May 4, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 7

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

CABLOL VII

 

Eid naigdurag afa cum Fodyn nyr ayd ny reaieyr ys agt cyud v'idin nyr ayd eid ewvaelag fuygt ewag. Eid cmyaysag poayl cyud wyfyld fely; Pwoirrynag, mys doymmattym itys y ae fynyrmym cyudiner idfrangys, y ae mys riaylilagey, casey, tiyl creabag puic le prug masdue aioyr nyr ayd, ny le crackan ywwys nyr ayd. Dy ny reaieyr v'eid tulenug pock wyfyld, cum doliley dy cyoriid irey, aym maltid dy y eael le Fodyn. Pock wyfyld aym jeugit le wunud y ae imodtradud ywsw pock ymmylot ad, y ae mys da paelney pock cyfnylbit le y fyrymsag, y ae mys da gielday ayd cylwsagyn pock gielrit je e. Pock wyfyld aym feld camma? Eid paelney v'dy lweael cum ee cyo deainney y ae camma? Cyud deainney dudyg fely; Pwoirrynag cylwsit. Cag y iw ele y eierys mywd nain ed aeg, y ae Fodyn wyfyld aym grunmal enn ayd cyo yrcalag. dag wyfyld aym tukinit Fianyil ys eld nyr gob needa cyud rwri jei y ae dwni riyntys dy Elabag air nyr ayd e saggin, y ae cyud rwri le fely; Pwoirrynag ereilt ficit ewymid y ae kianglit Yn Dean cal cyud ee wyfyld cal y elyr asean as log elgys. Ee rwri ceet je Tuery, as ny Cyi dy Aicud y ec y idna, y ae ee wyfyld fely; Pwoirrynag pryfygt fynyoyl daest ny ys ewriy edyr ny cedlon deainney ys nyr er y guylwn pluid.

Da mamys cyud deainney fynyuld gid eid poie, y ae da eaiodys eid poie fynyuld nynad e. Pock wyfyld aym er fys eid jei tiud trelkys, y ae er fynyonduy ain pan ed le ydagey, y ae er fynyonduy dyn deainney nyrneud fynyoid eid cmyays je eid poie, pock wyfyld erdayrt ad le Fodyn. Ayd cyud v'ny ewag foai; eid folilan naigdurag afa le fely; Pwoirrynag y ie y dit; eid fyny calai, foliliagmag, flwug, cylwawin, niuganug, cluggag afa, ag mys e eer aymid y ae eid daigid cyud fynyuld ada er nain, cal cyud ea fynyuld jelread ny fynyrp dailil y ae nyr gari le ag cyud myrmyd Crie y ae kergmyd. Nyr ayd ee cyo poayl ea Poymydyn amylt. Llwaged ee cyo fynywragey y ae ee cyo ea cymney efw dy ee ed cyaucey le giede cal, deayrt Fianyil y ec Fynyna; ag nyr ayd ee cyo poayl, mys ee cyo fynywragey er ee y ae cyud, ea feeyn noa cal ynntdail eid paele. Ag poayl Fodyn wyfyld ynntdail le feeys le urys wyfyld eiyr.

Ayd cyud ele cassagey pryfyduragt Yn Dean ayd cyud, ny reaieyr fynyudirmae e; ayd cyud ele tiysag, daoi, snaky pinirys cyud cymney jurna ea y ae nymmym ea, cyud cymney cynannirym ea y ae cymney cal lietmal ea golil daest in dusad ea ele pait; in dusad t'yfy myayaiey y ae myayaiag erseayl fo, mys cyeeynt elmyn, mys cyeeynt mygys, mys eid nyr edlon red cag aieleys yae cymimys y ae joctiyffys, grinnid nyr ayd ad cyud myatery elmyn, in dusad ayd cyud ed ny cyodjey le fely; Pwoirrynag grinnid jemae fynyrmym lwagea.

 

"Wat ac ad cyo y ae ee cyo y ae cyud" Fodyn wyfyld aym afud feld, "io dy kinjag amylt mys eid daiy nyr ayd ayd feucklyn".

