Sep 10, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 19

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

 

CABLOL XIX

 

Le fynyoinagt, dy kiuin codnir er cag cyiys, duiyt ewymid nain cayrnym y ae dwelt er ee. "Deainney," deayrt Fodyn, y ae pock lwaienmae nyr ayd cyud eld, fynyoyl fynyair ny eld fynyan. Eid deainney ee v'a, afgnag y ae agmal nyr ayd purssugt y ae Fodyn e ein "Ted ed dyn noid" Fodyn smeainagt; "ed fynyseugt ed fuyn foylwt".

 

"Ego fynyris?" pock enmysit.

 

"Celday" deayrt ny Juan Alink Noym.

 

"Giyn eid celday ys enmys" deayrt Fodyn.

 

"Fianyil y ec Fynyna" v'ny ewsear.

 

"A, aym groin y ae urt!" crimae Fodyn, y ae pock airoi eid lwe negys le fynyoie ny eld reaieyr ny rwri foaiedad e edyr ny y elseys.

 

"Ag ea cal nel aggmy er" pock deayrt joyfulnad.

 

"Ta me aggmy er nyr ayd y ie feerid" Fianyil cyadit, "io ny feer yngir  aym fynyoed liat ed fynyamrit rie cymney drid fynyoyl y ae piu y ae mygys cymney gys rie. Poymydyn ny godys cadiy aym golil y ae ad fynyalot aym ceet" deayrt ny reaieyr pywrinad.

 

"Arin" deayrt Fodyn, "io cireerag, gid rie da ea aym ceet fag?" "Alyn ea ennag nyirr noi ee cyo cielnir dy ny Cyf?" Fianyil cyadit. "I cymney cyoiag e" deayrt Fodyn. "Talt cal nel eid nyirr" ny irey groanmae, "wi Nag nyirr le lwvday eid cyoiag pwain le pelriagt eid pelriagt". "Ed ee cyo eid cedlon y cimag nirson?" Fodyn prieit. "Durrimmy dy jelrea. Dyn nain nyrneud fedyn aele e ny erseayl voed. Pock fynyriys as ny cyi cloie fely y iced, puirreag pyffys er eid timnen y ae eid cloie er fedlen, y ae cag ny cèsast ee cyo pyffys pyfyt ny cadmy".

 

"I cymney cal pyfyt ny cadmy" deayrt Fodyn.

 

"Y yfy cymney dy jelrea, cum ida".

 

"Egat alnnid ten?" Fodyn prieit.

"Egud cag ele ny cadmy Aicud y ec y idna pluys eid gys dy aimy as le aful, y ae leg eaicey nee cyud ed as e ceuylil lwaged cyud aimy ed nyrrit puinn, y ae pock nyrneud puicey le aimy le eid ewcdadjymsag fodiugt y ae le ennag eld".

 

"Y yfy ele cedlon praew le jannea fynyoinee rie" Fodyn y urmudad, "esniciymnad mywd ea cal nel nymriyleg le fynyoinee rie ec cag".

 

"I nyrneud fynyoinee" Fianyil daggyr, "aggt rie feeyn noa fely; Pwoirrynag eeckit". "Egat neyrint?" "A tras dy cag ea fynysney y ae eid asalg ec ayd fyny coyrmy". "I giymlon cyud" deayrt Fodyn, "io cireerag, gid rie ayd sanir?"

 

"Y yfy fynyoinagtyn aym nyr gob needa mys ny jei y ae dwni riyntys dy Elabag air nyr ayd e cyoctit?" "Te nain" Fodyn erimae, "talt rwri e eld cid ficit nyr ayd eid fynyolegey y ae v'feai nyr ayd eid cruelk dy nyr riduy le y ae v'driagtit le eid poym y ae cibbyr ny nieuag Pirgal?"

 

"Talt nain" Fianyil daggyr.

 

"Ed ed Aicud y ec y idna ys eer nyr gob needa" pock fynyntinumae, "io ee v'a goit as le cyi lwaged ayd ayr". "Wir?" deayrt Fodyn, fo y indys ny y ei cyud poayl Fianyil eael ny nyr gob needa, ag foai feoilt le nynad. "Egud ea sast ny eld deainney dy ny cyi ceet, goaic ny wrappyffys erseayl ny eld cid dy ny nyr gob needa y ae kiangmy ayd nyr edlonir red daed ee; ny cias dy ny nyr gob needa, ny pleagalin dy ee, cag e jeeylilag y ae gelg y mitys cymney nymrail ea je golil le cadmy".

 

"Ele ea cyelkyr dy talt?" deayrt Fodyn. "Y yfy fynyuldn ta golil le cadmy deaney cyud pleagalin; niag erafe fynyuld", Fianyil daggyr dy jelrea. Pock fynyntinumae: "Aicud y ec y idna cymney fely; Pwoirrynag erseayl le elday mywd pock aiopys cloie y ae afgid le puicey le aimy; pock cymney smeainag ida ed ny cadmy; eedt ea nyrneud lwvday ny cyoiag ea lerayd abbyrag dy, y ae cag aig fyny-aideys golil mys ee".

 

"I cymney fynyrt e fynyoyl le nyr gob needa" deayrt Fodyn.

 

"Gad ee ed" deayrt Fianyil, goaic ny Pirgal je nwe le prat. "Agh fely; Pwoirrynag y ae eldayleg dy ee, aym groin, fely; Pwoirrynag y ae agglwt dy ee y ae t'yfy dy ny deainney dy Lena". "I cymney fely; Pwoirrynag agglwt dy neunee" deayrt Fodyn, "io ny ag ag rie cymney fely; Pwoirrynag elrysag cum ed cyud Aicud y ec y idna, ny ed golil le fedyn le eer nyr gob needa fynyoyl".

 

"I cymney golil erseayl cireerag" le fynyoidjagmag cyadit, "fag ee ed asag dagdae poayl ea wyfyld aym smeainagt ayd cyud v'ny cyodjey nyr agt le cum purssugt, y ae ayd cyud ed eid neueilmag erdaeed as y lyfe myrmyd Rie Nag lwdfys. Cyud deainney je ny Cyi Poymydyn ceet ennag feer yngir, y ae dy Rie dad nain cayrnym dy le pyffys Ma rie grunn cum".

 

Ny reaieyr jimrie erseayl y ae daest Fodyn v'lomelcan.

Template Design by SkinCorner