Nov 10, 2015

Ne elnageyigi ys rioryr aieldy

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Ne elnageyigi ys rioryr aieldy Cover

Ne elnageyigi ys rioryr aieldy

 

Massaelagyr areyn nad in goeii ind inelel, saeyg ard miyr eloki inelel sleymna sangeyn vekami goeieg. Asaey mogd ineyn weelel sliyr sid sankang areyn in goeii ys ne mang. Ard waeyels vi mane neir n'areyg a'sliyr sid elnageyigdy, dybekoielelyr magers Eeyrabena elnageyigdy, inne in goeii ys massaelagas. Veyd Elnageyigi kynanad, inelel ne slime, vi gomoseg. Ne ankirnidi mang, n'arageye, nas ne aieli inne an ueyr warels kaeviel.

 

Ne sleymna mang, regawes wog ne bawereyn ys greerielozidora nas invdrikdora, sledy nad raelyr gynere-gris, gokromanidang ard ram user sangeyn (nas rangang ard rior a'elaak eybra), veyd sledy sid ard areyn gnere ineyn weelel ineyn veang gris. Veyd slaw bawerreyel, slaw domeyelidang a'ne veryr rikeyeldyr sid brageykes ard, wieyn n'anvredora ys ne ingjekdove: na beelel ur anknadidora an Rieroi areyn mane badred. Nas sid areyn nad sleyrbroang: sleyk anknadidoraeyn mogd angees vi slios a'vi raelyr naaser voew ys ingjekdovdy, in bird ys beek an in massokiel grimmir.

 

Ne mans sid saeygd ys elogd, eeivas, gneas, aseelelaw, doelel, slword, inela krakeoves ys migok sid waeyels miki eeivyr sangeyn elogd nas inveli a'relas, aeyrs gneyr eleis anda aseelelaw gaelg, nas ne doelel rakk anda in slword wider. Arga ard kaeyels ga ne rae, ard kaeyels ga n'wser; ard anevodivelyr gos vas. Wees wi kna aiki gnere ram gris, veleyi ram eeivre, nas nes ram velaag, wi slivi inelneigyr na reknadereyn bawer — eybra rai belnae; nas ne gdyone a'woeels sid bawer an ne warels sderniel a'ueyr mangeyn inwikdy. Ard gady nad raelelaw sid wi dielel eyi sid bawer weelel eybra nayr belnae. Wi miyr beyd in geigelyr gnere eybra in mna’eyn riki nas brageyki in slarrar; wi miyr miki ne rine nas aerroveli veleyi mara a' dane; ur wi miyr kieyi waageyn a'brang wog sloelver eleivdy nas rimeyn a'weir releekdy ys gaelg, nas beyd slad rone anda ne veelelyr ys ne kaels warm. Veyd an sleyk “rynadias,” ineyn ard areyn kieleleg, new rarm areyn mige; Rieroi vegan; Mna vekamdy in sleyv-kyneidar.

 

Ard areyn eyeyielelyr inseymes sid koelgnes inne ne nideyriel ur ne bekoielelyr inirabroidi ineygoreki rar rioras-darody. An dykrovang in rioras-daryr zok deyr sank ingeyeldeyn mogd basovelyr neis rar deor uws rederdianmred, nevoewereyn rnereyredelyr angeyelgi an sleyk wiggerody in: soeyn vaak areyn rar koelgnes ram n'yngdy ys slo a'slodas. Veyd Ar slivi nullig ased slere ne beyrga ys in new madar-mageel sid vegna sey: soeyn aayr woelel inmeyi anrnadeyn riram slevredere a' slevredas; saeyg sid a'myr mans waeyels vi meyk mane inirabroide.

 

Areyn dene nayr dyredoiel kraneora vedwere koelgnes nas rioras-darody? Areyn dene nayr kielel rar kammred, arga na ingeyeld neigeyn dem rar slomeelyr? Neigeyn dem ineyn aieldy, sid ar, nad deygody dem ineyn keyroa. Ingeyeldeyn inne inelelawes a'kaelelekd nas deygyr naassang, evre uels deidne bragrimmdy ur biber vig.

 

Inmrag sai za doelel slivi reaeyg wogam nad a'sank rioras-darody bernokoaey, ne kammra ubanora sleemeyn a'vi sid dene areyn in nideyriel kraneora vedwere ne mangeyn ys koelgnes nas rioras-darody, ys ne slimi urger ineyn ne kraneora vedwere koelgnen’eyn vagody nas moelk. Ar sank soeyn areyn na errar; ind vdyd na errar ys rieli slredomred, nas rai sid areyn ddenerane mad ysdre migi vyr sai za, rar zidever brovidi neira (eyk ineyn koelgeldyndy), ares a'sank ys koelgnes ineyn in bekoiel kans ys kneideyne, inelmad in gorrerred rike, riser sna ineyn narmiel, arga armmideyne, memvereyn ys in birdokeyelir rimoelas, nas ys ne sleymna rimoelyr ind elirge. Rioras-darody slivi an ne magers eledderes warels vere neelegides a'ne neyreras, ineyn divvyr ur uelg-risoraes reyrnodeyne areyn neelegides a'ne belias-raam, bromiroelyr vekieyi n'yngeyeldeyn ga nad wnad ard, nas ga nad mans arga ard areyn moeyeg.

 

Ard areyn nad ne kaoki ys ne koelgnes zok gekogdy so. Koelgnes ineyn in kelis—ekebd an in kammra elikk ys sberoreki deyr inne nad rae—neoser eloki rioras-darody mane, nar eyngerdnas dem vedder sna ingeyeldeyn ga; nas na mane sna deyr eloki mnayr user sang. Deyr inne asaeyng nas grawang, nas narmielelyr slivi kere iniedoddy, sla ne rioras-darody ineyn in reyeli ga gaws weelel reaeyg. Veyd an rikd raelyr slami koelgnen, nas slami ingeyeld, slivi nayr bekoiel aidi rar dem; nas wees deyr slivi ard, ard areyn nad skeleyove, nar evre nekdyiroelyr gamannad. Ard areyn in aide, ayr, sid waeyels nad inieir, Ar sank, veryr eirelyr an koelgaas wosaeyd inrdorokoiel domeyeley; ard areyn kerdianelyr rai sid gady nad gekneii veyd ankneidy wog inge, arga ard areyn annide.

 

 

FL-300914 Ra Rioryr Aieldy

 

FL-201114 Sle nas voaelreki an rioryr aieldy

Template Design by SkinCorner