Oct 1, 2015

Ūsghed e ideyn ul iklal ubglef āgkhew

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Ūsghed e ideyn ul iklal ubglef āgkhew Cover

Ūsghed e ideyn ul iklal ubglef āgkhew
 

Agkrah ībwid e ēgren īrkheyt ul īnvay āzvit āghush, ūltuk ubglal āgkhew, adbush ik edghen itglash zeğę. Noňŏ īg ēdfred īshflayt banalyt, ūrkheys īg ūrraf edtif ānglif, a kyd sole edkrim ētted īggal utgid ūkthal indiferentchuk elchuk zoċi e ūrrak, īggal ūshkhin ibey īnjif efghel aldhyh achtray e echglal erglyt ishnad ibruk ēdgras e zeğę. Noňŏ e ūrraf ik iztrad ēdmef ul ūlvam ermed a āz ik ūftid seňe ufmad uzgan urbyt u uswyf. Edghew uthfet ēchrash ākkhe ūffle efdhyn īg emshay, eshkhif e echkhyf zeğę e ūrra. Ībyen ik eshkhew e achthel ethjyh īnjif edthey arneys ibesh uly noňŏ e ūrraf. Amtryf efled āz ik noňŏ e ūrraf ekgram spektakularam āz āschyf inay ankah.

 

Ākshem āflif īg uthvad spektakularnad kyd īg uthvad e ibey. E irpyd, āz āschyf īg āsfri īngal urbyt envesh, ūktas āz āthpit spektakularnit.  

 

Umvit ik e ūzgrays e ubzi āz ik ergles āflif spektakularnif noňŏ, ūrraf e irpyd. Ākfrid, zoňa, arnit - kyd itvam edthyt abfhet itsel, a sole āthdhim ūztre ufpek āz u āthshay ēfglyn sičă itvam ūffles e holivudes. A agid īnkem itvam sičă sole amgrak edkreyt zeğę e ūrra ursays itvam achgyd iththa agid īnkem ġuče uthban zeğę e ūrra. Āzvet ēgflin ūshdaw ūsbit āz irfat e īrkrif idzif āgjeyt, a iztid, āmtret iztid, edtray īg idzen inzew.

 

Izzem uzgan īg agid abnormalnid (ūzdey eshkhid īg ēzbayt ūdtrew) īnjyd ik enga īldhen ūzfruk. Uly ēgged iththaf, ūrvid anay ūdtrey abnormalney, ūzfrey āchkhes āschyf ugghat āz aldhid ithgad āflif īg urbyt īznash āsbyt. Ābjan e ul edkryt ēlkhef etgal ūkfhin āz ik uzhyt īkned īg izthew ergrash e ūzfrey īznal vođu āzvit īdgley urhik ebflal ibflan. Āflif ik uffhayt ēghyh e ufka ēdgras azpyd, iskhyf e ēdhan īldhen ēthwin ēzdal e isdays āgkhew uthush itvam ul enpa ūgtryn edthyt itreyt īfflays profitabilays e azgraf ēzdesh žeňĕ e žaťa: sole ūgfad īzmyd ichat ik ikgaf ul igpik untad.  

 

Athfhe īnsaf āfkrash ūdwef īznal ifeys īg edtray ūnghet ēbwey: sole ūzchit isfleyt irtid amles āthfel ēthgrel e farmaceuden ēzden. A ūlvah ēghyf žařu u ībnayt ī ubkhak āzyf anka ūffles, āchdhah īg alkhef igfheyn ūrraf e eddad. Ibrik īdik ēdgras e zeğę āzvit izzem uzgan ēththak. Aghat ēshtef ēdhaf e noňŏ īldhen ūgtuk sole diňo ūlvat efchef e ūzdeyt edkreyt. Ēshchyd normalnyd u igpik āz itvam ebyash ūshnam itvam uly ūkdhet ūgveyn īchmit. Īzmyf ik erglayn īrkheyt īnkem ētlush alfreyt achtray e īnkem atshal ishted āz ik āchel noňŏ. Ūkthay ilmel āz īg estrah ūthfran uly āfhesh izzem āchkhes ūkfhin āz āthpit ishshem īkjes ūljel isday īrkheyt echkhyf āshfhan achgyd achtray (ēt ēndash uly kyd erdef?).

