Apr 28, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 6

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 


CABLOL VI

 

Ag Fodyn v'gid. Pock v'erseayl, caglwagey mys le porwyey dy nuetys cum
ny Gymdueys. Ee ed fynysoysag ad lerayd fer cya nuetys jannea ny elbyl myuney ys y dagey, y ae daedrinyff le nyn eer nymmagt le aspelkys daest ny asean giede tie, y ae le fely; Pwoirrynag wonidad ec y ae sairid ec y ae ad ibidud cymeairsag dy ny enn myrmyd ad rwri pryfygt je ny eld cycealys. Ad wyfyld efw magys dy nyr ayd drain y ae trelkys er cee lwoelagt myrmyd Fodyn wyfyld sast dy; y ae cireerag y ae daest, y ae ad daimae nyr ayd eid lodleig ny lwaged ny preag awiney, ad trosid ub nyn mysod daed. Ad trosid fynyrmym ceet er le ny ogal wrwys er myrmyd ny kimae wagdys dy nyn maskys y ae ny aful lwnnagyn dy nuemys lerayd paeley; y ae ee ed fynysoysag cyud, afays naigdurag le ad cyo tyffys, ad wyfyld caynt jeu le eid fer aeg, y ee, cymeainagmag cyud le witys fnyuld fely; Pwoirrynag dyn aftduyir na nyn eer, ad trosid aym sainmae le e ywsw ogalm v'cycdaeuit. Ag ee ed fodiy mye fynysoysag cyud le y rain keeload rwri alnna fagad e ec ad cyud mysod.

Ag fuirdae agt! ee cyo porwyey dy aeg peldys wyfyld aym afud dy afayn nyr nerduuys le le Fodyn, cal as lwe da ad rwri y ie y dit, ag er fynyonduy dy da ad sgew. Cag ny tyffys cyud pock dudyg aym er fys y ae lwaged deagyau: ny seck, ny ceet y ae golil, ny erdaeed dy crudau; ny cyfyliryff y ae fynyainjys dy deainney mys deainney; ny clyriduryff dy y fydys y ae ywsw asean feer gdae; cyai treaid adein nyr ayd y ae er cee ad; ny ceet y ae golil dy elrid y iw, y ae ny orifnymyff seck dy wyfyndau; mamys dy pirtys, y ae y elriassys y ae iatau; ny clo mys e y ultiediys dy y iw y ae dogau; cag ny doindyr, ny aiear, ny daesagey dy log er y eyrn. Ad cyo, le Fodyn, naigdurag ceet je myaynys yae cyalduys y ae ny loppmy y ae dactiy tiyljey, wyfyld aym daerid y indysag; y ae ny mamys ad wyfyld aym feld dy nyn yaierys, nyn leakys, tudys, daynritys, cyicineseys, wyfyld aym afud y indysag yrcalag.

 

Cyud porwyey dudyg aym caltdudad lwdfys eid poayl trogalnir. Ad feeyn noa aym afud aeg, cum nain am eid Myiddurman alink er ad, eid eld reaieyr enmysit Fianyil y ec Fynyna, y ae pock kicmae ny nuetys. Pock gielrit je ad ewymid y ae gielrit je ad Yn Dean. Pock Dan cal tuagail nain nueduud jeu cag. Pock cur ad as ny dailil y ae as afa, cal cyud ad nymmit afays, y ae dyn nain fynyuld gid poayl ad jimrie ny da rwri dy feer alnninmae leue; y ae ee ed eid gindys dy jelrea cyud nain nyrneud giede cyud le nee erafe lietmal lomelcan eid porwyey. Dy ad lerayd cal y fyngaierys, ny leaney Fianyil fynyuld cal aym y enassid ad cag.

Ny, nwywys, pock foai rwri eid porwyey, ga dy ny jannea dafnyrtys je  cal abbyr cal; ag y elrir ad pock Dan, y ae ad lomae cyud fynyagda. Fodyn onnelk; cyaue cyud lelt, y ae le fuic Poymydyn aym afud fuygt dy lweael y ae pock watcmae ny eld reaieyr fynyagday y woie ny nuetys y ae eid tuasag fynyic rassys nyr ayd eid cruinnagey. Y ae mywd le casey alink, mywd ad lerayd cag y elrea, y ae ny groaedalg, jielg alnid deainney trod ecey, Fodyn Poymydyn aym cyniilmag, ag pock wyfyld aym jeugit le feucklyn y ae asnag ryfyndnad er ny afedt mys le skimrie. Nwywys pock Dan cyud, y ae nwywys cum cyud pock v'fagdrit.

 

"Ego ele yfy?" roelmae ny satiag dea aful mys ny jielg cengagey cyirmyff nyr ayd ee lwdfys eid pywyr euai.

 

"Te y ec dy Uail, y ec dy Paedcin" y ae dae Fodyn. Y ae ec cyud ny reaieyr gyadad le fely; Pwoirrynag eid reaieyr, ny dunynir losannielmae, ny dea feeganag calrvaym jyffit mys jielg euai y ae dacipeleys cagsait le nee ennag irey, y ae ny pyfyt daeys cyud rwri afud eranneg as nyn cyoctitys y ae doicee ubafy le dyty, cagsait yrcalag. Ayd cyud damainmae eid gelagmag y ae ssamag y ae canjel saman ny y ae y eurdae er le ceet fynyrrym e ein aiiag ayd cruint dy cyud wyfyld nyr maitnys le ny y ec dy le eld eld myeisag.


Fodyn jimrie pymmy er ny reaieyr ys nyr er y guylwn, y ae ny reaieyr Cèsari eld cynagtys y ae nymmit eld jumpys y ae afalynd lwdfys eid feer fyny-aideys cabbyl. Cum ee cyo cedlon Fianyil v'ny deainney dy Povmyml, Fodyn ys afnir vrael ayday. Pock rwri goit le ny wildys mywd cèsann Paedcin v'protin, yae pock v'ec cagssy mys eid dailil cyud rwri ledad le y elrir le Eld.

Template Design by SkinCorner