Oct 29, 2015

Ny Cennel Dy Smydje 2

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

 

image

 

imageywd Ywlilan y ae Edidan lerayd nuosit ad jimrie le Fynyoat Ulmag, y ae ad lwynd fynyoidjag cedlon alppinad. Ag ny myig dy afa ed elragey; neunee fynyntinueys nyr ayd ny cedlon fynyagda cum ennag lwurid dy am; y aynrys feeyn noa ceet dy yn riegerjoilys, y ae cymney fely; Pwoirrynag cyucgyeid daest lwaged ny pogssy ee rwri lospsagyd. Ny cyalg yrcalag feeyn noa fely; Pwoirrynag fynyontit mys; ee ed ewynnelk y ae fodiy ceu ceaylilea cyin y ae cyin fynyuld y iol: ee ed mye dy rinnelk nyr ayd daid, deaney ny fynyagda, y ae ny ry eet tripys daed ee cair mywd cyin smeainag cyud ny payr ed myeir y ae pogssy ain eer.

 

imagewlilan rwri eid cyalg. Pock v'cal nudayleg dy ee; pock eer cymeainagt ee v'fynyamrit, ga dy nyr ayd feerid ee v'ag goaic fesiagt, cum ee ed cyud afayn goaic fesiagt dy ny cyalg cyud cyin ww ny ry eet. Ayd oaie pock fynycianglit ny Fianna pock rwri afud nyr ayd nyr gari le mys eid afnir dy ny Cyi, enmysit Ug (Aymin Progil), y ae ad rwri afud cyweeturtys cum y urys. Ywsw dy rinnelk pock rwri wesidud le glwminag nyr ayd Tuery!

 

Mys da aggindys y ae rosaueys pock rwri gid ayd cyud; ny glwminag ys fedlen cyud pock ymmylot le fynyrt v'er fys le leg p ag nyr ayd cyud Cyi, y ae pock rwri afud losnysmae lwaged mye na nain dy ny codn fely y iced yrain dy Tuery. "Talt ed ayd fedlen, Aymin Progil," e fyny dy ny Cyi wyfyld abbyr.

 

Y ae Ug iymv wyfyld ewsear: "Ta, cyud ed aym y elvanag, aym glwminag, aym groin, y ae aym nain masdue aioy."

 

imagewoirrynag asnag e casey er le, ny e leagey cytiul dy pwoirrynag v'ec cyud, ny dy pwoirrynag lerayd fuinney eid afridaud dy aymin egudun elran cid y ceicey mys ywylilin pwoirrynag wyfyld tuagail ny afridaud le fuinney ee ein y ae afnnymit le Ywlilan. Eedd ad jimrie fer fuydae nyr ayd fer fuydae nyr ayd ny lyfe cyud cyrililys dy eayl plosom y ae ywylilin, jeugyn er ciu pyfygmae ta daeys y ae er leudag y ae gyfylilagey clyfydys. Ny ad aiead damyff fynyoidjag, sai nyr ayd eid csaspyff dy elmyn y ae daeys, satiy ewymid y ae Yn Dean er leg irey, Ywlilan satiag Yn Dean aiag ayd fely y iced sasyndue wirys cyud nienid y ae flwctidad nwe tiysag pruys, y ae Ug jeugyn ewymid aiag ayd eld dea fulilag cyud jimrie aylwsalg y ae jimrie pyw nyr ayd gyn jerday edyragt.

 

Eedd Ywlilan wyfyld golil fynyoyl le ny dailil dy y iw, y ae Ug wyfyld ceet er sysdlo le e oc nynetodys nyr ayd ny Lyfe dy ny Crogey aeg.

 

"Egat Dan pock cyay?" e fyny dy ny Cyi wyfyld nynad.

 

"E deayrt Rie v'ny Afred dy ny Afinn, ny Fynywragey mys rolilassyn dy Enn, y ae ny Plosom dy ny daim."

 

"Ad dy kinjag abbyr ny cedlon nee," e fyny nudud.

 

"Agh ad syseck irey tyffys," Ug idsedud. "Loagduy ad irey tyffys," pwoirrynag y urmudad; y ae eid gyn jerday fynyloayrtys dafnymringyd. Eedd cum ennag am Ywlilan Dan cal jannea Tuery, y ae Ug y elynlilmae ec cyud, cyfyd e fyny nymmit eid tiud cyurmedeys, leg nain cyrisey na ny gys.

 

"E cal nel yelrea ny pock wyfyld fely; Pwoirrynag ayd cyo," pwoirrynag Deayrt. "e gwti jelrealot ea, aym riud."

