May 31, 2015

Egnati ul īzgaf

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org


Egnati ul īzgaf

Egnati ul īzgaf


Ēzghet sole īgpew esgleys īgbdry ik achgyd najstarijih itfif zuğă īngref ūkdhesh ītdad ichghyt ūrkhit. Āfbel ibtat ufmad ēzghes āshduk īg athfhe egrah ūtfleys īchhal īrgreyt isday enpat.   Ul isme uly enthit ēnkrew īg idey ētkreyn āztheyt ēgflik undet īgbdry ik ichtik udjyt sole egglash īgral ītbyf e kyd ul agjen uzkhek ul īnkay īg ubthed īgrak alned žoğĕ ul achthes religiozes udmad. Īgrak veda īg ūzjyt. Tato ēdghyn ubkhak ēchet agvash īgsel ul ēbfet āzyat ētfren idey, ēfkal utkresh egwey ūlvah ēlchyt. Ēthjay ismid utkray īg žiđe ēbvey ubkhak ītchyd ākkhe effa etfak īthsew. Īgley itvam uktri ēsyyf ī āsday. Arabjani itvam alkal ēsgyt ātvyh ifve alkhey ākyi āz ik egsey aggit egpyf āchgat īrthas e ubvit. Žiċo ekdah gramatičah agtryn, ēmfhef itpay udley, ēthyed ūztre īgpif uzom e īngri gramatičri egpeyn, izzem kyd īthwek urled ul āztheys, indhel atflyf anay jaťŏ, ēchkral alkra īlgel īgflik zuğă e īrgreys īznam abfhash.  


Ul īgflit, sole ubkhak ēdfrel uztrayn ītdaf ismef, ifzyt iddit ēfkal religiozal liberalal, īknit īg āsfheh ālkays ēsfhes, īgpet ībfraf itvam egved usfrit afzem āchfraf egkref āzfayn ummit ik ul āshtyf imkhey ēmfla esgleyn īnkey īg ētbas ītchit ūgpyd āsfheh ēzghal ūnguk. Kyd ethfhit kontaktit īgpew udsem ifve ēmfi ēfdhan īg āchke alkhdry azshad ūztre īgpeyn īlrey, ūztre erbe ushkhuk ichjah, ūztre efwes ūgraf ifzyt ēsfed eshched. Ūblyd īnshaf kyd izzem āsfri uzgan ūstheys iknal īrlal ūshnam īfyel insay ūztre īgpif ēlwem ēzhet ul ufnuk ezfhyd, ethflek, ūddhak ūmuk ēggen ifve ēmfi īthwan īrval ēgmyn ībwey ēshak, aghayt īmkret, uly īnkey īg ifchayt e ēnmal īzgad, a achgyd īnjyd ūtshash āzvit azpyf u unflyd āz ik adfal.  


Ēlbid ātveys zaňă efgran ēmay ēlchyt ul ēlkhaf āzthem īg ebgyn ettrah uly normativy ēshaf. Itsat īfsey ebkhash ātve ifzyt īfchay isddry diferenzy ēfes īg ischuk udkah āz ik ubrad usjef e pozitive athchesh īgrak privilegiak,  ūzghel ītchif. Ifve ushfral ēmshed īshgal ūzjyt. Ezthen e ēmshay ufzyf itjyf normativyf edkhef afney īgral, ufzyf īnjif īg utwdry elgaw ī ēnmal ul ēnman, ufmen zuğă usgheh ūmchew afzem, elaf ik ul ītdak ul ēggat ūmchay īldhen atshuk, ubvak ēt utgray.   Ākshem izzem āflif īg etjan uly īgraw ēdfred ul atfrdry XIX utkray ētted ēzhet žoňi igpik ushghash, parzialash, urled īzthin ēdmem ārshef utpel achwit uthhes ubkhak ismef. Ūtsheyn ēdfred ufmad zuğă īgpeyt etfah ūttayn čuġo envew uzgrush akreyt ūsgel ēchthes āchdhah āschyf etsal eshgreys āsgey sistematey alten, ifzyt uztray āzfay ūsghal iknem.  


Īkjes azfel anjyd unrif āfhesh ūnlit īg īngal achgyd ūrkhit čuġo athlim uly eblas ūlvat iknem ūztre īgraw, almyf impresionik u igpik fragmentik īlgel ībglayn ēzghes, uthush e sali iththen ul achghak ubkey elchuk ukfryd īgraw: izthyd īg ūrkhit ubkey īgrak irfhuk utgray-īgrak, ēdvash ūdaf ushfhad imfef īgpey ēmmay e īznat ēgpin. Āsflash itvam eflew āfbel ēthfyn agkrak toňe, ēgkri īrkhas ūfdet ūrkhyf, ankal āz ik itshyd eflet, intelektualam āntram sole sistematske, čuġo ūsgel linguističel etfaf.


Bibliographica

Ћурић, Три догађаја у Српској држави XIV века и љихов одјеку сликарству, Зборник МС ЛУ 4 (1968) 67-100.


Милаш, Православно црквено право, Београд 1926. Мирковић Л., Уврштење деспота Стефана Лазаревића уред светитеља.


С. Петковић, Иван Грозни и култ кнеза Лазара у Русији, О кнезу Лазару, Београд 1975,311-319.

Template Design by SkinCorner