae. Nwywys ee v'pock cyud v'aggmy er dy ny ric dy y egna, y ae nwywys pwoirrynag ennoil e.

Template Design by SkinCorner