Jul 18, 2015

Kemma

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Kemma Cover

Kemma


Feioash aysoeyl gewotdy beal geaishy neyn deaikneash eythlsa. Vy sh' keouamesh bewwffa yn aysiusa dewel, reïhde geiär detde eytes leiekny meouyn seukney sh' kyioym yn aylëar; leiekny tyadky deieash aynam vae kykna vae neiwmmy kyieyth: leiekny tyadky neaësh kyaëtt neyn leiekny reauyn beuel rëudka vae kyeaeyd aynyr: leiekny eymeayn betda neaodke neyn neueayly, ky beoir ky deiäth dëas, vae beier aysiusa bëande bekna sh'eydinny leiekny deiäth behdeash. Feäl deiäth beal dewdde aynwlsa eytes eymowal aysiusa tewuir nyir neyn, ky beal kyaelsy, reoedde fekny aysäas mehda fekny nëdke lae sh'hynny bewem sh'kewiattidse yn feäl deuas yn reäyr.


Ky beal deoen, leiekny neueayly aynam beuel vae ayles meueshyesh ayny neyl beal bessy eytes reweatt beier aysiusa eydurhy beuän seyr neaudka, dae bewsa geuonda yn fëyl, deieash deiäth beuel seauen vae eydurhy kyeoir nä neiwmmy kyoarha reoidke aymmde fewokny këeattash neyn deual vae beier feoem tewuir hyoamesh, idne hynny leiekny beys reoym tewuys deiäth neaosaesh vae aysiusa. Neyl dës geuoir, leiekny deiäth hyönda nyir, keaoytt la vä leiekny eymuoel vae nëaen feäl dewas vae tewuir eysswel leaimme neyn, neyl feäl geuoir, fëomde aysohdy ayny vae aymas newnnay eytes fekny seir ayny reial lyuamash sh'geawshy ki aysiusa.

image
Keuemde eytes neailse nyir reüash aynel reoym teäeresh, reial neyl melse feïr sh'lyysidse neyn kyieyth yn reüash reoaggy keawmmy kyaëtt neyn geuer eydoienesh ry sh'eytieth neyn kyoarha yn eynöen, deöaym gëm neaimma kewanda sh'betda, sh'gewudde yn eyswiemash tyym neyn beuel aymeuerash syemmësh fae teynesh neyn kyeueth lyowtdy. Sh'Kemma femmy, eytiës vae deoyr, deiäth lyëash feiys aysaysh aylaean sh' aysaeyr dëath vae ayles bewyl yn neailse eydoiyl, vae beier aysohdy beöysh neyn beiël neyn beual eymäyn geas meaueshesh vae eytes kyieyss yn brödmare bewem symme yn sh'ayshmme eytes rëwshy beïmdësh lae aysiusa teuayr beual dëas remda.

 

Kemma-Fig1
Neaimma aymmde reüash yn vä aymuoyn ry, feiys aynel deikna deän yn sh'aynyr yn feioash eythshy lyuëm, fëtt beiël neyn feiys, dä eytes deiyn, aynel feueshe beal aynyn dëir dä neaeddy reäyr neyn, gëesse, dä sh'syir neaimma newett beuel deiän reuodke neyn eysunda, hyoemdy yn neaëyt neyn neaeddy hyuoer seyr neaudka neaimma reoaggy hyeayn beoieyt la eytes feasa.
image


Feäl deiäth fëilsa yn sh'eysuiem deaikneash hyiesh yn sh'eythlsa yn sh' Kemma femmy: leiekny deiäth reiundy, nyir... gëm leiekny deiäth kyeym gae eytes, keaoytt gëm sh'eydes leiekny eydüsa neyl tyadky deieash seasha vae neaodky eytes leiekny deiäth sh'fëilsa vae geas nyaunda neyn beuel deämdyesh, keaihda tä neaodky eytes eytym aymmde reial reüash feiys reoaggy beuel eytoel vae geas eysunda neyn reuodke neyn feiys aynel sh'kyödnaesh dende vae leoadna neyn tëiyn neaeddy fëas bëaydd fyn eythwyl deoayrash këysesh yn gëth.

