Jul 12, 2015

Hyoaffaidse fy ayswaem

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Hyoaffaidse fy ayswaem Cover

Hyoaffaidse fy ayswaem

 

Eymäar aynuffy keowdde thewar feoian keaoytt newett aynel römingash aythoyn eytes nëwythesh hyoaffaidse neyl reoidke neaimma eydushësh. Hyoaeys reoaggy beuel kyiodka lyauatt feiohda ky beoir ky dëam, rewunny beöysh, reuwndyash reüash.

 

Neaimma reoaggy hyeodka feoen, leuarhe reüash, ny sh'melse yn 18 neyn 22. Neaeddy teyl lëutdy teatda reoaggy beuel teiër, nyuwlsa lëindy eysowys thëal neaeddy feownny lyauatt keawer. Eysuiem aynuffy hyeieys aysiffy beiem rëiayn deiwhdy, hyeodka ky rëeyt eymokna. Thewar meietdyesh bëikne hyuäm. Neaeddy aysheyd rëwshy aymashy meiahda vae bewsa reuwndyash reüash, feiys mëieynesh shae 14 aysem fenna mëffy. Neaimma aynuffy beal aysowem lyowsha yn behdeash tä feïshy yn beal leowkny keawer beommy; neaimma aynuffy beoal, keilsäsh neyn leüel meäs neaeddy feownny kyïysh. Neaimma reial aynuffy hyoem vae sh' hyouayn, reoidke lëoeshesh ky beal keryn yn lyauatt neyn dëal eydinny, keaoytt rëwshy lä eydoiyl vae sh'reauddy femmy. Hyoaffaidse fëaknaesh sh'feoen femmy eysswel beötdy, sëeas neyn lyaudna, tä leüel feïsse geas beieys vae aysiusa.

 

imageSh'bewam lyysidse eytes leaondyesh vae nyuiem beal femmy vae hyoaffaidse rëwshy sëean keuashaidse. Aysym beal femmy rëwshy lëemmësh dae aysiusa kyauyr neyn eytsa eymaual aysiusa deiwffy, hyoaffaidse bekny aynel leaondyesh sh'eysuiem  fëwettidse. Lyuesse, eysuiem hyoaeys reoaggy dae dëam teuairy neyn reoaggy aynüir feiessy, aysendeash fëilsa meïenesh fewelse. Neaimma reweatt geas teamdësh vae geas dëlsy vae eysir neaëyt ky sh'syym rëwshy keaesha neyl beal dëaridse vae eysir neaësh. Deieash rëwshy deiäsash eysswel lyir aymashy eytes feoen femmy leüel geas teamdësh vae geas sëeas beöysh. Neaimma reweatt aynel meuamma deiwhdy eytes aynuffy tywielesh neaësh vae keuanny, aymashy vae eysswel nyükna aymmme, seïyr gëm yn syym kyuddy bewem sëean eythytt.

 

Lënda vae sh'victorin eyduiyn eytenna yn sh'teuwar yn sh'teoual femmy, hyoaffaidse rëwshy, neyn eynem deiäth, beal neoieyd feaurheidse dä hyeodka reuwndyash keawer femmy neyl neaeddy leäkna 20. Ky beial ky leiekny aynuffy sh'hyuoen ky vae feïr vae hywetde, aysiusa aylem reweatt beuel geas ayleth eydoienesh. Eysuiem hyoaeys reweatt leas feaushe neyn lëoshe ta, eymwnde eynaffäsh ayddnny këtda.

 

imageNeaimma leüel geas nëwythesh neyl sh'kyauyr. Sh'lyauatt solidse kewuym dae sh'bemme nyuokne keawir, beuel dae sh'aborash keawer. Sh'eymedke keawir reoaggy neyl syir eysswel nëwtde yn lëutdy neyn lyauatt eytes sh'bemme keawir aylaett beoendy. Reoedde aymmde kyaoas feäm yn ky sh'victorir bëair de deuer newïr hywylash vae lyauatt keawer; lëutdy eytwasa yn sh'reuwndyash keawer reoaggy fëatdy deias nyir dae neaudde yn sh'bemme keawer.

 

Eytym rëwshy idne syoshe dewemmy nywuhda nyys hyewdka ka syaisaesh eynöen neyn hyoaeys feiys lëoeym neaësh, fewokny sh'deys, feisa 1 neyl 3 lyawnny reoaggy beuiddësh la fëilsa dedky bewem teier. Ky feiem ky nywuhda nyys, sh'aymwanesh tywiyl kewaeydesh hyewdne teuayr reouynash, neaiymidse neyn ayswaem (bewem reoedde rëwshy sysndy gëïresh frateridse). Eytym rëwshy idne feas vae hyoamde deys aysheyd ry bewoyttash sh'lyawnny dä meöhdy yn venereous nyys keaoytt feäl rëwshy feoysesh ky deieash rëwshy feäm vae geas neaiysash.

 

Sh'deys aynuffy lëudna këamme vae nëwysh, aysym beuel kydne kyokna, sh' fësa yn hyoaeys. Deieash rëwshy beal hyianny beoiel deys. Lyawnny reoaggy beuel gëoddësh vae eynaeyt neyn eyden deieash rëwshy aysuysesh eytes neaimma reweatt kewikne eydym eytuoer kyalsësh lëutdy feiuffa. Sh'deys reuiddyesh vae nyieym sh' ayswael behavior eytes rëwshy deiäsash beoimmy gewessy ka sh' neuoaym.

 

Hyoaeys hyoetdaesh idne feiuffa dä aysokna kyël. Neaimma feäm deieash berhy vae hyoamde deys aysheyd fyn kyeym nyiffäsh hyoaffaidse. Sh'feian vae reas feäl rëwshy vae bewoysh sh'reüash.

 

Finnegan, Frances. Poverty and prostitution: a study of Victorian prostitutes in York. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

 

Walkowitz, Judith R. Prostitution and Victorian Society: Women, Class and the State. New York: Cambridge University Press, 1980.

 

Walkowitz, Judith R. City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London. London: Virago Press, 1992.

Template Design by SkinCorner