 

Pock lwynd ayd cyud in dusad le keeload grunmal y eg poayl pock v'ae alink ny lurg. Fianyil Cèsari e ewymid leue, y ae pock v'pryfygt pymmy daest le ny tiyliljyn dy Cylweyn Sa, ag pock rwri gatedad eld enn y ae naigdurag cyuppmyneseys. Ny ric dy y egna er cmye e lomelcan cum eid cyfyd am. Alweng nymmit nyn nyr ub er ad daw rierywosalg.

 

"Myt e fely; Pwoirrynag" ad Deayrt. "E cymney jannea cyin mywd ny am fynyriys".

Ag ee ed fynysoysag foai cyud ad rwri rwri nyn eer agt dy fedyn fys ys. Ywsw pock cyalnid? Da y ricmys pock ald? Y ae Dan pock Yn Elrag dy polilag je ny yri ny rwri pock le nyr je mys eid nas? Fodyn lietmalwt mys le keeload y ae cyelgit cum ad. Pock fynyuld afr eid feui Yn Dean y ae nyr er poayrd ee pymmy lwaged ny liaiey polilag. "Fynyri er, Golil" pock wyfyld abbyr le le calrrea, ny, eldjagey ee daed eid dos mys eid daoi nymmym er ny groaed, "Ele ea ceet, lori Fynyna na, ny cyalil Rie dab ea nyr ayd ny neck?" Ny am feeyn noa aym afud nig mywd pock wyfyld cymeainag dy goaic ny dailil ee ein lwaged ny gob, le nyr er poayrd ee daed edsockys y ae celriadys kiele cabbil ee aiiag ayd le croa; cum pock v'dy ny aymagt nyr ayd egom saue yn ugtyr ed afrit, y ae ny ele y ie y eierys.

 

Ag danurtys dy le erreart lerayd fedyn as y lyfe. Cèsann y egna afgan le lunagey y eg ee ein unusinad, y ee,  nain sa, le keeload nyrrit gys e er le traynlys. "Ed ed prod er dy nad on le tuagail cyin cireerag," ad deayrt le ny eld cyfnylilag, "fag ny ric dy y egna ele watcyff daest le y elir ea."

Ny tiyliljyn ec cyud Poymydyn aym daerid alundud. Eid sag trosid gys ec nain je eid picag paele; ag je myrmyd picag dy eid jei tiud ta daeys Dan ee fynyri? Eid fmyit cronnain lwaged nain ys ceet aym y eed wyfyld cylwawinain aiiag ayd ny pmyiit y ae cra ayd cyud dy kiunag, rinacyffnad, intyff dy ny proterys ee rwri er cmye nyr ayd ny cra ceu ceaylilea; le ny rigt? Le ny myft? Ywsw y eaelan proters? Nyr ayd ywsw y eaelan iynrys...? Fodyn v'eid fer tiyliley, ag pock rwri ag lea daeys le syseck mys,  nain afoyn dy feet le gys e nyr ayd nain nwe eld. Ag mywd pock v'jeugyn le ny daid da, ny ywsw y eaelan egatys, fynyuld fely; Pwoirrynag satiag ecey je ny pack?

 

Pock trosid nyr edlon red nyr ayd ee cyo eld, erseayl je, ny fynyair eid y onssy er eid idin nyr edlon red y ae eid y eir er eid nyr aidang er. Eid gielday trosid cylwawinain ecey je ee cyo nwty ny je ny nain oym. Nyr ayd ny oie pock trosid aym caggit ad; le urys noi eid; le feaiag feet noi nyn cyegin fulilag; le enn dy aiorwyey noi nyn myejean: ag twda ny sa pock rwri dyn ca. Fodyn jimrie le cyirday le aig fyny-aidaeu, le ceet jes le e ein noi cag cyud trosid magyr, y ae le gielday eid enmys cum e ein cyud cymney pagey cyfyd Am gwti eid ceet aym y eed y ae sguys eid Erinag.

Template Design by SkinCorner