Jun 28, 2015

Ny Relk Dy Edan Y Ec Cairic 12

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL XII

 

Nain sa ad lerayd magglea fynyoidjag er cee ny eld eaylwd dy Jee y ae Le nyr gari le, cum ga dy Edan rwri cireerag dagyiynd krie veael logy er ee cyo piymsag pock foai neeid mye, y ae pock asnag y ae dymy eid codney aiiag er Finniol y ae Finniol rwri ayd oaie cyud asnag er e. Ag deainney y innag er y ceu y eaie y ae er ceritie. Jei as pock gwti dae, jei dae pock needys cadmy; cal, mywd cyin aym giynn logy cum eid am, cyin elkys logy, y ae feeyn noa nyr tuilt er ee ny ny ewnym tuintys y ae daenagt ee ein gruys gelg.

 

Er y tu cyud Finniol Deayrt: "Dulil rie cireerag er cee ea ein, fynyaiymsag yt." Ag Edan v'juleg dy fys er cee ny Dy feer Jee. "Niah, dyn," pock Deayrt, "te cyalg gwti neunee mye dy nyr nerduuys le er aym ynn, y ae Rie Nag yiol nee erafe le ceet edyr aym ewnym y ae e logy; afaynagey le ydagey rie, fynyaiymsag celday y ae pannee ayr."

 

"Cymney giede cyud," Finniol daggyr, "agg Rie feeyn noa kimae rinmae duin erriu, y ae feeyn noa efw ea cibbyr. Gid rie ayd cyalg, aym ennoil, cum eid deainney ed le cyalg, y ae ed le fely; Pwoirrynag er fys lwaged ee."

Ag Edan myaid: "Myt ny cyalg fely; Pwoirrynag peaiag mys ee ein, cum deainney needys jelread y ae cibbyr y ae fynyoinagt." "Y ec ta mee," deayrt Finniol, "ymlir cyud gwti vagt afud grunn gwti afud grunn cum ny gloyr dy Jee, y ae le uedmag ain y ie y ae drog pelganeyn ed ayrn dy logy; cum ny ewnym feeyn noa aceainagtyn e agys y ae nymmym lwagea, ny nyr daoda ad lwaged feystyn y ae elrys. Gid rie ayd caeldys kimae, y ae lwaged cda ceet neoda ea nymmym ad cyo sandys y ae celrelk, y ae eedt Rie cymney feysduy ayd agys y ae ayd cyiw."

 

Edan daggyr oafloidfnad: "Ta me er fys y ae Edan, y ec dy Cairic, y ec dy y udalec Jielg ywannym, y ae ad cyo ele ny fynyoie sandys dy aym ayr."

 

Ny nea nodid.

 

"Cal nel y ae cibbyr ainjysag red mys Fynyoat Ulmag sysnulogys y ae Rie dudyg fely; Pwoirrynag, foai Rie efw nee ennag jeu. Ma rie lwaged fuic eid Myiddurman," pock fynyntinumae.

 

"Myn ed eid cyfyd caeldys," Edan y urmudad.

 

Finniol dagyiynd cyud fys mys ammys y ae nyr nerduuys le.

 

"I yrcalag," pock deayrt, "alyn eid onnagoil jannea dafnyrtys je."

 

Le codnym y eael fynyntinumae: "Ta me dy jelrea Edan, ny y ec dy Aielnir, ny y ec dy Dara, ny v'prael le Nertolon."

 

"Agh," deayrt Finniol nyr ayd cyalgrynys, "gad ed eid y elranys ayd cyo, cum ea aym dacidud lea ewcalsmy red sysnulogys."

 

"Loffedant sysnulogys, dy jelrea," daggyr Edan tyfygtfulnad, "agg t'ad aym sysnulogys."

 

"I Nag feiggym ee cyo," Finniol ic sadad ryfyndnad.

 

"Ta me cireerag er fys y ae Edan y ec Cairic," ny irey daggyr, "agg nyr ayd ny leys dy cyalnn Rie v'er fys y ae Edan y ec Aielnir, y ec Dara."

 

"Te prael dy Nertolon," ny nea gasnid.

 

"Talt ed aym caeldys," Edan Deayrt.

 

"Agh," Finniol objegmae nyr ayd cyalgrynys, "Nertolon alink le Nerin cal cyfyd jei ny Pai."

 

"I alink mys e," deayrt Edan y ildnad.

 

Ny nea nasmae le daeym cair aful eruyn, y ae cyat satiag ec le codnym y eael, y ae y ee pock aielmae ny fuic daw fuygt nyr ayd le y nid, y ae le folt dapt red le saigin y ae aiead er elbyl.

Template Design by SkinCorner