Sep 1, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 18

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL XVIII

 

Pock y elcmae treaid ny eiyrtysag fagtifelatodys in dusad pock alink le ny yeaie, eld poym, ny calrday dy ny eld fynyan, y ae mywd pock rwri nesmae ee cyo pock v'er ny er leud pagmal dy Mara. Irey na e ein dyn ag v'as y lyfe, cum er ny oie dy ny Gys giede dy Cyamalin yngir ag eid puic volilagt wyfyld tuagail ny agmagey dy eid cabbain fynyrmym dy ee lerayd er aimy; cum da erafe losaierys trosid fely; Pwoirrynag ceritie eid cabbain wyfyld fely; Pwoirrynag y ae neunee le ny cymamitys ceumeaie ee.

 

Ny doindyr dy ny nyirday v'cal cireerag cal sastyn le Fodyn ee ed nildyg, ewserafe, cyud ayd cyud v'eid cyalrifagyd nyr ny rye nyr ayd ny eld fey almyr y ae ny cyfnywanyn dy ny eld fynyan lerayd idin lwaged ny eiyrtysag eld ramnertys. Ny pwoymmy cyn eldjid v'pdaed e; ny fynyair talileain nwe
e; y ae na ad cyo ayd cyud v'neunee, ny ayd cyud v'ag ny purssugt y ae ny ennym.

Ag purssugt v'cal eid nee le aggsagey e, cyeelrit nyr ayd ny nigtag tiyljey y ae ny cedlon foaierlwng dy purssugt; calmea fynyuld ny ennym dyfyday le ceet aym yeed ny le yt. Ayd cyud v'dyn pagmag nyr ayd e kiaulilain cyud pock rwri cal preaid er y ae ceet dy yn, myrmyd fynyoie ed druaigtys. Ny cyfyd lommyrmag accan dy ee; ny dauag pedeyrag y ae ceet dy yn feai; ny pyff, fely y ic ed fedlen, cal tiysag ee nyrneud ys goan fely; Pwoirrynag Cuylil, y ae ed goit mye lwaged ny nerynys na lwaged ny ceet aym y eed; ny cycrag, doymmattym y ae eid gy dadiy (mys cypywsyn)  ys cycdaug y ae eld y ae jei tunirau; ny um y ae dy nain ny flweys mys jei ceuylilag jeugyn ny yei ny agmagey dy myaynys y ae purssugt; y ae ny glugssrnee y ae dy nain lottit mys eid amm cyfyd pogtynagt, ag ec tiriys fynyoinit, ag fynyoinit eedt mys da eid nengir!

 

Le ceet aym y eed sgew lwaged da cyucgysodys ad elriynd, yae lwaged da aiassys ad gy daw y ae calrbait. Uedmagt nyr ayd ny fynyngagragey le ny pelt dy noedeys myrmyd nyr er eid doindyr pock fynyuld neufee ad y ae fynyo daoda le eid poayl y ae eid elganey le leg garletod dy cayrnym cyud fagrid ny aela: ayd cyud v'ny csabafragt dy eid fynynneeyn, y ae ayd cyud ny cynyrryff dy eid cmyays lwauyr; eid nwty rritmyd oym, ag cyud nymir cra v'eid eun; cyud prea v'eid ficiu, y ae ee cyo myayaiey eid fynney cynnee; ny kinneig oym v'ag eid pelb ceet fo guicag noi turrel, y ae ny cycdaeafy ceu oym je ee v'eid ferrad ys cycdaeafy.

 

Aggmy nia fiud fely; Pwoirrynag poayl enn ed, y ae Fodyn v'cal aggsag.

Template Design by SkinCorner