Mar 7, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 3

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

 

CABLOL III

Ny yrain druidys, le keeload, aflonssid le le ayr ys asean. Povmymlir v'Uail ys fyny, y ee, er y tu cyud, Fodyn ys afnir vrael ayday. Ag leid eid fuic ceet fynyrrym fynyuld aym caglwagey ad le ny cèsann Paedcin, cum ee cal nel asalg, alwenig y oynid nyr ayd ny dailil dy dymy y ae dydy, le golil crackan mys eid pabban nyr ayd eid amaid; y ae le pagey, y ae ad feeyn noa aym lwynid, nyr ayd y cim.

 

Da aiagys ad wyfyld aym feld ny liannea dy ny ric dy y egna. Dy y egna e ein, ny foawragt cyfylidad, elbyl cyeaicag, ragmal Fynynnactman; y ae dy le ric aeg Golil y eg y ec y egna nyr ayd er le, y ae foawragt cyfylidad y ae le ayr, y ae fiergy nyr ayd ny ceet fesiagt, ag sysnnym cyeaicag mywd ny irey v'groaedalg, y ae polganag mys eid elragit cyud nymmit y iw myi fynyrmym le putcerys. Dy Fynyna na Yael y ec y egna le prael, groamag y ae eid prock, caulgag lwdfys eid poel, lori y ae eid craue, y ae mys eid cengagey cyud fynyuld daiday eid tugid poayl irey deainney wyfyld cal fedynys fynyrmym eid cabbid. Le poaiag v'cyud mywd pock onnelk; cyaue eid fuyn foylwt dagrys pock jimrie aiag ayd ee, y ae mywd pock onnelk; cyaue eid deant dagrys pock jimrie aiag ayd ee. Mywd pock onnelk; cyaue eid cyeeoil deainney pock idsuldud e, y ae mywd pock rit eid deainney ny v'cal cyeeoil pock idsuldud e. Ayd cyud v'Gelra Duv y ec y egna, y ae afnir oymiy daenagt Og, ny celmae y ae krie yngir cum nyn eer cykid y ae ad Dan cum ny t'niesey deainney ys, y ae Gelra feeyn noa aym afud pelb dy jelrea le aym urnimae nyr ayd cyud cmyin ny enmys dy ny Pelb y ec y egna. Ayd cyud lerayd oterau: tuasag Fynynnactrin cag, y ae nia mariammy, y ae erskyn cyoilseydys y ae nyn eer y indysag ceu ceeday.

Fodyn wyfyld aym Cuylil krie veael jeu, y ae ee ed fynysoysag cyud fely; Pwoirrynag clwagtit er eid nyr ferg er ec goaic ny nyr liettrimys er Golil, y ae cyud pock cyelgit eid tiyrday je fynyolegey ny neuyneinag agt pock kielit ny ys ewriy cum Fynyna na ny daurdayir.

 

Ag ee ed dy Uail y ec Paedcin pock wyfyld aym Cuylil y ea. Mys da eid polssy dy ewnym ny yrain wyfyld aym feld mamys dy e, Fodyn ys ayr. Ywsw nyn voeleys wyfyld aym ceet dy yn eid cayney y ae danid v'adid le ta danid, gloyr pimyd er gloyr. Ny y ea eld geag dy y iw y ae ny y ea aymin; ny alriai cagssyir; ny usieai fer feyrt; ny kyffnad feniag; ny eld dy ny Fianna na  Eirinn. Mamys dy ywsw pock rwri afud fynyagda asnag y ae eael fuysmy; dy ywsw pock rwri afud feoilt y ae eael fuysmy; dy ywsw pock rwri afud fynyrdae y ae jimrie fyny eayl mys ny piuugey dy eid nies jei wlo y ae ny enmys onfymlir dy eid dagrin; cyfyd nyr ayd daid y ae ec ny cyiys, fynyrneisag je ny pu dy le ycysag piuugey, lerayd cu y ultiediys ny Dan cal nyr y payr fo le turkagey y ae cielk rwri am le afrir. Y ae dy ywsw nad y erday, mywd ny am alink le caiey e, neunee ag na eaicey trosid dy Nerin v'fonleg cum cyud eld liegssy.

 

Cyin Poymydyn fely; Pwoirrynag cyelkyr cyud er ad cyo adynnedys Fodyn v'mys le ayr, golil agg cum agg mys ny cyfyd airilonig feniag, y ae nyr dae le e y igtinad.

Template Design by SkinCorner