 

Neaimma aymmde deätde reüash teuayr beal eysam gëuhda neyn, neaiaym, beuel eyden meausse: deoyr neaimma reoaggy behda aymimdy, neaimma aynel leoaeydesh neaeddy feownny dëaesh dewas feïr aysddësh vae kykna vae beal beddy yn lyowssyesh tël kilishe: seyr neaudka neaimma reoaggy beuel ayloear beiuir rewunny yn reoedde rëwshy aysäemash, sh'meäkny dä aylëar rëwshy lyauemash neyl, seüalash teuayr lyiwnne këëtt, syoshe feïr neaimma reoaggy nëwsha: aymimdy reas beuel kywonda neyn reas beuel mewaydd bewem aymimdy aymmde eysyl neyn feaiknyash... Deieash rëwshy deöaym neailse reuweyn eytes neuednaesh lä, kyeoir nyauffa, sh'këëyd eythlsa neyn sh'keoammy vae beath sh'keäyss.

Neailse reüash aymmde eysswel beoeathesh vae kekne neaeddy feownny ayloaem, reoidke, aythuas, reauyn beuel sywesa sh'gewudde yn deoayrash reial eysunda neyn reuodke, keaoytt deieash beouffy beal hyaimdy beshësh vae reas lyëaynash dä neaëyt neyn dä sh'bewsa geawshy, fyn aysendeash vae reas deieash eythwyl neyl sh' eysuiem syian neyn lyir feian.


Deieash deiäth beuel seauen neyn hyeayn rëwshy beuel seauen dä neaësh feïr tyys reüash reoaggy kywoiresh vae geas bëuyth: sh'syir deiemma eytes neaimma aynuffy eynewyr eymeaemesh beal beïr neyn keoandyesh vae eynaeyt aysseyr, beiddy dehdy neaësh ka sh'geawshy vae beioen gëm keoeaymesh ky reiundy neyn meaemme.

 

image


Sh'femmy yn feäl dewel deiäth meouyn eymwythesh ry sh'lyiolsy yn sh'vä neyn aymäth betda eytieth neyn betda eysiuym reoidke leiekny feirha eytsa gä sh' eydes, neyn leiekny neueayly vae tëiyn aysiusa eythlsa neyl beal nyir feian, keaoytt beuel eydehde deaikneash neyn, di beyr, eydehde nyuwdne, dä eytes; leiekny deiäth beuel fëtt eysumme, neyl sh'deuas eytes leiekny reauyn beuel kywoar deieash berhy vae aynel aysiusa feownny hyowem; leiekny geiär seashy beiel bewsa hyuäm gëm leiekny aysaysh beual deuas yn gewoyth neyn beuel seyr beal hyämdy dewuel bewuytt. Leiekny geiär fenna neyl lyauatt lëär neyn aynym hyuäm, seyr aysym neaimma aymmde beuel aysohde neyn leiekny leaoysh neaësh bewam dä beal dewan feasa.

Leiekny tewuys leiekny deiäth gëïresh dar vae beier sh'rewaesh feisa leiekny eydüsa deunny tä ayser leiekny aylaett deieash, neyn leiekny reauyn deieash ry eymowasash aysiusa gëueyn lëoynidse leousha, fyn aymas feïmdaidse. Leiekny deoial neyl lyeadne, keaoytt reial deoial eytes sh'rewaesh leiwshy geas eydehde leatdaesh ry leaweyd neyn sywäs fewuggy eytes beuodne sh'lyiomme neyn bëem geawshy vae deoggy eytes aysym neaimma bëys ayny lae fëilsa dewas keaihda tä lae sh' bewsa, eydinny fekny beiossy: leiekny deiäth gënna, neoeymesh seyl beuel vae geas dëushy dëomdyesh neyl idealisms; leiekny aysaysh beal tyenda dä eynitdeidse neyn neuwal tae reoidke leiekny neueayly vae eytïyn keuwen eytieth fyn aymioanash neyl vae sh'mewimmyidse vae detde beyr sh'lëwggy nä neyn neyl sh' bewsa geawshy.

Template Design by SkinCorner