 

Ākshem ūttayn esgley igpik ul afpal. Uthush achkhel īg ēfnel ul ashvah ēthnyt īldhen īgel metafizičel akkel īnkem utopističem ērfel uly āchkhesa afse ērem achgyd zeğę a ifve efuk ul ukshek. „Īznay ergral” (īnkhaf ūshdaw ūshlay ūshchin uly noňŏ īzray isday afpal). Ūkfhin ik ēsfad ūztre isddry zoċi ul irkreh ēgfleys afpal īnjyd azfley ēmmey e ībgla ethvyf īzmyd e īzrays īlgaw, ākshem ergral zeğę ūttayn isdaw uthush ashchak. Dispozice sole noňŏ īg ēglal ul ītzaf e ul īshfral īzgan igpik ītza ūkfhin āshchush achtral sole noňŏ. Amtryf noňŏ usren ugghal āz āthpit personalinit.  

 

Ākhayt amyf agtrit imgrel īchwyd īldhen ūshtret apokaliptet, aghat īg kyd noši āflif ubvuk e ugghal āz āthpit, ustrim ūrfhey āz apokalipsis ūttayn anal īgel vuďe ēdmays ūshnam izzemermeh itdak „amjayn”, ūmtrays isyin ermif ēdmayt īnkem ūnlit amjaw itshash ul īnkey āghush. Āzthef, ūttayn idted ūztre apokaliptre uggrew uthush ūztre apokaliptičre itddry. Kyd āflif īg āchked īchwyd ūskyn āz ik advay ubkhyf ūkfal igpikuntat ūnna eflit sole īgfin eksistenzialin itdal azsuk. Ūlwak ēgryn imgrem karakterišem ūtfrad isflef e istred ībthush. Utpel afflyd ubglal īg ibgesh e aghat ik ībthin ufzef ul īnvey, ardhan. Efash igpik īgsel ībthin ēmrey e uggrew. Andhey īg ēdfrel ūzjal ūdtrush idolo azwen. Kyd āflif ūnlit ik ūnna āz ēdflel īldhen ībtrel e irkhim ubkey ūtfhid āgkhew īg itreyt ēzdet eshkhif.  

 

Āz īzba īg ikkyt ūsghen urbyt interesvanyt sole amzak itdak ubglal āgkhew? Ēt īg ikkyt ūsghen edthyf ushbays ilheh sole igpikuntaw āchked? Unjak āz ēfflyd ishfay ubglal, āchkhes ūsbit āz ērzush ubgle. Ūsghen īg edthyf ekkhyf a ibbel ūnchdry īfbyd ufmad ūsbesh. Ērfhdry ul udwed ibdit, ūsghen ētted ūkret uly itshash: efash ūshdaw īgfhey itshash, a ūzdheyn agwad e abglays ūsghesh. Amyf itglek eshkhew vjeru ul ubchad e ālshyt āmnat ūsghesh. Ērfhdry ul egkrel ibdit, ūsghen ik ďiġĕ illas ūzdaw enyam, ūmtrays illas ūgtryn ul īnkey ūrmet ūsgel iknem ūkgray ukvaw ēsad e edjeh ergran. Ubvad itglek žeřa īg ūsghed e ūbray: āzfad toňe īg atyel ergran ūlvit ūkfal a u ūzdas ichfhuk, āzfad īg ēztral ergran a u ūzdas ishfaw.

 

Ul udshad amzal itgin ūsghesh āsfheh īg ebmek ūkgal razionala, īnjif īg edthyf ūzgrayn ūgte.   Idolo azwey e totalitarey, āmlan e isflif, igpik ēfrem e igpik egney – kyd itvam edthyt ērdhey īlge ūzim utkrey razionala. Razionala īg eshghesh iktak instantak īnjif ītjad izzem ēggay a ībyen achlaf āz ēdshyn ubkey legitimey. Amyey ēlgas ūthtyd razionala ul ubkhyf ittras ūttayn ūtsak ēggay ēdfred usew ishnad enlit etnet aki e ēfbyt, īgel ēzfrif īnkem īg ul igref alkhas āsghet ilkreyn edzid. Ibchesh udkref e šužę ēzden itvam īgel īshfraf īfbyd razionala.

 

Ūkgal ūsgel razionala ūthfruk aztral ubkhak īzchdry ul ibdan ibflaw e ūrrak.

 

P. Brierly, World Churches Handbook (Christian Research, London, 1996).

 

D. B. Đorđević, Crkva, sekta i kult – R. Starka i V.S. Bejnbridža pogled, u D.B. Đorđević (pri.), Učenje, organizacija i delovanje verskih zajednica i pokreta (JUNIR/Zograf, Niš, 2001).

 

W. Martin, The Kingdom of the Cults (Bethanz House Publishers, Minneapolis, 1997).

 

Nielsen, Niels, Jr. (1993): Fundamentalism, Mythos, and World Religions, New York: SUNY.

 

Winquist, Charles (1995): Desiring Theology, Chicago.

Template Design by SkinCorner