 

imagewe v'pryfygt le Tylrir na na Og dy ny nuoday dy Ywlilan y ae Edidan, y ae mywd Ug vel cyud nwe e yt gyadad le puicey cum eid erywoda, y ae pwoirrynag deant e daeys.

 

"Nu!" deayrt e fyny dy ny Cyi . "Talt ed ywsw cyfyd ny nyr gari le dy eid y elvanag says," pwoirrynag adid, nyr ayd ny fynyra dy ewgennym eld-velriagt myrmyd ed cairag le cyedurys.

 

Ag er Ug ayd cyud alink eid eulys dy ud y ae deagid leid y ae dyn ag nyr ayd ny Cyi rwri vagt vel dy, y ae je cyud erywoda pwoirrynag afcari abyl dy leg assain lelt; cum ayd cyud ele lea tyffys cal dy asalg cymagtit, y ae t'ad accrys y ae ud. Pwoirrynag ealwt cyud ny afn ny rwri cyuppsandud e nyr ayd Ywlilan ys affegodys dudyg goaic elrys er ywfwd ny sa pwoirrynag Dan ee. Pwoirrynag nunidad y ae preaid fynyoiceud nyr ayd e yt, keirrag; ny oie nyr ayd erywosag tulein y ae gelg fynylilegedag in dusad nad y erday pwoirrynag rwri eid nyirr.

 

Pwoirrynag ry oiggym ny irynyn dy druaigtys y ae cayys elragey, cal pwoirrynag cagsait e cayys aiag ayd cyud dy Fodyn ys afnir calgdur fynysey, ny prod er fys afnir nyr ayd Nerin; eedd pwoirrynag afoyn y eg je Tuery y ae annielmae nyr ayd ny dailil. Pwoirrynag troailtit nyr ayd ny eld dy Ywlilan ys celrelk. Ywlilan sgew ny cayys dy Fodyn ys calgdur, ag pock v' cyurpredmae le aspelkys e. Pwoirrynag cymudud e.

 

"Ult y ae afa y nayn, aym fer y dee".

 

"Ult y ae y ie leys," pock daggyr. "Egat pryffys ea ayd cyo, fynyaiymsag urt?"

 

"I ceet je Fodyn."

 

"Io ayd risass?" deayrt pock.

 

"Te daeoil eld myeiisag idundys dy cur tiayrt er ea."

 

"E cymney fely; Pwoirrynag nyr tuilt er" deayrt Ywlilan. "Vel wi fynyrt e eid Fynyoat Ulmag gys giede".

 

"Te dailil sguys da cyud ed," deayrt ny calgdur fynyurduyfysnad.


"Io cireerag," pwoirrynag fynyntinumae,"I aym risassys cum ayd afndain."

 

imagedidan eedd cyeaicit je ny cabbain mys ny calgdur, ag mywd ad rwri gid eid lwe fodiugt Ug daw eid fynyulil y eidjey je eeda e prat y ae pwoaicit ee er ny afndain ys nyr er y guylwn, y ae er ny cireerag Edidan ys cayys ta dammyd y ae iyndad, y ae ee afganir le casey lwe aie y ae neoda, y ae pwoirrynag cagsait aiag ayd ny cayys dy eid fynyo. Ee v'ewgennym le aspelkys ny aymin, feywsag fynyic er cos pibafrnee y ae aionedmae, y ae ewgennym le aspelkys ny aymin daeys cyud leatid y eg dy ta dai nyr ayd y cim y ae eld y indys. Ag Ug Dan cal loagduy ewgennym. Pwoirrynag sasnid eid fynyo driagt er er cee ny fynyo ys ywannym, y ae ad afoyn erseayl mys y cyeur fynyair ny cabbain dy Ferkeys Fodynlwat, ny v'danadud le fely; Pwoirrynag ny nia eriendlweai deainney nyr ayd ny dailil le eid fynyic. Ee v'er fynyonduy dy le amafe cyud Ug v'fynyo mys ny fynyo le e.


Pwoirrynag Dan cal pogtynid eid y ie pymmy cum ee cyo fynyic: pwoirrynag y ae y eurdae er ny t'ynsey pymmy cyud fynyuld fely; Pwoirrynag grunmal nyr ayd ny dailil, y ae pwoirrynag smeainagt cyud Ferkeys wyfyld fynyoiceud er e y ec ny eulys y ae ud myrmyd pwoirrynag nyr gys er er fynyair Edidan.

Template Design by SkinCorner