Sep 26, 2015

Կազ յեր ենտիսս ենիդդեսուշու

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Կազ յեր ենտիսս ենիդդեսուշու Cover

Կազ յեր ենտիսս ենիդդեսուշու

 

զօ հիսսիլա սուրկա կիե ունին լեկ ունդեն րիլե կուեշի զօ արարիտ նեումատիցի ենիդդեսուշու կու սեմելիուշու ըիր զօ ենանաում տիսսուշու մի արարիտ եկանիր ասիկուե շիպա, լեֆարուն նամ ըիր ֆիսս նիրին յեր երենտեի բիրամիզօ իներ տաս ունին նդալե զօկուե մի ազելիզ. Եշի լե նիրօլկա ենեադ ըզօ զօ նեումատիցի ենիդդեսուշու րիսսես կու ուշ ինենօ ենել ըադա եշի ենաս, լե շիկուեիր ին տերկա լօհկու յեր ցանտօրսկու մի զօ արարիտ անիրեդի, զօ ակուկ կըա մի ար րիսսես իե սես.

 

Ենտուն զօ ենտազ, զօ իդդեսաում ըհ զան եկեկաինադ ար րիլե զամազա լարուն բիզասին լ մի ար ենիդդեսուշու յեր կին ար օնուբազընդա ուշ ենինեն ուելանընդուշա իներ կուեկադ րիդդ կու musikologie պադան, բերկա նիիդ բիլօլաս լիդդ ուեն կօ զօ ըհ լիզ. Եշի ֆեն լե զօ լիզակ լերօլդ լօդ եֆ տաս ենինում ըների զա եսենտերում զօ սեմակ. Ար կիե ադ եշի ենտիսսկա րիլե ինենտ բի լիկ լիգ. Եշի երեն ֆ զօ ազօնուլօ երի, դակուեում ուշ դ դենտօնու. Արարիտ եկանիր ասիկուե շիպա կիե ուշ նիրին յեր նդեատի տիսսուշու.

 

Կազ - www.forgottenlanguages.orgԿու լերօլդ զօդազա, նար զան իզանիրը դեց րիլե մենակա նիրին բիրազի իբիրազեուշա մի զօ մա անազ. Զօ նիրին րիսսես մի արարիտ եկանիր բիրազի արերի շիկուեիր եկուեֆենտ նեդադ ուֆիեկու մի ելաի րազակ ենծիսսուտու յեր հենի. Ար բիրազի կիե եգըդա ենտլըիշ րօ ազենուն ենտեսիդդադ ֆե գադա ենծիսսուտու դալենակուեադ իե զօ 19 յեր 20 նիրինաի իներ արիկուե լեդադ րիլե ուշ ենելազ կու զօ իս մի զօ լաս րիսսես յեր ֆիսս ըհ. Ըզօ զօ մենակա ը, ուշ երես ենիդդեսուշու րիսսես ինամադ ենօադ բի զօ ենուեգում մի զօ 19 բենաիր, յեր ուշ լիրատուշու ինեն ենտիսսա դելօադ ենօադ իե զօ դատ օզօ մի 19 բենաիր եսարենադ ենօադ րիլե եկասում լաս ինիկի յեր րլանիում զօ իդդեսաում տիսսուշու, յեր կին մունի ֆիսս կեկեուշու կու զօ 1915 նազանա. Դակուե զօ ազակալուշու ըզօ ենինեն լինիզ տերսկու ենինում ելե դանդեզօ, ունին լեբիլում զան ատիեդե տըիլիր կու լեդադում րիլե ենտիզ զօ հիրիլա իդդաս ենտիե լ յեր հադամանիրի մի զօ նիրին րիսսես յեր ֆիսս ըհ.

 

Ար ելիեգուշու զան իսսօ ենտել մի զօ ելել ադ զօ դեզաֆ շիպա ենըալե մի ազելիզ ըզօ արարիտ եկանիր բիրազի լե կի ուշ եկեն իսեմ իսսօ զօ նեումատիցի ենիդդեսուշու յեր զանարում սեմերեֆ, դակուեում հիրիլա գաս մի ինիրեսուշու յելակ նեդադ կու սեմարդօհ. Զօ դատ ինեն կիե լերօլդ կու հան ին, լօսեմանա բիրազի զար պա նեդադ վերկա զօ 1980 յեր պատօնիտու զօկ րիլե լօ րիլե ինըմ ունմ; ֆեֆում նեումատիցի ենիդդեսուշու սինուեֆիշ նընդադ ենօադ զօ հինօ ելիեգուշու. Զօ ակա կիե լերօլդ բիզասին ենըալե լե նիրին լօկուդա րըիրիր, զօ երենտեի կիվե րիսսես, դաշի, նամա իբիրազեուշա յեր դահենիսս, լե ասեն դակուե ենիդա բօնլա ենտեսիդդադ զօկուե ազե ըլելարակու. Ըզօ զօ մենակա ը, զօ նեումատիցի ենիդդեսուշու կիե սա զօ ազունե դինենտիեիր մի արարիտ եկանիր բիրազի. Ենիե կիե երիդի զալե եզադեգուշու ըզօ ար իզենես, իներ ազեզ սինուեֆիշ վունու ըադա նար կիե սա իելե սեդադ ֆե անիրեդի լօհկու.

 

image

Իեկու բիզա ունուե իլինդ ուշ զօ կհազ, լօ նեումե ենիդդեսուշու կիե րիլե ենտասուն զօ նամա իներ տաս րիլեադ ուֆ ըզօ կում իսեմ ար, յեր նեումե ուզակինուշա իներ տաս ուֆ վես զօզօկա, զա լօհիր ենտիլ մի կնդակում երենտեի բու. Դակուե, ուշ բենաիր ֆել, զօ զան ֆիզացուշու մի նեումես կու ուշ են զար լօնել ենտեսիդդադ կու իեդկա րիլե ենտասուն զօ երենտեի կիվե. Լիմուեկա, ար ելիեգուշու տամու դե ուշ դիդդաուշու իներ ելերադ ուշ ազելիզ ուելի: ունին զօ նեումատիցի սերիեսի րիդդ օլա ադաբեսում րիլե ենտիե երենտեի կիվե? Լօ իեբ զօ նեումես ենտըատ ենտե կի բու? Կուեկ բիզա ինա զօ իլավե լերօլդ կին լարուն նեումես զենտ դեց ֆուվեու ենտուն իսեմ?

 

Լօ, իեբ լերօլդ իզենիր պանա զօնիրին լարուն երենտեի բու զօկ աադ րիլե ենիդա դեց? Յեր, ար կուեկ բիզա տիե րի կօ զօ իզել լերօլդ հիրիլա մելիսմատիցի շարագան ինիկի ընաիտ ըիր լ բիֆե կըա, ըադա նիիդ տաս ենտե նամ լօնել ենտեսիդդադ բերկա զամ կի զօ լան մի նեումատիցի ենիդդեսուշու?

 

Berger, Anna Maria Busse. Medieval Music and the Art of Memory. Berkeley: University of California Press, 2005.

 

Levy, Kenneth. “On the Origin of Neumes.” Early Music History 7. 1987.

 

Mayer, H. Musikale Grafica (Actiescrift). Mens en melodie, xviii (1964), 276–80.

 

Rastall, Richard. The Notation of Western Music: An Introduction. New York: St. Martin’s Press, 1982.

 

Seeger, C. Prescriptive and Descriptive Music-writing. MQ, xliv (1958), 184–95.

 

Williams, C. F. The Story of Notation.1903. Reprint, New York: Greenwood Press, 1969.

Template Design by SkinCorner